Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Зографът Захарий на църква го е
нарисувал.
 Човек се е оглеждал в него и дълго е
мъдрувал.
 Защо добре като живее, трябва ...
Истината на Зографа извира чиста и
свята.
След нея остават посадените дръвчета и
децата.
Да им дадем своята човечност и
до...
СТАРАПРЕСТОЛНА
 ГИМНАЗИЯ ПО
  ИКОНОМИКА
         ∞
  ТЕХНИКУМ ПО
   ИКОНОМИКА
    ∞
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
...
« ТЪРСИХМЕ ПЪТЯ И
 ОСТАВИХМЕ СЛЕДА»
У Ч И Л И Щ Н А  Л Е Т О П И С  4
У Ч И Л И Щ Н А  Л Е Т О П И С  5
Велико Търново – благодатна
 почва за нашите корени !
 У Ч И Л И Щ Н А  Л Е Т О П И С  6
Старопрестолна гимназия
                  по
       икономика е единственото
       ...
и културно – историческо
       самосъзнание.
У Ч И Л И Щ Н А  Л Е Т О П И С     8
Преди 90 години Търговско-промишленото дружество
в търсене на път, който води към просперитет,
прозорливо го открива в обр...
Зографът Захарий нарисувал колелото житейско.
Човек като се оглеждал в него, мъдрувал,
че «дори и добре да живее, умира».
...
1 .ІХ.1909 г. - Решение  за   обединение
даренията на митрополит Панарет Рашев и Силвестър
Панов във фонд “Благодетели...
У Ч И Л И Щ Н А  Л Е Т О П И С  12
19.Х.1921 г. - Въз основа на заповед № 1557 - чл.
8 и чл.9 от закона за търговското образование се
открива училище за търг...
1925-1926 г. - В училището са записани 242
ученика и 51 ученички.

  1926-1927 г. - Училището преминава изцяло на
държав...
1933-1934 г. - Великотърновската градска община
получава правото да събира такса от учениците от ІV, V
и VІ клас, като съб...
1935-1936 г. - Драматичният състав на училището
изнася редица пиеси: “Йончови ханове“, “Милионерът“
и др. Учениците вземат...
1937-1938 г. - За оборудването на училищна
кантора се доставят 11 пишещи машини.

             1941-1942 г. -...
1945-1946 г. - Броят на учениците е 553,
включени в 14 паралелки.

   1946-1947 г. - Учениците са 571, включени в 14
пар...
1947-1948 г. - 583 ученици; 14 паралелки.

   1948-1949 г. - 684 ученици; 14 паралелки.

   1949-1950 г. - 796 ученици...
На заседания на Педагогическия съвет са разглеждани
темите:”Марксистко–Ленинско учение за познанието“,
Как да водим борба ...
1952-1953 г. -   Брой на учениците- 1004,
включени в 25 паралелки. Учители - 38 и 4 лектори.
Средният успех за годината...
1953-1954 г. - Брой ученици- 864, включени в 21
паралелки. Учители-36. Учебните занятия се водят на
две смени. Учениците и...
ваканция на 10 ученика e осигурена почивка в
Соколския манастир. През тази година в училището е
изграден училищен представ...
Н. Тонков - директор на техникума. Мястото му се
заема от тогавашния заместник директор - Иванка
Чешмеджиева.

   1955-1...
1956-1957 г. - Брой ученици - 421. Брой паралелки
- 12. Средният успех за годината е Добър 4.12.
Преподаватели - 19 и 4 ле...
тамбури и 2 гайди. Изнесен е концерт в ДНА от битовия
състав и танцовата трупа на училището. Националните
костюми са израб...
Тодоров/, „Методи и принципи на обучението”/Ив.
Чешмеджиева/, „Онагледяването и обобщаването при
преговора” /Ив. Славчев/,...
езици. На 14.І.1961г. е наблюдавано пълно слънчево
затъмнение. На 12.ІV.1961 г. полита в космоса първият
човек- Ю. Гагарин...
1961-1962 г. - Брой ученици- 668. Паралелки- 19.
Обучението е двусменно. В сградата се помещава и
Вечерната гимназия. През...
Организира се тържество посветено на 200
години   от   написването   на   „История
Славянобългарская”. В чест на...
бригада в с. Самоводене. Спечелени са 2600 лева, с
които е направена украсата във фоайето на втория етаж,
ламперия и шкафо...
водена от началника на професионалното образование и
икономическите техникуми. На 5.ХІІ.1964 г. е
организирана среща с Бла...
въздържателно дружество „ Факел” Издават се 3000
броя на в-к „Факел”. Отбор от 8 ученици, заедно с 8
учители вземат участи...
отпуснатите 8000 лв. от МНП са закупени две елки за
кабинета по изчислителна техника. Направен е голям
ремонт на игрището ...
и маршова песен училището заема първо място. На
25.Х.67г. на посещение в техникума идва инспекторът
от МНП на Чехословакия...
ОНС /81200 лв./ е закупено пиано и инструменти за
китарния състав /3000лв./.
МНП подарява на училището фактурна машина...
1969-1970 г. - Учениците
           са 567, разпределени в 16
           паралелки. На Педагогически
 ...
„Вела Пеева” с /р-л Ив. Славчев/. За деня на
славянската писменост са наградени зам. директорът
Ив. Чешмеджиева с орден Ки...
м.Х.1971г. става преподавател във ВТУ след успешен
конкурс, Йорданка Серафимова /Български език и
литература/- отива препо...
техника. През годината е организирано тържество по
случай 90-та годишнина от рождението на Г. Димитров
в читалище „ Надежд...
1973-1974г. - Брой на учениците - 631,
разпределени в 18 паралелки. Среден успех за годината-
Мн. добър 4.53. Прием СПТУ -...
ВТУ по дисциплините История и Физкултура /Ст.
Тодорова, Хр. Христов, В. Чолакова/. Посрещнати са
две делегации от гр. Полт...
организира вечер на трезвеността. Десет преподаватели
вземат участие в окръжния етап на националните
педагогически четения...
Икономически ръст на Великотърновски окръг през VІ-
та петилетка”. На 5.ХІІ. се чества патронния празник на
техникума /В.К...
1977-1978 г. - В техникумът учат 14 паралелки, от
които 9 техникум, 3- СПТУ, 1 редовна над ХІ клас, 1
задочна над ХІ клас....
художествената самодейност. Създаден е отбор по
Стрелба с лък. Поради намаляване обема на работа са
съкратени П. Пенчева, ...
всички дейности са подчинени на тази годишнина,
както и на наближаващата 1300 годишнина от
създаването на българската държ...
През годината е организиран поход до връх
„Бузлуджа”, където учениците изнасят богата програма
рецитал.
         ...
изложба „Поглед през вековете”. На 6.ІІІ.1982г. се
провежда училищния фестивал на художествената
самодейност в ДНА. На със...
1983-1984г.  -  От  тази  година   влиза
преустройството в образователната система - въвеждат
се УПК /учебно- проф...
Общоучилищният празник протича с богато жанрово
разнообразие, изложба на ТНТМ, среща с ветеран от
Отечествената война на С...
Трифонова, Красимира Маринова, Милко Палангурски
- История, Йорданка Стефанова и Маргарита Дучева.
Лектори: Д. Николова - ...
което е спечелено от ИТ - В. Търново. Отлично се
представя отборът по Машинопис на републиканско
състезание. По време на е...
На общинския кръг на педагогическите четения с
разработки се представят г-жа Кръстинка Колева и г-жа
Ст. Дянкова. На състе...
литература. Учители-лектори: Росица Минчева - немски
език, Цвета Ашикова - английски език, Люба Диманова
- стенография. За...
1989-1990г. - Учебно-възпитателната работа
преминава под знака на прилагането на принципите на
демократизация и самоуправл...
г-н Пенко Пенков. През годината е извършен ремонт на
фасадата на училището и на физкултурния салон.
Извършен е и основен р...
език и литература, Йорданка Генчева - български език и
литература, Елена Петрова - математика, Кина Косева -
химия, Весели...
