UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI
COMERCIAL CONSTANŢA
MASTER: ADMINISTRAREA ...
Prezentarea firmei
Analiza activitatii de transport
Analiza cifrei de afaceri
Analiza situatiei generale a cheltuielilor f...
- servicii de crewing pentru compania proprie sau pentru alte
companii;
- servicii de brokeraj pentru navele proprii si/sa...
- ofiteri maritimi : 21;
- personal certificat de punte: 18;
- personal certificat de masina: 9;
- personal de restaurant:...
- societatile de valori mobiliare;
- institutiile financiar-bancare;
- actionarii;
- clientii;
- furnizorii s.a.
Surse inf...
economici cu activitati de productie, productie, productia marfa vânduta
si încasata.
c) de asemenea, pentru agentii econo...
Analiza situatiei generale a activitatilor de transport pe baza
dinamicii indicatorilor valorici utilizeaza o serie de cor...
DINAMICA INDICATORILOR
VALORICI
Tabelul2.1.
-RON -
Indicatori
Simb
ol
Perioada
precedenta
Perioada curenta Indici
Previzio...
Efectiv, aceste corelatii normale dintre indicatorii valorici nu s-
au respectat la toti indicatorii(desi , din punct de v...
Concluzia care se desprinde este aceea ca firma a realizat
si chiar a depasit prevederile la toti indicatorii valorici din...
Se constata ca, doar în cazul raportului static dintre cifra de
afaceri si productia marfa fabricata fata de perioada prec...
si raportul dinamic evidentiaza acelasi concluzii, întrucât
evolutia previzionata fata de perioada
precedenta sesizeaza mo...
Scopul analizei: cifra de afaceri vizeaza cunoasterea dinamicii
vânzarilor unei firme, a factorilor care conditioneaza evo...
4. Cifra de afaceri în preturi constante2160,77802390,9745
5. Cresterea reala a cifrei de afaceri 100% 110,65%
Analiza str...
orientarii transporturilor spre alte categorii de marfuri cât si
scaderii cererii si ofertei la intern a acestor marfuri.
...
1) Influenta numarului mediu de personal:
respectiv
= + 636.533,17 RON.
2) Influenta gradului de înzestrare tehnica:
= + 5...
De astfel, trebuie remarcat faptul ca marirea parcului de nave
vizeaza cresterea numarului de personal ambarcat, dar si a ...
Alte cheltuieli materiale (ct. 602+603+604+606+608) 3506,1 0
Cheltuieli materiale - total
557848,
5
1098552
,6
Cheltuieli ...
DE CHELTUIELI sI PE TOTAL
Tabelul
4.2.
- % -
Denumirea indicatorilor
Ritmul de
crestere
2006/200
5
Cheltuieli privind marf...
• Destinatiile si marfurilor transportate functie de tipul
contractului angajat de catre companie si functie de oferta de ...
Organizarea activitatii pe centre de costuri reprezinta adesea
instrumentul cel mai eficient de urmarire si gestionare a
c...
Analiza eficientei economice cu ajutorul indicatorului
cheltuieli la 1000 lei venituri
Aprecierea eficientei economice se ...
b. ANALIZA PUTERII FINANCIARE A FIRMEI
Analiza lichiditatii si solvabilitatii firmei
Lichiditatea reprezinta proprietatea ...
•
Ca valori minime se recomanda 0,65 - 1
În literatura de specialitate se întâlneste denumirea de "testul acid"
, stabilit...
Nivelul ratelor de solvabilitate a societatii comerciale ALPHA
COMPANY S.R.L. la sfârsitul exercitiilor financiare 2005 si...
Gradul de îndatorare al firmei caracterizeaza gradul de
participare al creditului la finantarea activelor circulante. În a...
Acest indicator exprima perioada în care urmeaza a fi rambursate
creditele contractate. Un asemenea indicator prezinta imp...
Din analiza datelor se observa cresterea gradului de îndatorare
global de la 25,86% la 102,42%.
Modificarea nefavorabila a...
Obiectul analizei: caracterizarea situatiei generale a rentabilitatii firmei
în perioada analizata presupune calculul prin...
i) Rezultatul exercitiului dupa impozitare (Profit net sau
pierdere) = Rezultatul exercitiului înainte de impozitare -
Imp...
CONSTRUITE PE BAZA MATRICELOR RATELOR
Tabelul .
6.1.
- % -
Nr.crt. INDICATOR 2005 2006
1. Rata marjei 24,03 -
2. Rata valo...
8. Cheltuieli totale 161,49
9. Cheltuieli de exploatare 160,71
10. Cheltuieli financiare 174,38
11. Cheltuieli cu dobânzil...
4. Venituri din exploatare 110,73
5. Venituri totale 109
6. Cheltuieli totale 106,64
7. Cheltuieli de exploatare 103,82
8....
Scopul: Realizarea unei imagini de ansamblu asupra situatiei
economico-financiare a firmei prin sintetizarea diagnosticelo...
continuare a firmei deoarece a obtinut 32 de puncte, încadrându-se în
categoria C.
Formulele de calcul pentru indicatorii ...
A = total active;
D = datorii totale;
Cp = diferente conversie pasiv;
Gi = gradul de îndatorare generala;
Kpr = capital pr...
Prestari servicii 2
Alte sectoare 2
Pozitia
unitatii în
Detine loc primordial 3
ramura si Detine pozitie medie 2 1 2
subra...
121%<S<140% 3
141%<S<160% 4
161%<S<180% 5
S>181% 6
Gradul de Gi>100% -1 1 -1
îndatorare 81%<Gi<100% 0
generala 61%<Gi<80% ...
