човекът и природата

1,092 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

човекът и природата

  1. 1. Човекът и природата - Webinar Transcript 1. Човекът и природата Изготвил : Силвия Йорданова Герчева Уч-ка от XI В клас Гимназия “Христо Ботев” Ръководител: Димитрина Димитрова 2. Човекът е част от живата природа С някои свои дейности той променя природата и отнема част от естествената среда на растенията и животните лов иν разорава земи ν строи пътища и градове ν изсича гори ν пресушава блата ν риболов 3. Изчезването на блатата е един от факторите на глобалното затопляне • Изчезването на блатата в различни райони на света през слеващите 10-20 години ще повлияе на количеството падащи дъждове и ще ускори глобалното затопляне.До този извод стигнаха участниците в научната конференция, която се състои в бразилския град Куяба с участието на 700 учени от 28 страни. Тя е посветена на проблема на влиянието на блатата върху климатичните промени. 4. • Блатата заемат едва 6% от земната повърхност, но в тях се съдържа около 20% от целия въглерод на Земята. Блатата заемат едва 6% от земната повърхност, но в тях се съдържат около 20% от целия въглерод на Земята. Заради усвояването на блатата със земеделски цели, развитието на градовете, добивът на торф и покачването на подземните води въглеродът от блатата попада в атмосферата като ускорява по този начин глобалното затопляне. На свой ред глобалното затопляне води до повишаване на температурата и по-нататъшно пресъхване на блатата. Освен това изчезването на блатата в страните с тропически климат ще направи сухите сезони още по-сухи, а влажните – още по- влажни. В наши дни процесът на пресушаване на блатата протича доста бързо. Само през последното столетия са унищожени над 60% от общите им площи 5. Усвояването на блатата за земеделски цели един от факторите на глобалното затопляне. 6. Италианският клон на Световната фондация♣Изсичане на горите за защита на природата призова Европейския съюз да вземе мерки срещу нелегалното изсичане на гори в България, което според организацията е почти половината от всичката добивана дървесина в страната. Това ще бъде и един от основните проблеми, които ще се обсъждат на предстоящата среща в италианската столица на министрите на земеделието и горите от Европейския съюз 7. Според италианското представителство на Световната фондация♣ в защита на природата незаконното изсичане на горите в България в момента достига гигантски размери, тъй като представлява 45 процента от общото количество изсечена дървесина в страната. Италианската фондация смята, че става въпрос за сериозна заплаха за развитието на горите и за сериозни нарушения на закона за горите. 8. Но човекът въпреки всичко се стреми да опази разнообразието в Издава Червена книга, в която описва застрашените отθживата природа като: Създава закони, с коитоθизчезване и редките видове растения и животни улавянето или¬ късането или изсичането на защитени растения ¬забранява: Обособява някои места и ги обявява за защитениθубиването на защитени животни територии 9. Том първи еνЧервена книга на България В нея са включени Том втори еνвсички посветен на застрашени, растенията изчезващи и изчезнали биологични посветен на видове, живеещи животните на територията на България. 10. Червена книга на България До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на ν червен цвят за застрашените видове ν черен цвят за изчезналите видове νвида: жълт цвят за редките видове 11. рилска игликаν пирински мак ν еделвайс νЗащитени растения 12. витошко лалеν водна лилия νЗащитени растения 13. едроцветна тинтяваν блатно кокиче νЗащитени растения 14. Защитени животни насекоми бръмбар носорог червена горска мравка еленов рогач Еленовият рогач е най-едрият вид бръмбари в България. Мъжките са с огромни челюсти, подобни на еленови рога, откъдето идва името на вида. 15. В Червената книга са включени 24 видаνЗащитени животни риби Дунавската минога се смята за изчезнал вид див шаран трииглена бодливкаνриби върловка дунавска минога 16. Защитени животни влечуги В Червената книга са описани 2 земноводни и 13 влечуги. ивичест смок блатна костенурка смок мишкар 17. Защитени животни птици орел змияр царски орел малък креслив орел В България са установени около 383 вида птици. Под защита са 327 от тях, а 100 са включени в черен кълвач Червената книга. 18. Защитени животни птици черен щъркел ням лебед розов пеликан лопатарка 19. Защитени животни бозайници В Червената книга на България са вписани 19 вида бозайници като: дива коза кафява мечка Кафявата мечка е най-едрото животно . видра 20. Тюлен монах Изчезнал вид В миналото е обитавал скалистото крайбрежие на Черно море около нос Калиакра. Среща се по турското Черноморско крайбрежие, в Егейско море и по африканското крайбрежие на Средиземно море. Попада в категорията критично застрашен вид. 21. ν Национални паркове νЗащитените територии в България са: Защитени местностиνРезервати 22. Защитени територии • Националните паркове заемат по-обширни територии, които не са засегнати от човешката дейност. Те са достъпни за много хора. • Резерватите са непокътнати части от родната природа, в които е забранена всякаква стопанска дейност на човека. • В защитените местности се опазват определени видове защитени растения или животни. 23. Национален парк “ Пирин “ Черната мура расте само в планините Пирин и Славянка. В национален парк “ Пирин “ се намира най-старото дърво у нас, което е на 1300 години – нарича се “ Байкушевата мура “.
  2. 2. 24. Национален парк “ Рила “ Той е най-големият национален парк в най-високият връх на Балканския полуостров - θБългария. В него се намират: най-големият резерват в България - “ Централен РилскиθМусала / 2925 м / един от най-старите резервати в страната – “ Парангалица “θрезерват “ 25. Резерват “ Парангалица “ се намираλРезерват “ Парангалица “ Името “ Парангалица “ от гръцки означава “λв югозападната част на Рила Тук съществуват едни от най-благоприятните условия заλзабранено “ място Тук се намира най-високото дърво в България -λразвитието на смърча в Европа смърч с височина 53 м 26. Резерват “ Сребърна” Резерватът обхваща езерото “Сребърна” и неговите околности. Разположен е край река Дунав. 179 вида птици гнездят в резерват “Сребърна”. 27. Защитената местност “Чаирите” сеνЗащитена местност Чаирите Тук се намират значителни запаси от редкия иνнамира в с. Горица, област Бургас Луковиците му се използват заνзастрашен растителен вид “ Блатно кокиче “ производство на лекарство срещу детски паралич / нивалин / 28. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!

×