Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin
ulasbasar@gmail.com
14 Haziran 2014, SOMDER,
Mimar Sinan Üniversitesi,
Fındıklı, İstanbul
Gezi v...
İçindekiler
• Politik Psikoloji: Politik Bir Psikoloji?
• Politik Bir Psikoloji
• Politik Olanın Psikolojisi
• TV Psikolog...
• Gezgin, U.B. (2014). The Political Psychology of the
Gezi Resistance: From the Political Psychology of
the Oppressor to ...
Politik Psikoloji: Politik Bir Psikoloji?
• Politik bir psikoloji?
• Politik olanın psikolojisi?
• Mikro-makro politika
Politik Bir Psikoloji
• Anaakım vs. eleştirel psikoloji
• Psikolojinin apolitik olduğu iddiası
• Psikolojinin politik oldu...
Politik Olanın Psikolojisi
• Psikolojizasyon vs. Geçirgenlik
• Patolojikleştirme
• Tıbbi model
• Politikadan psikolojiye b...
TV Psikologlarının Temel İzlekleri
• Kibir sendromu / Diktatörlüğün psikolojisi / Büyükadamcı tarih
yanılgısı
• Kötülüğün ...
Az Yer Alan/ Hiç Yer Almayan İzlekler
• Çapulculuk ve psikologluk
• Halk hareketleri ve akademik psikologlar
• (tekyönlülü...
Az Yer Alan/ Hiç Yer Almayan İzlekler
• Yardımlaşma davranışı
• Aşırı özgüven yanılgısı ve kontrol yanılsaması
• ‘Doğrulam...
Yöntem ve Kuramsal Altyapı
• İnternet anketleri
• İnternet ölçekleri
• Odak grupları
• Katılımcı gözlem
• Eylem araştırmas...
Ek Okumalar
•
• Gezgin, U.B. (2014). 1 Mayıs 2014 ve Solun Psikolojik Sermayesi. Bianet, 3 Mayıs 2014. http://bianet.org/b...
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER

