Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ss 1230820595179293-1

762 views

Published on

 • Be the first to comment

Ss 1230820595179293-1

 1. 1. Човекът и обществото ІV клас Българско черноморско крайбрежие
 2. 2. План на урока: <ul><li>Местоположение и обхват. </li></ul><ul><li>Особености на природата. </li></ul><ul><li>Използване на природните богатства. </li></ul><ul><li>По-големи градове. </li></ul><ul><li>Защитени територии, природни и културни забележителности. </li></ul><ul><li>Главни замърсители на околната среда. </li></ul>
 3. 3. Местоположение Включва морския бряг на България и ивица от сушата край него, докъдето се чувства влиянието на Черно море.
 4. 4. Особености на природата Линията на брега е слабо разчленена.
 5. 5. Единствено нос Калиакра и нос Емине се вдават по-навътре в морето.
 6. 6. По-големи са Бургаския и Варненския залив. Снимка на Бургаския залив от космоса Варненският залив
 7. 7. Повърхнината на крайбрежието е разнообразна. От север на юг се редуват равнинни земи, крайбрежни плата, планински ридове, низини и хълмове.
 8. 8. Реките, които се вливат в Черно море са къси и непълноводни, но образуват красиви речни долини. Устието на река Велека Устието на река Резово
 9. 9. Крайморските езера са убежище за прелетните птици.
 10. 10. В скалните пещери се крие тюленът-монах, включен в Червената книга на България.
 11. 11. Използване на природните богатства От водите на Поморийското езеро край Бургас се добива сол
 12. 12. От стари времена Черно море е свързвало в едно цяло човешките общности и държавите от Средиземноморието и Черноморието.
 13. 13. Удобните заливи на родното крайбрежие са позволили изграждане на пристанища и развитие на корабоплаването.
 14. 14. Върху плодородните почви в Източна Добруджа и Бургаската низина се отглеждат зърнени храни, плодове, зеленчуци, лозя.
 15. 15. Основно богатство на Българското черноморско крайбрежие са пясъчните плажове.
 16. 16. Големи градове по черноморското крайбрежие са: Варна
 17. 17. Бургас
 18. 18. Несебър
 19. 19. Созопол
 20. 20. Да запомним! <ul><li>Българското черноморско крайбрежие обхваща брега и ивица от сушата. </li></ul><ul><li>Пясъчните плажове и гостоприемното море предлагат отлични условия за отдих и туризъм. </li></ul><ul><li>Заливите позволяват развитие на корабоплаване и корабостроене. </li></ul><ul><li>Крайбрежните равнинни земи са удобни за отглеждане на плодове и зеленчуци. </li></ul>
 21. 21. Домашна работа <ul><li>Оцветете контурната карта, като спазвате цветовете и условните знаци. </li></ul><ul><li>Попълнете основните трудови дейности на хората в природната област. </li></ul>За онези, които искат да научат повече Подгответе презентация за забележителности по Българското черноморско крайбрежие.
 22. 22. Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград

×