Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dretitic Pac4 2

889 views

Published on

Informació Dret sobre Seguretat en la Xarxa en les relacions amb l'Administració Pública. Dretitic

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dretitic Pac4 2

 1. 1. DRETITIC CONFIDENCIALITAT DE LES DADES PERSONALS. Cristina Bou Rosselló Dolores Garcia Martínez Sílvia Teixidor Masias Ús i aplicació de les TIC Aula 2 Grau de Dret Curs Acadèmic 2008-2009
 2. 2. XIFRAT DE COLUMNES. CÒD. INTEGRITAT CONTROLS DEL S.O. AUDITORIA (S.O.) AUDITORIA (S.O.) ELIMINACIÓ OBJECTES INNECESSARIS AUDITORIA (S.O.) REVOCACIÓ DE COMPTES I PRIVILEGIS PARXES, ACTUALITZACIÓ. VERIFICACIÓ XIFRAT COMUNICACIÓ. PROT. UTILITATS XIFRAT PORTS, AUTENTIFICACIÓ IP. IPSec. Chroot. USUARI NO PRIVILEGIAT PRINCIPI MÍNIM PRIVILEGI VALIDACIÓ POSITIVA SQL PARAMETRIZADO PRINCIPI MÍNIM PRIVILEGI ELIMINAR SERVEIS INNECESSARIS
 3. 3. O B J E C T I U S A CONEIXER LA REALITAT TÈCNICA I JURÍDICA DE LA CONFIDENCIALITAT DE LES DADES PERSONALS. A ANALITZAR LA SEGURETAT A LA XARXA EN LES RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. A VALORAR I CONÈIXER ELS MECANISMES DE RECONEIXEMENT DIGITAL SEGURS. A ANÀLISI I CONCLUSIÓ DE LA SEGURETAT A LA XARXA RESPECTE LA PROTECCIÓ DE DADES.
 4. 4. TOTES LES PERSONES TENEN DRET A LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS CONTINGUDES EN ELS FITXERS. A Desconeixement tecnologia Internet dins el manteniment de les Bases de Dades i el Tractament de Dades A Desconeixement Obligacions legals A Manca de Sistemes Control DADES DESPROTEGIDES
 5. 5. CONTINUA INTERACCIÓ REALITAT / NORMATIVA / ENTITATS VETLLA PROTECCIÓ DADES
 6. 6. Relació amb les diverses Administracions. <ul><li>Interacció i transacció de serveis en línia.
 7. 7. Respectar la protecció de dades personals.
 8. 8. Modernització de l'Administració.
 9. 9. ۩ Llei 11/2007, d'accés elecrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE 150, de 23/06/2007) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Anàlisi:
 11. 11. > Relacions es van modernitzant i s'estableixen relacions a través d'Internet.
 12. 12. > Aquestes relacions es fan a través de Certificats Digitals garantin una millor relació amb les administracions, reduint temps de desplaçament de presentació de gestions i fer una relació més propera. </li></ul>RELACIÓ AMB LES DIVERSES ADMINISTRACIONS
 13. 13. <ul><li>Conclusions:
 14. 14. > Les relacions es fan de manera segura, respectant la protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre).
 15. 15. > Reconeixement del dret del ciutadà per relacionar-se amb les administracions (Art.35 Llei 30/1992, de 26 de novembre). </li></ul>RELACIÓ AMB LES DIVERSES ADMINISTRACIONS
 16. 16. SIGNATURA DIGITAL A V A N T A T G E S Signar digitalment + xifrar els missatges + identificar-se davant d'accessos restringits + accedir a dades de caràcter personal + realitzar consultes + gestions en línia... A Instrument tecnològic A Garanteix autoria i integritat dels documents digitals A Procediments matemàtics basats en criptografia Relaciona el document signat amb informació pròpia de qui el signa. Una tercera part ( autoritat de certificació ) reconeix la signatura del signant. Assegura que els documents no s'han modificat. http://www.catcert.cat
 17. 17. CONCLUSIONS A INFRAESTRUCTURES TÈCNIQUES I JURÍDIQUES. A HAN DE GARANTIR LA CONFIDENCIALITAT DE LA IDENTITAT DELS USUARIS A LA XARXA I LA SEUA ACTUACIÓ EN ELS SERVEIS DE ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. A IMPLICACIÓ ORGANISMES PÚBLICS. A POTENCIAR I GENERAR CONFIANÇA EN L'ÚS I SEGURETAT DE LA XARXA. A SIGNATURA DIGITAL GARANTEIX IDENTITAT UNA PERSONA A INTERNET.
 18. 18. QÜESTIONS A PLANTEJAR A Consideres que s'hauria de introduir com a assignatura obligatòria “ Les tècnologies de la informació i de la comunicació ” en l'educació primària? Creus que aquesta mesura potenciaria la seguretat i confiança en l'ús de la xarxa? A Creus que la seguretat general és per sobre dels drets personals de protecció de dades, o és la persona individual qui està cedint part dels seus drets personals per una més segura convivència del conjunt de persones? A Tenen els usuaris d'Internet la informació i la formació necessària respecte al bon ús i a la seguretat a la xarxa?

×