Advertisement

Sanat psikolojisi giris

Faculty Member at Istanbul Galata University
Dec. 9, 2014
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Sanat psikolojisi giris

 1. Sanat Psikolojisi Giriş Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin ulasbasar@gmail.com Yazı için bkz. http://kolajart.com/wp/2014/12/07/doc-dr-ulas-basar-gezgin-sanat-psikolojisinin- onundeki-10-guzergah/
 2. Giriş • Sanat ve psikoloji • Sanatın alt dalları • Psikolojinin alt dalları • Yüzü aşkın çalışma alanı 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 2
 3. Sanat Psikolojisinin 10 Güzergahı • 1. Sanatçının yaratım sürecinin psikolojik (özellikle bilişsel, psikanalitik ve kişilik açılarından) çözümlenmesi • 2. Sanat yapıtının bir çıktı olarak psikolojik (özellikle bilişsel, psikanalitik ve kişilik açılarından) çözümlenmesi • 3. Sanat yapıtının sanatseverler ve özellikle de sanatsevmezler tarafından alımlanma süreci • 4. Sanatçıyla ilgili genel tutumlar ve özellikle de olumlu/olumsuz kalıpyargılar • 5. Sosyal psikoloji ekseninde bireysel ve toplu sanatlar ayrımı • 6. Akıl hastalarının ürettiği sanat yapıtları ve sanat terapisi • 7. Sanatın bir psikoloji yöntemi olarak kullanımı • 8. Sanat eğitiminde psikoloji • 9. Psikoloji bilgisiyle desteklenmiş sanat • 10. Sanat yapıtlarıyla desteklenmiş bir psikoloji eğitimi 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 3
 4. 1. Sanatçının Yaratım Süreçleri • Genel yaklaşımlarla ilgili sorunlar • Motivasyon • Yazar/sanatçı bloğu (tıkanma) 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 4
 5. 2. Bir Çıktı Olarak Sanat Yapıtı • İzdüşümsel bakış • Bir mürekkep testi olarak sanat 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 5
 6. 3. Sanatın Alımlanması • Sanatseverler/Sanat dostları • Sanatsevmezler/Sanat düşmanları • Tutum tayfında ortada olan çoğunluk • Kültür endüstrisi ürünleri 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 6
 7. 4. Sanatçıyla İlgili Tutumlar • Kalıpyargılar • Delilik ile dahilik arasında • Takdir • Duygusal iniş çıkışlar • Norm karşıtlığı • Giyim 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 7
 8. 5. Bireysel Sanatlar ve Toplu Sanatlar • Sinema vs. Yazın • Sokak sanatları • Katılımcı sanat • Sosyal psikoloji 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 8
 9. 6. Akıl Hastaları ve Sanat Terapisi • Şizofrengi Dergisi • Kalıpyargılar • Rahatlama • Eğlendiren sanat • Kültür endüstrisi • Sanatın insan psikolojisine etkileri • Kişilik gelişimi için sanat • Sanat terapisini kim yapmalı? 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 9
 10. 7. Bir Psikoloji Yöntemi Olarak Sanat • ‘Bir Resim Çiz’ • Günlük yazımı • Psikodrama 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 10
 11. 8. Sanat Eğitimi • “Sanatsal becerilerin ve de sanatçı motivasyonunun geliştirilmesi için ne tür eğitim ortamları yaratılmalı?” • Sanat eğitiminin diğer işlevleri 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 11
 12. 9. Sanatın Desteği Olarak Psikoloji • Sanatçı/yazar bloğunu kırmak • Anlatıbilim: Olay örgüsü, kişilikler, açılış, kapanış vd. 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 12
 13. 10. Sanatla Psikoloji Eğitimi • Psikoloji derslerinde film kullanımı • Psikoloji derslerinde yazın kullanımı • Sanatçıların kişilik çözümlemesi (örn/ Frida) 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 13
 14. Sonuç • Yüzü aşkın çalışma alanı 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 14