ipoteca 3 1 3
gajul cu deposedare 2
gajul fara deposedare 2
cesiunea de creanta 1
fidejusiunea (cautiunea) 1
gajul general...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Becu m. proiect

643 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Becu m. proiect

 1. 1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL CONSTANŢA MASTER: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII PROIECT Coordonator: Masterand: Dragulanescu Irina Becu Mircea - 2012
 2. 2. Prezentarea firmei Analiza activitatii de transport Analiza cifrei de afaceri Analiza situatiei generale a cheltuielilor firmei Analiza puterii financiare a firmei Analiza rentabilitatii firmei Diagnosticul global al firmei ALPHA COMPANY 1. PREZENTAREA FIRMEI Denumirea societatii este "ALPHA COMPANY" S.R.L., persoana juridica româna cu raspundere limitata, asociatii fiind S.C. BETTA COMPANY Constanta si GAMMA COMPANY Cipru. Societatea comerciala "ALPHA COMPANY" S.R.L. a fost înfiintata la data de 02.04.1993, cu un capitalul social de 10 RON, care a fost majorat la valoarea de 200 RON. Societatea comerciala "ALPHA COMPANY" S.R.L. are urmatorul obiect de activitate: - transport naval intern si extern, maritim si fluvial, de marfuri si/sau persoane; - servicii de aprovizionare nave;
 3. 3. - servicii de crewing pentru compania proprie sau pentru alte companii; - servicii de brokeraj pentru navele proprii si/sau pentru alte nave; - activitati de comert exterior: import-export; - servicii de reparatii navale; - activitati de turism si agrement, debarcader; - constructii în regie proprie sau în antrepriza pentru necesitati proprii si pentru terti. Societatea comerciala "ALPHA COMPANY" S.R.L. a achizitionat în anul 1998 nava "A1", cu o valoare contabila de 80.000 RON., iar în anul 1999 nava "A2" , cu o valoare contabila de250.000 RON., astfel ca la sfârsitul anului 1999 compania avea în patrimoniu trei nave din clasa cargou 8700 TDW. Structura organizatorica a companiei este urmatoarea: Numarul total de personal navigant este 60, cu urmatoarea structura: - comandant : 3; - sef mecanic :3; 1. sef serviciu 2. Inginer exploatare 1. sef serviciu 2. Tehnician 3. Tehnician 4. Tehnician 1. sef contabil 2. Contabil 1. sef serviciu 2. Inspector
 4. 4. - ofiteri maritimi : 21; - personal certificat de punte: 18; - personal certificat de masina: 9; - personal de restaurant: 6. Problemele cu care se confrunta firma sunt simptomatice pentru o buna parte din întreprinderile de transport românesti în aceasta perioada: concurenta puternica pe piata de navlului si a shippingului, dimensiunea mica a societatii, uzura echipamentelor, subutilizarea capacitatilor de transport, costul ridicat al capitalului împrumutat fata de rentabilitatea exploatarii, capacitatea redusa de a genera cash-flow, volumul semnificativ al cheltuielilor, lipsa de experienta pentru desfasurarea pe piata mondiala, etc. Nomenclatorul de transport cuprinde urmatoarele categorii de marfuri: A. Tabla si produse laminate; B. Busteni si cherestea; C. Fier vechi; D. Ciment; E. Îngrasaminte; F. Utilaje si piese de schimb. Acest capitol îsi propune sa analizeze din punct de vedere economico-financiar activitatea societatii comerciale "ALPHA COMPANY" S.R.L., punând în evidenta aspectele care intereseaza pe managerul general. Cu toate acestea, beneficiarii (utilizatorii) informatiei oferite prin analiza pot fi si:
 5. 5. - societatile de valori mobiliare; - institutiile financiar-bancare; - actionarii; - clientii; - furnizorii s.a. Surse informationale utilizate sunt: - Bilantul contabil; - Contabilitatea financiara; - Contul de profit si pierderi; - Contabilitatea de gestiune; - Informatii externe privind piata muncii, piata capitalului etc. 2. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT Activitatea de transport reprezinta principalul obiectiv al societatii comerciale "ALPHA COMPANY" S.R.L. Pentru dimensionarea si analiza activitatii de transport se foloseste un sistem de indicatori valorici, care, prin continut, pot caracteriza anumite aspecte ale activitatii unei firme. Astfel: e) cifra de afaceri (CA) - reprezentând suma veniturilor din vânzari (de marfuri, de produse lucrari si servicii) - în contabilitate rulajul creditor al conturilor din grupa 70. b) pentru nevoile de diagnostic ale managerilor se poate determina din contabilitate si cifra de afaceri încasata , respectiv, pentru agentii
 6. 6. economici cu activitati de productie, productie, productia marfa vânduta si încasata. c) de asemenea, pentru agentii economici cu activitati de productie, se poate stabili si utiliza în analiza productia marfa fabricata (Qf), respectiv valoarea bunurilor (produse finite si semifabricate) destinate vânzarii, a lucrarilor executate si serviciilor prestate. d) productia exercitiului (Qe) - reprezentând dimensiunea întregii activitati a firmei , respectiv suma productiei vândute (CA), a variatiei productiei stocate (Qs) si a productiei imobilizate (Qi) - productia de mijloace fixe realizata în regie proprie. e) valoarea adaugata 22222q1611w (Qa) - reprezentând bogatia nou creata de un agent economic pe parcursul unui exercitiu financiar, altfel spus capacitatea firmei de a produce avere. Prin urmare, daca din rezultatul întregii activitati a firmei (productia exercitiului ) deducem consumurile provenind de la terti - M - (consumul de materii prime , materiale auxiliare , combustibil, energie, apa, etc.) obtinem valoarea adaugata 22222q1611w . Scopul analizei : rezultatele analizei activitatii de transport stau la baza fundamentarii programului de transport pentru perioada urmatoare, precum si la baza stabilirii unor obiective strategice pentru dezvoltarea firmei. Probleme de analiza: • Analiza situatiei generale a activitatii de transport pe baza dinamicii indicatorilor valorici. • Analiza raportului static si dinamic dintre indicatorii valorici. Analiza situatiei generale a activitatii de transport pe baza dinamicii indicatorilor valorici
