Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER

 1. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin ulasbasar@gmail.com 14 Haziran 2014, SOMDER, Mimar Sinan Üniversitesi, Fındıklı, İstanbul Gezi ve Politik Psikoloji
 2. İçindekiler • Politik Psikoloji: Politik Bir Psikoloji? • Politik Bir Psikoloji • Politik Olanın Psikolojisi • TV Psikologlarının Temel İzlekleri • Az Yer Alan/ Hiç Yer Almayan İzlekler • Yöntem ve Kuramsal Altyapı • Ek Okumalar
 3. • Gezgin, U.B. (2014). The Political Psychology of the Gezi Resistance: From the Political Psychology of the Oppressor to the Political Psychology of the Oppressed. In U.B.Gezgin, K.Inal, & D.Hill (eds.). The Gezi Revolt. People's Revolutionary Resistance against Neoliberal Capitalism in Turkey. Brighton: the Institute for Education Policy Studies (pp.166- 173). http://www.amazon.co.uk/Gezi-Revolt-Revolutionary-Re
 4. Politik Psikoloji: Politik Bir Psikoloji? • Politik bir psikoloji? • Politik olanın psikolojisi? • Mikro-makro politika
 5. Politik Bir Psikoloji • Anaakım vs. eleştirel psikoloji • Psikolojinin apolitik olduğu iddiası • Psikolojinin politik olduğu iddiası
 6. Politik Olanın Psikolojisi • Psikolojizasyon vs. Geçirgenlik • Patolojikleştirme • Tıbbi model • Politikadan psikolojiye bakmak
 7. TV Psikologlarının Temel İzlekleri • Kibir sendromu / Diktatörlüğün psikolojisi / Büyükadamcı tarih yanılgısı • Kötülüğün psikologları / İtaatsizlik / Tükenmişlik / Yorgunluk • Kuşak sorunsalı • Travma (bireysel, tarihsel vb.) • Kurumsuz çatışma çözümleri / Empati / Temas • Anti-depresan olarak direniş??? • “2011’den sonra bozdular” • Adli psikoloji (Narkotizasyon, 2 anlamıyla) • Yöntem
 8. Az Yer Alan/ Hiç Yer Almayan İzlekler • Çapulculuk ve psikologluk • Halk hareketleri ve akademik psikologlar • (tekyönlülük ve çiftyönlülük) • 68 ve sosyal psikoloji: Kalabalıklar ve kitleler • Psikanalizm (vs. psikanaliz): Otoriterlik / babalar • Yetkeci (Otoriteryen) kişilik • Algı yönetimi, psikolojik savaş • (seçim taktikleri, kronik yalanlar) • Spor psikolojisi
 9. Az Yer Alan/ Hiç Yer Almayan İzlekler • Yardımlaşma davranışı • Aşırı özgüven yanılgısı ve kontrol yanılsaması • ‘Doğrulama yanılgısı’ ve ‘ben-demiştim-zaten’cilik • Adil dünya inancı • Sistemi meşrulaştırma/haklılaştırma • Şemalar / yüklemeler / dış grup türdeşliği • Özneleştiren vs. nesneleştiren açıklamalar • Sosyolojik proleterler vs. psikolojik protelerler
 10. Yöntem ve Kuramsal Altyapı • İnternet anketleri • İnternet ölçekleri • Odak grupları • Katılımcı gözlem • Eylem araştırması • Öznelere nesne muamelesi • İçeriden vs. dışarıdan bakışlar • (mikro-makro yeniden) • Ezen/ezilen ayrımı • Tarihsizlik ve toplumsuzluk
 11. Ek Okumalar • • Gezgin, U.B. (2014). 1 Mayıs 2014 ve Solun Psikolojik Sermayesi. Bianet, 3 Mayıs 2014. http://bianet.org/biamag/siyaset/155416-1-mayis-2014-ve-solun-psikolojik-sermayesi • Gezgin, U.B. (2014). Emine Erdoğan’a Amerika’da Armağan Edilen Kitap: ‘Diktatörlüğün Psikolojisi’ Kimleri Aklıyor? Bianet, 26 Nisan 2014. http://bianet.org/biamag/siyaset/155249-emine-erdogan-a-armagan-edilen-kitap-kimleri-akliyor • Gezgin, U.B. (2014). 2014 Yerel Seçimi Sonrası Gezi Psikolojisi: “% 43’ü Zor Tutuyoruz!” Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi. 21 Nisan 2014. http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/f1e7cccd9aafad3_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=3 • Gezgin, U.B. (2014). Yerel Seçimler Sonrası Gezi Psikolojisi. Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 15 Nisan 2014. http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9132&tipi=&sube=3 • http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/f1e7cccd9aafad3_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=3 • Gezgin, U.B. (2013). Liderin psikopatolojisi. Karayazı Edebiyat Dergisi, sayı 24, Ekim-Aralık 2013. • Gezgin, U.B. (2013). Gezi Direnişinin Politik Psikolojisi: Ezenlerin Politik Psikolojisinden Ezilenlerin Politik Psikolojisine Doğru. K. İnal (der.). Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti içinde. İstanbul: Ayrıntı. s.251-260. http://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=136775 • Gezgin, U. B. (2013). Gezi Direnişi, Marksizm ve psikoloji. Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar Sempozyumu: ‘İki Kültür’ü Yeniden Düşünmek. 