Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ple, Entorns Personals d´Aprenentatge

2,954 views

Published on

Ponència al VII Seminari especialitzat Gestió del Coneixement. http://www.dreig.eu/caparazon

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ple, Entorns Personals d´Aprenentatge

 1. 1. Programa Compartim Entorns Personals d´Aprenentatge Barcelona, 7 de juliol de 2009 VII Seminari Dolors Reig Hernández (dreig): Especialitzat http://www.dreig.eu/caparazon El caparazón
 2. 2. Elearning tradicional… Leigh Blackall
 3. 3. WEB - WEB SOCIAL – Web Personal Entorns Personals d´ Aprenenetatge (PLE) Entorns virtuals Aules (VLE) virtuals Augmenten els requisits en E-competències: ¿Progressió paral.lela, Nova Spivack alfabetització digital?
 4. 4. Nadius, inmigrants? (Marc Prensky) • Saviesa digital (Marc Prensky 2009) – Què sabem dels joves? E-competències? – “Social hangout” Xarxes d´interessos vs. Xarxes Socials (Danah Boyd, 2008) . – La generació .net no només passa menys temps que els grans online sinó que resulta ser més conservadora en l´ús de les tecnologies. (Ipsos-Reid Survey, noviembre 2007 ). – L´us de les xarxes socials és baix per a temes acadèmics. (University of Guelph 2008) – Facebook (platafomes, dreig) com entorn d´evangelització (Alejandro Piscitelli)
 5. 5. Connectivisme (George Siemens) Herència: Cognitivisme, Teories de sistemes, Teories de la complexitat, Neurobiologia, entre d´altres. -La gent apren com les xarxes. -L´aprenentatge i el coneixement neixen de la diversitat d´opinions. -L´aprenentatge és el procés de connectar nodes o fonts d´informació. -La capacitat d´augmentar el coneixement és més important que el que ja se sap. -És necessari nodrir i mantenir les connexions per facilitar l´aprenentatge continu. -L´habilitat per veure connexions entre camps, idees, conceptes, és fonamental. (Ampliació: Stephen Downes , Dave Cormier (coneixement rizomàtic)
 6. 6. http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2009/01/14/conectivismo-siemens/
 7. 7. Idea més connectada = més contexte = + coneixement
 8. 8. (Holsapple (ed) Handbook on Knowledge management. Springer 2003, pag. 316) Rick Dove: La inteligencia individual es asimilable a una neurona. La inteligencia grupal, que desafía cualquier intento de localización, captura o aislamiento, distribuida y fluida como nuestro propio cerebro.
 9. 9. Aprenentatge Social • Herència: Bandura (auto-eficàcia), Bruner (cognitivisme), Vigotsky (sociocultural), constructivisme i altres. • Cluetrain Manifesto (1999): L´aprenentatge, també com a conversa. Prosumers – Estudiants Proactius. • Groundswell (2008): Entre iguals: Aprenentatge horitzontal. Unidireccional vs. P2P • Comunitats de Pràctica /Virtuals: Etienne Wenger, Nancy White.
 10. 10. Les xarxes no només tracten sobre seguir els altres… Hem de CONTRIBUIR
 11. 11. John Seely Brown, Richard P. Adler (2008): Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0:
 12. 12. Aprenentatge informal (Jay Cross, 2006) • El 70-90% de l´ Aprenentatge en empreses – organitzacions és Informal • Pot ser intencional / Planificat. • Oldenburg (1989): importància dels tercers llocs, no reglats ni regulats, ambients no formals, en l´aprenentatge. • Teemu Arina (2008): “Serendipity learning”, ampliant la conpció de l´homa: “homo contextus”, integral i determinat per múltiples contextes en els que aprendre. • Localitzat vs. Distribuit. • Cultura Expandida (Zemos98), EDUPUNK (i EDUPOP): aprenentatge com experiència conscient o insconscient que pot donar-se en qualsevol moment o lloc. Institucional vs. Do it yourself (Brian Lamb, Jim Groom, Nodos Ele) • Top-down vs. Bottom up. Catedral vs. Bazar
 13. 13. Creativitat, Innovació, Aprenentatge generatiu (Senges, P.) • Motivació intrínseca • Creativitat • Pensament de disseny
 14. 14. Piràmide de la motivació humana (Maslow) Las redes de PLE intereses derivan de la necesidad de autorealización Redes Personales de Aprendizaje Las redes sociales derivan del afecto Modificado dreig de Designing social websites, Christina Wodtke