 7. 7. Analiza situatiei generale a activitatilor de transport pe baza dinamicii indicatorilor valorici utilizeaza o serie de corelatii, considerente normale între dinamica acestor indicatori. Astfel: a) ICA > IQf Aceasta corelatie reflecta asigurarea desfacerii întregii productii marfa realizata de catre o societate comerciala, inclusiv reducerea volumului stocurilor existente în perioada anterioara. Când ICA = IQf imobilizarile în stocuri îsi mentin proportia din perioada anterioara. b) IQf >IQc Inegalitatea marcheaza reducerea stocurilor de productie neterminata si a consumului intern, dar pâna la limita în care se asigura desfasurarea normala a procesului de productie. c) IQa > IQe Situatia aceasta exprima reducerea ponderii consumurilor provenind de la terti (cu implicatii directe asupra costurilor, deci si a profitului firmei), în rezultatul întregii activitati a firmei (Qe). În aceste conditii agentii economici prezinta o situatie favorabil economica, cu rezerva ca aceasta reducere nu va afecta calitatea produselor, lucrarilor sau a serviciilor. Prin urmare, orice agent economic reuseste sa respecte corelatiile economice sus mentionate are o situatie economico-financiara corespunzatoare. Pentru prezentarea metodologiei de analiza se folosesc date din tabelul 2.1.:
 8. 8. DINAMICA INDICATORILOR VALORICI Tabelul2.1. -RON - Indicatori Simb ol Perioada precedenta Perioada curenta Indici Previzionat( pr) Efectiv(l) pr/o l/o l/pr Cifra de afaceri CA 3.344.884, 34 3.850.000,0 3.701.228 ,6 115,10 % 110,65 % 96,14% Prod. marfa fabricata Qf 3.298.446, 51 3.750.000,0 3.701.228 ,6 113,69 % 112,21 % 98,70% Productia exercitiul ui Qe 3.298.446, 51 3.750.000,0 3.701.228 ,6 113,69 % 112,21 % 98,70% Valoarea adaugata Qa 164.459,9 84 200.000,0 402.027,1 121,61 % 244,45 % 201,01 % Nota: valorile indicatorilor valorici au fost corelate cu indicele de pret. Din analiza datelor rezulta ca programul de transport este bine fundamentat, pentru ca fata de realizarile perioadei precedente, firma si- a propus o crestere cantitativa si calitativa la toti indicatorii valorici. Cu alte cuvinte dinamica prevazuta (planificata) de companie pentru indicatorii valorici respecta corelatiile normale, în sensul ca: - si-a propus o crestere mai rapida a cifrei de afaceri fata de a productiei marfa fabricate, ceea ce presupune ca prin programul de transport a prevazut crearea conditiilor favorabile asigurarii navlului pentru navele proprii; - si-a propus un ritm superior de crestere la valoarea adaugata fata de ritmul productiei exercitiului, ceea ce presupune ca sunt create conditiile necesare prin program sa scada ponderea consumurilor intermediare, cu implicatii favorabile asupra costurilor si profiturilor;
 9. 9. Efectiv, aceste corelatii normale dintre indicatorii valorici nu s- au respectat la toti indicatorii(desi , din punct de vedere cantitativ ritmurile efective sunt superioare celor prevazute, calitativ ele sunt necorespunzatoare). Astfel daca s-a prevazut o corelatie normala ICA>IQf , efectiv ICA< IQf ( 110,65<112,21), însa s-a prevazut IQa > IQe, ceea ce s-a întâmplat (244,45 <112,21). Nerespectarea corelatiei normale dintre indicatorii valorici ai cifrei de afaceri si productiei marfa fabricata, demonstreaza o activitate necorespunzatoare calitativ din punct de vedere al cantitatii de marfa comercializata, implicit al nivelului navlului pentru aceasta, chiar daca s-a înregistrat o depasire a planului (programului) la toti indicatorii valorici. Urmarind situatia îndeplinirii programului prevazut constatam ca desi s-au realizat depasiri la toti indicatorii valorici, calitativ activitatea este cvasicorespunzatoare , ea situându-se la nivelul posibilitatilor reale. Astfel s-a înregistrat o reducere cu 1,30% (98,70 - 100) la productia exercitiului, în timp ce la productia marfa fabricata s-a înregistrat o scadere a stocurilor de productie neterminata (a imobilizarilor). De asemenea , în timp ce programul de productie a înregistrat o scadere de 1,30%, cifra de afaceri a înregistrat o scadere mai mare de 3,86%; aceasta presupune ca nu întreaga productie marfa fabricata a avut asigurata desfacerea, înregistrându-se o crestere a stocurilor. Însa, în cazul corelatiei dintre ritmul de depasire al valorii adaugate si ritmul de depasire al productiei exercitiului se observa o depasire neta a celui de-al doilea de catre primul (cauza fiind înregistrarea scaderii ponderii consumurilor intermediare).
 10. 10. Concluzia care se desprinde este aceea ca firma a realizat si chiar a depasit prevederile la toti indicatorii valorici din punct de vedere al aspectelor calitative ale activitatii, obiectivele realizate sunt sub nivelul prevazut din punct de vedere cantitativ, fapt ce atesta unele mici necorelatii la nivelul managementului firmei. Analiza raportului static si dinamic dintre indicatorii valorici Raportul static dintre indicatorii valorici permite caracterizarea evolutiei elementelor care-i diferentiaza. Spre exemplu, raportul dintre cifra de afaceri si productia marfa fabricata (CA/Qf) exprima modificarile intervenite în stocurile de produse finite si alte venituri (exclusiv cele financiare si cele exceptionale); raportul dintre valoarea productiei marfa fabricate si valoarea productiei exercitiului (Qf/Qe) caracterizeaza evolutia stocurilor si a consumului intern. Raportul static dintre valoarea adaugata 22222q1611w si productia exercitiului (Qa/Qe), evidentiaza modificarile intervenite în ponderea consumurilor intermediare de la terti. Situatia raportului static dintre indicatorii valorici ai activitatii de transport este prezentata în tabelul 2.2.: RAPORTUL INDICATORILOR VALORICI AI ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT Tabelul 2.2. Specificatie Perioada precedenta (anul 2005) Perioada curenta ( anul 2006) previzionat efectiv CA/Qf 1,0141 1,0267 1,0000 Qf/Qe 1,0000 1,0000 1,0000 Qa/Qe 0,0499 0,0533 0,1086
 11. 11. Se constata ca, doar în cazul raportului static dintre cifra de afaceri si productia marfa fabricata fata de perioada precedenta ponderea cifrei de afaceri era de 101,41%, s-a prevazut o îmbunatatire a acestei ponderi (102,67 %), dar s-a realizat numai 100%, ceea ce din punct de vedere calitativ reprezinta o situatie nefavorabila, întrucât se înregistreaza o crestere a ponderii stocurilor. Nu acelasi lucru se constata si în cazul celorlalte raporturi statice dintre indicatorii valorici. Raportul dinamic se stabileste pe baza indicilor indicatorilor valorici si caracterizeaza evolutia modificarilor intervenite în indicatorii valorici fata de un anumit criteriu (în cazul respectiv fata de perioada precedenta - criteriu de referinta). În cazul societatii comerciale "ALPHA COMPANY" S.R.L. situatia raportului dinamic dintre indicatorii valorici se prezinta astfel: RAPORTUL DINAMIC AL INDICATORILOR VALORICI AI PRODUCTIEI Tabelul 2.3. Specificatie Perioada precedenta Perioada curenta previzionat efectiv Cifra de afaceri (CA) 100,00% 115,10% 110,65% Prod. marfa fabricata (Qf) 100,00% 113,69% 112,21% Productia exercitiului (Qe) 100,00% 113,69% 112,21% Valoarea adaugata (Qa) 100,00% 121,61% 244,45% Raport dinamic ICA/IQf 1,0 1,012413 0,986117 Raport dinamic IQf/IQe 1,0 1,000000 1,000000 Raport dinamic IQa/IQe 1,0 1,069665 2,178505