Мънчева -статистика, Йордан Йорданов - информатика,
Стефан Стефанов - право, Иван Шавов - физкултура. В
техникума учат 811...
1995-1996г. – Броят на
учениците е 759, разпределени в
29 паралелки редовно и 2 задочно
обучение. Учениците се обучават
по...
документалист с разширено изучаване на чужд език.
Брой на учителите - 59, от които 4 с І-ви клас
квалификация, и следдипло...
отчетност,  Стопански   мениджмънт, Машинна
обработка на информацията, Бизнес администрация,
Икономика на промишленост...
архитектурни ансамбли. Организира се традиционният
празник на художественото творчество в рамките на
седмицата на техникум...
и 2 над средно образование/. Обучението е
организирано  в  8   специалности:  Банково,
застрахователно и осигурите...
жа Й. Генчева, г-жа Христова, г-жа Божкова, г-жа
Йорданова и г-жа Венкова. В техникума в чест на 24-
ти май се провеждат „...
На самия ден на празника на училището е организиран
тържествен концерт от ученици. След тържествената
част е организиран к...
Във връзка с 80-тата годишнина на техникума са
организирани Коледно-Новогодишни програми на
английски, френски и немски ез...
Св.Йорданова. На националния кръг на състезанието по
счетоводство, организирано от МОН в гр.Кюстендил,
Красимира Димитрова...
по счетоводство, подготвена от г-жа Кр. Христова и г-
жа Св.Йорданова.   Проведена е среща-разговор с
писателя Валентин...
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
3 091128110504-phpapp01
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 091128110504-phpapp01

2,231 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 091128110504-phpapp01

 1. 1. Зографът Захарий на църква го е нарисувал. Човек се е оглеждал в него и дълго е мъдрувал. Защо добре като живее, трябва да остарее? Следващият след него не вярвал в това. Но след години и той е превивал снага. Остава на своите родители да благодарим, за човешкия живот – миг неповторим.
 2. 2. Истината на Зографа извира чиста и свята. След нея остават посадените дръвчета и децата. Да им дадем своята човечност и добрина, за да има утре много мъдрост и светлина. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 2
 3. 3. СТАРАПРЕСТОЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ∞ ТЕХНИКУМ ПО ИКОНОМИКА ∞ ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 90 ГОДИНИ У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 3
 4. 4. « ТЪРСИХМЕ ПЪТЯ И ОСТАВИХМЕ СЛЕДА» У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 4
 5. 5. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 5
 6. 6. Велико Търново – благодатна почва за нашите корени ! У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 6
 7. 7. Старопрестолна гимназия по икономика е единственото училище, което се намира в близост до толкова исторически светини – предпоставка за духовно усъвършенстване и формиране на национално У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 7
 8. 8. и културно – историческо самосъзнание. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 8
 9. 9. Преди 90 години Търговско-промишленото дружество в търсене на път, който води към просперитет, прозорливо го открива в образованието и поставя началото на училище от важно значение за поколения българи, за нашия град и Родина. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 9
 10. 10. Зографът Захарий нарисувал колелото житейско. Човек като се оглеждал в него, мъдрувал, че «дори и добре да живее, умира». Школото наше колело е житейско, но чудно! Защото и 90 годишно, младо остава! Септември посреща деца на петнайсет, през май децата отлитат по пътя житейски. Училището наше - колело на младостта е! Учителите в него само побеляват, защото любов и човечност даряват, за да бъде нашето утре мъдро и светло! У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 10
 11. 11. 1 .ІХ.1909 г. - Решение за обединение даренията на митрополит Панарет Рашев и Силвестър Панов във фонд “Благодетели на търновските училища“. 20.VІ.1919 г. - Настоятелството на Търговско- промишленото дружество в гр. Търново взема решение за организиране на вечерни търговски и занаятчийски курсове и настоява пред Варненската Търговско- индустриална камара за откриването им. 25.VІІІ.1919 г. - Молба на Търговско– промишленото дружество в Търново до министъра на търговията, промишлеността и труда за създаването на училище за търговия и кооперативно дело в града. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 11
 12. 12. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 12
 13. 13. 19.Х.1921 г. - Въз основа на заповед № 1557 - чл. 8 и чл.9 от закона за търговското образование се открива училище за търговия и кооперативно дело в Търново. Извършен е водосвет в двора на дърквата „Св.Никола”, където се провеждат и учебните занятия. За директор е назначен Димитър Щърков. В училището са записани 33 ученика и 7 ученички. Преподавателски състав : Димитър Щърков- Счетоводство, Кооперативно дело, Търговско знание. Петър Димитров- Български език. Кирчо Димитров- История и география. Хараламби Бъчваров- Търговско знание. Боню Давджиев - Краснопис. Мария Христова- Химия и стокознание. Франциска Руевска - немски език. 1922-1923 г. - Променя се програмата за търговско образование като се разкриват професионални паралелки с 3 годишен курс на обучение и специални паралелки с 2 годишен срок на обучение, които постепенно заменят стария тип средни и нисши търговски училища. 1923-1924 г. - За първи път се провеждат зрелостни изпити, на които присъстват: Сп. Спиров- министерски пратеник на Търговско - идустриалната камара гр. Варна и Н.С.Георгиев- делегат на Търговско- промишленото дружество. 15.ІХ.1924 г. - Училището преминава частично на държавна издръжка със заповед № 1801 /въз основа на § 31 от бюджета за разходите за текущата година/ от министър Цв. Бобошевски. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 13
 14. 14. 1925-1926 г. - В училището са записани 242 ученика и 51 ученички. 1926-1927 г. - Училището преминава изцяло на държавна издръжка. 1927-1928 г. - Брой на учениците – 403. Учениците вземат участие в тържествата по случай 1000г. от Симеоновата епоха и 50г. от Освобождението. Създава се фонд “Училищни библиотеки ”. Училищен персонал: 1 директор, 10 учители, 5 учителки, 2 лектори по Музика и пеене, 1 лекторка по Стенография, 1 училищен лекар, 1 секретар-счетоводител и 3 прислужници. Основава се фонд „Поддържане на училищните кабинети “. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 14
 15. 15. 1933-1934 г. - Великотърновската градска община получава правото да събира такса от учениците от ІV, V и VІ клас, като събраната сума се употребява за заплата на учителите. Училищната такса е 1500 лева, от които 1000 лева за държавата и 500 лева за училището. От такси са освободени деца на убити във войните, на инвалиди, опълченци и бедни с успех Добър /4/. 1934-1935 г. - Търговско- промишленото дружество в града, в съгласие с Великотърновската градска община предприема изграждането на надстройка на училището “Панарет “, за да може да бъде пригодено за нуждите на Търговската гимназия. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 15
 16. 16. 1935-1936 г. - Драматичният състав на училището изнася редица пиеси: “Йончови ханове“, “Милионерът“ и др. Учениците вземат участие в тържествата по случай 100 години от създаването на Априловската Гимназия. Гимназията се снабдява със свое знаме. 1936-1937 г. - След раждането на престолонаследника, Учителският съвет пожелава да носи неговото име. С писмо № r 79-13311 от 2.август.1937 година Министерството на Търговията, Промишлеността и Труда съобщава, че Негово Величество Царят /Борис ІІІ/ е благоволил да даде съгласието си гимназията да се именува “СИМЕОН КНЯЗ ТЪРНОВСКИ“. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 16
