Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫החמישי‬ ‫הכוח‬
‫הרשתות‬ ‫של‬ ‫כוחן‬
,‫עידן‬ ‫אשר‬ ‫ד"ר‬050-5288739
‫היסוד‬ ‫חוקי‬ ‫שלושת‬
‫להכפיל‬ ‫הרשת‬ ‫למשתמשי‬ ‫שמאפשרים‬
‫שאינם‬ ‫אלה‬ ‫לעומת‬ ‫כוחם‬ ‫את‬
‫ברשת‬ ‫משתמשים‬
‫קווים‬ ‫מס‬
‫הרשת‬ ‫עוצמת‬
‫חזקתי‬ ‫טור‬
‫משתמשים‬ ‫מס‬
‫קווי‬ ‫טור‬
2
3
4
1
3
6
‫של‬ ‫תוספת‬ ‫שהשקענו‬ ‫בעוד‬
33%‫מ‬ ‫במ...
‫חוק‬2‫הקולבורציה‬ ‫בעלויות‬ ‫הדראסטית‬ ‫הירידה‬ :‫שירקי‬
‫והארגון‬ ‫הניהול‬ ‫לעלויות‬ ‫יחסית‬ ,‫והטרנסקציה‬
3. Axelrod Law: The Trust Between Users is Prportional to the Number
and Frequency of the Iterations Between Them
‫בספר‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫החידושים‬ ‫חמשת‬
‫את‬ ‫למזג‬ ‫ראשוני‬ ‫ניסיון‬ .‫א‬‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫תורת‬‫עם‬‫הנוירונים‬ ‫רש...
‫הספר‬ ‫מבנה‬
‫ומדעיות‬ ‫ארגוניות‬ ,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ :‫ראשון‬ ‫חלק‬
1‫נטוורקס‬ ‫להומו‬ ‫סאפיינס‬ ‫מהומו‬ :‫חברתיות‬ ‫רשתו...
(‫)המשך‬ ‫הספר‬ ‫מבנה‬
‫ופסיכולוגיות‬ ‫פיזיקליות‬ ,‫ביולוגיות‬ ‫רשתות‬ :‫שלישי‬ ‫חלק‬
7.‫בלי‬ ‫תורשה‬ :‫רשתות‬ ‫של‬ ‫וטבען...
‫אין‬‫אין‬
‫אין‬
‫חלקית‬ ‫יש‬
‫למשל‬
‫,פורום‬
‫אין‬ ‫אך‬
‫ויקי‬
‫בלוג‬
‫רוצים‬ ‫הלקוחות‬ ‫מה‬ ?
‫שיתוף‬
‫קולקטיבית‬ ‫ואינטליגנצייה‬ ‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬
‫מהמומחים‬ ‫חכמים‬ ‫ההמונים‬
(‫)האלקטרו-מגנטי‬ ‫האינפו-סוציאלי‬ ‫הכוח‬ :‫החמישי‬ ‫הכוח‬
מצגת לספר: הכוח החמישי, כוחן של הרשתות
מצגת לספר: הכוח החמישי, כוחן של הרשתות
מצגת לספר: הכוח החמישי, כוחן של הרשתות
מצגת לספר: הכוח החמישי, כוחן של הרשתות
מצגת לספר: הכוח החמישי, כוחן של הרשתות
מצגת לספר: הכוח החמישי, כוחן של הרשתות
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מצגת לספר: הכוח החמישי, כוחן של הרשתות

1,499 views

Published on

The Fifth Power is The Power of Networks: Social Networks, Neural Networks, Swarms, etc'