 12. 12. si raportul dinamic evidentiaza acelasi concluzii, întrucât evolutia previzionata fata de perioada precedenta sesizeaza modificari favorabile ale elementelor care-i diferentiaza, iar în perioada curenta se înregistreaza o evolutie necorespunzatoare. Acest lucru impune din partea conducerii unele masuri pentru reglarea unei asemenea situatii nefavorabile. 3. ANALIZA CIFREI DE AFACERI Cifra de afaceri reprezinta suma veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin drepturile , remizele si alte reduceri acordate clientilor (Legea contabilitatii nr. 82/1991). În industrie , cifra de afaceri este formata din veniturile realizate prin vânzarea productiei (ct. 701), la care se pot adauga veniturile din vânzari de marfuri (ct. 707) si veniturile din prestari servicii (ct. 704), în cazul în care întreprinderea desfasoara si o activitate de comert si prestari servicii. Cifra de afaceri poate fi abordata ca: - cifra de afaceri totala - cifra de afaceri medie - cifra de afaceri marginala - cifra de afaceri minima (critica)
 13. 13. Scopul analizei: cifra de afaceri vizeaza cunoasterea dinamicii vânzarilor unei firme, a factorilor care conditioneaza evolutia lor, în vederea elaborarii strategice de piata si fundamentarii previziunilor principalilor indicatori economico-financiari. Probleme de analiza: • Analiza dinamicii cifrei de afaceri; • Analiza structurala a cifrei de afaceri; • Analiza factoriala a cifrei de afaceri. Analiza dinamicii cifrei de afaceri În "Contul de profit si pierderi" cifra de afaceri este evaluata în unitati monetare curente, pentru o apreciere corespunzatoare a performantelor comerciale ale firmei în timp este necesara folosirea preturilor comparabile. În acest scop se utilizeaza indicele preturilor proprii sectorului de activitate. În preturile curente rezulta o crestere semnificativa a vânzarilor (peste 71%), din care partea principala este determinata de sporirea cantitatilor vândute, respectiv aproape 74%, acest lucru atestând pozitia pe care o detine pe piata si perspectivele de amplificare în continuare a vânzarilor. (tabelul 3.1.) DINAMICA CIFREI DE AFACERI Tabelul 3.1. Nr.crt. Indicatori Anul 2005Anul 2006 1. Cifra de afaceri în preturi curente 2160,77803701,2286 2. Indicele cifrei de afaceri (%) 100% 171,29% 3. Indicele preturilor domeniului de activitate - 54,80%
 14. 14. 4. Cifra de afaceri în preturi constante2160,77802390,9745 5. Cresterea reala a cifrei de afaceri 100% 110,65% Analiza structurala a cifrei de afaceri Structurarea cifrei de afaceri poate fi facuta în functie de mai multe criterii, fiecare având o semnificatie si importanta în adoptarea unor masuri privind strategia firmei. Astfel: • Structurarea pe produse sau grupe de produse; • Structurarea pe principalii clienti; • Structurarea în functie de piata (interna si externa); • Structurarea pe tipuri de activitati (industrie, constructii, etc.). Concentrarea transportului pe un numar restrâns de marfuri determina un risc semnificativ legat de: • cresterea puterii concurentilor la transportul acestor marfuri; • intrarea de noi concurenti pe pietele shippingului ale acestor marfuri; • traditionalitatea relatiilor cu producatorii si beneficiarii marfurilor; • ciclul de viata al marfurilor transportate - maturitate, declin. Din analiza transportului de marfuri nu rezulta schimbari semnificative. Totusi, trebuie retinuta scaderea ponderii transporturilor cu tabla si produse laminate, a celor cu îngrasaminte si a celor cu ciment. Acest fapt se datoreaza atât
 15. 15. orientarii transporturilor spre alte categorii de marfuri cât si scaderii cererii si ofertei la intern a acestor marfuri. Or, în aceste conditii mentinerea pe piata poate fi realizata prin îmbunatatirea calitatii serviciilor de transport maritim si fluvial, pentru a fi competitive cu celelalte companii de shipping din tara si strainatate. Cresterea ponderii transportului celorlalte marfuri fata de anul precedent demonstreaza conditii de piata optime, o calitate a serviciilor de transport în crestere, respectiv faptul ca se pot afla în faze de avânt, maturitate ale ciclului lor de viata. Metodologia de analiza structurala a cifrei de afaceri cuprinde si calculul unor coeficienti sintetici de concentrare (GINI - STRUCK), de diversificare a activitatii (HERFINDHAL) pe baza modelelor: în care "g" reprezinta ponderea fiecarui produs în totalul cifrei de afaceri (calculata la unitate),iar "n" numarul de termeni ai seriei, respectiv numarul de pozitii (marfuri transportate). Scaderea valorii coeficientului confirma concluzia stabilita anterior, în sensul ca fata de anul precedent s-a accentuat procesul de redistribuire a transportului de marfuri. Acest lucru poate fi remarcat si prin calculul celui de al doilea coeficient ; pe baza relatiei Rezulta o crestere a cifrei de afaceri cu 1.540.450,6 RON care se explica prin:
 16. 16. 1) Influenta numarului mediu de personal: respectiv = + 636.533,17 RON. 2) Influenta gradului de înzestrare tehnica: = + 523.694,3537 RON. 3) Influenta compozitiei tehnologice: = + 4.924.249,57 RON. 4) Influenta randamentului activelor fixe productive: = - 4.501.081,727 RON. 5) Influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului: = - 42.944,76579 RON. Rezultatele releva eficienta investirii în activele fixe active, realizându-se o crestere semnificativa a compozitiei tehnologice. O asemenea situatie este urmarea efectuarii unor investitii directe, prin achizitionarea de noi mijloace de transport si angajarea acestora cu contracte de transport în permanenta. Scaderea gradului de valorificare a productiei exercitiului pune în evidenta mai mica preocupare a firmei pentru satisfacerea cererii clientilor si intensificarea într-o oarecare masura a preocuparilor pentru reducerea stocurilor. Influenta cu semnul plus a cresterii numarului de personal trebuie sa fie considerata un efect al cresterii productivitatii muncii, determinata de sporirea gradului de înzestrare tehnica.