 17. 17. 1937-1938 г. - За оборудването на училищна кантора се доставят 11 пишещи машини. 1941-1942 г. - Броят на учениците е 429, включени в 10 паралелки. 1942-1943 г. - 430 ученици; 11 паралелки. 1943-1944 г.- 441 ученици; 11 паралелки. 21.І.1944 г. - Учебните занятия се прекратяват поради заемане на сградата от службите на Дирекция “Хранизнос“ 1944-1945 г. - В гимназията учат 599 ученици, включени в 14 паралелки. При откриването на учебната година директорът произнася слово за значението на революционния акт на 9.ІХ.1944 година. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 17
 18. 18. 1945-1946 г. - Броят на учениците е 553, включени в 14 паралелки. 1946-1947 г. - Учениците са 571, включени в 14 паралелки. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 18
 19. 19. 1947-1948 г. - 583 ученици; 14 паралелки. 1948-1949 г. - 684 ученици; 14 паралелки. 1949-1950 г. - 796 ученици; 18 паралелки. 1950-1951 г. - Учениците са 996, включени в 22 паралелки. Учебните занятия се водят на две смени. От 1950 година училището се обявява за техникум с директор Никола Тонков. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 19
 20. 20. На заседания на Педагогическия съвет са разглеждани темите:”Марксистко–Ленинско учение за познанието“, Как да водим борба за отстраняване на формализма в обучението”, “Борба със слабия успех и второгодничеството“ и др. 1951-1952 г. - Броят на учениците е 1017, включени в 24 паралелки. Брой на учителите – 35. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 20
 21. 21. 1952-1953 г. - Брой на учениците- 1004, включени в 25 паралелки. Учители - 38 и 4 лектори. Средният успех за годината е Добър 4.48 /. Извършва се надстройка на сградата. Построени са 7 нови класни стаи.Поради строителните работи до 20.02.1953 г. част от учениците учат в Строителния техникум.В училището функционират кръжоци по: Литература-2, Физическо възпитание, Политическа икономия, Счетоводство, Стенография - 2, Авто-мото дело - 3. Освен тях има художествени състави, агитки - 15, театрален състав, 1 духова музика, танцова трупа.В училищния стол се хранят 198 ученици, от които 64 безплатно, тъй като са на държавна издръжка. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 21
 22. 22. 1953-1954 г. - Брой ученици- 864, включени в 21 паралелки. Учители-36. Учебните занятия се водят на две смени. Учениците изучават 20 общообразователни и 16 специални дисциплини. Занятията се водят на базата на семестриалната система. В училището съществува младежка организация- ДСНМ /Димитровска социалистическа народна младеж/, ръководена от платен секретар. През зимната У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 22
 23. 23. ваканция на 10 ученика e осигурена почивка в Соколския манастир. През тази година в училището е изграден училищен представителен хор с ръководител г-н Явашев. Преди провеждането на изборите училищните агитки изнасят над 100 програми.Кръжоци: Икономия- 57души, Машинопис- 27 души, Стенография – 22 души, География- 17 души, История- 13 души, Литература- 49 души, Физика- 19 души, Руски език- 37 души.Има лекарски и зъболекарски кабинет и стол с 250 столуващи. 1954-1955г. - Брой на учениците- 704. Брой паралелки- 20. Брой учители- 30. Обучението се извършва в една смяна.В училище се издава три пъти седмично многотиражка - “Димитровци напред“. Драматичният кръжок поставя пиесата “Нейните другари“ и я изнася успешно в много селища на Търновски окръг.През учебната година се провежда „Вечер на младия счетоводител”. На 10.І.1955г. умира У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 23
 24. 24. Н. Тонков - директор на техникума. Мястото му се заема от тогавашния заместник директор - Иванка Чешмеджиева. 1955-1956 г. - Брой на учениците - 574, в 15 паралелки. Броят на учителите е 24. Средният успех от държавния изпит е Добър 4.14. Все още не е назначен титуляр-директор. Длъжността се заема от зам.- директора Иванка Чешмеджиева. Тъй като в училището няма физкултурен салон, е избита стената между две класни стаи за салон. Продължава издаването на в-к „Димитровци напред” и се излъчва радио „Стършел”. В техникума функционират 14 кръжока с 200 кръжочници. Кръжокът по история изготвя албум, с който участва в републикански фестивал. През годината отново се провежда „Вечер на младия счетоводител”. Поставя се начало на битов ансамбъл за кавали и гъдулки с ръководител г-н Пейков. Поради намаляване обема на работа са съкратени 6 - ма преподаватели. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 24
 25. 25. 1956-1957 г. - Брой ученици - 421. Брой паралелки - 12. Средният успех за годината е Добър 4.12. Преподаватели - 19 и 4 лектори. За директор на техникума е назначен Петко Конакчиев / историк /. Учители и ученици следят с интерес събитията в Унгария от 1956 година. Оценката на случващите се тогава събития не съвпада с нашата оценка днес. Малкото хора, които наистина разбират какво се случва, са считани за хора с нездрави политически разбирания. Столът се посещава от 300 столуващи. 1957-1958 г. - Брой ученици - 384. Брой паралелки - 11. Успехът за годината е Мн. Добър 4.76. В училище се изгражда Битова група и Танцова трупа с ръководители г-н Пейков и г-н Т.Тодоров. Същите изнасят програма в няколко селища. Техникумът е удостоен за окръжен първенец по хигиена. 1958-1959 г. - Брой ученици - 418. Брой паралелки - 18. Среден успех за годината - Добър 4.32. Г-н Пейков /преподавател по счетоводство/ е ръководител на битовия ансамбъл. Закупени са гъдулки, кавали, У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 25
 26. 26. тамбури и 2 гайди. Изнесен е концерт в ДНА от битовия състав и танцовата трупа на училището. Националните костюми са изработени от учители и ученици за 3 дни / 16 комплекта национални носии/. Учениците участват в залесяване на местности около Търново и прокопават 6600м траншеи за тази цел. Включват се в освежаването на материалната база в техникума като боядисват 210 чина. Активно се включват в акция за събиране на вторични суровини /1934 кг. желязо, 1015 кг. хартия, 1500 кг. дървесна пепел/. 1959-1960 г. - Брой ученици- 496. Брой паралелки- 14. Директор на техникума е г-н Петко Конакчиев В сградата следобед учи Медицински техникум.Драматичният състав с ръководител Надежда Халваджиева поставя комедията “Ден за почивка“.Теми разглеждани на заседания на Педагогическия съвет: „Трудовото възпитание на младото поколение” / А. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 26
 27. 27. Тодоров/, „Методи и принципи на обучението”/Ив. Чешмеджиева/, „Онагледяването и обобщаването при преговора” /Ив. Славчев/, „ Психическите особености на юношите и работата на курсовия ръководител” /М. Пейкова/. Спечелени са всички първенства от градски и окръжен мащаб по волейбол и лека атлетика. Ръководител на отборите е Сава Величков. При акцията за събиране на вторични суровини са отчетени: 9236 кг. желязо, 1893 кг. хартия, 65 кг. мед. В училищния стол се хранят 390 души. 1960-1961 г. - Брой ученици- 602. Брой паралелки - 17, 1 вечерна и 2 задочни. Броят на преподавателите е 29. Директор на училището е Петко Конакчиев, а зам. директор- Ив. Чешмеджиева. Административен персонал-2 души, помощен персонал-5души.В училището има 9 политически и 8 предметни кръжоци. Провежда се вечер на чуждите У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 27
 28. 28. езици. На 14.І.1961г. е наблюдавано пълно слънчево затъмнение. На 12.ІV.1961 г. полита в космоса първият човек- Ю. Гагарин. Изпратена е телеграма до съветското правителство. През тази година започва изграждането на ученически стол. Учители и ученици вземат участие в изкопните работи. Изхвърлени са 250 куб. м. пръст. В училището е настанена Вечерната гимназия. Спортни успехи: І място по лека атлетика и крос. Спечелени са 2 златни медала на щафетно бягане. /Ив. Бонева и Росица Рашева/ за купата на в-к „Народна младеж” - републиканско състезание. Ръководител на отбора е Сава Величков. 96 души се явяват на зрелостни изпити. Успехът по Български език и литература е Добър 3.86 Успехът от държавния изпит е Много добър 4.70 Среден успех на вечерната паралелка- Много добър 4.50. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 28
