Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naucni skup nauka u vremenu i prostoru Dragana Cakarevic

587 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naucni skup nauka u vremenu i prostoru Dragana Cakarevic

 1. 1. Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу 6. и 7. март 2015. год. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 2. 2. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 3. 3. Наставници, свесни своје одговорности, стално трагају за методом учења која ће ученицима омогућити да на лакши, занимљивији и креативнији начин уче и примене оно што су научили. Од избора наставне методе и облика рада у многоме зависе усппешност учења Активно учење је учење која је више центрирано, усмерена на дете, које се третира као целовита личност, а не само као ПАСИВНИ ученик, тј. разни аспекти његове личности су ангажовани у наставном процесу. Иако се методе активног учења често маргинализују представљајући се као покушај да се ученици се на овај начин само релаксирају, забављају и одмарају од озбиљног интелектуалног рада ја сам управо емпиријски дошла до закључка да ове методе имају изузетно велику педагошку основу а то је да деца уче у школ ннх н науче најквалитеније и стичу квалитетнија и смисленија знања која су трајно употребљиваДрагана Чакаревић професор Технике и Информатике
 4. 4. Примена мапа ума у настави (Веб алати за израду мапа ума) Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 5. 5. мапе учења мапе учења мапе знања мапе знања MMindind -- памет, ум;памет, ум; MMappingapping -- израда карата, мапа умаизрада карата, мапа ума MMind Mappingind Mapping Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 6. 6. Према наводима Станојловића (2010) најзаступљенији елементи описне дефиниције овог појма могу се свести под следеће: Метод (вештина) ефикаснијег учења и решавања проблема вишестепеним повезивањем главних и споредних идеја; Пут ка бољем размишљању и успешнијем учењу; Вештина (техника) боље организације и разјашњавања текста; Систем (техника) за организацију властитих мисли у кључне речи и сликовне мисли Исти аутор помиње да су у нашем говорном подручју мапе ума најближе значењима: „појмовне мапе“, „асоцијативни дијаграми“ или „когнитивне мапе“. Аутори користе различите термине: начин, метода, вештина, техника, средство, стратегија, систем и сл. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 7. 7. .. Мапе ума су сет интелектуалних “алатки” уз помоћ којих се много информација може ставити на само један лист папира Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 8. 8. НАСТАНАК МАПА УМА аутор 64 књиге “Мапе ума” “Брзо читање”  “Савршено памћење” “ Користите обе хемисфере мозга” “Склад ума и тела”  “Хоризонти инелигенција ”  коаутор: “Моћ дечјег ума” (13-годишњаa Lana Izrael) “Поука из уметности жонглирања”. британски научник Тони Бузан психолог Мапирање ума је централни елеменат у укупном академском раду овог научника.. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 9. 9. ЛОГИЧКА ХЕМИСФЕРА анализа, бројеви, линеарност, речи, логика, листе,. КРЕАТИВНА ХЕМИСФЕРА синтеза, Просторно поимање, воли боје, ритам, имагинацију дневно сањарење Мапе ума укључују елементе који држе пажњу и левој и десној хемисфери мозга, и уз помоћ пуно боја, слика, асоцијација, врло брзо памтимо информације. КАКО ФУНКЦИОНИШЕ ЉУДСКИ МОЗАК Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 10. 10. Памћење нових ихформација треба заснивати на следећим меморијским принципима: •Користити више чула, •Информације приказивати занимњиво, тродимензионално, •Уређивати и утврђивати поредак(средити нумерички, груписати и разврставати по категоријама), •Користити симболе и више боја, •Приказивати увеличано илиумањено… Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 11. 11. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 12. 12. ИЗРАДА МАПА УМА ПОЗНАВАЊЕ ТЕМЕ Неопходни предуслови за примену мапе ума су ПОЗНАВАЊЕ ПРАВИЛА И ТЕХНИКА МАПИРАЊА техника које се односе на начин израде Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 13. 13. МАПА УМА СЕ МОЖЕ НЕПРЕСТАНО ДОРАЂИВАТИ 1.мапе ума израђивати на папиру формата А4, 2.при писању не окретати лист папира како би се избегао ефекат писања и читања речи наопачке/речи писати изнад линије 3.јасно истаћи назив теме (највећа штампана слова на мапи), 4.гране мапе се цртају заобљеним кривим линијама тако да главна грана додорује централну тему, а свака следећа се црта у смеру казаљке на сату (прва грана црта се горе десно), 5.на једној линији пожељно би било би да буде само једна реч, а дужина линије да одговара дужини написане речи, Битно је да централни цртеж садржи минимум три гране. 6.дебљина бочних линија, које представљају гране, и величина слова треба да се смањује са удаљеношћу од центра мапе ума, 7.користити машту (различите боје, повезивање тема, симболи, слике…). Мапе ума се цртају најчешће фломастерима, мада могу да се користе и бојице или маркери При ручној изради мапе ума треба водит рачуна о следећи „техникама“: Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 14. 14. . Слова треба да буду штампана, да се не пишу реченице, већ искључиво кључне речи Аутор предлаже да користимо слике, боје и речи при цртању мапа и то је означено на тањим плавим гранама. Након што је нацртан централни цртеж црта се прва грана, овде конкретно црвена. На тањим црвеним гранама објашњено је каква врста папира нам је потребна за цртање мапа ума: бела, празна и постављена хоризонтално ! На следећем најдебљем делу плаве гране, који означава нову тему пише USE (прев. користите ). употреба Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 15. 15. Што се тиче стила, што објашњава зелена грана, пожељно је буде забаван, леп и занимљив. Тамно зелена грана описује структуру мапа ума. Препоручује се ред, јасноћа и АСОЦИЈАЦИЈЕ! љубичаста грана објашњава какве линије грана цртамо оне иду од дебљег краја ка тањем, повезане су и садрже (искључиво изнад себе) речи и цртеже или слике. Слова треба да се пишу хоризонтално. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 16. 16. При читању мапе ума треба водити рачуна о неким оријентационим принципима: Анализа назива мапе, односно централног текста, слике. Централни текст или слика треба да привуче пажњу ученика, да асоцира на садржај који треба савладати. Пожељно је да се континуирано повезује централни појам и почетак анализе сваке појединачне гране; Сагледавање опште структуре мапе ума и упознавање са централном темом: а) анализа главних грана и кључних појмова б) анализа илустрација које „скрећу пажњу“ на поједине кључне појмове; Детаљна анализа појединих грана и подграна. По правилу полази се од прве гране и њених подграна а тек онда се прелази на следећу грану. Анализа издвојених и наглашених делова мапе (важне, истакнуте информације и поруке) Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 17. 17. папир ЦЕНТРАЛНИ ПОЈАМ Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 18. 18. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 19. 19. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 20. 20. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 21. 21. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 22. 22. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 23. 23. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 24. 24. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 25. 25. Мапа ума ДРВО КАО ТЕХНИЦКИ МАТЕРИЈАЛ, 5. разред Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 26. 26. АЛАТИ ЗА ЦРТАЊЕ МАПА УМА НА МРЕЖИ Мајнд42 (Mind42) (Text2Mindmap) Бабл Popplet Мајндомо (Mindomo) Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 27. 27. http://mind42.com/ Елементе мапе повезују праве линије, без могућности уобличавања што ограничава остављање личног печата на мапи. Готове мапе су прегледне и технички прецизне. Мајнд42(Mind42 Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 28. 28. Претвори текст у мапу ума (Text2Mindmap) Једноставно, одласком на веб страницу, корисник укуца текст, одабере изглед и нека подешавања и може своју мапу ума да сачува на сервису, преузме као слику и/или ПДФ документ или подели са другима путем друштвених мрежа Фејсбук и Твитер. Једина мана би му била што не подржава убацивање слика или других мултимедијалних формата. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 29. 29. (Bubbl.us) https://bubbl.us Уређивање омогућава промену боје поља, повећање или смањење текста, промену организације поља и брисање. Мапа се може извести као слика, веб страница, делити путем електронске поште или поставити на неко друго место помоћу кода Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 30. 30. Popplet http://popplet.com/ У оквире уносите текст и уграђујете медијске садржаје (слика са рачунара или Фејсбука и Фликра, филм са Јутјуба), подешавате њихов естетски изглед и повезујете их. Текстуални документ се не може уградити као ни линк, што неке друге мапе омогућавају. Чува се као ЈПГ или ПДФ.Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 31. 31. Мајндомо (Mindomo) http://www.mindomo.com/  Захваљујући коментарима,може се добити повратна информација, а опција дељења пружа могућност интерактивног рада. Да би се користио овај алат, потребно је да се региструјете, али се можете пријавити и преко Фејсбука, Јаху или Џимејл- налога. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 32. 32. FreePlane je одличан програм који нуди доста напредних могућности код креирања умних мапа. Као што видите на слици могућности су неограничене. Постоје и десктоп апликације које се инсталирају на рачунар и као такве имају низ предности. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 33. 33. За рад овог програма је потребно да имате најновију верзију Јаве. Freemind Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 34. 34. А ЈА НАЈЧЕШЋЕ КОРИСТИМ Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 35. 35. ПРИМЕРИ МАПА УМА Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 36. 36. ПРИМЕРИ МАПА УМА Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 37. 37. Најпожељније је да мапе ума ученици осмисле самостално, нарочито кад су намлађи узрасти у питању. Обзиром да постоје временска огрничења због обимности градива предвиђеног планом и програмом могуће је ученицима припремити примере мапа ума. „„Забелешке“ скице (часа) које се израђују у складу са техникама мапа ума суЗабелешке“ скице (часа) које се израђују у складу са техникама мапа ума су једноставније, прегледније, организованије, више повезане у односу на класичноједноставније, прегледније, организованије, више повезане у односу на класично вођење забелешки и скица часа; систем разгранатог организовања информацијавођење забелешки и скица часа; систем разгранатог организовања информација подстиче коришћење укупног потенцијала мозгаподстиче коришћење укупног потенцијала мозга Овакве примере постављам ученицима на свој блог www.draganatio.com Тако су у прилици да приликом самосталног учења добију помоћ и подсетник са часа. Такође, најуспешније мапе ума објављујем на блогу развијајући сараднички дух и вршњачко учење www.draganatio.com Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 38. 38. www.draganatio.com Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 39. 39. Нагласила бих да припрема оваквог часа захтева више напора. План и програм је иначе преобиман. На почетку треба уложити напор да се ученици обуче да израђују мапе. Заправо потребно је време научити их да уче па је пожељно примењивати их од најнижих нивоа образовања. Мапе ума се не морају користити увек и безусловно, треба извршити правилан одабир садржаја који ће се мапирати. Ученицима обавезно наглашавати предности које учење које традициналне методе пружају, понављање, поучавање, упућивати их на коришћење уџбеника....дакле обучити их да сами развију сопствени стил учења Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике
 40. 40. Драгана Чакаревић професор Технике и Информатике

×