Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Glosar de termeni LEAN/KAIZENÎn acest glosar veţi găsi termeni specifici managementului KAIZENAAnaliza valorii (VA):O meto...
Controlul statistic al proceselor (SPC):Aplicarea tehnicilor statistice pentru a controla un proces. Adesea, termenul"cont...
FFişă de control:O fişă cu limite superioare şi inferioare de control, pe care sutn marcate valorile unormăsuri statistice...
Kanban:Un instrument de comunicare în sistemul JIT, folosit ori de câte ori este implicat unlot de producţie. Un kamban es...
Muda:Cuvânt japonez ce se traduce prin "pierdere", care, atunci când se aplicămanagementului la locul de muncă, se referă ...
Sistemul sugestiilor:În Japonia, sistemul sugestiilor este o parte foarte importantă a kaizen orientatindividual. Sistemul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 inst-glosar-de-termeni-kaizen

861 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1 inst-glosar-de-termeni-kaizen

  1. 1. Glosar de termeni LEAN/KAIZENÎn acest glosar veţi găsi termeni specifici managementului KAIZENAAnaliza valorii (VA):O metodă pentru analiza costurilor introdusă de L. D. Miles la GE în 1947. Aceastaare ca scop reducerea materialelor şi a costurilor componentelor în fazele iniţiale deproiectare şi analiză a proiectării şi implică colaborările interdepartamentale aleproiectării produsului, tehnologiei de producţie, asigurarea calităţii şi fabricării etc.VA se mai foloseşte şi pentru un benchmarking competitiv.AQL:Nivelul Acceptabil al Calităţii este o practică folosită între clienţi şi furnizori, carepermite furnizorilor să livreze un anumit procent de rebuturi prin plata unorpenalizări.CCercurile calităţii:Grupurile de studiu pentru îmbunătăţirea calităţii sau auto-îmbunătăţire, compusedintr-un număr mic de angajaţi (10 sau chiar mai puţini). Cercurile calităţii au apărutpentru prima dată în Japonia şi se numesc cercurile pentru controlul calităţii (QC).Cercurile QC efectuează voluntar activităţi de imbunătăţire la locul de muncă,desfăşurându-şi activitatea în mod continuu, ca parte a unui program mai mare alcompaniei pentru educaţie reciprocă, controlul calităţii, autodezvoltare şiîmbunătăţirea productivităţii.Conformitate:O indicaţie sau judecată afirmativă care indică faptul că un produs sau un serviciu aîndeplinit cerinţele unei specificaţii relevante, ale unui contract sau ale uneireglementări. 1
  2. 2. Controlul statistic al proceselor (SPC):Aplicarea tehnicilor statistice pentru a controla un proces. Adesea, termenul"controlul statistic al calităţii" se foloseşte interschimbabil.Controlul statistic al calităţii (SQC):Aplicarea tehnicilor statistice pentru a controla calitatea. Se foloseşte adeseainterschimbabil cu controlul statistic al proceselor, dar include acceptareaeşantionării, cât şi controlul statistic al proceselor.Controlul total al calităţii (TQC):Activităţi kaizen organizate în domeniul calităţii, ce implică tot personalul dintr-ocompanie - manageri şi muncitori - într-un efort integrat total către kaizen la oricenivel. Se presupune că aceste activităţi conduc, în final, la o satisfacţie sporită aclienţilor şi la reuşita afacerii.În Japonia, termenul "managementul calităţii totale" (TQM) devine din ce în ce maipopular, şi acum începe să înlocuiască TQC.Cost:Atunci când se foloseşte in contextul QCD, cuvântul cost de referă, de obicei, lamanagementul costului, şi nu la reducerea costurilor.Managementul costului se referă la administrarea corectă a diferitelor resurse şi laeliminarea tuturor tipurilor de muda, în aşa fel încât să scadă costurile generale.DDiagrama Ishikawa (os de peşte):O diagrama ce a fost iniţial elaborată de profesorul Kaoru Ishikawa pentru a arătacauzele (procesul) şi efectul (rezultatul). Diagrama se foloseşte pentru a determinacauza(-ele) reală(-e) şi este unul dintre cele şapte instrumente de bază pentrurezolvarea problemelor. 2
  3. 3. FFişă de control:O fişă cu limite superioare şi inferioare de control, pe care sutn marcate valorile unormăsuri statistice pentru o serie de eşantioane sau subgrupe. Schema prezintă frecvento linie centrală, pentru a ajuta la detectarea unei tendinţe de migraţie a valorilormarcate către oricare dintre limitele de control.Fluxul producţiei:Unul dintre stâlpii de bază ai sistemului de producţie JIT. În fluxul producţiei,utilajele sunt aranjate în ordinea prelucrării în aşa fel încât piesa la care se lucrează săcircule între procese fără intreruperi şi stagnare.GGemba:Cuvânt japonez care inseamnă "locul real" - adaptat acum în terminologia demanagement pentru a însemna "locul de muncă" - sau acel loc unde se adaugăvaloare. În fabricaţie, aceasta se referă, de obicei, la un atelier de producţie.IIngineria valorii (VE)O metodă şi o practică pentru reducerea costurilor elaborată în 1954 de MinisterulApărării S.U.A. În Japonia, atât VA, cât şi VE se folosesc în aceleaşi scopuri (a sevedea analiza valorii).JJIT (just-in-time):Un sistem proiectat pentru a se obţine cea mai bună calitate posibilă, cele mai bunecosturi şi livrare de produse şi servicii, prin eliminarea tuturor tipurilor de muda dinprocesele interne ale unei companii şi pentru livrarea la timp a produselor, pentru aindeplini cerinţele clienţilor. Elaborată iniţial de Toyota Motor Company, a mai fostdenumită si Toyota Production System, sistem de producţie fluent şi sistemul kanban.K 3