 17. 17. De astfel, trebuie remarcat faptul ca marirea parcului de nave vizeaza cresterea numarului de personal ambarcat, dar si a celui TESA (de exemplu, la majorarea parcului de nave de la doua nave la trei nave, numarul de personal TESA s-a marit cu doua persoane: un inspector pentru noua nava si un tehnician). a. ANALIZA SITUAŢIEI GENERALE A CHELTUIELILOR FIRMEI Aprecierea evolutiei în timp a principalelor categorii de cheltuieli se realizeaza cu ajutorul indicilor. În acest sens se utilizeaza datele cu caracter financiar-contabil incluse în cadrul contului de rezultate. Accentul primordial în procesul de diagnoza trebuie sa cada asupra cheltuielilor cu caracter operational data fiind ponderea dominanta pe care o detin acestea în total. Analiza evolutiei în dinamica a cheltuielilor firmei Scopul acestei aplicatii este de a analiza evolutia în dinamica a cheltuielilor Pe baza datelor din tabelul 4.1. se realizeaza diagnosticul comparativ al dinamicii principalelor categorii de cheltuieli operationale în 2006 fata de 2005: DINAMICA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR Tabelul 4.1. - RON - Denumirea indicatorilor Exercitiul financiar 2005 2006 Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 22790,4 0 Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600) 0 0 Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601) 552379, 0 1096336 ,1 Cheltuieli cu energia si apa (ct. 605) 1963,4 2216,5
 18. 18. Alte cheltuieli materiale (ct. 602+603+604+606+608) 3506,1 0 Cheltuieli materiale - total 557848, 5 1098552 ,6 Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626 +627+628) 1310720 ,3 1863103 ,9 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 1545,9 7033,9 Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct. 641) 97795,4 127917, 1 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645) 36850,6 60939,7 Cheltuieli cu personalul - total 134646, 0 188856, 8 Alte cheltuiueli de exploatare (ct. 654+658) 0 0 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct. 681) 26986,6 144348, 7 CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL 2054537 ,7 3301895 ,9 VENITURI DIN EXPLOATARE 2160778 ,0 3703923 ,0 CHELTUIELI FINANCIARE 121350, 8 211613, 9 VENITURI FINANCIARE 122773, 4 104568, 3 CHELTUIELI EXCEPTIONALE 2286,5 3979,6 VENITURI EXCEPTIONALE 0 44457,7 Utilizând metoda indiciilor au fost determinate variatiile relative ale cheltuielilor operationale, variatii sintetizate în tabelul 4.2. Dupa cum se poate constata se înregistreaza evolutii diferite atât în cazul aceleiasi firme între diferitele categorii de cheltuieli. RITMUL DE CREsTERE A CHELTUIELILOR PE CATEGORII
 19. 19. DE CHELTUIELI sI PE TOTAL Tabelul 4.2. - % - Denumirea indicatorilor Ritmul de crestere 2006/200 5 Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) - Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600) - Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601) 198,48 Cheltuieli cu energia si apa (ct. 605) 112,89 Alte cheltuieli materiale (ct. 602+603+604+606+608) - Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16) 196,93 Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 8) 142,14 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 455,00 Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct. 641) 130,80 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645) 165,37 Cheltuieli cu personalul - total (rd. 20+21) 140,26 Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658) - Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct. 681) 534,89 CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL 160,71 CHELTUIELI FINANCIARE 174,38 CHELTUIELI EXCEPTIONALE 174,05 Identificarea unor ritmuri diferite de evolutie a cheltuielilor în 2006 fata de 2005 poate fi explicata printre altele: • Modificarea structurii si ponderii marfurilor transportate determina prin particularitatile proceselor de transport, încarcare- descarcare, amarare, manipulare, etc. - un alt consum de energie electrica, combustibil, forta de munca, etc.;
 20. 20. • Destinatiile si marfurilor transportate functie de tipul contractului angajat de catre companie si functie de oferta de pe piata; • Nivelul diferit de tehnologizare al fiecarei nave în parte; • Majorarea parcului de nave a companiei si implicit al numarului de angajati, a numarului de contracte în derulare, a numarului de reparatii si revizii, etc.; • De evolutia pietei navlului, a indicilor preturilor materialelor, pieselor de schimb si respectiv a tarifelor la energia electrica, combustibil, etc.; • De modul concret de cointeresare materiala a personalului propriu practicat de managementul celor trei firme; • De schimbarile survenite în cadrul structurii companiei ca efect al adaptarii la cerintele piesei etc. Pentru identificarea categoriilor de cheltuieli care au contribuit decisiv la aceasta evolutie este necesara determinarea structurii cheltuielilor de exploatare. Analiza structurala a cheltuielilor firmei Pe baza analizei structurale se identifica categoriile principale de cheltuieli operationale fapt ce este de natura sa ajute managementul companiei de shipping la focalizarea eforturilor în vederea încadrarii în normativele de consum, în respectarea prevederilor ITF privind salarizarea personalului ambarcat, etc. În conditiile economiei bazate pe concurenta, încadrarea în nivelul planificat al cheltuielilor constituie baza asigurarii competitivitatii unei societati de shipping, având în vedere limitele existente în negocierea pretului transportului pe mare.
 21. 21. Organizarea activitatii pe centre de costuri reprezinta adesea instrumentul cel mai eficient de urmarire si gestionare a consumurilor angajate de societatea comerciala. Datele prezentate în cadrul tabelului 4.1. constituie suportul delimitarii structurii cheltuielilor de exploatare. Rezultatele obtinute sunt sintetizate în tabelul 4.3.: ANALIZA STRUCTURALĂ A EVOLUŢIEI PRINCIPALELOR CATEGORII DE CHELTUIELI Tabelu l 4.3. - % - Denumirea indicatorilor 2005 2006 Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 1,11 - Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600) - - Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601) 26,89 33,2 Cheltuieli cu energia si apa (ct. 605) 0,10 0,07 Alte cheltuieli materiale (ct. 602+603+604+606+608) 0,17 - Cheltuieli materiale - total 27,15 33,2 7 Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628) 63,80 56,4 3 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 0,08 0,21 Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct. 641) 4,76 3,87 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645) 1,79 1,85 Cheltuieli cu personalul - total 6,55 5,72 Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658) - - Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct. 681) 1,31 4,37 CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL 100 100 Asa dupa cum se poate constata, evolutiile ponderilor categoriilor de cheltuieli pun în evidenta masurile manageriale adoptate în anul 2005.
 22. 22. Analiza eficientei economice cu ajutorul indicatorului cheltuieli la 1000 lei venituri Aprecierea eficientei economice se realizeaza prin intermediul indicatorilor cheltuieli la 1.000 lei venituri. Marimea acestuia se poate determina atât la nivelul global de activitate al firmei - cheltuieli la 1.000 lei venituri totale, cât si pe fiecare tip de activitate în parte; exploatare, financiara si respectiv exceptionala. Determinarea valorilor indicatorului cheltuieli la 1.000 lei venituri pentru societatea comerciala ALPHA COMPANY S.R.L., realizata cu ajutorul formulei prezentate mai sus a condus la rezultate expuse în cadrul tabelului 4.4.: ANALIZA EVOLUŢIEI EFICIENŢEI ECONOMICE A CHELTUIELILOR Tabelul 4.4. Indicatori UM 2005 2006 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale lei 953,8542 912,9343 Cheltuieli din exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare lei 950,8324 891,4591 Cheltuieli financiare la 1.000 lei venituri financiare lei 988,4128 2023,691 Cheltuieli exceptionale la 1.000 lei venituri exceptionale lei - 89,5143 Dupa cum se poate constata, la nivelul global de activitate, firma a înregistrat o evolutie favorabila în termeni de eficienta economica în perioada analizata., nivelul cheltuielilor angajate pentru a genera 1.000 lei venituri fiind inferior în 2005 celui din anul precedent. Astfel, nivelul profitului obtinut la 1.000 lei venituri fiind de cca. 88 lei, adica o rata medie de 8,8% în anul 2006, fata de 4,7% în anul 2005.
 23. 23. b. ANALIZA PUTERII FINANCIARE A FIRMEI Analiza lichiditatii si solvabilitatii firmei Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani. Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor banesti, respectiv de a-si onora platile la termenele scadente. Având în vedere definitiile celor doua notiuni, lichiditatea patrimoniului constituie premisa asigurarii solvabilitatii. Pe baza experientei se apreciaza ca disponibilitatile banesti pot satisface cerintele de plata imediata daca detin 3 - 5 % din activele circulante sau 1-5% din total activ. Scopul analizei lichiditatii si solvabilitatii îl constituie identificarea starii societatii comerciale la un moment dat, pentru a preveni insolvabilitatea acesteia si a adopta masurile necesare pentru a asigura stingerea obligatiilor. 1. Indicatori utilizati: • Se folosesc în special de catre banci, în cadrul studiilor de bonitate, si se apreciaza ca valoarea minima acceptata este de 0,5. • Ca valori considerate normale în unele lucrari figureaza 1,2 - 1,8, iar în altele 2 - 2,50.
