Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quantrihanhvitochuc.trituecamxuc

1,413 views

Published on

Published in: Education, Technology

Quantrihanhvitochuc.trituecamxuc

 1. 1. MÔN: QT HÀNH VI TỔ CHỨC BÀI TẬP NHÓM NHÓM 2 GVHD: Dr. CHARLES WILSON TS. HOÀNG LÂM TỊNH
 2. 2. Danh sách nhóm 2 <ul><li>Thái Phong Linh - Nhóm trưởng </li></ul><ul><li>Vũ Tuấn Quỳnh - Thư ký </li></ul><ul><li>Trần Văn Dư - Thành viên </li></ul><ul><li>Phan Xuân Tiến - Thành viên </li></ul><ul><li>Hồ Quốc Việt - Thành viên </li></ul><ul><li>Bành Đức Hoài - Thành viên </li></ul><ul><li>Tạ Văn Luận - Thành viên </li></ul><ul><li>Nguyễn Thành Duy - Thành viên </li></ul><ul><li>Lê Bá Quyền - Thành viên </li></ul><ul><li>Võ Tấn Nhẫn - Thành viên </li></ul>
 3. 3. TÊN ĐỀ TÀI <ul><li>“ So sánh sự khác biệt giữa trí tuệ cảm xúc, cảm xúc trong khi làm việc, và tâm trạng? Cách hiểu về những khái niệm này giúp cho các nhà quản lý thực hiện được công việc của mình như thế nào?” </li></ul>
 4. 4. Mục đích <ul><ul><li>Phân biệt được trí tuệ cảm xúc, cảm xúc trong khi làm việc và tâm trạng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biết mối quan hệ giữa chúng </li></ul></ul><ul><ul><li>Biết cách vận dụng chúng trong quản trị hành vi tổ chức </li></ul></ul>
 5. 5. Các bước <ul><ul><li>Trình bày nhận thức về trí tuệ cảm xúc, cảm xúc trong khi làm việc và tâm trạng </li></ul></ul><ul><ul><li>Vẽ mối quan hệ giữa các vấn đề nêu trên </li></ul></ul><ul><ul><li>Những vấn đề này sẽ giúp nhà quản lý thực hiện quản trị hành vi tổ chức như thế nào? </li></ul></ul>
 6. 6. Nhận thức về trí tuệ cảm xúc, cảm xúc trong khi làm việc và tâm trạng <ul><li>Cảm xúc : là những rung cảm diễn ra trong thời gian ngắn, phản ánh những biến cố có ý nghĩa đối với hoạt động sống của con người. </li></ul><ul><li>Cảm xúc trong khi làm việc ( emotional labour ) là hình thức điều chỉnh cảm xúc ở các nơi mà người lao động kỳ vọng biểu lộ cảm xúc như là một phần công việc của họ để đạt được mục đích của tổ chức </li></ul>
 7. 7. Nhận thức về trí tuệ cảm xúc, cảm xúc trong khi làm việc và tâm trạng Tâm trạng khác với cảm xúc đơn thuần là chúng ít rõ ràng, ít mãnh liệt, hoặc ít có thể bộc phát hơn bởi một kích thích hoặc sự việc cụ thể, và kéo dài. Tâm trạng là một trạng thái bên trong, có thể được suy ra từ thái độ và những hành vi khác. Tâm trạng: là trạng thái tâm lý (xúc động hay cảm xúc) kéo dài tương đối.
 8. 8. Nhận thức về trí tuệ cảm xúc, cảm xúc trong khi làm việc và tâm trạng Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence - EI) là k hả năng, năng lực hay kỹ năng nhận biết ( perceive) , đánh giá ( assess) và kiểm soát ( manage ) cảm xúc của bản thân, của những người khác và của nhóm. Trí tuệ cảm xúc là một lĩnh vực về nghiên cứu tâm lý, thường đo lường bằng chỉ số trí tuệ cảm xúc ( Emotional Intelligence Quotient – EQ ).
