Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Batxillerat

3,680 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Batxillerat

 1. 1. IES POMPEU FABRA MARTORELL BATXILLERAT
 2. 2. BATXILLERAT : Objectiu <ul><li>proporcionar a l’alumnat: </li></ul><ul><ul><ul><li>formació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>maduresa intel·lectual i humana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>coneixements i destreses </li></ul></ul></ul><ul><li>que li permetin progressar en el seu </li></ul><ul><li>desenvolupament personal i social </li></ul><ul><li>i incorporar-se a la vida activa i a </li></ul><ul><li>l’educació superior. </li></ul>
 3. 3. BATXILLERAT : Durada <ul><li>D os cursos acadèmics </li></ul>BATXILLERAT : Sortides <ul><li>E studis universitaris (prèvia s uperació de les proves d’accés . </li></ul><ul><li>C icles de formació professional de grau superior </li></ul><ul><li>E nsenyaments artístics de grau superior (Disseny i Arts plàstiques) </li></ul>
 4. 4. BATXILLERAT : Horari <ul><li>De dilluns a divendres de 8,30 a 15 hores </li></ul>BATXILLERAT : Organització <ul><ul><ul><li>Matèries comunes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Matèries de modalitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Matèries optatives </li></ul></ul></ul>El batxillerat s’organitza en :
 5. 5. NOVETAT BATXILLERAT LOE <ul><li>Es passa a segon amb dues assignatures suspeses. </li></ul><ul><li>Amb tres o quatre assignatures no superades de primer, pot optar : </li></ul><ul><ul><li>Repetir curs sencer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matricular-se de les matèries de primer amb </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>avaluació negativa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ampliar aquesta matrícula amb dues o </li></ul></ul><ul><ul><li>tres matèries de segon sempre que no </li></ul></ul><ul><ul><li>coincideixin amb matèries de primer curs </li></ul></ul><ul><ul><li>no superades. </li></ul></ul><ul><li>Han de tornar a fer el curs complet si el </li></ul><ul><li>nombre de matèries amb avaluació negativa </li></ul><ul><li>és superior a quatre . </li></ul>
 6. 6. NOVETAT BATXILLERAT LOE <ul><li>A SEGON curs, un alumne amb assignatures no superades, pot optar per : </li></ul><ul><ul><li>Tornar a fer el curs complert </li></ul></ul><ul><ul><li>Matricular-se de les matèries amb </li></ul></ul><ul><ul><li>avaluació negativa. </li></ul></ul>
 7. 7. MODALITATS DE BATXILLERAT <ul><li>ARTÍSTIC </li></ul><ul><ul><li>CIENTÍFIC-NATURA I SALUT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>TECNOLÒGIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>SOCIAL </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>HUMANÍSTIC </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. BATXILLERAT : Matèries comunes Treball de recerca - - / 2* Religió (voluntària) 1 1 Tutoria 3 - Història d’Espanya 3 - Història de la Filosofia - 2 Ciències per al món contemporani - 2 Filosofia i ciutadania - 2 Educació física 3 3 Llengua estrangera 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua catalana i literatura 2n 1r
 9. 9. BATXILLERAT : Artístic Matèries de modalitat DIBUIX TÈCNIC 2 TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA VOLUM DISSENY DIBUIX TÈCNIC 1 HISTÒRIA DE L’ART CULTURA AUDIOVISUAL DIBUIX ARTÍSTIC 2 DIBUIX ARTÍSTIC 1 SEGON PRIMER
