Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Arbetsmarknad för nyanlända
(och alla andra)
Andreas Bergh
Vi börjar från början…
• Jobben tar inte slut
• Länder med stor befolkning har inte högre
arbetslöshet
• Länder med hög an...
De har lägre arbetslöshet bland
infödda…
…och lägre arbetslöshet bland
utlandsfödda
Arbetslöshet
(OECD, 2009, utrikes & inrikes födda)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0 5 10 15 20 25 30
Arbetslöshet,inrikesfödda
A...
Slutsats:
• I länder med bättre fungerande arbetsmarknad
är arbetslösheten lägre, oavsett födelseland.
• Hur får vi en fun...
Vad kännetecknar en fungerande
marknad?
• Avtalsrätt
• Garant att avtal hålls (rättsväsende)
• Fri prisbildning
• Konkurre...
Ex1: Konkurrenslag (2008:579)
1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder
för en effektiv konkurrens ...
Ex2
• LU 2015: Bestämningsfaktorer för en väl
fungerande arbetsmarknad: ”utbildning,
arbetskraftens rörlighet och flexibil...
Ex3
• Förslag om att göra arbetsmarknad till något
som liknar en marknad maskeras (i bästa fall)
med svårbegripliga kodord...
• På en fungerande arbetsmarknad kan den
svåranställde konkurrera med lönen som ett av
flera konkurrensmedel
• S k ”tyst k...
Rehn Meidner modellen fungerade
förvånansvärt bra!
• Förklaring:
• Sverige var ett homogent industrisamhälle där
man med p...
Nämligen??
• Tillåtande av näringsverksamhet på fler tider, fler
platser och till andra löner än vi vant oss vid
• Accepta...
Vilka jobb kan tänkas uppstå?
• Barnpassning, städning, leveranser (kanske av
post hela vägen till dörren?), budtjänster,
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arbetsmarknad för nyanlända (och alla andra)

354 views

Published on

Presentation vid Fores halvdagskonferens om bostäder och jobb för nyanlända i Stockholm 15 januari 2016.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arbetsmarknad för nyanlända (och alla andra)

 1. 1. Arbetsmarknad för nyanlända (och alla andra) Andreas Bergh
 2. 2. Vi börjar från början… • Jobben tar inte slut • Länder med stor befolkning har inte högre arbetslöshet • Länder med hög andel invandrare har inte högre arbetslöshet…
 3. 3. De har lägre arbetslöshet bland infödda…
 4. 4. …och lägre arbetslöshet bland utlandsfödda
 5. 5. Arbetslöshet (OECD, 2009, utrikes & inrikes födda) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 5 10 15 20 25 30 Arbetslöshet,inrikesfödda Arbetslöshet, utrikes födda
 6. 6. Slutsats: • I länder med bättre fungerande arbetsmarknad är arbetslösheten lägre, oavsett födelseland. • Hur får vi en fungerande arbetsmarknad?
 7. 7. Vad kännetecknar en fungerande marknad? • Avtalsrätt • Garant att avtal hålls (rättsväsende) • Fri prisbildning • Konkurrens • Låga transaktionskostnader • Tveksamt hur spridda dessa insikter är: Tanken att göra arbetsmarknaden till en välfungerande marknad anses samhällsomstörtande på gränsen till galen
 8. 8. Ex1: Konkurrenslag (2008:579) 1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.
 9. 9. Ex2 • LU 2015: Bestämningsfaktorer för en väl fungerande arbetsmarknad: ”utbildning, arbetskraftens rörlighet och flexibilitet samt välfärdssystemens utformning”
 10. 10. Ex3 • Förslag om att göra arbetsmarknad till något som liknar en marknad maskeras (i bästa fall) med svårbegripliga kodord (’strukturreformer’, ’ökad flexibilitet’) • och beskrivs ofta (inte minst av motståndarna) som att ’satsa på låglönejobb’ • vars effekt avfärdas med argument av typen att instegsjobb och liknande subventionerade anställningar ej fungerat
 11. 11. • På en fungerande arbetsmarknad kan den svåranställde konkurrera med lönen som ett av flera konkurrensmedel • S k ”tyst kunskap” och språkproblem gör många nyanlända mindre produktiva första tiden • Sveriges strategi under efterkrigstiden var att inskränka lönekonkurrensen så att lågproduktiva företag gick omkull, varpå frigjord arbetskraft utbildas och anställs i högproduktiva företag • Rehn-Meidner modellen, solidarisk lönepolitik
 12. 12. Rehn Meidner modellen fungerade förvånansvärt bra! • Förklaring: • Sverige var ett homogent industrisamhälle där man med politiska beslut kunde höja hela befolkningens utbildningsnivå • Nu krävs något helt annat…
 13. 13. Nämligen?? • Tillåtande av näringsverksamhet på fler tider, fler platser och till andra löner än vi vant oss vid • Acceptans för ökad inkomstspridning • Minskad dominans för kollektivavtal • Låt arbetsmarknaden vara en marknad, använd välfärdsstaten för fördelningsproblem • Dags att uppdatera socialtjänstlagen? • Sluta ställa utbildning mot arbetsmarknadsreformer • Låt en spontan ordning uppstå
 14. 14. Vilka jobb kan tänkas uppstå? • Barnpassning, städning, leveranser (kanske av post hela vägen till dörren?), budtjänster, trädgårdsarbete, reparationer, hantverk, shopping, snabbmat och catering läxhjälp, språkutbildning, ambulerande försäljning, informationssökning • Textil och konfektionsindustri • Jordbruk • Elektronik

×