Published in: Business
 • Login to see the comments

מצגת לספר: הכוח החמישי, כוחן של הרשתות

 1. 1. ‫החמישי‬ ‫הכוח‬ ‫הרשתות‬ ‫של‬ ‫כוחן‬ ,‫עידן‬ ‫אשר‬ ‫ד"ר‬050-5288739
 2. 2. ‫היסוד‬ ‫חוקי‬ ‫שלושת‬ ‫להכפיל‬ ‫הרשת‬ ‫למשתמשי‬ ‫שמאפשרים‬ ‫שאינם‬ ‫אלה‬ ‫לעומת‬ ‫כוחם‬ ‫את‬ ‫ברשת‬ ‫משתמשים‬
 3. 3. ‫קווים‬ ‫מס‬ ‫הרשת‬ ‫עוצמת‬ ‫חזקתי‬ ‫טור‬ ‫משתמשים‬ ‫מס‬ ‫קווי‬ ‫טור‬ 2 3 4 1 3 6 ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫שהשקענו‬ ‫בעוד‬ 33%‫מ‬ ‫במעבר‬3‫ל‬4,‫משתמשים‬ ‫ב‬ ‫גדל‬ ‫הקווים‬ '‫מס‬100%‫מ‬3‫ל‬6! NN*N/2 1050 ‫חוק‬1‫גדל‬ ‫הרישתי‬ ‫הארגון‬ ‫עוצמת‬ :‫מטקלף‬ ‫שגדל‬ ‫רישתי‬ ‫הקדם‬ ‫הארגון‬ ‫לעומת‬ ,‫בחזקות‬ ‫אריתמטית‬
 4. 4. ‫חוק‬2‫הקולבורציה‬ ‫בעלויות‬ ‫הדראסטית‬ ‫הירידה‬ :‫שירקי‬ ‫והארגון‬ ‫הניהול‬ ‫לעלויות‬ ‫יחסית‬ ,‫והטרנסקציה‬
 5. 5. 3. Axelrod Law: The Trust Between Users is Prportional to the Number and Frequency of the Iterations Between Them
 6. 6. ‫בספר‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫החידושים‬ ‫חמשת‬ ‫את‬ ‫למזג‬ ‫ראשוני‬ ‫ניסיון‬ .‫א‬‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫תורת‬‫עם‬‫הנוירונים‬ ‫רשתות‬ ‫תורת‬‫ועם‬‫והעדרים‬ ‫הנחילים‬ ‫תורת‬‫רשתות‬ ‫לתורת‬ .‫מאוחדת‬ ‫התובנה‬ .‫ב‬‫החברתיות‬ ‫התופעות‬ ‫של‬ ‫והטלסקופ‬ ‫המיקרוסקופ‬ ‫הם‬ ‫ופייסבוק‬ ‫שגוגל‬‫בביולוגיה‬ ‫ידיעותינו‬ ‫את‬ ‫מעמיק‬ ‫שמיקרוסקופ‬ ‫כפי‬ . ,‫כלכלה‬ :‫החברה‬ ‫במדעי‬ ‫ידיעותינו‬ ‫את‬ ‫ומעמיקות‬ ‫מרחיבות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ,‫באסטרונומיה‬ ‫ידיעותינו‬ ‫את‬ ‫מרחיב‬ ‫וטלסקופ‬ ‫והמיקרוסקופ‬ ‫הטלסקופ‬ ‫הוא‬ ‫הניטור‬ .'‫וכו‬ ‫תקשורת‬ ,‫פוליטיקה‬ .‫ג‬‫החברה‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ "‫האפל‬ ‫"החומר‬ ‫גילוי‬‫כך‬ ,‫בלתי-נראה‬ ‫הוא‬ ‫ביקום‬ ‫החומר‬ ‫רוב‬ ‫כי‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫התגלה‬ ‫שבפיזיקה‬ ‫כמו‬ . ‫דווקא‬ ‫ולאו‬ ,‫בהיסטוריה‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫הוא‬ :‫החברה‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ "‫האפל‬ ‫"החומר‬ ‫הוא‬ ‫שההמון‬ ‫לנו‬ ‫מגלות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ .‫הזרקורים‬ ‫שבאור‬ ‫והגנרלים‬ ‫המנהיגים‬ ‫חברתיות‬ ‫"אינטואיציות‬ .‫המלאכותית‬ ‫האינטליגנציה‬ ‫בפיתוח‬ ‫הכרחי‬ ‫כשלב‬ ‫האנאלפביתי‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫האינטליגנציה‬ ‫גילוי‬ .‫ד‬ ‫על‬ ‫במחקרים‬ ,‫האנאלפביתי‬ ‫האדם‬ ‫על‬ ‫במחקרים‬ ‫התגלו‬ ,‫וכתיבה‬ ‫לקריאה‬ ‫המעבר‬ ‫עם‬ ‫שהתנוונו‬ ,"‫ותקשורתיות‬‫הרשת‬ ‫אינסטינקט‬‫של‬ ‫"מערכת‬ ‫במושג‬ ,‫דגים‬ ‫ולהקות‬ ‫נמלים‬ ‫קיני‬1.