 10. 10. BATXILLERAT : Científic/Tecnològic Natura i Salut Matèries de modalitat BIOLOGIA 2 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2 BIOLOGIA 1 TÈCNOLOGIA INDUSTRIAL 1 DIBUIX TÈNIC 2 QUÍMICA 2 ELECTROTÈCNIA DIBUIX TÈNIC 1 QUÍMICA 1 MECÀNICA C. TERRA 2 FÍSICA 2 C. TERRA 1 FÍSICA 1 MATEMÀTIQUES 2 MATEMÀTIQUES 1 SEGON PRIMER
 11. 11. BATXILLERAT : Humanitats/C.Socials Matèries de modalitat SEGON PRIMER GEOGRAFIA GREC 2 -PSICOLOGIA SOCIOLOGIA -FRANCÈS -LITERATURA UNIVERSAL (Anglès) (2h) -RELIGIÓ / CULTURA RELIGIOSA -ECONOMIA MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 2 LITERATURA CATALANA MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 1 LITERATURA CASTELLANA HISTÒRIA DE L’ART HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI GREC 1 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA 2 LLATÍ 2 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA 1 LLATÍ 1
 12. 12. ARTÍSTIC DIBUIX ARTÍSTIC VOLUM IMATGE FONAMENTS DEL DISSENY TÈC. GRAFICOPLÀSTIQUES NOVES TENDÈNCIES ART CONTEMPORANI
 13. 13. ARTÍSTIC <ul><li>Viatge a Madrid – ARCO </li></ul><ul><li>Exposició anual </li></ul><ul><li>Visites a diverses exposicions </li></ul>
 14. 14. CIENTÍFIC-NATURA I SALUT BIOLOGIA QUÍMICA CIÈNCIES DE LA TERRA I M.A. FÍSICA MATEMÀTIQUES BIOLOGIA HUMANA
 15. 15. CIENTÍFIC-NATURA I SALUT <ul><li>VIATGE A VALÈNCIA (1r) </li></ul><ul><li>VIATGE A TOULOUSE: AIRBUS I CITÉ DE L’ESPACE (2n) </li></ul><ul><li>VISITA AL MICROSCOPI ELECTRÒNIC </li></ul><ul><li>CONFERÈNCIES A COSMOCAIXA </li></ul><ul><li>PRÀCTIQUES DE LABORATORI </li></ul>
 16. 16. VIATGE A VALÈNCIA: 1r i 2n BATXILLERAT NATURA I SALUT
 17. 17. HUMANÍSTIC <ul><li>LLATÍ </li></ul><ul><li>GREC </li></ul><ul><li>HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA </li></ul><ul><li>GEOGRAFIA </li></ul><ul><li>Hª DE L’ART </li></ul><ul><li>CULTURA RELIGIOSA </li></ul><ul><li>PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA </li></ul><ul><li>FRANCÈS </li></ul><ul><li>LITERATURA CATALANA </li></ul><ul><li>LITERATURA CASTELLANA </li></ul><ul><li>LITERATURA UNIVERSAL </li></ul>
 18. 18. SOCIALS <ul><li>MATEMÀTIQUES </li></ul><ul><li>ECONOMIA </li></ul><ul><li>ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA </li></ul><ul><li>GEOGRAFIA </li></ul><ul><li>HISTÒRIA MÓN C. </li></ul>
 19. 19. TECNOLÒGIC <ul><li>TECNOLOGIA INDUSTRIAL I i II </li></ul><ul><li>ELECTRÒNICA </li></ul><ul><li>ELECTROTÈCNIA </li></ul><ul><li>FÍSICA </li></ul><ul><li>DIBUIX TÈCNIC </li></ul>
 20. 20. TREBALL DE RECERCA CIENTÍFIC The Study of the flora of the Anoia River-Martorell
 21. 21. TREBALL DE RECERCA TECNOLÒGIC (Reconeixements en premis diversos: CIRIT, Exporecerca, Fundació Epson)
 22. 22. PROJECTES INTERNACIONALS SÓCRATES, COMÈNIUS
 23. 23. PROJECTES INTERNACIONALS ITÀLIA-PORTUGAL-ALEMÀNIA-POLÒNIA-TURQUIA
 24. 24. SCHOOLS PARTNERS IES POMPEU FABRA-MARTORELL-ESPAÑA GIMNAZJUM 7 – KIELCE-POLAND LICEO BALZAN-BADIA POLÈSINE-ITALIA ESCOLA EMIDIO NAVARRO-PORTUGAL ISTITTUTO NERVI-BARLETTA-ITALIA
 25. 25. Jordània
 26. 26. Bulgaria
 27. 27. INTERCANVIS LINGÜISTICS APRENENT ANGLÈS A OXFORD, WORCESTER, LONDON, ODENSE, GÖTEBORG …..

×