Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Обрада дрвета, алат и радне операције

 • Be the first to comment

Обрада дрвета, алат и радне операције

 1. 1. Oбрадa дрвета Алат и радне операције
 2. 2. Ручни алат и прибор Драгана Чакаревић
 3. 3. Алат за мерење и обележавање
 4. 4. Дрвени метар на расклапање за мерење дужене Подеоци су у милиметрима, центиметрима, дециметрима и метрима
 5. 5. Драгана Чакаревић
 6. 6. Пластични тракасти метар који се више користи за мерење тканина Драгана Чакаревић
 7. 7. Драгана Чакаревић
 8. 8. Алат за мерење углова Драгана Чакаревић
 9. 9. Драгана Чакаревић
 10. 10. Алат за цртање кругова - шестар Драгана Чакаревић
 11. 11. Ручни алат и машине за тестерисање(резање) дрвета
 12. 12. Драгана Чакаревић
 13. 13. Разне врсте тестера за ручно тертерисање дрвета Драгана Чакаревић
 14. 14. Драгана Чакаревић
 15. 15. Ручне моторне тестере за резање дебла - стабла Драгана Чакаревић
 16. 16. Ручна кружна тестера за дрво (циркулар) Драгана Чакаревић
 17. 17. Кружна тестера (циркулар) Драгана Чакаревић
 18. 18. Стона моторна тестера за резање под углом Драгана Чакаревић
 19. 19. Тракаста тестера (бонсег) Драгана Чакаревић
 20. 20. Убодна електрична тестера Драгана Чакаревић
 21. 21. Машина за резбарење Драгана Чакаревић
 22. 22. Ручни алат и машине за бушење дрвета
 23. 23. Ручне бушилице за дрво Драгана Чакаревић
 24. 24. Врсте бургија за дрво Драгана Чакаревић
 25. 25. Разне врсте бушилица и бургија за бушење дрвета Драгана Чакаревић
 26. 26. Драгана Чакаревић
 27. 27. Алати за обраду површине Драгана Чакаревић
 28. 28. Ручни алат за рендисање (блањање) дрвета
 29. 29. Драгана Чакаревић
 30. 30. Разне врсте ручног ренда (блање) Драгана Чакаревић
 31. 31. Драгана Чакаревић
 32. 32. Стезање материјала у столарску тезгу Драгана Чакаревић
 33. 33. Правилан и неправилан смер рендисања Драгана Чакаревић
 34. 34. Рендисање - блањање Драгана Чакаревић
 35. 35. Ручни алат за турпијање дрвета
 36. 36. Разни облици турпија и рашпи за дрво Рашпе имају нешто крупније назубљење од турпија Драгана Чакаревић
 37. 37. Алат и ручне машине за брушење дрвета
 38. 38. Тракасти и плочасти брусни папир за дрво Драгана Чакаревић
 39. 39. Ручно и машинско брушење Драгана Чакаревић
 40. 40. Драгана Чакаревић
 41. 41. Драгана Чакаревић
 42. 42. Драгана Чакаревић
 43. 43. Тракасте и вибрационе електричне ручне брусилице Драгана Чакаревић
 44. 44. Дубљење дрвета
 45. 45. Алат за дубљење дрвета - длето Драгана Чакаревић
 46. 46. Драгана Чакаревић
 47. 47. Драгана Чакаревић
 48. 48. Глодање дрвета Драгана Чакаревић
 49. 49. Драгана Чакаревић
 50. 50. Драгана Чакаревић
 51. 51. Стругање дрвета Драгана Чакаревић
 52. 52. Драгана Чакаревић
 53. 53. Драгана Чакаревић
 54. 54. Драгана Чакаревић
 55. 55. Ручни алат за сечење Драгана Чакаревић
 56. 56. Драгана Чакаревић
 57. 57. Алат за стезање и држање
 58. 58. Столарска стега Драгана Чакаревић
 59. 59. Различити облици и величине алата за стезање и држање Драгана Чакаревић
 60. 60. Драгана Чакаревић
 61. 61. Драгана Чакаревић
 62. 62. Драгана Чакаревић
 63. 63. Драгана Чакаревић
 64. 64. Драгана Чакаревић
 65. 65. Спајање дрвета
 66. 66. Драгана Чакаревић
 67. 67. Столарска клешта Драгана Чакаревић
 68. 68. Разне врсте и величине ексера Драгана Чакаревић
 69. 69. Драгана Чакаревић
 70. 70. Драгана Чакаревић
 71. 71. Завртњи за дрво Разне врсте и величине одвијача Драгана Чакаревић
 72. 72. Различити начини спајања дрвених елемената Драгана Чакаревић
 73. 73. Још неколико начина спајања Драгана Чакаревић
 74. 74. Драгана Чакаревић
 75. 75. Драгана Чакаревић
 76. 76. Драгана Чакаревић
 77. 77. Драгана Чакаревић
 78. 78. Драгана Чакаревић
 79. 79. Драгана Чакаревић
 80. 80. Драгана Чакаревић
 81. 81. Драгана Чакаревић
 82. 82. Површинска заштита
 83. 83. Драгана Чакаревић
 84. 84. Драгана Чакаревић
 85. 85. Алат за површинску заштиту материјала бојама и лаковима Драгана Чакаревић

×