Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dragan Dusper
Izbor i reimenovanje top menadžera
Završni rad
Sarajevo, Oktobar 2012. god
UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI F...
Pojam korporacije
• Najrazvijeni oblik privredne organizacije preduzeća,
ključni subjekt djelatnosti u razvijenim zemljama...
Osobine korporacije
• Inovacije koje se vežu uz nastanak korporacije
o odvajanje menadžmenta od vlasništva
o uspostavljanj...
Korporativno upravljanje
• Sistem putem kojeg se društvom upravlja i nad njim
vrši kontrola
• Uređuje skup odnosa između m...
Korporativno upravljanje u BiH
• Zatvoreni sistem korporativnog upravljanja
• Visoka vlasnička koncentracija
• Državni kap...
Mehanizmi korporativnog upravljanja
Odbor
Naknade menadžmentu
Koncentracija vlasništva
Odnosi sa stakeholderima
Izvještava...
Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja
Tržište za korporativnu kontrolu
Pravna infrastruktura
Zaštita manjinskih dio...
Organi korporacije
• Upravljanje korporacijom vrši:
o Skupština dioničara,
o Nadzorni odbor,
o Uprava (top menadžment)
Pojam “Top menadžer”
• Menadžeri su ljudi koji su odgovorni za rad drugih
ljudi, odnosno imaju formalnu moć u odnosu na
gr...
Nivoi menadžmenta
• Top menadžeri bi trebali svoj rad temeljiti na
ostvarivanju ciljeva a i svih dioničara, uz
zadovoljavanje interesa drug...
Zašto nadzorni odbor mijenja menadžera
• Nemoć, inertnost i nesposobnost;
• Oportunističko ponašanje menadžera i orijenta...
Zašto menadžeri napuštaju kompaniju
• Neslaganje s ključnim interesno-utjecajnim
skupinama;
• Raskorak u strateškim plano...
Klasifikacije promjena top menadžera
Promjene glavnih izvršnih direktora na globalnoj
razini i razlozi promjene
Razvoj top menadžera
• Kompanije prepoznaju značaj vlastitih
menadžerskih kadrova pa ih za svoje potrebe
obučavaju
• Za ra...
Uticaj promjena top menadžmenta na
učinkovitost kompanije
• Smjena top menadžera radi njegovih loših
rezultata se dešava ...
• Određiti cjelokupne
poslovne vizije i strategije
• Dobiti podršku od višeg
menadžmenta
• Razumijevanje dugoročnih
potreb...
Interni 198
Vanjski 61
Član odbora 19
Insider-Outsider 10
Bivši CEO 12
Izvor dolaska kandidata na poziciju CEO-a
Kako to rade najbolji
Zaključak
• Top menadžer – ključni organizacijski resurs
• Nadzorni odbor je nadležan za promjenu top
menadžera
• Interni ...
Hvala na pažnji
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

2,975 views

Published on

Prezentacija odbrane master rada; Dragan Dusper, Korporativno Upravljanje; Imenovanje i reizbor top menadzera; Masinski fakultet Sarajevo