 29. 29. 1961-1962 г. - Брой ученици- 668. Паралелки- 19. Обучението е двусменно. В сградата се помещава и Вечерната гимназия. През месец август учениците участват в селскостопанска бригада в с. Присово. През тази учебна година сградата е скачена с главната водопроводна мрежа в града. На 4.ХІІ.1961 г. е завършено помещението предназначено за училищен стол. Започва изграждането на баскетболно игрище, което е завършено през 1963 година. По време на ученическата бригада част от учениците работят в „Горско стопанство”- В. Търново. В касата на училището са внесени 385 нови лева / През 1961г. е извършена парична обмяна /. Събрани са 1250 кг. билки. През учебната година са организирани две експедиции: по стъпките на Бачо Киро и по стъпките на Хаджи Димитър с ръководител г-н Ив. Славчев /учител по география/. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 29
 30. 30. Организира се тържество посветено на 200 години от написването на „История Славянобългарская”. В чест на първия конгрес на учителите се организира Фестивал на народната песен. Удостоените вземат участие в окръжния фестивал, проведен в околностите на Петропавловския манастир. 1962-1963 г. - Брой ученици- 789. Паралелки- 23. Среден успех за годината - Добър 4.38. Вечерната гимназия е изместена в друга сграда в града. През учебната година е организирано честване на 100 годишнината от рождението на П. Р. Славейков. Провеждат се литературни четения в читалище „Надежда” и ДНА. В училище се провеждат срещи с писатели, между които Евтим Евтимов. Спорт: Отборът по лека атлетика става национален първенец в група Б”. 1963-1964 г. - Брой ученици - 778. Паралелки - 23. Среден успех - 4.38. За периодите 15-20.ІХ.1963г. и 4-7.V.1964 г. учениците са на У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 30
 31. 31. бригада в с. Самоводене. Спечелени са 2600 лева, с които е направена украсата във фоайето на втория етаж, ламперия и шкафове в 6 кабинета, между които кабинет по счетоводство, чужди езици, математика, литература, история и география, на стопанско-правните дисциплини. През месец май се провеждат зрелостни изпити по Български език и литература и Математика. През м.юни се провежда държавен изпит по Счетоводство, Планиране и Политикономия. 1964-1965 г. - Брой ученици- 737.Среден успех- 4.48. Приети са 4 редовни, 1 вечерна и 1 задочна паралелки. От есенните ученически бригади в с. Самоводене и в консервната фабрика в Килифарево са спечелени 4000 лв. ОНС отпуска още 2000 лв. С парите са закупени мебели за кабинетите. На 22.ХІ.1964 г. в техникума идва на посещение унгарска делегация, У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 31
 32. 32. водена от началника на професионалното образование и икономическите техникуми. На 5.ХІІ.1964 г. е организирана среща с Блаж Шкожов /унг/- аспирант в научния унгарски институт в София. Целта на тези посещения е укрепване на културните връзки между двата народа. Спорт: Училищния отбор /девойки/ става абсолютен републикански първенец. На 14.ІІ.1965г. е организиран зимен поход в 5 лъча в околностите на В. Търново и Стара планина. 1965-1966г.- В техникума учат 22 дневни паралелки, 1 вечерно и 1 задочно обучение. Среден успех за годината- 4.31. Възприета е трисменна форма на обучение. Три пъти се провеждат държавни изпити- през м.ІІ, м. VІ и м. ІХ. Учебната година минава под знака на 90-та годишнина от Априлското въстание. Организирано е честване в читалище „Надежда”. Излъчват се радиопредавания. В техникума се създава У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 32
 33. 33. въздържателно дружество „ Факел” Издават се 3000 броя на в-к „Факел”. Отбор от 8 ученици, заедно с 8 учители вземат участие в международно състезание по машинопис в гр. Бачка Паланка- Югославия. Визитата е върната след 2 месеца. Директорът е награден с орден Кирил и Методий- І степен. Поради намаляване обема на работа трябва да бъдат съкратени 8 учители, но ГК на БКП отпуска допълнително 1 дневна и 1 вечерна паралелки и са съкратени само 3 учители. 1966-1967 г. - Брой на учениците е 536, разпределени в 16 дневни паралелки, 2 вечерни с 41 ученика и 6 задочни паралелки.През годината са оборудвани кабинет по изчислителна техника, физика, киносалон за 7000 лв.Приходите на техникума от есенната селскостопанска Бригада в с. Самоводене и Килифарево са в размер на 5000 лева. 1967-1968 г. - Брой ученици- 538, разпределени в 16 редовни паралелки, 2- вечерни и 6 задочни /57 души/. Есенната бригада е в с. Самоводене. С У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 33
 34. 34. отпуснатите 8000 лв. от МНП са закупени две елки за кабинета по изчислителна техника. Направен е голям ремонт на игрището до реката. На 1.ХІІ. площадката е завършена. Годината минава под знака на 50 годишнината от Великата октомврийска социалистическа революция в СССР и 100 годишнината от рождението на Максим Горки. Във връзка с това на 15.Х.1967г. се провежда среща с Едуард Франиев - бивш разузнавач от съветската армия, който разказва спомени от Втората световна война. Организира се среща със съветски младежи. В годишния преглед на строевата подготовка. През 1967 г. е отбелязана 90 годишнина от Руско- турската война. Излиза втори брой на в-к „Факел”.В състезание по линия на БЧК училището печели първо място. На 19.V.1967г. гост на техникума е Михаил Мошони от унгарското просветно министерство Спорт: Отборите по лека атлетика, хандбал и баскетбол стават окръжни първенци.В прегледа на строевата подготовка У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 34
 35. 35. и маршова песен училището заема първо място. На 25.Х.67г. на посещение в техникума идва инспекторът от МНП на Чехословакия - Ян Балаш, а на 9.ХІ.с.г. на посещение идва инспектор от МНП на ФНР Югославия. Спорт: Отборът по лека атлетика 10 поредни години е окръжен първенец. Отборът по хандбал заема второ място на зоналното първенство, а отборът по волейбол е класиран на първо място на проведения градски турнир. 1968-1969 г. - Брой ученици- 516, разпределени в 15 паралелки.Среден успех- Добър 4.29.Учителската стая и кабинетът по физика са оборудвани с нова мебел за 4300 лв. Техникумът чества 50 годишен юбилей. Издава се юбилеен вестник. От спонсорство са събрани 4328 лв. в брой и материали за 780 лв.Със средства от У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 35
 36. 36. ОНС /81200 лв./ е закупено пиано и инструменти за китарния състав /3000лв./. МНП подарява на училището фактурна машина за 8000 лв. Тържеството се провежда в ДНА. Училищният хор с ръководител Павел Кръстев се представя отлично. В празничния ден идват 2000 възпитаници от общо 4000, между които Н. Цонев-секретар на ОК на БКП, Панчо Панчев, Драгни Драгнев, Марин Ганев - бивш директор, Хр. Медникаров и др. Присъстват и делегации от икономическите техникуми в Русе, Свищов, Дряново, Михайловград, Благоевград и София. Тържеството е документирано с филм. Училището е наградено с орден Кирил и Методий - ІІ степен. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 36
 37. 37. 1969-1970 г. - Учениците са 567, разпределени в 16 паралелки. На Педагогически съвети са разглеждани следните теми: „Използване на съвременни научно- технически средства”, „Теоретични постановки за самостоятелната работа и проблемността в обучението” и др. За празника на славянската писменост и култура директорът е удостоен със званието „Заслужил учител”, а Сава Величков / учител по Физкултура / с орден „Кирил и Методий” ІІІ степен. 1970-1971 г. - Брой ученици- 597, разпределени в 17 паралелки. Среден успех за годината- Мн. добър 4.52. Учебните занятия се водят на една смяна. През годината е организирано тържество посветено но 100 годишнината от Парижката комуна. Функциониращи кръжоци: Марксистко-Ленинска естетика /р-л Медникаров/, Марксистко-Ленинска етика /р-л Е. Живкова/, Художествено слово /р-л Йорд. Серафимова/, История на БКП /р-л Стоянка Тодорова/, Експедиционен отряд У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 37
