Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usul Fiqh 1 - Topik 8 - Sumber Hukum Islam: Ijma' (Ijmak)

Usul Fiqh 1 Topik 8 menjelaskan tentang al-ijma' (dieja juga dengan 'al-ijmak') yang merupakan salah satu daripada sumber yang digunakan untuk membuat hukum menurut Islam.
Dalam bahasa Arab ialah:
الإجماع
Antara yang dijelaskan ialah definisi ijmak, rukun ijmak, jenis-jenisnya dan kehujahannya

  • Login to see the comments

Usul Fiqh 1 - Topik 8 - Sumber Hukum Islam: Ijma' (Ijmak)

  1. 1. USUL FIQH TOPIK 8: SUMBER HUKUM ISLAM YANG DISEPAKATI: IJMAK DR. HASANAH ABD. KHAFIDZ
  2. 2. www.drhasanah.com PENGENALAN  Isi kandungan:  Definisi  Rukun  Jenis  Kehujahan  Tempat boleh berlaku Ijmak
  3. 3. www.drhasanah.com DEFINISI  Ijmak =>  Persepakatan para mujtahid  Dalam menentukan hukum bagi isu tertentu  Pada sesuatu masa selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.
  4. 4. www.drhasanah.com RUKUN IJMAK 1 • Wujud lebih dari seorang mujtahid 2 • Persepakatan berlaku sewaktu isu timbul 3 • Disepakati oleh semua mujtahid 4 • Berlaku secara langsung
  5. 5. www.drhasanah.com JENIS IJMAK Ijmak Sarih (jelas) Sukuti (diam)
  6. 6. www.drhasanah.com KEMUNGKINAN BERLAKU IJMAK • Boleh berlaku • Contoh: Pusaka 1/6 kepada nenek kematian cucu lelaki Majoriti ulama • Tidak boleh berlaku • Alasan: lokaliti berjauhan Sebilangan ulama
  7. 7. www.drhasanah.com LATIHAN  Apakah maksud ijmak?  Nyatakan jenis-jenis ijmak dan kaitkan ia dengan kemungkinan berlakunya ijmak.

×