 24. 24. • Ca valori minime se recomanda 0,65 - 1 În literatura de specialitate se întâlneste denumirea de "testul acid" , stabilit pe baza raportului: • >1. Elementele necesare calculului ratelor de solvabilitate sunt extrase din bilantul contabil si prezentate în tabelul 5.1.: ELEMENTE PENTRU DETERMINAREA RATELOR DE SOLVABILITATE sI DINAMICA ACESTORA Tabelul 5.1. - RON - Indicatori Anul 2005 2006 Activ total, din care: 1162690,7 1331378,0 - active fixe 347541,2 464111,1 - activ circulant, din care: 695689,3 757306,7 • stocuri 55995,9 112965,0 • creante 406000,0 591139,8 • disponibilitati 233693,4 53201,9 Capitalul propriu 136408,9 142045,6 Datorii totale, din care: 958890,9 1107760,9 - datorii pe termen scurt (curente), din care: 923612,2 962284,7 • obligatii 923612,2 962284,7
 25. 25. Nivelul ratelor de solvabilitate a societatii comerciale ALPHA COMPANY S.R.L. la sfârsitul exercitiilor financiare 2005 si 2006, când se are în vedere achizitionarea unei noi nave sunt prezentate în tabelul urmator: RATELE DE SOLVABILITATE Tabelul 5.2. Indicatori Anul 2005 2006 Rata solvabilitatii generale 0,75 0,78 Rata solvabilitatii imediate 0,69 0,67 Rata solvabilitatii globale 1,09 1,10 Rata solvabilitatii patrimoniale 0,79 0,49 În ambele exercitii financiare, nivelul ratelor solvabilitatii imediate si patrimoniale se încadreaza în limitele considerate a fi normale, iar rata solvabilitatii generale nu se afla în limitele normale în nici un exercitiu, si, mai mult, în perioada curenta se înregistreaza o rata a solvabilitatii patrimoniale usor sub limita inferioara acceptata. De aceea se poate spune ca firma da semnale de apropiere de starea de insolvabilitate. De altfel, trebuie remarcata si scaderea puternica a disponibilitatilor banesti de la 20,10% din total activ în anul 2005, la 3,99% în anul 2006. O asemenea situatie exprima o stare de pericol fata de capacitatea firmei de a putea achita obligatiile si de a rambursa împrumuturile. Trebuie remarcata cresterea creantelor medii zilnice de la 1.128 RON la 1.642 RON, precum si a obligatiilor, care se majoreaza de la 2.566 RON/zi la 2.673 RON/zi. Analiza gradului de îndatorare a firmei
 26. 26. Gradul de îndatorare al firmei caracterizeaza gradul de participare al creditului la finantarea activelor circulante. În acelasi timp însa, acest indicator reflecta capacitatea firmei de a se îndatora, respectiv care sunt posibilitatile firmei de a primi credite. Studierea gradului de îndatorare se impune în cadrul gestiunii interne pentru asigurarea unei utilizari eficiente a creditelor si asigurarea conditiilor necesare pentru rambursarea la termen a ratelor scadente si a dobânzilor aferente. În analiza gradului de îndatorare sunt operabili urmatorii indicatori: a) , adica RG = ÎT/Kpr b) Rata datoriilor financiare sau rata de îndatorare la termen c) Rata de îndatorare a activelor de exploatare Pentru aceasta rata, care caracterizeaza gradul de participare a creditului la finantarea activelor circulante, nu se poate stabili o marime optima, întrucât marimea ei este influentata de factori ca: viteza de rotatie a activelor circulante, rentabilitatea costurilor, nivelul ratei dobânzii la credite etc. e) Rata capacitatii de rambursare a datoriilor financiare =
 27. 27. Acest indicator exprima perioada în care urmeaza a fi rambursate creditele contractate. Un asemenea indicator prezinta importanta în faza de contractare a împrumuturilor pentru stabilirea duratei optime a acestora. Scopul : analiza gradului de îndatorare al firmei are un dublu scop functie de solicitantul sau beneficiarul lucrarii. Daca solicitantul este managementul firmei scopul analizei gradului de îndatorare va fi fundamentarea politicii financiare, bineînteles o politica financiara care sa asigure independenta necesara. Daca solicitantul este banca sau creditorul scopul acestei analize va fi stabilirea capacitatii de îndatorare a firmei, mai precis care este nivelul creditului pe care îl poate primi firma si tipul de credit (la termen sau pe termen scurt). ANALIZA DINAMICII GRADULUI DE ÎNDATORARE Tabelul 5.3.- RON- Indicatori Anul 2005 2006 Împrumuturi totale 35278,7 145476,2 Capitalul propriu 136408,9 142045,6 Împrumuturi la termen 923612,2 962284,7 Credite pe termen scurt 0 0 Active circulante (stocuri + creante) 461995,9 704104,8 Rata generala a îndatorarii 0,258625 1,024151 Rata datoriilor financiare 6,770909 6,774477 Rata de îndatorare a activitatii de exploatare 0 0 Rata capacitatii de rambursare a datoriilor financiare 0,150961 2,734417
 28. 28. Din analiza datelor se observa cresterea gradului de îndatorare global de la 25,86% la 102,42%. Modificarea nefavorabila a gradului de îndatorare global are loc mai ales pe seama îndatoririlor la termen, si mai putin pe seama creditelor pe termen scurt. Nivelul indicatorilor reflecta o situatie financiara proasta, deci societatea nu mai are în capacitate de îndatorare. a. ANALIZA RENTABILITĂŢII FIRMEI Rentabilitatea, ca forma sintetica de exprimare a eficientei economice, reprezinta capacitatea întreprinderii de a obtine profit, în scopul remunerarii capitalurilor, dar si al extinderii activitatii acesteia. Managementul firmei, bancile, actionarii, creditorii, investitorii sunt interesati sa cunoasca nivelul si evolutia indicatorilor de rentabilitate ai unei întreprinderi. Rentabilitatea poate fi exprimata cu ajutorul a doi indicatori: profitul (ca indicator de volum) si rata rentabilitatii (indicator al marimii relative a rentabilitatii), care exprima gradul în care capitalul sau folosirea resurselor întreprinderii aduc profit. Scopul analizei: determinarea rentabilitatii firmei în corelatie cu productia, costurile si capitalurile, stabilirea rezervelor de crestere a rentabilitatii în scopul asigurarii viabilitatii firmei. Pentru stabilirea rentabilitatii firmei se utilizeaza metodele: substituire în lant, tabloul soldurilor intermediare de gestiune, comparatia, indicii, marimi relative de structura, grafice, rata rentabilitatii se calculeaza utilizându-se metoda ratelor, respectiv se apreciaza în functie de costuri, venituri, capitaluri etc. Analiza structurala a rentabilitatii