 38. 38. „Вела Пеева” с /р-л Ив. Славчев/. За деня на славянската писменост са наградени зам. директорът Ив. Чешмеджиева с орден Кирил и Методий- ІІІ степен и г-н Борис Пейков - за много добри постижения- с медал за трудово отличие. На 16.V.1971г. се провежда референдум и се приема нова конституция. Провеждат се полеви занятия по НВО в с. Ветринци ръководени от подполковник Сирлещов Спорт: Отборът по хандбал заема ІV място на републиканско първенство/ р-л С.Величков/.Отборът по лека атлетика за 12 път става окръжен първенец.В края на годината напускат работа поради преминаване на друго място: Стоян Попов- учител по литература- от 1.ІІІ.1971г. става методист във ВТУ „ Св. Св. Кирил Методий”, а Христо Ст. Медникаров /руски език /- поет и журналист, от 1.VІІ.1971г. отива на работа в редакцията на в-к „Борба”. Сава Величков /физкултура/- У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 38
 39. 39. м.Х.1971г. става преподавател във ВТУ след успешен конкурс, Йорданка Серафимова /Български език и литература/- отива преподавател във Втора гимназия. 1971-1972г. - През тази година за първи път се въвежда приемен изпит по математика. 815 кандидати се борят за 140 места. 54% от оценките са слаби. Директор е Петко Конакчиев. Обучението е двусменно.Средният успех за годината е Мн. Добър 4.62. От 1954 година в една от стаите се помещава детска градина. От 16.ІХ.1971г. учениците са на селскостопанска бригада в с. Джулюница и с. Сушица за 13 дни. През тази година има много новопостъпили учители: Елена Цонева - Български език и литература, Минко Минков - Български език и литература, Румяна Дошкова - Математика, Христинка Георгиева - Химия, Вера Чолакова - Физкултура,Стоянка Банова - Френски език Маргарита Палукова - Френски език, Христо Христов - Физкултура, Цветана Родова - Изчислителна У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 39
 40. 40. техника. През годината е организирано тържество по случай 90-та годишнина от рождението на Г. Димитров в читалище „ Надежда”.Трима ученика са изключени от училище за употреба на алкохол. 1972-1973г. - Брой ученици – 668, разпределени в 19 паралелки.Среден успех за годината - Мн. Добър 4.79.Нови учители: Елена Венкова и Андрей Димчев. Още на 12.ІХ. учениците заминават на бригада в помощ на селското стопанство: в с. Церова Кория – 200 ученици, ДЗС - гр. В. Търново- 100 ученици, в ТКЗС и Консервен комбинат гр. Килифарево -80 ученици, в с. Дъскот 200. Учебната година фактически започва на 7.Х.1972г. В училище се изучават следните специалности: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството,Машинна обработка на информацията Счетоводство и контрол, Стенография и машинопис Изработват се 2 знамена - на училището и на ДКМС. На фестивала на хоровото изкуство в Търново между училища от Ловеч, Русе, Варна и др. хорът на техникума печели първо място. Закупени са инструменти за фанфарна музика за 1300 лева / женски състав /. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 40
 41. 41. 1973-1974г. - Брой на учениците - 631, разпределени в 18 паралелки. Среден успех за годината- Мн. добър 4.53. Прием СПТУ - 3 паралелки - 104 ученици. За първи път се осъществява прием на 1 паралелка след ХІ клас /редовна/ с двегодишен курс на обучение. Завършилите получават Средно-специално образование. Приети са 80 ученици за задочно обучение след ХІ клас. Обучението се води на две смени. Директорът Петко Конакчиев се пенсионира. Ръководството на училището временно се поема от зам. директора Ив. Чешмеджиева. Селскостопанската бригада започва на 11.ІХ. и продължава до 30.ІХ.1973г. Провежда се в селата Павел, Масларево и Страхилово. Нови преподаватели: Венета Гайдарова, Светла Йорданова, Детелина Дикова, Милко Милков, Велислава Петкова, Антоанета Ганева. Училищният хор, който наброява 80 души с ръководител Павел Кръстев, печели златен медал на републикански Фестивал за средношколско пеене във Варна. От учебната 1973/74 година училището става базово за У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 41
 42. 42. ВТУ по дисциплините История и Физкултура /Ст. Тодорова, Хр. Христов, В. Чолакова/. Посрещнати са две делегации от гр. Полтава. Г-жа В. Кънчева е изпратена в гр. Одеса-СССР на специализация по Политикономия за три месеца. В края на годината се дипломират 139 ученици. Спорт: Отборът по спортна гимнастика с р-л В. Чолакова печели сребърен медал на окръжните състезания. Отборът по хандбал с р-л Хр. Христов печели купата и златен медал. Училището участва с 60 души в републиканската Спартакиада в гр. София. 1974-1975г. - Директор на техникума става Георги Атанасов Кемалов. Приемът е същия като предходната година. Кандидатите за техникумските паралелки са 570 за 105 места, а за СПТУ- 172-ма за 72 места. Обучението е двусменно. Поради голямата натовареност извънкласните форми се провеждат след 19.00 часа. Успехът на техникумските паралелки е Мн. Добър 4.69, а този на СПТУ е Добър 4.27. Извънкласните занимания са многообразни както по форма, така и по съдържание: конкурси, състезания, рецитали, викторини, олимпиади, вечери на предметите, двубои и др.Провежда се състезание по Политикономия между техникума и ВНВУ „В.Левски”. Излъчват се радиоконкурси. В чест на 30-та годишнината от победата над фашизма се провежда среща с д-р Тумбев – участник в Отечествената война. Организира се празник на военно-приложните дисциплини. Отборът на Икономически техникум печели второ място на организираната в чест на годишнината градска викторина. Клуб „Факел” У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 42
 43. 43. организира вечер на трезвеността. Десет преподаватели вземат участие в окръжния етап на националните педагогически четения. 1975-1976г. - Успехът на техникумските паралелки е Мн. добър 4.59, а на СПТУ - Добър 4.42. Въведена е нова дисциплина в Икономическите техникуми - Учебна практика. Отборът по Машинопис с ръководител г-н Ст. Стефанов печели І-во място на международно състезание в гр. Варна. Добро е представянето на техникума и в стенографско състезание. В чест на 100 годишнината от Априлското въстание се организира общоучилищен фестивал на художествената самодейност. Провежда се и теоретична конференция посветена на годишнината от Априлската епопея. Провеждат се рецитали, литературни конкурси и др. Г-н Павел Кръстев / у-л по музика / организира музикално образователни концерти. Организира се научно-практическа конференция на тема: У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 43
 44. 44. Икономически ръст на Великотърновски окръг през VІ- та петилетка”. На 5.ХІІ. се чества патронния празник на техникума /В.Коларов/.Спортни успехи: І-во място баскетбол- девойки, І-во място волейбол - девойки, ІІ-ро място гимнастика- девойки, ІV-то място - хандбал девойки. 1976-1977 г. - Успех на техникума - Мн. добър 4.71. Успех на СПТУ - Мн. добър 4.55. Сформираният клуб за ТНТМ /техническо и научно творчество на младежта/ се превръща в център за изява на техническите и научни интереси и умения на учениците. Разработката на г-жа В. Кънчева печели І-во място на националните педагогически четения. Учителският колектив осъществява среща и обмяна на опит с колективите на Икономическите техникуми на Варна, Шумен и Хасково. Приемът се намалява централно. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 44
 45. 45. 1977-1978 г. - В техникумът учат 14 паралелки, от които 9 техникум, 3- СПТУ, 1 редовна над ХІ клас, 1 задочна над ХІ клас. Преподаватели – 32. Среден успех Мн. добър 4.79. Възобновява се работата на стоматологичния кабинет.Есенната бригада е в селата Джулюница, Кесарево, Поликраище, в Горско стопанство – В. Търново, Бирена фабрика и Пътни строежи. През тази учебна година се навършват 100 години от рождението на патрона на училището Васил Коларов.По повод на 60-та годишнина от ВОСР се провежда среща на дружбата със съветски туристи - „На чаша руски чай”. Богата дейност развива и клубът за интернационална дружба ръководен от г-жа Катева. Провеждат се викторини, конференции и др. Активна дейност развива клуб „Млад атеист” с р-л П. Пенчева, както и клуб „Факел”. Училищният хор печели бронзов медал на ІV републикански фестивал на У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 45