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

 1. 1. Dragan Dusper Izbor i reimenovanje top menadžera Završni rad Sarajevo, Oktobar 2012. god UNIVERZITET U SARAJEVU MAŠINSKI FAKULTET
 2. 2. Pojam korporacije • Najrazvijeni oblik privredne organizacije preduzeća, ključni subjekt djelatnosti u razvijenim zemljama tržišne ekonomije • Društvo kapitala koje je osnovano od strane jednog ili više pravnih ili fizičkih lica, pod zajedničkom firmom, radi obavljanja određene djelatnosti, a čiji je osnovni kapital unaprijed definisan i podijeljen na dionice određene nominalne vrijednosti.
 3. 3. Osobine korporacije • Inovacije koje se vežu uz nastanak korporacije o odvajanje menadžmenta od vlasništva o uspostavljanje i razvoj tržišta kapitala o prihvatanje rizika u visini uloga • Osobine: o Status pravnog lica o Neograničen životni vijek o Osnovni kapital podijeljen na dionice o Ograničena odgovornost investitora o Centralizovan i profesionalan menadžment
 4. 4. Korporativno upravljanje • Sistem putem kojeg se društvom upravlja i nad njim vrši kontrola • Uređuje skup odnosa između menadžmenta, malih i velikih dioničara te drugih interesno-utjecajnih grupa • Glavni preduslov održivoga ekonomskog rasta, anja efikasnosti privrede te je vodič ka lakšem pristupu vanjskim izvorima kapitala
 5. 5. Korporativno upravljanje u BiH • Zatvoreni sistem korporativnog upravljanja • Visoka vlasnička koncentracija • Državni kapital • Berzovno tržište slabo razvijeno • Neobjavljivanje informacija • Netransparentnost poslovanja • Neusklađena zakonska regulativa
 6. 6. Mehanizmi korporativnog upravljanja Odbor Naknade menadžmentu Koncentracija vlasništva Odnosi sa stakeholderima Izvještavanje i transparentnost Mjerenje uspješnosti menadžera Interni mehanizmi korporativnog upravljanja
 7. 7. Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja Tržište za korporativnu kontrolu Pravna infrastruktura Zaštita manjinskih dioničara Konkurencija
 8. 8. Organi korporacije • Upravljanje korporacijom vrši: o Skupština dioničara, o Nadzorni odbor, o Uprava (top menadžment)
 9. 9. Pojam “Top menadžer” • Menadžeri su ljudi koji su odgovorni za rad drugih ljudi, odnosno imaju formalnu moć u odnosu na grupu ljudi čiji rad koordiniraju • Top menadžeri su menadžeri koji se nalaze na organizacionom vrhu,odnosno menadžeri koji su odgovorni za poslovanje cjelokupne organizacije. U tom kontekstu posmatrano, organizacijski topmenadžeri su ključni organizacijski resurs.
 10. 10. Nivoi menadžmenta
 11. 11. • Top menadžeri bi trebali svoj rad temeljiti na ostvarivanju ciljeva a i svih dioničara, uz zadovoljavanje interesa drugih ključnih interesno- utjecajnih skupina. Ako to nisu u stanju, trebali bi biti zamijenjeni sposobnijim i djelotvornijim menadžerima • Promjene top menadžera nisu same po sebi mehanizam korporativnog upravljanja vec su one rezultat kvalitete korporativnog upravljanja u preduzeću
 12. 12. Zašto nadzorni odbor mijenja menadžera • Nemoć, inertnost i nesposobnost; • Oportunističko ponašanje menadžera i orijentacija vlastitim sebičnim interesima; • Razlaz u strateškim pitanjima; • Loša uspješnost a u odnosu na postavljene planove i konkurenciju; • Nepovjerenje i problemi u međuljudskim odnosima; • Promjena u položaju korporativne kontrole
 13. 13. Zašto menadžeri napuštaju kompaniju • Neslaganje s ključnim interesno-utjecajnim skupinama; • Raskorak u strateškim planovima i glavnim ciljevima; • Nezadovoljstvo kompenzacijskim paketima i odnosima u korporaciji; • Nesuglasice oko ovlasti i razine upravljačke autonomije; • Prilika za bolje radno mjesto izvan korporacije
 14. 14. Klasifikacije promjena top menadžera
 15. 15. Promjene glavnih izvršnih direktora na globalnoj razini i razlozi promjene
 16. 16. Razvoj top menadžera • Kompanije prepoznaju značaj vlastitih menadžerskih kadrova pa ih za svoje potrebe obučavaju • Za razvoj individualnih karakteristika i kompetencija top menadžmenta zadužen je nadzorni odbor, dok za niže nivoe organizacije obrazovni proces vodi služba ljudskih resursa uz potporu uprave
 17. 17. Uticaj promjena top menadžmenta na učinkovitost kompanije • Smjena top menadžera radi njegovih loših rezultata se dešava onda kada postoji opravdana pretpostavka da e njegova smjena prouzrokovati manji trošak nego razlika dobiti koja e se ati s novim top menadžerom • a učinkovitost nakon prisilne promjene CEO-a a u slučaju kad nije došlo do pomaka u pokazateljima učinkovitosti, ili su ostvareni pomaci bili negativni, prisilnu promjenu pratil ponovna promjena u em razdoblju
 18. 18. • Određiti cjelokupne poslovne vizije i strategije • Dobiti podršku od višeg menadžmenta • Razumijevanje dugoročnih potreba Određivanje strategije • Napraviti listu potrebnih kompetencija • Analizirati osobne i grupne nivoe talenata • Analizirati sadašnje stanje s obzirom na buduće potrebe Analiza Talenata • HR, NO i uprava skupa djeluju na rješavanju problema • Izrada razvojnih planova za pojedince i odjeljenja • Fokus na planiranju unutrašnjeg djelovanja i vanjskih strategija Kreiranje Akcionog Plana • Zapošljavanje temeljeno na potrebama • Zadržati top talente • Osigurati da se svi stakeholderi pridržavaju plana Izvršni Plan • Kreirati sistem pračenja postignutih rezultata • Mjeriti postignuti uspjeh • Revidirati plan s obzirom na buduće potrebe Evaluacija Rzultata Koraci u procesu planiranja sukcesije
 19. 19. Interni 198 Vanjski 61 Član odbora 19 Insider-Outsider 10 Bivši CEO 12 Izvor dolaska kandidata na poziciju CEO-a
 20. 20. Kako to rade najbolji
 21. 21. Zaključak • Top menadžer – ključni organizacijski resurs • Nadzorni odbor je nadležan za promjenu top menadžera • Interni kandidati su najbolji izbor kada kompanija posluje dobro, dok vanjski kandidati donose najbolje rezultate kada je kompanija u krizi • Smjena top menadžera radi loših rezultata obično donosi bolje rezultate u budućnosti, a ukoliko ni nasljednik ne zadovolji očekivanja dolazi do ponovne smjene
 22. 22. Hvala na pažnji

×