26-27-28 Temmuz 2013, Karaburun, İzmir. http://bilimvemarksizm.org/2013/ulas-basar-gezgin/ • Gezgin, U. B. (2013). Kent hareketlerinin sosyal psikolojisi: Bulgular, olgular ve algılar. İstanbul 3. Kent Sempozyumu. 22-24 Kasım 2013, TMOBB, Şişli Kent Merkezi. http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9449 • Gezgin, U.B. (2013). Kent hareketlerinin sosyal psikolojisi. Bianet, 26 Kasım 2013. http://bianet.org/bianet/kent/151589-kent-hareketlerinin-sosyal-psikolojisi • Gezgin, U.B. (2013). Otoriterlik ile babalık birbirine karıştırılınca. Bianet, 18 Kasım 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/151384-otoriterlikle-babalik-birbirine-karistirilinca • Gezgin, U.B. (2013). Anaakım Psikolojinin Eleştirisi: Direniş ve Psikoloji. Biamag, 5 Ekim 2013. • http://www.bianet.org/biamag/siyaset/150397-anaakim-psikolojinin-elestirisi-direnis-ve-psikoloji • Gezgin, U.B. (2013). Politik Psikoloji Notları: Siyasal Şiddet ve Gruplararası İlişkiler. Bianet, 25 Eylül 2013. http://www.bianet.org/bianet/siyaset/150156-politik-psikoloji-notlari-siyasal-siddet-ve-gruplararasi-iliskiler • Gezgin, U.B. (2013). Seçimlerde Kullanılan 10 Taktik ve Gezi Direnişi. Bianet, 16 Eylül 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/149935-10-secim-taktigi-ve-gezi-direnisi • Gezgin, U.B. (2013). Ana Hatlarıyla Politik Psikoloji: Otorite, Liderlik ve İdeoloji. Evrensel Gazetesi, 15 Eylül 2013, http://www.evrensel.net/news.php?id=67939 • Gezgin, U.B. (2013). Politik Psikoloji Açısından Direniş ve Seçimler. Bianet, 10 Eylül 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/149784-politik-psikoloji-acisindan-direnis-ve-secimler • Gezgin, U.B. (2013). Ezilenlerin Politik Psikologları Neler Yapar Neler Yapmaz?: Tarih, Yöntem ve Ötekiler. Bianet, 5 Eylül 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/149640-ezilenlerin-politik-psikologlari-neler-yapar-neler-yapmaz • Gezgin, U.B. (2013). Spor Psikolojisi Açısından Gezi Direnişi. Bianet, 27 Ağustos 2013. http://bianet.org/bianet/spor/149446-spor-psikolojisi-acisindan-gezi-direnisi • Gezgin, U.B. (2013). Direnişin Politik Psikolojisi: Kalabalıklar ve Kitleler. Bianet, 24 Ağustos 2013. http://www.bianet.org/biamag/siyaset/149395-direnisin-politik-psikolojisi-kalabaliklar-ve-kitleler • Gezgin, U.B. (2013). Sosyal Psikoloji’nin Gezi Merceğinden Eleştirisi. Bianet, 7 Ağustos 2013. • http://bianet.org/bianet/siyaset/149016-sosyal-psikoloji-nin-gezi-merceginden-elestirisi • Gezgin, U.B. (2013). Gezi’nin Psikolojisini Anlamak: İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar. Bianet, 27 Haziran 2013. • http://bianet.org/bianet/siyaset/147985-gezi-nin-psikolojisini-anlamak-iceriden-ve-disaridan-bakislar • Gezgin, U.B. (2013). Direnişin Psikolojisi: Kibir Sendromu Tezi Aslında Neleri Örtüyor? Bianet, 20 Haziran 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/147757-direnisin-psikolojisi-kibir-sendromu-tezi-neleri-ortuyor • http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/direnisin-psikolojisi-kibir-sendromu-tezi-neleri-ortuyor-h37002.html • Gezgin, U.B. (2013). Gezi Direnişi ve sosyal medya psikolojisi. Bianet, 11 Haziran 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/147446-gezi-direnisi-ve-sosyal-medya-psikolojisi • Gezgin, U.B. (2013). Gezi Direnişi sonrası ezilenlerin psikolojisi. Bianet, 9 Haziran 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/147384-gezi-direnisi-sonrasi-ezilenlerin-psikolojisi • Gezgin, U.B. (2013). Portakal Gazı: Saygon’dan İstanbul’a bir sömürgeci silahı. Bianet, 6 Haziran 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/147307-portakal-gazi-saygon-dan-istanbul-a-bir-somurgeci-silahi • Gezgin, U.B. (2013). Gezi Direnişi ve Eleştirel Psikoloji Çalıştayı (davetli konuşmacı). 21 Eylül 2013, Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul. http://todap.org/bolum_detay.aspx?yaziId=1364&bolumId=1 • Gezgin, U. B. (2013). Gezi’ye destek için açık ders: Gezi sonrası anaakım psikoloji sorgulanırken: Ezilenlerin psikolojisi. 6 Haziran 2013, 20:00-21:00, Taksim Gezi Parkı, Darüşşafaka Köyü.

Editor's Notes

 1. <number>
 2. <number>
 3. <number>
 4. <number>
 5. <number>
 6. <number>
 7. <number>
 8. <number>
 9. <number>
 10. <number>
 11. <number>
 12. <number>
Advertisement