 15. 15. Aprenentatge Autònom • Gràcies a les tecnologies ampliem les nostres capacitats cognitives , som més independents i menys necessitats de línies mestres. Adaptació progressiva al caos, augment de la tolerància i capacitat de gestió del mateix, en un món cada cop més complexe. • Formació + Millora de l´experiència d´usuari + Motivació + Personalització= Ap. Autònom. • Institucions: Importants en el procés, no en el resultat. No en els continguts. Disparar l ínterès + guiar en la personalització.
 16. 16. Aprenentatge universal, lliure, democràtic OER, OCW (Recursos Educatius Oberts)
 17. 17. Educació mínimament invasiva • Aprenentatge Mínimament invasiu Sugata Mitra (“Hole in the wall”). • Mòbil “learning”, Aprenenentatge Ubicu.
 18. 18. Lifelong Learning • Lifestreaming, Aprenentatge continu, Permanenent, IMMERSIU. Resultat vs. Procés • Entorns Lliures i personalitzables en el domini Stephen Downes públic estarien oferint una oportunitat única pel desenvolupament d´un aprenentatge més sostenible, independent de les institucions. • ‘Lifelong learning: la necessitat d´entorns Portables d´aprenentatge que suportin estàndars d´interoperabilitat (Oliver i Liber (2001))
 19. 19. Remescla, Cultura Mashup “Multiliteracy”, cultura “mashup”, remescla de formats. Remescla de disciplines: Interdisciplinarietat, Forums comuns a la web (als límits hi ha la innovació) El propi PLE pot veure´s com un “mashup”, agregat d´eines amb la finalitat d´optimitzar l´acostament a múltiples fonts i formats
 20. 20. L´ educador com a DJ (Scott Leslie)
 21. 21. Experimentació, joc, simulació storytelling • L´aprenentatge en entorns complexes, en el qual el coneixement existent s´aplica a nous contextes, requereix adoptar aproximacions exploratòries (i actives). • De les aules al laboratori…diria Stephen Downes (Downes 2008). • Maturana: “Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer”
 22. 22. Metaversos (Realitat Augmentada, Móns mirall, jocs i mons virtuals, lifelogging) http://es.wikipedia.org/wiki/Metaverso
 23. 23. Canvi de rols • Alumne - Participant El procés involucra la • Professor – Facilitador, interacció entre Orientador, Conductor, “Curator”, l´estudiant, els Dinamitzador professors, l´entorn. • Informació: beta Els continguts són el perpètua. menys important i Reelaboració constant substituïbles (David dels continguts Wiley)
 24. 24. Entorns Personals d´Aprenentatge Espais adequats a la conversa, la interacció en un entorn distribuit que pot integrar Aprenentatge Formal i Informal (entorns 2.0), requerint l´aportació activa (compartir) de coneixements i/o fonts d´interès.
 25. 25. Avantatges a la organització • Portfolio per l´individu-per la organització. • No neutralitat tecnològica: la idea de xarxa d´e- portfolios pot projectar una imatge diferent de la organització segons les eleccions sobre aplicacions concretes. Ex. Blocs (persones), wikis (expertícia), xarxes socials (relacions).
 26. 26. Alfabetització tecnològica: competencia o actitut laboral o professional bàsica i transversal avui. (Universities UK, 2008; ECAR, 2007; Theil, 2008). Escalabilitat: rendibilitat a llarg termini. Millora d´oportunitats per a la igualtat. Excel.lència:Tot i que poden suposar curves d´aprenentatge més pronunciades, la Sostenibilitat dels entorns ho compensa. Millora del clima laboral Desenvolupament professional continu, gestió del talent, carrera professional. Establir conexions interessants a nivell global
 27. 27. Las instituciones que se adaptan a las necesidades de una economía en contínua transformación, sobreviven. Las que no cambian se vuelven irrelevantes (Klor de Alva, 2000, p. 40) Soporte activo a las culturas tradicionales de cada disciplina (Harpe & Radloff, 2006) Metàfora de Shirky: Conduïr una canoa: el PLE serà un bon sistema de rems http://flickr.com/photos/bcnbits/468186933/ • David Jones
 28. 28. Potenciación trabajo colaborativo Identidad Digital PLE Trabajo colaborativo Software Social Aprendizaje en la red Dreig, http://www.dreig.eu/caparazon 2009