 46. 46. художествената самодейност. Създаден е отбор по Стрелба с лък. Поради намаляване обема на работа са съкратени П. Пенчева, г-н Калчев и г-жа Недева. 1978-1979г. - Брой паралелки- 11, от които 8 техникум и 3 СПТУ.Успехът за годината е както следва: Техникум - Мн. добър, 4.93 СПТУ - Мн. добър 4.73. Есенната бригада е в селата Поликраище, Първомайци и Кесарево. Учебните занятия започват на 2.Х.1978г. Учениците участват в митинг във връзка с полета на първия български космонавт Георги Иванов в Космоса. Г-жа Е. Цонева организира литературна конференция на тема: „ Моят съвременник в литературата”. Провежда се ежегодния фестивал на худ. самодейност. 1979-1980г. - През годината се навършват 60 години от създаването на техникума, поради което У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 46
 47. 47. всички дейности са подчинени на тази годишнина, както и на наближаващата 1300 годишнина от създаването на българската държава. Избрано е ново настоятелство с председател Анелия Генешка. Експонирана е изложба от фотоси и материали за училището от 1919 до 1980 година.Провежда се теоретична конференция под надслов „1300г. България”. Изнесени са следните доклади: „Създаване и развитие на българската държава”, „Приносът на България в общочовешката съкровищница”, „България по пътя на социализма” и др. Излъчват се радиопредавания- „13 века България”. Организира се екскурзия до Плиска и Преслав. От 21.ІІІ. до 23.ІІІ.1980 година се провежда общоучилищен поход до х. Плевен. 1980-1981г. - През годината в техникума се обучават 13 паралелки: 8 -Техникум, 3 - СПТУ, 2 - задочно обучение. Успехът за годината е както следва: Техникум - Мн. добър 4.85, СПТУ - Добър 4.44. Училището е класирано на ІІ-ро място за постигнати резултати в съревнованието по време на есенните бригади. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 47
 48. 48. През годината е организиран поход до връх „Бузлуджа”, където учениците изнасят богата програма рецитал. Активизира дейността си Клубът за интернационална дружба, който осъществява връзка с ученици от съветските градове Полтава, Лвов, Миргород и др. Продължава да функционира и кръжокът по есперанто. Клубът за ТНТМ организира изложба. Техникумът заема І-во място в обявената акция за събиране на вторични суровини. 1981-1982г. - През тази година се обучават 13 паралелки: 8 Техникум, 3 СПТУ, 2 задочни. Успехът за годината е: за Техникума - Мн. добър 4.75, за СПТУ- Добър 4.28. Заради есенните бригади началото на учебната година е на 5 октомври. На 9.Х.1981г. учениците вземат участие в масовата физкултурна композиция „Щит и меч” на стадион „Ивайло”, по случай 1300 годишнината от създаването на България На 4 и 5.ХІІ.1981г. учителският колектив провежда среща с колегите от ИТ в гр.Пловдив за обмяна на опит. Всички курсове посещават националната художествена У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 48
 49. 49. изложба „Поглед през вековете”. На 6.ІІІ.1982г. се провежда училищния фестивал на художествената самодейност в ДНА. На състезанието по машинопис и стенография в гр.Ст.Загора отборът на техникума печели І-во място. Организира се теоретична конференция по случай 100 годишнината от рождението на Г.Димитров. Осъществени са походи до с.Арбанаси, до паметника на х.„Божур” и до местността Ксилифор. Клубът за ТНТМ организира състезание „Минута е много”. 1982-1983 г. - В техникума учат 343 ученици. Успехът за годината е Мн. добър 4.99 за Техникума и Добър 4.47 за СПТУ. Новопостъпили учители: Румяна Трифонова - Френски език, г-жа Стойков а- Български език и литература. Училищният фестивал се провежда под мотото - „ Наше време - наше вдъхновение”. Клуб „Факел” печели І-во място, грамота и парична награда от общинско състезание. Училищният хор печели сребърен медал от окръжния преглед на художествената самодейност. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 49
 50. 50. 1983-1984г. - От тази година влиза преустройството в образователната система - въвеждат се УПК /учебно- професионален комплекс/ за учениците от ХІ клас. Училището има следната структура: Техникум, СПТУ, ЕСПУ - ІХ и Х клас, ЕСПУ - УПК /ХІ клас/ и задочно обучение. Сформират се СИП-ове. В техникума има следните УПК: Администратор-документалист, Оператор–отчетник, Продавач-консултант. Успехът за годината е Мн. добър 5.09 за ХІ клас на УПК, Мн. добър 5.11 за Техникума и Мн. добър 4.67 за СПТУ. Училището развива богата спортно-туристическа и културно-образователна дейност: състезания по Машинопис и Стенография, Изчислителна техника, Счетоводство, Политикономия, по Икономика с ВНВУ „В.Левски”.Организирани са изложби - конкурс за аранжировка на цветя, за изработка на мартеници и картички, за кулинарно майсторство. Провежда се среща с писателя Иван Тренев. Групата за политически песни печели златен медал от ІV-тия общоармейски фестивал във Варна. В организирания общоградски рецитал техникумът заема ІІ-ро място. Отборът по баскетбол заема ІІ-ро място на окръжни състезания. 1984-1985г. - Брой ученици - 495. Осъществен е следният прием: 1 паралелка Техникум, 1 паралелка СПТУ, 2 паралелки ІХ клас на ЕСПУ, 3 паралелки ЕСПУ - УПК /ХІ клас/, 2 паралелки Задочно обучение. Средният успех на училището е Мн. добър 4.93, Техникум - Мн. добър 5.14, СПТУ - Мн. добър 4.72, ЕСПУ - Мн. добър 4.70, УПК - Мн. добър 5.10. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 50
 51. 51. Общоучилищният празник протича с богато жанрово разнообразие, изложба на ТНТМ, среща с ветеран от Отечествената война на СССР, мероприятия посветени на 800 годишнината от въстанието на Асеневци. Учителският колектив организира екскурзия до Плиска и Преслав. Провежда се поход до връх „Бузлуджа”. Организира се общоучилищна кулинарна изложба, изложба за аранжиране на цветя. Училищният хор отново се представя отлично на общинския фестивал на хоровата песен. Богата дейност развиват още клуб „Факел”, КЕВ /Клуб за естетическо възпитание/, експедиционните отряди, Клуб ТНТМ и др. 1985-1986г. - Броят на учениците е 590, от които 327 са новопостъпили. Приети са 9 нови паралелки /1- Техникум след VІІІ клас, СПТУ- 1, ІХ клас ЕСПУ- 2, ХІ клас УПК-3 и 2 паралелки задочно обучение след средно образование/. Новопостъпили учители: Светла У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 51
 52. 52. Трифонова, Красимира Маринова, Милко Палангурски - История, Йорданка Стефанова и Маргарита Дучева. Лектори: Д. Николова - География, П.Живкова - Биология, г-жа Димитрова - Електротехника, Елка Илиева - География. Среден успех: Техникум - Мн. добър 5.05, СПТУ - Мн. добър 4.87, ЕСПУ - Мн. добър 4.74, ЕСПУ–УПК - Мн. добър 5.03. През годината функционират следните кръжоци: клуб „Факел”, клуб за ТНТМ, Клуб на атеиста, спортни секции и училищен хор. В чест на патронния празник е организирана среща на поколенията с бивши възпитаници на техникума, Организираме срещи с бивши наши ученици, реализирали се професионално /счетоводители, научни работници, ръководители на постове в различни заемащи отговорни големи учреждения/. области 1986-1987 г. - Брой ученици - 557. Среден успех: Техникум - Мн.добър 4.96, СПТУ - Добър 4.37, ЕСПУ – Добър 4.45, УПК - Мн. добър 5.13. Специалности в УПК: Администратор-документалист, Оператор- отчетник, Продавач-консултант, Полиграфист на брошуро-книговезни процеси. През годината се провежда съревнование между техникумите по икономика от Велико Търново, Русе и Стара Загора, У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 52
 53. 53. което е спечелено от ИТ - В. Търново. Отлично се представя отборът по Машинопис на републиканско състезание. По време на есенните бригади и акциите за събиране на вторични суровини учениците проявяват съзнателно отношение. Ученици, участвали в олимпиада по Литература са класирани на І-во и ІІ-ро място /подготвени от г-жа Е.Цонева и г-н М.Минков/, а в олимпиадата по Химия класиран на ІІ-ро място /подготвен от г-жа Хр. Георгиева/. Двама учители са пенсионирани - Нелка Петрова - Счетоводство и Стефан Стефанов – машинопис. Спорт: Организират се различни турнири, но като цяло намалява спортната слава на училището. 1987-1988 г. - Среден успех за годината - Мн. добър 4.86, Техникум - Мн. добър 5.26, СПТУ - Добър 4.49, УПК Мн. добър 5.05. Новопостъпил учител: Стела Маринова - стенография. Възпитателната работа през годината преминава под знака на 70-тата годишнина от ВОСР, патронния празник на училището и училищния фестивал. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 53