 29. 29. Obiectul analizei: caracterizarea situatiei generale a rentabilitatii firmei în perioada analizata presupune calculul principalelor rate financiare construite pe baza Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune -TSIG- (anexa V). Indicatorii sau soldurile intermediare de gestiune cuprinsi în TSIG sunt: a) Marja comerciala = Venituri din vânzari de marfuri - Costul marfurilor vândute b) Productia exercitiului = Venituri din vânzarea productiei + Variatia productiei stocate + Productia de imobilizari; c) Valoarea adaugata = Productia exercitiului + Marja comerciala - Consumurile exercitiului provenind de la terti; d) Excedentul brut din exploatare = Valoarea adaugata 22222q1611w + Subventii de exploatare - Impozite, taxe si alte varsaminte - Cheltuieli cu personalul; e) Rezultatul exploatarii (Profit sau pierdere) = Excedentul brut din exploatare + Alte venituri din exploatare - Amortizari si provizioane - Alte cheltuieli de exploatare; f) Rezultatul curent (Profit sau pierdere) = rezultatul exploatarii + Venituri financiare - Cheltuieli financiare; g) Rezultatul exceptional (Profit sau pierdere) = Rezultatul exploatarii + Venituri financiare - Cheltuieli exceptionale; h) Rezultatul exceptional (Profit sau pierdere) înainte de impozite = Rezultatul curent al exercitiului + Rezultatul exceptional (Profit) - Rezultatul exceptional (Pierdere);
 30. 30. i) Rezultatul exercitiului dupa impozitare (Profit net sau pierdere) = Rezultatul exercitiului înainte de impozitare - Impozit pe profit. Dupa determinarea soldurilor intermediare, cu ajutorul indicatorilor din TSIG se pot calcula urmatoarele rate care exprima eficienta economico-financiara a firmei: 1. Rata marjei = 2. Rata valorii adaugate 3. Contributia factorului uman 4. Remunerarea întreprinderii 5. Rata excedentului brut al exploatarii 6. Rata rentabilitatii rezultatului exploatarii 7. Rata rentabilitatii rezultatului curent 8. Rata rentabilitatii rezultatului brut Principalele rate financiare sunt cuprinse în tabelul urmator: PRINCIPALELE RATE FINANCIARE
 31. 31. CONSTRUITE PE BAZA MATRICELOR RATELOR Tabelul . 6.1. - % - Nr.crt. INDICATOR 2005 2006 1. Rata marjei 24,03 - 2. Rata valorii adaugate 12,64 19,98 3. Contributia factorului uman 49,98 25,54 4. Remunerarea întreprinderii 27,71 44,05 5. Rata excedentului brut 6,25 14,69 6. Rata rentabilitatii rezultatului exploatarii 4,92 10,85 7. Rata rentabilitatii rezultatului curent 3,37 7,52 8. Rata rentabilitatii rezultatului brut 4,62 8,71 Evolutia principalilor indicatori este redata în tabelele urmatoare: .EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI Tabelul 6.2 - % - Nr.crt. INDICATORI Indicele I2005/I2006 1. Productia vânduta 173,70 2. Cifra de afaceri 171,29 3. Productia exercitiului 173,70 4. Venituri din exploatare 171,42 5. Venituri financiare 85,17 6. Venituri exceptionale 44457700 7. Venituri totale 168,73
 32. 32. 8. Cheltuieli totale 161,49 9. Cheltuieli de exploatare 160,71 10. Cheltuieli financiare 174,38 11. Cheltuieli cu dobânzile 219,43 12. Cheltuieli exceptionale 174,05 13. Active totale 114,51 14. Capital propriu 104,13 15. Capital permanent 167,47 16. Valoarea adaugata 22222q1611w 274,51 INDICATORI RECALCULAŢI (INFLATAŢI) PE BAZA RATELOR DE INFLAŢIE Tabelul 6.3. - RON- Nr.crt. INDICATORI 2005 2006 1. Productia vânduta 3298446,51 3701228,6 2. Cifra de afaceri 3344884,34 3701228,6 3. Productia exercitiului 3298446,51 3701228,6 4. Venituri din exploatare 3344884,34 3703923,0 5. Venituri totale 3534937,57 3852949,0 6. Cheltuieli totale 3298446,51 3517489,4 7. Cheltuieli de exploatare 3180424,36 3301895,9 8. Valoarea adaugata 417060,302 739572,1 Rata inflatiei 140,60% 154,80% EVOLUŢIA INDICATORILOR ÎN PREŢURI INFLATATE Tabelul 6.4. - % - Nr.crt. INDICATORI Indicele I2005/I2006 1. Productia vânduta 112,21 2. Cifra de afaceri 110,65 3. Productia exercitiului 112,21
 33. 33. 4. Venituri din exploatare 110,73 5. Venituri totale 109 6. Cheltuieli totale 106,64 7. Cheltuieli de exploatare 103,82 8. Valoarea adaugata 177,33 Din situatia prezentata se constata ca pe întreaga perioada analizata s-a înregistrat profit din ce în ce mai mare la nivelul societatii, de la 105.376,4 RON în anul 2005 la 335.459,6 RON în anul 2006. Daca urmarim situatia rezultatului exploatarii, constatam ca s-a înregistrat profit (de 106.240,3 RON în anul 2005 si de 402.027,1 RON în anul 2006). Rezulta de aici ca atât cheltuielile financiare (au crescut de circa 1,74 ori), cât si cheltuielile exceptionale au actionat în sensul scaderii substantiale a pierderilor. Cauza principala provine de la dobânzile platite. În privinta veniturilor din exploatare se constata o crestere de 171,42 % într-un ritm superior cresterii cheltuielilor (160,71%). Daca scadem însa rata de inflatie se obtine o crestere reala a veniturilor din exploatare de 10,73%, iar din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare o crestere a acestora cu 3,82%. Aceasta crestere a costurilor se explica în mare masura prin cresterea volumului transportului si respectiv a vânzarilor, care au condus la reducerea cotei de cheltuieli fixe pe fiecare nava, în conditiile achizitionarii uneia noi. Evident ca pot fi si alte masuri tehnice, organizatorice, tehnologice, care pot conduce la reducerea costului pe nava. Din punct de vedere al valorii adaugate, în aceasta perioada se constata o crestere a valorii acestui indicator cu 274,51% (din care crestere reala de 77,33%, restul fiind efectul inflatiei). b.DIAGNOSTICUL GLOBAL AL FIRMEI ALPHA COMPANY
