Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geografija - Geografski pogled na Popovaču

3,492 views

Published on

Projekt Popovača jučer danas sutra

Published in: Education
 • Be the first to comment

Geografija - Geografski pogled na Popovaču

 1. 1. Popovača
 2. 2. Položaj i prirodno - geografska obilježja <ul><li>-općina Popovača se s površinom od 219, 4 km 2 smjestila u središnjoj Moslavini </li></ul><ul><li>položaj općine je izrazito povoljan, nalazi se u blizini županijskog središta ima izuzetno dobru prometnu povezanost </li></ul><ul><li>središtem općine prolazi autocesta Zagreb-Lipovac, stara magistralna cesta Dugo Selo- Novska i željeznička pruga Zagreb-Vinkovci što joj pruža kvalitetne uvjete za gospodarski razvoj, pokretljivost radne snage i time usporavanje emigracije </li></ul><ul><li>Općinu čine 13 naselja: Ciglenica, Donja Gračenica, Donja Jelenska, </li></ul><ul><li>Donja Vlahinička,Gornja Gračenica, Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina, Osekovo, Podbrđe, Potok, Stružec i Voloder </li></ul>
 3. 3. Moslavačka gora <ul><li>u reljefu se ističe niska Moslavačka gora koja spada u panonsku masu, ona je jedan osamljeni stršenjak(horst) koji se uzdiže iz okolnih nizina </li></ul><ul><li>najviši vrh je Humka s 489 m </li></ul><ul><li>s druge strane pejzaž čine ocijedite terasne nizine uz rijeke mlađeg postanka od 30 - 50 m </li></ul><ul><li>najniži dio čini poloj Lonjsko polje koji je najmlađeg postanka, to močvarno područje je zaštićeno kao park prirode </li></ul><ul><li>Lonjsko polje </li></ul>Reljef
 4. 4. mm <ul><li>Klima </li></ul><ul><li>O C </li></ul><ul><li>Temperature </li></ul><ul><li>(srednjaci) </li></ul><ul><li>- Ljeto 20 – 24°C </li></ul><ul><li>- Zima – 2 – 0°C </li></ul><ul><li>Padaline </li></ul><ul><li>-  1000 mm </li></ul><ul><li>smanjuju se od Z prema I </li></ul><ul><li>povećavaju se s nadmorskom visinom </li></ul><ul><li>raspored padalina povoljno utječe na vegetacijsko razdoblje što omogućava uzgoj velikog broja poljoprivrednih kultura </li></ul><ul><li>Tip klime </li></ul><ul><li>-umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Tla i biljni pokrov </li></ul><ul><li>na prostoru Popovače prevladavaju aluvijalna (močvarna) tla, degradirana crnica, smeđa tla i podzoli </li></ul><ul><li>prevladava biljna zajednica hrasta kitnjaka i običnog graba </li></ul><ul><li>u poplavnim područjima topola, vrba, jasen i hrast lužnjak </li></ul><ul><li>prirodna šuma hrasta lužnjaka propada zbog promjene lokalnih ekoloških uvjeta i pretjerane i neracionalne uporabe kemikalija </li></ul>
 6. 6. Stanovništvo <ul><li>prema popisu iz 2001. godine u 13 naselja općine Popovača živi 12 701 stanovnika oko 61 st/km . </li></ul><ul><li>u samoj Popovači živi oko 4312 stanovnika. </li></ul><ul><li>po narodonosnoj strukturi većinu stanovnika čine Hrvati 95,2%, od nacionalnih manjina zastupljeni su Srbi, Česi, Mađari, Talijani i Romi </li></ul><ul><li>muškaraca ima više nego žena </li></ul>
 7. 7. nacionalna struktura Popovače
 8. 8. <ul><li>Graf porasta broja stanovnika Popovače </li></ul>
 9. 9. Razvoj Popovače <ul><li>Željezničku prugu Popovača dobiva 1897. godine, što čitavom kraju daje snažan razvojni zamah. Početkom 20. st. općina Popovača bila je gospodarski jako središte. U samom mjestu bila je upravna općina, pučka škola, pošta i brzojavna stanica, oružnička postaja, financijska straža, željeznička postaja, a još je uvijek egzistiralo i vlastelinsko dobro Moslavina sa stotinjak stanovnika. Godine 1913. puštena je u rad pilana u Popovači, a vinogradarstvo postaje sve jača grana gospodarstva u općini. </li></ul>
 10. 10. Gospodarstvo <ul><li>struktura ukupnih površina </li></ul><ul><li>struktura poljoprivrednih površina </li></ul>POLJOPRIVREDA
 11. 11. <ul><li>RATARSTVO -Popovača je tradicionalno poljoprivredni kraj </li></ul><ul><li>-najviše zastupljene poljoprivredne kulture su: pšenica, kukuruz, krmno bilje i vinova loza, jabuke, kruške, šljive i jagode </li></ul><ul><li>-ekološka proizvodnja je slabije zastupljena </li></ul><ul><li>-strateški ciljevi u budućnosti: 1.konkurentna i održiva poljoprivreda prilagođena zahtjevima EU </li></ul><ul><li>2. zaštita bioraznolikosti ruralnog krajolika, zaštita ugroženih vrsta </li></ul><ul><li>3. kvaliteta života u ruralnim područjima </li></ul>
 12. 12. voćarstvo
 13. 13. poljoprivreda nekad i danas
 14. 14. stočarstvo
 15. 15. Industrija
 16. 16. Turizam <ul><li>turizam Popovače je daleko ispod potencijala s kojima raspolaže </li></ul><ul><li>ciljevi za budućnost: - poticati organizirane oblike turističke ponude - aktivirati turističke resurse - razvijanje poduzetništva u turizmu - promoviranje Popovače </li></ul><ul><li>vrste turizma: - seoski turizam </li></ul><ul><li>- izletnički </li></ul><ul><li>- vinske ceste </li></ul><ul><li>- prirodni krajobrazi-Lonjsko polje </li></ul><ul><li>- lovni </li></ul><ul><li>- kulturno-povijesna baština </li></ul><ul><li>- manifestacije-Voloderske jeseni, PuP </li></ul>
 17. 17. <ul><ul><li>vrste turizma </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><ul><li>na nekadašnjem vlastelinskom imanju grofova Erdödya 1934. godine dr. Ivan Barbot osnovao je psihijatrijsku bolnicu. </li></ul></ul><ul><ul><li>u bolnici je danas zaposleno 650 djelatnika </li></ul></ul><ul><li>NPB dr. Ivan Barbot </li></ul>By BiK
 19. 19. Pozdrav iz Popovače
 20. 20. Prezentaciju izradili <ul><li>Učenici 8. b. d. i e. razreda s učiteljicom Bosiljkom Krešo </li></ul>

×