‫החייתי‬ ‫האינסטינקט‬ ‫כפיתוח‬ ‫האינטואיציה‬ ‫ובמושג‬ "‫האינטליגנציה‬ ‫בוני‬ ‫של‬ ‫הטעות‬ ‫המדבר‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ,‫הכותב‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הלוגיקה‬ ‫עקרונות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫שניווטו‬ ,‫המלאכותית‬‫הגג‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫שמנסה‬ ‫למי‬ ‫דומה‬ , .‫צומח‬ ‫שתיל‬ ‫איך‬ ‫תפס‬ ‫בטרם‬ ‫מבשיל‬ ‫פרי‬ ‫איך‬ ‫להבין‬ ‫שמנסה‬ ‫למי‬ ‫או‬ ,‫היסודות‬ ‫את‬ ‫שיצק‬ ‫לפני‬ ‫זורם‬ ‫החברתיות‬ ‫שברשתות‬ ‫ההשערה‬ .‫ה‬‫האינפו-סוציאלי‬ ‫הכוח‬ ,‫חדש‬ ‫כוח‬‫הזורם‬ ‫האלקטרו-מגנטי‬ ‫לכוח‬ ‫בדומה‬ ,(‫)המידעי-חברתי‬ ‫משפיען‬ ‫של‬ ‫תנועה‬ :‫ולהפך‬ ,‫למשפיען‬ ‫אותו‬ ‫הופכת‬ ‫מסוים‬ ‫אדם‬ ‫סביב‬ (‫)אינפו‬ ‫מידע‬ ‫שתנועת‬ ‫לכך‬ ‫גורם‬ ‫הזה‬ ‫הכוח‬ .‫החשמל‬ ‫ברשתות‬ .‫הזו‬ ‫בסביבה‬ ‫מידע‬ ‫להיווצרות‬ ‫גורמת‬ ‫חברתית‬ ‫בסביבה‬ (‫)סוציאלי‬
 7. 7. ‫הספר‬ ‫מבנה‬ ‫ומדעיות‬ ‫ארגוניות‬ ,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ :‫ראשון‬ ‫חלק‬ 1‫נטוורקס‬ ‫להומו‬ ‫סאפיינס‬ ‫מהומו‬ :‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ 2-‫ה‬ ‫האם‬ :‫ארגוניות‬ ‫רשתות‬NET‫המשרד‬ ‫את‬ ‫תחליף‬ 3‫מהגאון‬ ‫חכם‬ ‫ההמון‬ :‫הרשתות‬ ‫ומדע‬ ‫מדעיות‬ ‫רשתות‬ ‫ולמידה‬ ‫שפה‬ ,‫נוירולוגיות‬ ‫רשתות‬ :‫שני‬ ‫חלק‬ 4‫לדעת‬ ‫עצמנו‬ ‫מעבדים‬ :‫נוירולוגיות‬ ‫רשתות‬ . 5‫המכונות‬ ‫את‬ ‫להאניש‬ :‫הרשתות‬ ‫ולשון‬ ‫שפה‬ ‫רשתות‬ . 6‫שנה‬ַ‫נ‬ ‫מ‬ ,‫נה‬ֶ‫ה‬‫משת‬ִ‫ש‬ ,‫שנה‬ַ‫נ‬ ‫מ‬ :‫הרשתות‬ ‫של‬ ‫והלמידה‬ ‫למידה‬ ‫רשתות‬ .
 8. 8. (‫)המשך‬ ‫הספר‬ ‫מבנה‬ ‫ופסיכולוגיות‬ ‫פיזיקליות‬ ,‫ביולוגיות‬ ‫רשתות‬ :‫שלישי‬ ‫חלק‬ 7.‫בלי‬ ‫תורשה‬ :‫רשתות‬ ‫של‬ ‫וטבען‬ ‫ביולוגיות‬ ‫רשתות‬DNA 8‫חזק‬ ‫הוא‬ ‫חלש‬ :‫הרשתות‬ ‫של‬ ‫והפיזיקה‬ ‫פיזיקליות‬ ‫רשתות‬ . 9‫אינטואיציה‬ ,‫חושים‬ ,‫שכל‬ ,‫רגש‬ :‫פסיכולוגיות‬ ‫רשתות‬ . ‫הרשת‬ ‫קורי‬ ‫בין‬ ‫טמון‬ ‫העתיד‬ :‫רביעי‬ ‫חלק‬ 10‫הרישות‬ ‫ומלאכת‬ ‫מלאכותיות‬ ‫רשתות‬ . 11‫הרשתי‬ ‫הזמן‬ ‫בעקבות‬ . 12‫האינפו-סוציאלי‬ ‫הכוח‬ :‫בעולם‬ ‫חדש‬ ‫כוח‬ .
 9. 9. ‫אין‬‫אין‬ ‫אין‬ ‫חלקית‬ ‫יש‬ ‫למשל‬ ‫,פורום‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫ויקי‬ ‫בלוג‬ ‫רוצים‬ ‫הלקוחות‬ ‫מה‬ ?
 10. 10. ‫שיתוף‬
 11. 11. ‫קולקטיבית‬ ‫ואינטליגנצייה‬ ‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬
 12. 12. ‫מהמומחים‬ ‫חכמים‬ ‫ההמונים‬
 13. 13. (‫)האלקטרו-מגנטי‬ ‫האינפו-סוציאלי‬ ‫הכוח‬ :‫החמישי‬ ‫הכוח‬

×