Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
(Üstbaşlık: Psikoloji Sokağa Çıkınca Neye
Benzer?)
Soma ve Psikoloji:
Psikologlar Soma’ya Nasıl
Bakabilir?
Doç.Dr. Ulaş Ba...
Psikolojinin Altalanları Açısından
• Endüstriyel/örgütsel psikoloji
• Gelişim psikolojisi
• Eğitim psikolojisi
• Sağlık ps...
Endüstriyel/Örgütsel Psikoloji ve Soma
• Eleştiri: Egemen güçlerin her bir olayı münferit/tekil gösterip arkadaki sistemat...
Gelişim Psikolojisi ve Soma
• Yaşamboyu Gelişim
• Çocuk işçiler
• Genç işçiler
• Yaşlı işçiler
• Yaş
• Aile
• Yaşam döngüs...
Eğitim Psikolojisi ve Soma
• Eğitim(sizlik)?
• Eğitim şart???!!!
• ‘Sürekli eğitim’
• Sürekli tüketim kalemi olarak eğitim...
Sağlık Psikolojisi ve Soma
• Hastalık algısı
• Akciğer hastalıklarının yaygınlığı
• Kot taşlama işçileri
• Ölüme yönelik b...
Sosyal/Politik Psikoloji ve Soma
• Kimliklenme
• Arkadaş grupları
• Geride kalan ailelerin kendi aralarındaki ilişkiler
• ...
Adli Psikoloji ve Soma
• Suçlu psikolojisi
• Tanık psikolojisi
• Sanık psikolojisi
• Hükümlü psikolojisi
• Usul (yargılama...
Klinik Psikoloji ve Soma
• Toplumsal travma
– Bireysel travma karşıtı olarak
– Doğal travma karşıtı olarak (eleştiri: Depr...
Bilişsel Psikoloji ve Soma
• Bellek çalışmaları
• Flaş bellek
• Tepki zamanı çalışmaları
• Erişilebilirlik etkisi
Kültürlerarası Psikoloji ve Soma
• Zonguldak’taki Çinli maden işçileri
• Uluslararası tepkiler, uluslararası dayanışma
• S...
Kişilik Psikolojisi ve Soma
• ‘Kahraman madenci’ imgesi
• Kişilik farkları
Medya Psikolojisi ve Soma
• Söylem çözümlemesi:
• İşçilerin vs. işverenlerin/devletin açısından
bakan medya
• Anaakım medy...
Çevre Psikolojisi ve Soma
• Çevrenin iki anlamı:
– Ekoloji
– Yaşanılan yer
• Çevre sorunlarına yönelik algı
• Fiziksel yaş...
Soma ve Psikoloji
• Psikolojinin bakışı: bkz. Slayt 1-14.
• Peki psikoloji Soma’dan ne öğrendi?
• Depremden ne öğrenmişti?...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soma ve psikoloji