 15. Ek Okumalar-1 • Gezgin, U. B. (hazırlanıyor). Yaratıcı yazarlık ve film eleştirisi. • Gezgin, U. B. (hazırlanıyor). Gezi Direnişi ve Sanat: Direniş için Sanat ve Sanatla Direniş. • Gezgin, U.B. (2015). Şiir Eleştirileri Seçkisi (yayınlanmak üzere değerlendiriliyor). • Gezgin, U. B. (2014). Bilişsel bilimler elkitabı. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi. • http://www.pandora.com.tr/urun/bilissel-bilimler- el-kitabi/349165 • http://bilisselbilim.com/bilissel-bilimler-elkitabi/ • Gezgin, U.B. (2014). Büyük Diktatörle Politik Psikoloji. 16 Mayıs 2014. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/buyuk-diktatorle- politik-psikoloji • Gezgin, U.B. (2014). Sosyal Psikolojideki Yüklemleme Kuramı Açısından Nazım Hikmet Şiirinde Kötülük. Anahtar Konuşma. Edebiyatta Buluşma V: “Edebiyatımızda Kötülük ve Kötüler” Öğrenci Sempozyumu, 6 Mayıs 2014 Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 09:15-09:45. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/nazim-hikmet- ve-kotuluk-sunumu-ulas-basar-gezgin • Gezgin, U.B. (2014). ‘Tehlikeli Oyunlar’ film gösterimi ve semineri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Klübü, 12 Mart 2014, İstanbul. • Gezgin, U.B. (2014). Deney: Bir Mürekkep Testi Olarak Film. Bianet, 25 Mart 2014. http://bianet.org/bianet/sanat/154381-deney-bir- murekkep-testi-olarak-film • Gezgin, U.B. (2014). Ümit Burnu(24): Yazın ve Psikoloji: Yola Devam. Halkın Nabzı, 30 Nisan 2014. http://www.maltepeninnabzi.com/?p=3676#.U 2ICvmKf6lo.twitter • Gezgin, U.B. (2014). Ümit Burnu(18): Tehlikeli Oyunlar. Halkın Nabzı, 19 Mart 2014. http://www.maltepeninnabzi.com/?p=3114#.U ynPkf34oJQ.twitter 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 15
 16. Ek Okumalar-2 • Gezgin, U.B. (2014). Ümit Burnu(12): Devrimci Arabesk ve Arabeskte Devrim. Halkın Nabzı, 5 Şubat 2014. http://www.maltepeninnabzi.com/?p=2697 • Gezgin, U.B. (2014). Sosyal Psikoloji Açısından Edebiyat ve İktidar. Kolaj Art, 3 Nisan 2014. http://kolajart.com/wp/2014/04/03/ulas-basar-gezgin-sosyal-psikoloji- acisindan-edebiyat-ve-iktidar/ • Gezgin, U. B. (2014). “Ben bütün karanlıkları bunlarla yendim”: Hasan Hüseyin’in ‘Kızılırmak’ şiiri (1966) üstüne-2. Hayal Dergisi, sayı 48. Ocak - Şubat - Mart 2014. • Gezgin, U.B. (2014). Anlatıbilim açısından ‘Kürk Mantolu Madonna’. 27.08.2014. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/anlatbilim-asndan-krk-mantolu- madonna • Gezgin, U.B. (2013). Deney (Das Experiment) filmi semineri. İGÜ, İstanbul, 27 Aralık 2013. • Gezgin, U. B. (2013). Anlatıbilim Açısından Politik Bilim-Kurgu: Tür Özellikleri ve Olay Örgüleri. Fantastik ve Bilim-Kurgu Edebiyatı Sempozyumu, 14-15 Kasım 2013. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. http://www.yildiz.edu.tr/images/images/FantastikBr.pdf • http://www.edebiyathaber.net/fantastik-ve-bilimkurgu-edebiyati- sempozyumu-14-15-kasimda/ • Gezgin, U.B. (2013). Psikoloji, Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsan. Ümraniye Rehberlik Araştırma Merkezi'nde verilmiş seminer, 26 Kasım 2013, İstanbul. • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/psikoloji-edebiyat-ve-sinema- bir-anlatiolarakinsan • http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/21/888927/ice rikler/psikolojiedebiyatsinema-bir-anlati-olarak-insan-semineri_ 930357.html?CHK=9ec7c455deb5913f78c1da672e989 37b • Gezgin, U. B. (2013). Psychology and architecture in cities: Phallic architecture, urban quality of life, environmental psychology and social engineering. SANART II. Turkish Aesthetics Congress, 24- 26 October 