 54. 54. На общинския кръг на педагогическите четения с разработки се представят г-жа Кръстинка Колева и г-жа Ст. Дянкова. На състезанието по машинопис и стенография в гр. Габрово, воден от г-жа В.Гайдарова, г-жа Велислава Петкова и г-жа Дора Тодорова спечели първо място по стенография. През учебната година се провеждат много семинари, беседи, интервюта, уроци по история в музеите, изнасят се много лекции. По- слабо е представянето на олимпиадите. През тази година става отмяната на униформеното облекло и се разрешава посещението на културни прояви след вечерния час. 1988-1989г. - Училището има 22 паралелки: 6 - Техникум, 3 - СПТУ, 2 – ЕСПУ - Х клас, 7 - УПК /ХІ кл./ и 4 - задочно обучение. Среден успех на училището - Мн. добър 4.85. Техникум - Мн. добър 5.23, СПТУ Добър 4.43, УПК - Мн. добър 5.03. Има оценка за поведение. Новопостъпили учители: Йорданка Калчева- руски език, Донка Панайотова - Български език и У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 54
 55. 55. литература. Учители-лектори: Росица Минчева - немски език, Цвета Ашикова - английски език, Люба Диманова - стенография. Задълбочават се връзките с културните институти - ДНА, Окръжната библиотека „П.Р.Славейков”, Художествената галерия и др. Отстъпление от постиженията през предишни години в Областта на спортно-туристическата дейност и художествено-творческата дейност на учениците. През годината се извършва подмяна на електрическата инсталация на І-вия етаж. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 55
 56. 56. 1989-1990г. - Учебно-възпитателната работа преминава под знака на прилагането на принципите на демократизация и самоуправление. Въвеждат се повече демократични процедури: изборност, отчетност, гласност, мандатност. Преминава се от шестдневна на петдневна седмица. 1990-1991г. - Броят на учениците е 619. Новопостъпили учители: Боянка Димитрова - География, Даринка Стоянова - Биология, Гинка Балъкова - Физкултура. Учениците Даниела Петрова Стефанова, Даниела Христова Камбушева, Мариета Атанасова Иванова и Станимира Цветкова Цветкова са удостоени със златни значки от МНП. 1991-1992г. - Брой ученици - 348 . Новопостъпили учители: Ана Маркова - счетоводство, Татяна Арнаудова - математика, Мария Веселинова- статистика и счетоводство, Николай Пушкаров - химия, Цвета Ашикова - английски език. По учебните дисциплини има нови учебни програми. С наредба на МНП длъжността „Заместник - директор” се трансформира в „Помощник - директор”. За такъв е избран от комисия У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 56
 57. 57. г-н Пенко Пенков. През годината е извършен ремонт на фасадата на училището и на физкултурния салон. Извършен е и основен ремонт на стола. Същият е даден под наем на чужда фирма. Обзаведен е кабинет по Информатика. 1992-1993г. - В техникума учат 27 паралелки. От месец февруари, след спечелен конкурс, директор става г-жа Ганка Ненова Робова /преподавател по химия с І клас квалификация /. За първи път се осъществява прием след VІІ клас /3 паралелки/ - „Икономика на търговията”. Приети са и 5 паралелки след VІІІ клас: Икономика, управление и финанси на кооперациите, Икономика, управление и финанси на търговията, Банково, застрахователно и осигурително дело – 2 и Икономика на промишлеността. Новопостъпили учители: Снежана Атанасова - финанси, Николина Венкова - информатика, Кина Станчева – български Икономика на промишлеността. Новопостъпили учители: Снежана Атанасова - финанси, Николина Венкова - информатика, Кина Станчева - български У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 57
 58. 58. език и литература, Йорданка Генчева - български език и литература, Елена Петрова - математика, Кина Косева - химия, Веселина Лалева - немски език, Роза Парашкевова - английски език, Правдолюб Ганев - френски език, Лина Петрова - финанси, Цветелина Николова - машинопис. По програмата „IBM” за България /„Отворено общество”/ училището е снабдено с нови осем 16 битови компютъра в кабинет № 15. Поради големия брой паралелки се прави ремонт на материалната база. Извършва се и ремонт на парното. 1993-1994г. - Приети са 6 нови паралелки в І-ви курс: Прием след VІІ клас - 3 паралелки: Икономика, управление и финанси на търговията, Прием след VІІІ клас - 3 паралелки Икономика, управление и финанси на кооперациите, Банково, застрахователно и осигурително дело, Бизнес администрация. Новопостъпили учители: Мариана Минчева- английски език, Силвия Русева - английски език, Светла Божкова - немски език, Витка Цолова - математика, Цветанка У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 58
 59. 59. Мънчева -статистика, Йордан Йорданов - информатика, Стефан Стефанов - право, Иван Шавов - физкултура. В техникума учат 811 ученици. Подготвят се специалисти по Банково, застрахователно и осигурително дело. 1994-1995г. - Годината е юбилейна - ТИ става на 75 години. В училище има следните специалности: Икономика, управление и финанси на търговията , Икономика, управление и финанси на кооперациите, Бизнес администрация и Стопански мениджмънт. Дните посветени на юбилея са през периода 17-21.Х.1994г. Тогава се провеждат състезания по професии, викторини, рубрики, конкурс за ученическо творчество и др. Отпечатват се юбилейни лентички и юбилеен вестник. Излизат публикации за училището във в-к „Борба”, в-к „Добро утро”, „Образование и професия” и „Икономика”. Тържеството се провежда на 21.Х.1994г. в ДКС „В.Левски”. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 59
 60. 60. 1995-1996г. – Броят на учениците е 759, разпределени в 29 паралелки редовно и 2 задочно обучение. Учениците се обучават по 9 специалности: Прием след VІІ клас - 5 годишен срок на обучение–специалности: Банково, застрахователно и осигурително дело, Икономика, управление и финанси на търговията, Икономика и мениджмънт, Стопански мениджмънт, Машинна обработка на информацията. Прием след VІІІ клас - 4 годишен курс на обучение: Счетоводна отчетност, Икономика, управление и финанси на кооперациите, Икономика, управление и финанси на търговията, Бизнес администрация, Икономика на промишлеността - СПТУ с 3 годишен курс на обучение: Администратор- У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 60
 61. 61. документалист с разширено изучаване на чужд език. Брой на учителите - 59, от които 4 с І-ви клас квалификация, и следдипломна квалификация, 2 с втори ВУЗ. Училището разполага с 23 учебни стаи / 17 класни стаи и 6 кабинета/ и с 2 компютърни кабинета. Среден успех за годината - Мн. добър 5.12. След спечелен конкурс за директор е назначена г-жа Дора Тодорова. Отлично се представят учениците на олимпиадите по физика и химия. Отборът по машинопис завоюва І-во място в конкурса за бързопис „Зорка Къдрева” в гр. Варна. Спечелени са две първи места по машинопис с ръководители Мария Веселинова и Велислава Петкова. 1996-1997г. - Брой на учениците - 738. Паралелки - 29 и 1 паралелка - задочно обучение. Учениците се обучават във осем специалности: Банково, застрахователно и осигурително дело, Икономика, управление и финанси на търговията, Икономика, управление и финанси на кооперациите, Счетоводна У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 61