 29. 29. ENTORNS PERSONALS, XARXES PERSONALS CONEIXEMET Un Personal Learning Environment (PLE) es una col.lecció auto-definida de serveis, eines I dispositius que ajuda als estudiants a construir les seves Xarxes Personals de coneixement (PKN), posant en comú nodes http://mohamedaminechatti.blogspot.com/200 de coneixement tàcit (Persones) I nodes de 9/04/ple-pkn.html coneixement explícit (ex. Informació).
 30. 30. REQUISITS, Variables a tenir en compte en La organització (línies d´investigació actual) (Downes 2004) National Research Council de Canadá: -Agregar dades i documents (Incloent elements de Recomanació, Datamining i extracció automàtica de Metadades) -REMESCLAR: De forma creativa i proactiva. -EDITAR. -GENERAR nous entorns o "mashups”
 31. 31. Tendències tercera dècada • Dades obertes, interoperables (Linked data) • Personalització (Web contextual) • Ubiquitat • Lifestreaming (actualització Síncrona) • “Mashup” Remescla
 32. 32. El objetivo es crear un entorno que anime la innovación pedagógica, más que especificar determinada pedagogía (Johnston, 1996; Mischra & Koehler, 2006; La facilidad de McMaster & Wastell, 2005; Surry & Farquhar, 1997) uso debe ser un criterio Sin propósito concreto, fundamental (Tim Berners Lee, de forma colaborativa, David Jones) negociados alrededor de necesidades e intereses particulares. Adaptados al contexto de cada participante (Jones & Muldoon, 2007)
 33. 33. 1. Teories, estils d´aprenentatge 2. Ideologia sobre el software. 3. Objetius a la organització (a més de l´aprenentatge), Comunicació, clima laboral, millora gestió del coneixement, difusió als social media, participació i l´aprofitament de CoPs, etc… -Percentatge benefici organització-individu EQUILIBRAR 4. Possibilitat d´integració processos actuals. 5. Posibilitat integració entorns actuals (inclosos no virtuals, ex. Calendari, Bibliografia, etc…) 6. Nivells de privacitat- publicitat.
 34. 34. Usabilitat social (Giacoma, 2009) Facilitar la partticipació -Continuitat (streaming) -Distribució -Col.laboració -Seguretat, privacitat -Personalització, Moldejables (Shirky, metàfora jardiner) -Multimedia -Interoperabilitat, escalabilitat. -Mètriques, control -Ubiquitat -Proactivitat -Sistemes de Coopetició
 35. 35. Basats en el navegador? Firefox 4: Weave (Cloud Computing), Prism (Escritori)
 36. 36. (Wermont 2009):
 37. 37. La base tecnològica Adaptado de: PLN for edtech Sindicació Cloud computing APIs Obertes Web de les dades
 38. 38. On situem el centre? -Basats en blog-wiki. -Basats en agregador social. -Basats en navegador, Basats en Sistemes Operatius per la web. -Basats en xarxa social. -Basats en eines que permetin la integració: ELGG, EYE Os, etc… (veure quadre següent) Adaptat de Torres, Torres Kompen, Ricardo, Palitha Edirisingha, , Richard Mobbs 2009
 39. 39. MODELS
 40. 40. Eportfolis (públics, estandaritzats)
 41. 41. Lectors de Feed AVANÇATS: http://feedly.com
 42. 42. CONTINGUTS Persones, col.lectius d´ interès. Temes: Tags, Twines, Grups, discussions Recerca Recerca en temps real
 43. 43. AVALUACIÓ?? • L´estudiant com a client, més que com aprenent “una persona que ha de ser atesa en lloc d´un acòlit a ser jutjat” (Knight 2006). • Domini de les eines (“Hard Skills”) però també familiaritat amb la cultura, actituts positives envers la col.laboració i la resta de competències que poden adquirir-se des del seu enteniment i ús (“Soft skills”)
 44. 44. AUTOAVALUACIÓ i E-competències Model propi en elaboració: e-competències en organitzacions Cristóbal Cobo
 45. 45. E-Skills
 46. 46. Referències - Ampliació • Quadre Evolució de l´Aprenentatge a la Web. http://www.flickr.com/photos/dreig/3491298209/ • Quadre Competències Digitals: http://www.flickr.com/photos/dreig/3689972503/ • 2009, Torres Kompen, Ricardo, Palitha Edirisingha,Richard Mobbs, BUILDING WEB 2.0-BASED PERSONAL LEARNING ENVIRONMENTS – A CONCEPTUAL FRAMEWORK, • Minds on fire, Open Education • Stephen Downes, E-learning • Wiki: elearning 2.0 • La ley de Moore y las personas: después de la revolución tecnológica, la creativa
 47. 47. Dolors Reig Hernández (dreig): http://www.dreig.eu/caparazon http://elcaparazon.net

×