 9. 9. Tích cực - Vui mừng - Phấn khởi - Thoải mái - Dễ chịu - Ưa thích - Tự hào Tiêu cực - Buồn rầu - Phiền muộn - Khổ tâm - Ghen tức - Chán ghét - Xấu hổ Tích cực - Yêu đời - Vui vẻ - Lạc quan - Hy vọng - An tâm - Tự tin Tiêu cực - Chán đời - Buồn bã - Bi quan - Thất vọng - Bất an - Tự ti (Chuyển hóa) Tích cực * Cơ thể: Hô hấp sâu hơn, tiêu hóa tốt hơn, nâng cao sức khỏe, tuổi thọ, tinh thần lành mạnh.  Quan hệ: Tốt bụng, cởi mở, muốn cộng tác hơn.  Công việc: Nhiều sáng kiến, tích cực, tháo vát, năng động, tự tin, gắn kết.  Hiệu suất làm việc: nâng cao  Đời sống: Hạnh phúc - Thỏa mãn nhu cầu - Thành công trong công việc - Được đối xử công bằng - Được động viên, khích lệ - Cảm xúc tích cực được duy trì Tiêu cực * Cơ thể: Hô hấp gấp, rối lọan tiêu hóa và tim mạch, sức khỏe và tuổi thọ giảm, tinh thần sa sút; có thể dẫn đến rối lọan tâm lý, trầm cảm (stress) hoặc đột quỵ.  Quan hệ: Thờ ơ, muốn cách ly, bất cần, thô bạo.  Công việc: Kém minh mẫn, thụ động, né tránh, tự ti, rời rạc, bất hòa.  Hiệu suất làm việc: giảm xuống  Đời sống: Mất hạnh phúc - Nhu cầu không thỏa mãn - Thất bại trong công việc - Bị đối xử bất công, xung đột - Thiếu động viên, khích lệ - Cảm xúc tiêu cực kéo dài Thời gian kéo dài CẢM XÚC (Ngắn hạn, bộc phát, mãnh liệt) TÂM TRẠNG (Kéo dài tương đối, ít mãnh liệt hơn) Lan toả: Cá nhân Nhóm T ổ chức (Lao động cảm xúc) TRÍ TUỆ CẢM XÚC (Năng lực cảm thụ, điều hòa) (Duy trì) (Khắc phục)
 10. 10. Giáo sư tâm lý học Sigal Barsade (ĐH Fairfield, Mỹ) cho rằng Cảm xúc thể hiện qua cách làm việc, cách ứng xử của mỗi người. Chính vì thế, quản lý được xúc cảm nơi công sở đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi chúng ta.” “ Cảm xúc tiêu cực lây lan từ người này sang người khác nhanh như virus vậy. Bên cạnh trí tuệ và cái lý trí khôn ngoan, ta còn đem những cảm xúc tự nhiên vào công ty. 
 11. 11. Nơi làm việc, công sở, công ty <ul><li>1. Sử dụng lý trí điều hoà trí tuệ cảm xúc để: </li></ul><ul><li>Đấu tranh nội tâm nhằm hạn chế cảm xúc tiêu cực </li></ul><ul><li>Không để kéo dài thành tâm trạng </li></ul><ul><li>Không làm lây lan ra số đông. </li></ul><ul><li>2. Khắc phục, điều tiết trí tuệ cảm cúc để: </li></ul><ul><li>Chuyển tâm trạng tiêu cực thành tích cực </li></ul><ul><li>Duy trì cảm xúc và tâm trạng tích cực </li></ul><ul><li>Tạo sự kết dính và đồng thuận với tập thể </li></ul>
 12. 12. Vận dụng trong quản trị HVTC Trí tuệ cảm xúc là tố chất dẫn đầu trong 7 loại năng lực mà nhà lãnh đạo hiệu quả cần có: (1) Trí tuệ cảm xúc (2) Chính trực (3) Nghị lực (4) Động lực lãnh đạo (5) Tự tin (6) Thông minh (7) Kiến thức
 13. 13. Vận dụng trong quản trị HVTC <ul><li>Nhà quản lý có chỉ số IQ cao, có chỉ số trí tuệ cảm xúc EQ thấp dễ thất bại: </li></ul><ul><li>Không do thiếu kỹ năng chuyên môn </li></ul><ul><li>Do thất bại trong trí tuệ cảm xúc như </li></ul><ul><li>- Quan hệ trong công việc kém </li></ul><ul><li>- Đôc đoán </li></ul><ul><li>- Xung đột với cấp trên, cấp dưới </li></ul>
