Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Good Old Research 12/5

643 views

Published on

Presentation av Martin Berg på Good Old 12/5 2010.

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Good Old Research 12/5

 1. 1. Good Old Research 12/5 2010
 2. 2. En dröm om den nya tiden http://www.youtube.com/watch?v=7y3_5Ca6nR4
 3. 3. Tidiga cyberprofeter In cyberspace --> ‘the self is ‘[p]eople in virtual communities do multiple, fluid, and constituted in just about everything people do in interaction with machine real life, but we leave our bodies connections; it is language; behind’ (Rheingold 1995: 3). sexual congress is an exchange of signifiers; and understanding follows from navigation and tinkering rather than analysis’ (Turkle 1995:15) In virtual communities we can be perceived of --> ‘as thinkers and transmitters of ideas and feeling beings, not carnal vessels with ”Like the anthropologist returning home from a foreign a certain appearance and way of walking culture, the voyager in virtuality can return to a real world and talking (or not walking and not better equipped to understand its artifices” (Turkle 1995: talking)’ (Rheingold 1995: 26). 263).
 4. 4. Är du en hund?
 5. 5. Web 2.0 / Sociala medier Interaktion, informationsdelning, nätverksskapande Från nätverk för distribution till plattform för interaktion Användargenererat material ”What happens in Vegas stays on YouTube” På internet vet alla att du är en hund (om det nu är vad du är) En social ”vändning”
 6. 6. Nya typer av tjänster
 7. 7. Ett forskningsprojekt växer fram Online > extra lager/ förlängning av livet offline? Sociala medier > verktyg för att interagera? hur ska användandet av dem förstås? Förändrar aktiviteten online villkoren för livet offline? Sociologi = sociala förändringsprocesser / social handling / individ och samhälle En förståelse av nätet utan grund i buzzwords eller hypen kring teknologisk innovation.
 8. 8. Good Old ville veta ”Varför engagerar sig människor i sociala medier?" "Varför ägnar många så mycket tid åt interaktion på internet?" "Vilka underliggande behov driver människor att agera på nätet?" "Med vilka medel kan man höja betalningsviljan hos användaren?"
 9. 9. Sociala medier > en del av vardagslivets sociala interaktioner #Vardagsliv och relationer. Interaktion genom ”sociala Vilka relationer upprättas mellan aktörer på nätet? mellanhänder” En särskild typ av band mellan ”online” och ”offline”? ”A key challenge for the future is to develop forms of ethnography that take seriously the social reality of online settings, whilst also exploring their embedding within everyday life” (Christine Hine 2008: 258). Vilka typer av ”göranden” präglar vardagslivet online och vad dessa betyder för de människor som engagerar sig i dem? Dessa göranden relateras till grundläggande samhällsförändringar med konsekvens för identitet, sociala relationer och villkoren för social handling.
 10. 10. Populärvetenskap
 11. 11. @equalman siar om den nya tiden http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng
 12. 12. Är det en revolution på gång? ”how mass collaboration changes everything” ”how blogs are changing the way businesses talk with with customers” ”the surprising power of our social networks and how they shape our lives” ”how endless choice is creating unlimited demand” "how blogs, MySpace, YouTube and the rest of today's user-generated media are destroying our economy, our culture, and our values" "how social media transforms the way we live and do business."
 13. 13. Avslutningsvis • Populärvetenskapens evangeliska budskap som utgångspunkt • Hur använder individer sociala verktyg och vilken betydelse läggs i användningen? • Nätbaserade ”göranden” studeras etnografiskt och förstås i relation till en bredare teoretisk ram. • Går det att finna paralleller mellan ”göranden” online och offline? Kan det som sker online ”avmaskeras”?

×