  4. 4. Kanban:Un instrument de comunicare în sistemul JIT, folosit ori de câte ori este implicat unlot de producţie. Un kamban este un card ataşat unui produs/numar de produse sau depiese pe linia de producţie care dă instrucţiuni de livrare pentru o anume cantitate.Când toate piesele au fost folosite, kanban se trimite înapoi de unde a fost luat şidevine o comandă, pentru a se produce din nou un lot.M3M:Muda (rebut), mura (neregularitate) şi muri (stres).Aceste trei cuvinte se folosesc ca punctele de verificare kaizen, pentru a ajutamuncitorii şi conducerea să identifice zonele care necesită îmbunătăţiri.5M:O metodă pentru administrarea resurselor în gemba - în special acelea cunoscute ca"cei 5M" - mână de lucru, maşină, material, metodă şi măsurători.Mentenanţa total productivă (TPM):Mentenanţa total productivă are ca scop utilizarea eficacităţii şi eficienţei maxime aechipamentelor pe întreaga perioadă de viaţă a acestora. TPM implică tot personaluldin toate serviciile şi de la toate nivelurile; motivează oamenii să întreţină instalaţiileprin activităţi în grupuri mici si autonome şi implică elemente de bază cum ar fielaborarea unui sistem de întreţinere, educaţie pentru elementele de bază, ale uneibune întreţineri, abilităţi de rezolvare a problemelor şi activităţi legate de realizareaautonomă efectuată de muncitori este unul dintre elementele importante ale TPM. 5Seste un pas de intrare în TPM.Management vizual:O metodă eficientă de management pentru a furniza informaţii într-o manieră clară şivizibilă atât muncitorilor, cât şi managerilor, astfel încât starea prezentă aoperaţiunilor şi obiectivul kaizen să fie înţelese de toată lumea.Aceasta ajută oamenii să identifice cu promptitudine anormalităţile. 4
  5. 5. Muda:Cuvânt japonez ce se traduce prin "pierdere", care, atunci când se aplicămanagementului la locul de muncă, se referă la o gamă largă de activităţi ce nuadaugă valoare.În gemba există doar două tipuri de activităţi: care adaugă valoare şi care nu adaugăvaloare.În gemba kaizen eforturile sunt direcţionate în primul rând către eliminarea tuturortipurilor de activităţi ce nu adaugă valoare.Eliminarea muda din urmatoarele domenii poate contribui la îmbunătăţiri importanteîn QCD. Eliminarea muda simbolizează abordarea practică a costurilor reduse pentruîmbunătăţire.Sunt cunoscute 7 tipuri de Muda: supraproducţia, stocul, defectele, mişcarea,prelucrarea, aşteptarea şi transportul.QQCD (Calitate, Cost, Livrare):Calitatea, costurile şi livrarea sunt privite ca fiind ţelul suprem al managementului.Atunci când managementul reuşeşte să obţină QCD, urmează şi satisfacerea clienţilorşi succesul corporaţiei.QFD (Desfăşurarea Funcţiei Calităţii):O abordare de management pentru identificarea, mai întâi, a cerinţelor clienţilor şi,dupa aceea, pentru studierea etapelor proiectării, tehnologiei, producţiei, vânzărilor şiservice-ului după vânzarea produselor.S5S:Cinci principii enunţate prin cuvinte ce încep cu litera "S" (în japoneză: seiri, seiton,seiso, seiketsu şi shitsuke), (în engleză: sort, strighten, scrub, systematize şistandardize) care vizează îmbunătăţirea eficacităţii mediului de lucru în toate zoneleunde au fost aplicate. 5
  6. 6. Sistemul sugestiilor:În Japonia, sistemul sugestiilor este o parte foarte importantă a kaizen orientatindividual. Sistemul sugestiilor în stil japonez accentuează avantajele unui moralridicat şi participarea pozitivă a angajatului, în comparaţie cu stimulentele economiceşi financiare ce sunt accentuate într-un sistem stil Vest.Standarde:Cea mai bună cale de a lucra, şi anume un set de politici, reguli, directive şi proceduristabilite de către conducere pentru toate operaţiunile majore care servesc ca liniidirectoare ce facilitează munca tuturor angajaţilor, pentru a asigura rezultate bune.Standardizarea:Standardizarea este unul dintre elementele de bază ale activităţilor gemba kaizen şi sereferă la documentarea celei mai bune modalităţi de a lucra.TTimpul ciclului:Timpul real necesar unui lucrător pentru a prelucra o piesă dintr-un produs (vezi takttime).Takt time:Intervalul de timp la care clientul comanda un produs - aflat prin împărţirea timpuluitotal de producţie la numărul de piese ce trebuie produse. 6

×