 14. 14. <ul><li>C hỉ số IQ ít khi thay đổi theo thời gian </li></ul><ul><li>C hỉ số EQ thì có thể được “học” và thay đổi </li></ul><ul><li>EQ là các kỹ năng giống như các năng lực </li></ul><ul><li>khác mà chúng ta học và có thể tập luyện </li></ul><ul><li>thường xuyên để đồng hóa chúng thành </li></ul><ul><li>một phần trong tư duy của mình. </li></ul><ul><li>Q uan trọng là nhận biết được hành </li></ul><ul><li>vi EQ ảnh hưởng tốt hơn như thế </li></ul><ul><li>nào đối với những người mà ta cùng </li></ul><ul><li>nhau làm việc hàng ngày </li></ul>Vận dụng trong quản trị HVTC
 15. 15. <ul><li>Để thành công trong quản lý, nhà lãnh đạo cần : </li></ul><ul><li>* H iểu rõ bốn nhóm của trí tuệ cảm xúc </li></ul><ul><li>* S ử dụng sức mạnh của mỗi nhóm một cách khôn ngoan </li></ul><ul><li>Nhóm 1 - K hả năng tự nhận thức </li></ul><ul><li>(Self-awareness) </li></ul><ul><li>Nhóm 2 - K hả năng quản lý bản thân </li></ul><ul><li>(Self-management) </li></ul><ul><li>Nhóm 3 - K hả năng nhận thức xã hội </li></ul><ul><li>(Social Awareness) </li></ul><ul><li>Nhóm 4 - K hả năng quản lý quan hệ </li></ul><ul><li> (Relationship Management) </li></ul>Vận dụng trong quản trị HVTC
 16. 16. <ul><li>Muốn có được lực lượng lao động giỏi, nhà quản lý cũng cần : </li></ul><ul><li>1. Đ ào tạo, huấn luyện nhân viên về trí tuệ cảm xúc . </li></ul><ul><li> 2. Giải tỏa kịp thời các xung đột trên tinh thần đoàn </li></ul><ul><li>kết , minh bạch, công bằng . </li></ul><ul><li> 3. Trong quan hệ với mọi người phải luôn trung </li></ul><ul><li>thực, cảm thông và tận tâm . </li></ul><ul><li> 4. Đánh giá, nhận xét chú trọng đến quá trình </li></ul><ul><li>phấn đấu hơn kết quả, ưu hơn khuyết điểm </li></ul><ul><li> 5. Có sự thông cảm và hiểu rõ cảm xúc của </li></ul><ul><li>những nhóm khác nhau </li></ul>Vận dụng trong quản trị HVTC
 17. 17. <ul><li>Trí tuệ cảm xúc là một phương cách giúp cho </li></ul><ul><li>công ty phát triển và kích thích sự đồng thuận </li></ul><ul><li>đối với các thành viên . </li></ul><ul><li>2. Nếu một công ty có nhiều nhân viên có năng lực cảm xúc tốt thì công ty đó sẽ tồn tại lâu hơn và hưng thịnh tốt hơn. </li></ul><ul><li>3. Năng lực cảm xúc là năng lực có thể học được: </li></ul><ul><li>* Các cá nhân có thể bổ sung </li></ul><ul><li>những năng lực làm hành trang </li></ul><ul><li>trong công việc và cuộc sống </li></ul><ul><li>* Các doanh nhân có thể bổ sung </li></ul><ul><li>& phát triển các năng lực để trở </li></ul><ul><li>thành những nhà quản lý giỏi, </li></ul><ul><li>nhà lãnh đạo thành công. </li></ul>Kết luận
 18. 18. Cám ơn <ul><li>Các giảng viên: Dr. Charles Wilson, TS. Hoàng Lâm Tịnh và trợ giảng MBA. Lê Hồng Hải </li></ul><ul><li>Sự lắng nghe và theo dõi của các bạn </li></ul>NĂM MỚI CHÚC MỪNG AN KHANG THỊNH VƯỢNG THÀNH CÔNG

×