Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ESO-seminarium 12 dec

369 views

Published on

Min bilder på ett seminarium om ESO-rapporten "Inspiration för integration" (2017:7)

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ESO-seminarium 12 dec

 1. 1. Inspiration för integration KOMMENTARER AV ANDREAS BERGH
 2. 2. Ur rapporten • Sverige, Norge och Danmark har sammanhållna nationella etableringsprogram som innehåller språkutbildning, samhällsorientering och arbetsmarknadsinsatser. • I Sverige samordnar staten programmet. I Danmark och Norge ligger ansvaret på kommunerna men det grundläggande regelverket är detsamma i hela landet. • I samtliga länder tillkommer någon form av bostadsstöd eller förtur till subventionerat boende
 3. 3. De jämförda länderna är relativt lika • MEN… • Sverige har haft avsevärt fler asylsökande 2008-2016 • och • har avsevärt fler utrikes födda i befolkningen
 4. 4. Inget av länderna är särskilt bra… ”I samtliga länder i studien är sysselsättningen bland flyktingar och anhöriga mycket låg de första åren för att sedan gradvis öka och plana ut efter 10-15 år på en nivå tydligt under sysselsättningen bland inrikes födda” I Danmark och Norge sjunker faktiskt sysselsättningen bland manliga flyktingar efter en 8-10 år i landet.
 5. 5. Utlandsfödda har låg sysselsättning jämfört med inrikes födda (2016, OECD) 0.81 0.82 0.84 0.84 0.84 0.86 0.88 0.88 0.89 0.9 0.92 0.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 1 1 1 1.03 1.03 1.03 1.04 1.09 1.11 1.12 1.19 EMPLOYMENT (FOREIGN/NATIVE)
 6. 6. Och avsevärt högre arbetslöshet3.24 2.56 2.49 2.49 2.43 2.08 2.07 2.02 1.96 1.89 1.82 1.65 1.49 1.44 1.41 1.37 1.34 1.33 1.31 1.21 1.18 1.15 1.15 1.14 1.13 1.1 1.03 0.91 0.83 0.77 0.64 UNEMPLOYMENT (FOREIGN/NATIVE)
 7. 7. Vilka länder kan vi lära av? • Jämförelseländerna är aningen bättre… • …men beror det på att Sverige har fler invandrare? • Men varför inte lära av Storbritannien, Kanada, USA, Nya Zeeland och Australien? • Bergh (2017), ” Explaining the labor market gaps between immigrants and natives in the OECD”, Migration Letters Vol 14(2)
 8. 8. De misstänkta: Kollektivavtal Anställnings- skydd Asylsöktryck Andel utlandsfödda Utlandsföddas utbildning Socialbidrag Välfärdsstatens storlek Dålig integrations- politik Dålig multikultur- alismpolitik Främlings- fientliga attityder
 9. 9. En enkel ekvation för OECD • 𝑈𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑓ö𝑑𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡 = 1.04 × 𝐼𝑛𝑟𝑖𝑘𝑒𝑠𝑓ö𝑑𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡 𝑡=7.66 𝑝=0.000 +0.09 × 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑎𝑚𝑘 𝑡ä𝑐𝑘𝑡 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙 𝑡=4.91 𝑝=0.000 − 2.1 • Förklarar 73% av variationen i utlandsföddas arbetslöshet i OECD
 10. 10. Åter till rapporten… • Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden skulle förbättras om även anhöriga till andra grupper än flyktingar omfattades av etableringsprogrammet • -> flerbarnstillägg, vårdnadsbidrag, garantidagar? • Ett krav på godkända kunskaper i svenska för att få permanent uppehållstillstånd skulle sannolikt förbättra förutsättningarna för en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. • -> kan man också tänka sig en arbetsmarknad där man inte måsta tala svenska? • Vi har det redan för högkvalificerade jobb!
 11. 11. Mångkultur och etnisk segregering • Emma Neuman (2016), Ethnic concentration and economic outcomes of natives and second-generation immigrants, International Journal of Manpower • Åslund, O., Edin, P. A., Fredriksson, P., & Grönqvist, H. (2011). Peers, neighborhoods, and immigrant student achievement: Evidence from a placement policy. American Economic Journal: Applied Economics, 3(2), 67–95. • Edin, P.-A., Fredriksson, P., & Aslund, O. (2003). Ethnic Enclaves and the Economic Success of Immigrants--Evidence from a Natural Experiment. The Quarterly Journal of Economics, 118(1), 329–357.
 12. 12. Är det detta vi ska lära av?
 13. 13. Gini Arbetslöshetsgap Australien 0,337 1,03 Kanada 0,313 1,1 USA 0,394 1,15 Storbritannien 0,356 1,15 Nya Zeeland 0,349 0,91 Snitt 0,3498 Sverige 0,274 3,24 Danmark 0,256 2,07 Norge 0,257 2,49 Nederländerna 0,305 1,96 Tyskland 0,289 1,89 Snitt 0,2762
 14. 14. Bör man jämföra arbetslöshet & sysselsättning mellan länder eller gapen mellan inrikes och utrikesfödda? • Hur bra arbetsmarknaden fungerar över lag: jämför nivåer • Hur bra den är på att integrera invandrare: jämför med inrikes födda • Läget för utrikesfödda i Sverige är numera sämre än OECD snittet oavsett hur jämförelsen görs: • Sysselsättning 65% i Sve, OECD-snitt 66% • Arbetslöshet 16% i Sve, OECD-snitt 10,6%

×