 34. 34. Scopul: Realizarea unei imagini de ansamblu asupra situatiei economico-financiare a firmei prin sintetizarea diagnosticelor pe componente (transport, calitate, concurenta, cifra de afaceri, situatia financiara, management, personal, etc.) si evidentierea punctelor tari si slabe ale activitatii firmei, precum si a disfunctionalitatilor care apar în activitatea firmei si a cauzelor lor. Pentru rezolvarea problemelor am ales modelul de diagnostic global B.C.R. Obiectul analizei: fundamentarea deciziei de creditare a societatii comerciale ALPHA COMPANY S.R.L. în functie de punctajul obtinut, conform metodologiei de creditare a B.C.R. Modelul de analiza: acest model este aplicat de B.C.R. din anul 1993, cu anumite modificari corespunzatoare noilor norme de creditare (potrivit Normelor Metodologice privind Activitatea de Creditare 1/1997*) Modelul B.C.R. împarte activitatea firmei pe 18 criterii, fiecare cu anumite subscriterii, si cu ajutorul unui sistem de punctaj si a unei scari valorice, permite încadrarea firmei într-una din urmatoarele categorii: Sub 20 puncte categoria E 21 - 30 puncte categoria D 31 - 40 puncte categoria C 41 - 50 puncte categoria B peste 51 puncte categoria A**) Banca ia decizia de creditare daca întreprinderea se încadreaza cel putin în categoria C. Acordarea de puncte se face evident de catre banca tinând cont de riscul pe care si-l asuma creditând aceasta firma (vezi Tabelul 7.1.). În cazul de fata banca poate sa accepte creditarea în
 35. 35. continuare a firmei deoarece a obtinut 32 de puncte, încadrându-se în categoria C. Formulele de calcul pentru indicatorii cuprinsi în model sunt: 1. Lichiditatea curenta (Lc) 2. Solvabilitatea (S) 3. Grad de îndatorare generala (Gi) 4. Viteza de rotatie a activelor circulante (Rac) = 5. Rentabilitatea capitalurilor proprii (Rcp) = 6. Acoperirea dobânzii din profit (Ad) Simboluri: Lc = lichiditate curenta; Ac = active circulante; Sn = stocuri nevalorificabile; Ci = clienti incerti; D > 1 an = datorii cu scadenta mai mica decât 1 an; S = solvabilitatea;
 36. 36. A = total active; D = datorii totale; Cp = diferente conversie pasiv; Gi = gradul de îndatorare generala; Kpr = capital propriu; Rac = viteza de rotatie a activelor circulante; Cd = cheltuieli cu dobânzile; Car = cifra de afaceri realizata (pe luna, trimestru, semestru sau an în functiune de perioada cuprinsa în analiza). At = aprovizionari din tara în raport cu total aprovizionari; Dt = desfaceri în tara în raport cu total desfaceri; Di = desfaceri la export în raport cu total desfaceri. Diagnosticul global al societatii comerciale ALPHA COMPANY S.R.L. pe baza metodologiei B.C.R. Tabelul 7.1. Criterii Subcriterii Nr.puncte Subcrit. Crit.Total 1 2 3 4 5=3*4 Forma de Regie autonoma 3 organizare Societate comerciala 2 1 2 Alti agenti economici 1 Sector Productia industriala si agricola 3 (ramura) Transporturi 2 1 2 de Telecomunicatii 2 activitate Aprovizionare-desfacere 2 Comert-turism 2
 37. 37. Prestari servicii 2 Alte sectoare 2 Pozitia unitatii în Detine loc primordial 3 ramura si Detine pozitie medie 2 1 2 subramura Nu are importanta în ramura 1 Calitatea Foarte buna 3 1 3 conducerii Buna 2 Satisfacatoare 1 Personalul Calificare superioara 3 unitatii Calificare medie 2 1 2 Calificare inferioara 1 Echipamente de Grad de uzura productie Normala 3 existente Medie 2 1 2 Avansata 1 Tehnologie Veche 1 Medie 2 1 2 Avansata 3 Capacitati de Grad de utilizare productie si Maxim 3 1 3 gradul lor de Mediu 2 utilizare Scazut 1 Lichiditatea Lc< 80% -2 1 -2 curenta 81%<Lc< 100% -1 101%<Lc< 120% 1 121%<Lc< 150% 2 151%<Lc< 170% 3 Lc> 170% 4 1 2 3 4 5=3*4 Solvabilitatea S<80% 0 81%<S<100% 1 1 1 101%<S<120% 2
 38. 38. 121%<S<140% 3 141%<S<160% 4 161%<S<180% 5 S>181% 6 Gradul de Gi>100% -1 1 -1 îndatorare 81%<Gi<100% 0 generala 61%<Gi<80% 1 41%<Gi<60% 2 Gi>40% 3 Viteza de rotatie Rac<5 1 1 1 a activelor 5,1<Rac<10 2 circulante Rac>10,1 4 Rentabilitatea Rcp<0 0 capitalurilor 0<Rcp<10% 1 proprii (Rcp) 10,1%<Rcp<30% 3 30,1%<Rcp<50% 4 Rcp>50% 2 1 2 Acoperirea Ad<30% 3 1 3 dobânzii din 30%<Ad<50% 2 profit 50%<Ad<80% 1 80%<Ad<100% 0 Ad>100% -1 Dependenta de At>50,1% si De>50,1% 4 pietele de Ai>50,1% si De>50,1% 3 1 3 aprovizionare si At>50,1% si Dt>50,1% 2 desfacere Ai>50,1% si Dt>50,1% 1 Garantii garantii neguvernamentale primite de la Guvern 4 garantii bancare irevocabile primite de la banci 4 depozitul bancar 4
 39. 39. ipoteca 3 1 3 gajul cu deposedare 2 gajul fara deposedare 2 cesiunea de creanta 1 fidejusiunea (cautiunea) 1 gajul general 0 Strategia de Strategie de dezvoltare pe urmatorii 3- 5 ani dezvoltare foarte buna 3 neconvingatoare 2 1 2 inexistenta 1 Perspectiva Are si se aplica cu bune rezultate progr. de restruct 3 unitatii Are dar nu se aplica/se aplica cu slabe rezultate 2 1 2 Nu are programe de restructurare 1 TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT 32 * ) Modelul pe care îl aplicam este inspirat din metodologia B.C.R., combinând o serie de elemente care s-au aplicat înainte de anul 1998 cu altele noi aplicate dupa aceasta data. În plus au fost avuti în vedere unii indicatori pe care i-am considerat utili si care sunt utilizati si pe plan international. ** Acest punctaj nu corespunde întocmai celui utilizat în metodologia de creditare a B.C.R (Metodologia actuala a B.C.R - Anexa nr. 45 , care se refera la încadrarea agentilor economici împrumutati, prevede urmatoarea scara a punctajului. sub 5 puncte categoria E 6 - 10 puncte categoria D 11 - 16 puncte categoria C 17 - 25 puncte categoria B peste 25 puncte categoria A Reducerea gamei de punctare se explica prin faptul ca criteriile necuantificabile au fost excluse din sistemul de punctare).

×