942 views

Published on

 • Be the first to comment

Soma ve psikoloji

 1. 1. (Üstbaşlık: Psikoloji Sokağa Çıkınca Neye Benzer?) Soma ve Psikoloji: Psikologlar Soma’ya Nasıl Bakabilir? Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin ulasbasar@gmail.com http://www.slideshare.net/dr_gezgin http://www.linkedin.com/in/ulasbasargezgin
 2. 2. Psikolojinin Altalanları Açısından • Endüstriyel/örgütsel psikoloji • Gelişim psikolojisi • Eğitim psikolojisi • Sağlık psikolojisi • Sosyal/politik psikoloji • Adli psikoloji • Klinik psikoloji • Bilişsel psikoloji • Kültürlerarası psikoloji • Kişilik psikolojisi • Medya psikolojisi • Çevre psikolojisi
 3. 3. Endüstriyel/Örgütsel Psikoloji ve Soma • Eleştiri: Egemen güçlerin her bir olayı münferit/tekil gösterip arkadaki sistematik altyapıyı görünmez kılması • İhmal? • İşveren-çalışan ? • Örgütsel hiyerarşi • Yöneticiler ve işçiler • Mühendisler • İş güvenliği ? • Vardiya değişimi? • Denetim? • Yorgunluk? Stres? Kaygı? Psikolojik taciz? • Taşeron • Tecrübesizlik? • Güvencesizlik • Bilinç • Sendika • Alternatifsizlik? • Kader? • Çaresizlik?
 4. 4. Gelişim Psikolojisi ve Soma • Yaşamboyu Gelişim • Çocuk işçiler • Genç işçiler • Yaşlı işçiler • Yaş • Aile • Yaşam döngüsü • İşçilerin akraba olması • Sosyalleşme • Çeşitli gelişim modelleri • Geride kalan çocuklar • Televizyondan ikincil etkiler yaşayan çocuklar
 5. 5. Eğitim Psikolojisi ve Soma • Eğitim(sizlik)? • Eğitim şart???!!! • ‘Sürekli eğitim’ • Sürekli tüketim kalemi olarak eğitim • Psikolog-işçi benzerliği örneği: • Eğitim maliyetinin çalışana yıkılması • Psikologların vasıfsızlaştırılması / güvencesizleştirilmesi
 6. 6. Sağlık Psikolojisi ve Soma • Hastalık algısı • Akciğer hastalıklarının yaygınlığı • Kot taşlama işçileri • Ölüme yönelik bilişsel süreçler
 7. 7. Sosyal/Politik Psikoloji ve Soma • Kimliklenme • Arkadaş grupları • Geride kalan ailelerin kendi aralarındaki ilişkiler • Cezasızlık • İtaat ve itaatsizlik • Otoriterlik • Tepkiler – Yazıklanma – Suçlama – Sokakta protesto vd.
 8. 8. Adli Psikoloji ve Soma • Suçlu psikolojisi • Tanık psikolojisi • Sanık psikolojisi • Hükümlü psikolojisi • Usul (yargılamadaki psikolojik süreçler) • Cezasızlık (bkz. Sosyal psikoloji) • Başka madenlerdeki işçiler • Aynı madende çalışmaya devam edecek işçiler • Aynı madenin ve diğer madenlerin ‘yasal’ sahipleri • Hukuken: İş kazası (tekil ve anlık) / iş cinayeti (tekil/toplu??? ve planlı) / katliam (toplu ve planlı)
 9. 9. Klinik Psikoloji ve Soma • Toplumsal travma – Bireysel travma karşıtı olarak – Doğal travma karşıtı olarak (eleştiri: Deprem doğaldır; ama onun etkileri toplumsaldır. Örn/ Japonya’da daha şiddetli depremlerde ölümler azken; Türkiye’de daha fazla.) • Deprem, iç savaş ve Soma benzerliği ve benzemezliği • Patolojizasyon • Travma Sonrası Stres Bozukluğu • Milli Yas (siyasal ve psikoloji işlevleri: normalizasyon, rahatlama, vicdan, kendini aklama)
 10. 10. Bilişsel Psikoloji ve Soma • Bellek çalışmaları • Flaş bellek • Tepki zamanı çalışmaları • Erişilebilirlik etkisi
 11. 11. Kültürlerarası Psikoloji ve Soma • Zonguldak’taki Çinli maden işçileri • Uluslararası tepkiler, uluslararası dayanışma • Soma’daki değişik kesimlerden işçiler? • (Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakılması) • Cemevlerindeki anmalar • İşçilerin farklı şehirlerden gelmesi • Kır/kent farkları
 12. 12. Kişilik Psikolojisi ve Soma • ‘Kahraman madenci’ imgesi • Kişilik farkları
 13. 13. Medya Psikolojisi ve Soma • Söylem çözümlemesi: • İşçilerin vs. işverenlerin/devletin açısından bakan medya • Anaakım medya vs. alternatif medya • Yurttaş gazeteciliği ve sosyal medya • Kalıpyargılar • Kader söylemi, öte dünyaya erteleme
 14. 14. Çevre Psikolojisi ve Soma • Çevrenin iki anlamı: – Ekoloji – Yaşanılan yer • Çevre sorunlarına yönelik algı • Fiziksel yaşam alanları • İş ortamı (ergonomi) • Yerleşim biçimleri • Ev yapısı
 15. 15. Soma ve Psikoloji • Psikolojinin bakışı: bkz. Slayt 1-14. • Peki psikoloji Soma’dan ne öğrendi? • Depremden ne öğrenmişti? • Gezi’den ne öğrenmişti? • ‘Dışarı’da yaşananların akademik psikolojiye etkileri. • ‘Dışarı’nın dönüştürücülüğü ve/ya da etki etmezliği... • Açık uçlu bir soru demeti.

×