 62. 62. отчетност, Стопански мениджмънт, Машинна обработка на информацията, Бизнес администрация, Икономика на промишлеността. Среден успех - Мн. добър 5.22. За първи път се въвежда специалността КОФСИ /Компютърна обработка на финансово- счетоводната дейност/. Увеличава се броят на учениците участващи в олимпиадите по литература, математика, физика, информатика, химия, биология, чужди езици и счетоводство. 1997-1998 г. - В техникума се обучават 731 ученика, разпределени в 28 паралелки /15 с прием след VІІ клас, 12 с прием след VІІІ клас, 1 паралелка над средно образование/. Учениците се обучават в седем специалности:Банково, застрахователно и осигурително дело Икономика, управление и финанси на търговията Икономика, управление и финанси на кооперациите, Машинна обработка на информацията, Стопански мениджмънт, Бизнес-администрация, Счетоводна отчетност, Икономика и мениджмънт. Средният успех за годината е Мн. добър 5.26. В 11 паралелки се изучава интензивно английски, френски и немски език. Извънкласна дейност: посещения на изложби, културни институции, исторически забележителности, У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 62
 63. 63. архитектурни ансамбли. Организира се традиционният празник на художественото творчество в рамките на седмицата на техникума, общоучилищното Коледно тържество, празникът на Велико Търново, празникът на самодейното ученическо изкуство, организирано честване на празници по курсове, национални, регионални и училищни празници и годишнини. В чест на 24-ти май са проведени рецитали, радиопредавания, изложба на произведения на поетическо творчество на ученици, посещение на изложбата „Лични вещи на Ботев и неговото семейство”. Организира се конкурс за най-красиво аранжиран букет от майски цветя. Провеждат се и традиционните турнири по волейбол, баскетбол и шах във връзка с Коледните и новогодишните празници. На националното състезание по ориентиране две ученички печелят по 3 златни медала.Същите достойно се представят на световното състезание в Русия. Техникумът печели І-во място на „Кроса на свободата” в Плевен. 1998-1999г. – Ученици - 694, разпределени в 27 паралелки /15 с прием след VІІ клас, 10- след VІІІ клас У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 63
 64. 64. и 2 над средно образование/. Обучението е организирано в 8 специалности: Банково, застрахователно и осигурително дело, Икономика, управление и финанси на търговията, Икономика, управление и финанси на кооперациите, Машинна обработка на информацията, Стопански мениджмънт, Бизнес-администрация, Счетоводна отчетност, Икономика и мениджмънт. Средният успех за годината е Мн. добър 5.32. След 1989 година се осъществява пазарно преструктуриране на икономиката. Дейността е ориентирана към формиране на по - прагматични и адаптивни личности. Всички дейности през годината са подчинени на 80-годишнината от създаването на Техникума по икономика. Обучението се осъществява чрез широка гама форми и методи, голяма част от които надграждат традиционните. Техникумът има собствен облик и вътрешноучилищна култура, утвърдени училищни ценности и изяви между които: Общоучилищно Коледно- новогодишно тържество и украса на класните стаи; изложба на рисунки и художествени фотографии. Тържеството се провежда в ЦРД /Център за работа с деца/ с индивидуални инструментални и вокални изпълнения, драматизации, модерен балет, народни танци и др. Тържеството става възможно благодарение усилията на г- У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 64
 65. 65. жа Й. Генчева, г-жа Христова, г-жа Божкова, г-жа Йорданова и г-жа Венкова. В техникума в чест на 24- ти май се провеждат „Майски дни”, които включват тематични радиопредавания, поетични срещи на млади литературни творци. Издадена е стихосбирката „Душа в пастели”, която включва техни произведения. Организирано е литературно четене и представяне на поетесата Таня Пенчева на фона на аранжирани от учениците пролетни цветя. През годината се организират конкурси между училищата в града на тема „Красив мой Търновград, красива моя България”. Близначките от І б курс Елена и Стела Шипковенски са класирани на ІІ-ро място от 270 представени творби. Организират се курс-лекции на американски преподавател по Бизнес-английски. Учениците получават удостоверения. На републиканско състезание по счетоводство ТИ - гр. Велико Търново е класиран на ІІ-ро място. Второто място от националния конкурс по счетоводство, организиран от Съюза на експерт- счетоводителите и сп. „Счетоводство плюс” също е спечелено от отбора на техникума. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 65
 66. 66. На самия ден на празника на училището е организиран тържествен концерт от ученици. След тържествената част е организиран коктейл за преподавателите. Възстановена е традицията училището да има свое знаме и емблема. 1999-2000г. - В техникума се обучават 650 ученика, разпределени в 25 паралелки /16 с прием след VІІ клас, 8 след VІІІ клас и 1 над средно образование/. Учениците се обучават по следните специалности: Банково, застрахователно и осигурително дело, Икономика, управление и финанси на търговията, Машинна обработка на информацията, Счетоводна отчетност, Бизнес-администрация, Икономика и Мениджмънт- / българо-датски образователен проект / - колеж . Средният успех на учениците за годината е Мн.добър 5.33. Учебният процес се осъществява от 50 висококвалифицирани учители. Затруднено е обучението по Информатика и Информационни Технологии, тъй като училището разполага само с два компютърни кабинета, които не удовлетворяват изискванията в Учебните програми. Необходими са компютри от по-висок клас и база за организиране на учебно-тренировъчна фирма. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 66
 67. 67. Във връзка с 80-тата годишнина на техникума са организирани Коледно-Новогодишни програми на английски, френски и немски език и за първи път се организира конкурс за превод от английски език. Организира се изложба за седмицата на Европа. Ученици от училището вземат участие в конкурса посветен на 150-та годишнина от рождението на Иван Вазов, организирано от сдружение „ Слово”. Учениците от първите курсове се включват в общоградската кампания „Заедно срещу дрогата” и в организираната по тази тема изложба в ЦРД. На заключителния етап на националния конкурс по Счетоводство, организиран от сп. „Счетоводство +”, Фондация „Образование, наука и култура” и Института на Дипломираните експерт-счетоводители, Ивелина Христова от ІVг курс заема ІІ-ро място, а Росен Мечков от същия курс – VІІІ- мо място. Отборът се готви от г-жа Кр. Христова и г-жа У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 67
 68. 68. Св.Йорданова. На националния кръг на състезанието по счетоводство, организирано от МОН в гр.Кюстендил, Красимира Димитрова и Тодор Йовчев заемат ІV-то място. Техникумът участва в ученическите спортни игри с 10 отбора в 7 вида спорт. 2000-2001г. - Брой ученици - 632, разпределени в 25 паралелки. Учениците се обучават в следните 4 специалности: Банково, застрахователно и осигурително дело, Икономика, управление и финанси на търговията, Счетоводна отчетност - 2 бр., Бизнес- администрация /прием след VІІІ клас/. През годината са проведени изведени практически занятия в предприятия и финансови институции - „Момина крепост”, РУСО, „Терна”, „Пътни превози”, ТБ „Хеброс”, банка ОББ, Данъчна администрация. Високо ниво на подготовка показа ученичката от V-в курс Красимира Димитрова в Националното състезание У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 68
 69. 69. по счетоводство, подготвена от г-жа Кр. Христова и г- жа Св.Йорданова. Проведена е среща-разговор с писателя Валентин Антонов и представяне книгата на д-р Петър Аладжев /възпитаник на Търговската гимназия / „Върховен комисар - един живот в служба на стопанството”/. Обсъжда се книгата „Добрият път” на Конфуций и поезията на Робърт Бърнс. Група момичета от Х-а клас водят интересна рубрика по Местния телевизионен канал „Евроком” - „Тинейджерска Зона”. Спорт: Отборите на техникума по волейбол и баскетбол печелят съответно ІІ-ро и ІV- то място /от 12 отбора/. Кристина Димитрова и Йорданка Петкова от ІV-б курс вземат участие в републиканско състезание по спортно и ски ориентиране, като Кристина е включена в националния отбор на България за международен турнир в Италия. Радослав Радославов печели ІІІ-то място на републиканско първенство по стрелба с лък, а Шура Монова от Х в клас се класира на VІІІ-мо място в същото състезание. У Ч И Л И Щ Н А Л Е Т О П И С 69

×