2013, Mersin, Turkey. • http://www.mersin.edu.tr/haberler/sanart-ii-turkiye-estetik-kongresi- 2013 • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/arch-psy-paper • Gezgin, U.B. (2013). Gezi direnişi film olsaydı: Anlatıbilim açısından direniş. Bianet, 31 Ağustos 2013, http://bianet.org/biamag/toplum/149528-gezi-direnisi-film-olsaydi- anlatibilim-acisindan-direnis • Gezgin, U. B. (2013). Oyunlarda oyuncak olarak yaşamak. Çilek Dergisi, Aralık 2013, sayı 6. • Gezgin, U. B. (2013). “Ben bütün karanlıkları bunlarla yendim”: Hasan Hüseyin’in ‘Kızılırmak’ şiiri (1966) üstüne. Hayal Dergisi, sayı 47. • Gezgin, U. B. (2013). Ferçler ve Zebler: ‘Binbir Gece Masalları’ üstünde bir içerik çözümlemesi denemesi . Evrensel Kültür Dergisi, sayı 259, Temmuz 2013. 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 16
 17. Ek Okumalar-3 • Gezgin, U. B. (2013). Türkiye Sineması’nda karlı bir doruk: ‘Ağrıdağı Efsanesi’ üstüne. Sekans Sinema Yazları Seçkisi 8. Ankara: Phoenix Yayınevi. http://www.idefix.com/kitap/sekans-sinema-yazilari-seckisi- 8- kolektif/tanim.asp?sid=R80GQ0Y47S0SWCZNV2DA • Gezgin, U.B. (2013). ‘Amerikan Güzeli’ (‘American Beauty’) Filmi Neden Hâlâ İzlenebiliyor? Bianet, 7 Aralık 2013, http://bianet.org/biamag/diger/151764-amerikan-guzeli-neden- hala-izlenebiliyor • Gezgin, U. B. (2013). İki Artı İki Beş Eder mi?: Arabesk Bir Filmin Eleştirisi . Sinamatek Dergisi, sayı 12, s.70-77, Nisan 2013. http://www.sinematekdergi.com/12/SD-sayi12.pdf • Gezgin, U. B. (2013). ‘Notre Dame’ın Kamburu’ ve romanların film uyarlamaları üzerine. Sinematek Dergisi, sayı 12, s.36-43, Nisan 2013. http://sinematekdergi.com/12/ • http://www.sinematekdergi.com/12/SD-sayi12.pdf • Gezgin, U. B. (2013). Yabandan Gelen Adam. Sinematek Dergisi, sayı 11, Mart 2013, s. 42-55. http://www.sinematekdergi.com/11/ • http://www.sinematekdergi.com/11/SD-sayi11.pdf • Gezgin, U. B. (2012). Anlatıbilim açısından tarihyazımı. Haberajans, 23 Mart 2012. http://www.haberajans.com/anlatibilim-acisindan-tarihyazimi- yazisi-2710.html • Gezgin, U. B. (2011). Tarih(çilik) ve öykü(cülük): Nerede nasıl ayrılıyorlar? İzinsiz Gösteri Dergisi, sayı 239 (Temmuz- Ağustos 2011). http://www.izinsizgosteri.net/new/?issue=64&page=1&co ntent=541 • Gezgin, U. B. (2010). Futbol neden en yaygın spordur? Resim sergilerine gidenlerin sayısı neden az? Ve dahası… Cogito Dergisi, sayı 63 (Yaz 2010). http://www.ykykultur.com.tr/dergi/?dizi=Cogito • İzinsiz Gösteri Dergisi, sayı 199 (Kasım-Ekim 2009). http://www.izinsizgosteri.net/new/?issue=58&page=1&co ntent=479 • Gezgin, U. B. (2010). Asya-Pasifik’te Bu Hafta (148): Ho Çi Min Kenti’nde sanat dünyası. Evrensel Gazetesi, 31 Ekim 2010. http://evrensel.net/ekhaber.php?haber_id=77518 • • Gezgin, U. B. (2010). Asya-Pasifik’te Bu Hafta (120): (Çöp)Sanat ve kent... Evrensel Gazetesi, 23 Mayıs 2010. http://evrensel.net/ekhaber.php?haber_id=69747 • Gezgin, U. B. (2010). Sanatı değerlendirebilmek için 2 ölçüt: Emek-yoğunluğu ve yeri-doldurulamazlık. http://kultur.sol.org.tr/makaleler/ulas-basar-gezgin/sanati-degerlendirebilmek- icin-iki-olcut-emek-yogunlugu-ve-yeri-doldurul • Gezgin, U. B. (2009). Münevver Karabulut filmine katkı ve anlatıbilim açısından Münevver Karabulut cinayeti. Günlük Gazetesi, 25 Eylül. http://www.gunlukgazetesi.com/haber.asp?haberid=79504 • Gezgin, U. B. (2009). Silent movies, cognition and personality. Almanya: VDM Verlag. http://www.amazon.com/Silent-Movies-Cognition-Basar- Gezgin/dp/3639202694 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 17
Advertisement