649 views

Published on

Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER

 • Be the first to comment

Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER

 1. 1. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin ulasbasar@gmail.com 14 Haziran 2014, SOMDER, Mimar Sinan Üniversitesi, Fındıklı, İstanbul Gezi ve Politik Psikoloji
 2. 2. İçindekiler • Politik Psikoloji: Politik Bir Psikoloji? • Politik Bir Psikoloji • Politik Olanın Psikolojisi • TV Psikologlarının Temel İzlekleri • Az Yer Alan/ Hiç Yer Almayan İzlekler • Yöntem ve Kuramsal Altyapı • Ek Okumalar
 3. 3. • Gezgin, U.B. (2014). The Political Psychology of the Gezi Resistance: From the Political Psychology of the Oppressor to the Political Psychology of the Oppressed. In U.B.Gezgin, K.Inal, & D.Hill (eds.). The Gezi Revolt. People's Revolutionary Resistance against Neoliberal Capitalism in Turkey. Brighton: the Institute for Education Policy Studies (pp.166- 173). http://www.amazon.co.uk/Gezi-Revolt-Revolutionary-Re
 4. 4. Politik Psikoloji: Politik Bir Psikoloji? • Politik bir psikoloji? • Politik olanın psikolojisi? • Mikro-makro politika
 5. 5. Politik Bir Psikoloji • Anaakım vs. eleştirel psikoloji • Psikolojinin apolitik olduğu iddiası • Psikolojinin politik olduğu iddiası
 6. 6. Politik Olanın Psikolojisi • Psikolojizasyon vs. Geçirgenlik • Patolojikleştirme • Tıbbi model • Politikadan psikolojiye bakmak
 7. 7. TV Psikologlarının Temel İzlekleri • Kibir sendromu / Diktatörlüğün psikolojisi / Büyükadamcı tarih yanılgısı • Kötülüğün psikologları / İtaatsizlik / Tükenmişlik / Yorgunluk • Kuşak sorunsalı • Travma (bireysel, tarihsel vb.) • Kurumsuz çatışma çözümleri / Empati / Temas • Anti-depresan olarak direniş??? • “2011’den sonra bozdular” • Adli psikoloji (Narkotizasyon, 2 anlamıyla) • Yöntem
 8. 8. Az Yer Alan/ Hiç Yer Almayan İzlekler • Çapulculuk ve psikologluk • Halk hareketleri ve akademik psikologlar • (tekyönlülük ve çiftyönlülük) • 68 ve sosyal psikoloji: Kalabalıklar ve kitleler • Psikanalizm (vs. psikanaliz): Otoriterlik / babalar • Yetkeci (Otoriteryen) kişilik • Algı yönetimi, psikolojik savaş • (seçim taktikleri, kronik yalanlar) • Spor psikolojisi
 9. 9. Az Yer Alan/ Hiç Yer Almayan İzlekler • Yardımlaşma davranışı • Aşırı özgüven yanılgısı ve kontrol yanılsaması • ‘Doğrulama yanılgısı’ ve ‘ben-demiştim-zaten’cilik • Adil dünya inancı • Sistemi meşrulaştırma/haklılaştırma • Şemalar / yüklemeler / dış grup türdeşliği • Özneleştiren vs. nesneleştiren açıklamalar • Sosyolojik proleterler vs. psikolojik protelerler
 10. 10. Yöntem ve Kuramsal Altyapı • İnternet anketleri • İnternet ölçekleri • Odak grupları • Katılımcı gözlem • Eylem araştırması • Öznelere nesne muamelesi • İçeriden vs. dışarıdan bakışlar • (mikro-makro yeniden) • Ezen/ezilen ayrımı • Tarihsizlik ve toplumsuzluk
 11. 11. Ek Okumalar • • Gezgin, U.B. (2014). 1 Mayıs 2014 ve Solun Psikolojik Sermayesi. Bianet, 3 Mayıs 2014. http://bianet.org/biamag/siyaset/155416-1-mayis-2014-ve-solun-psikolojik-sermayesi • Gezgin, U.B. (2014). Emine Erdoğan’a Amerika’da Armağan Edilen Kitap: ‘Diktatörlüğün Psikolojisi’ Kimleri Aklıyor? Bianet, 26 Nisan 2014. http://bianet.org/biamag/siyaset/155249-emine-erdogan-a-armagan-edilen-kitap-kimleri-akliyor • Gezgin, U.B. (2014). 2014 Yerel Seçimi Sonrası Gezi Psikolojisi: “% 43’ü Zor Tutuyoruz!” Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi. 21 Nisan 2014. http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/f1e7cccd9aafad3_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=3 • Gezgin, U.B. (2014). Yerel Seçimler Sonrası Gezi Psikolojisi. Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 15 Nisan 2014. http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9132&tipi=&sube=3 • http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/f1e7cccd9aafad3_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=3 • Gezgin, U.B. (2013). Liderin psikopatolojisi. Karayazı Edebiyat Dergisi, sayı 24, Ekim-Aralık 2013. • Gezgin, U.B. (2013). Gezi Direnişinin Politik Psikolojisi: Ezenlerin Politik Psikolojisinden Ezilenlerin Politik Psikolojisine Doğru. K. İnal (der.). Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti içinde. İstanbul: Ayrıntı. s.251-260. http://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=136775 • Gezgin, U. B. (2013). Gezi Direnişi, Marksizm ve psikoloji. Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar Sempozyumu: ‘İki Kültür’ü Yeniden Düşünmek. 26-27-28 Temmuz 2013, Karaburun, İzmir. http://bilimvemarksizm.org/2013/ulas-basar-gezgin/ • Gezgin, U. B. (2013). Kent hareketlerinin sosyal psikolojisi: Bulgular, olgular ve algılar. İstanbul 3. Kent Sempozyumu. 22-24 Kasım 2013, TMOBB, Şişli Kent Merkezi. http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9449 • Gezgin, U.B. (2013). Kent hareketlerinin sosyal psikolojisi. Bianet, 26 Kasım 2013. http://bianet.org/bianet/kent/151589-kent-hareketlerinin-sosyal-psikolojisi • Gezgin, U.B. (2013). Otoriterlik ile babalık birbirine karıştırılınca. Bianet, 18 Kasım 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/151384-otoriterlikle-babalik-birbirine-karistirilinca • Gezgin, U.B. (2013). Anaakım Psikolojinin Eleştirisi: Direniş ve Psikoloji. Biamag, 5 Ekim 2013. • http://www.bianet.org/biamag/siyaset/150397-anaakim-psikolojinin-elestirisi-direnis-ve-psikoloji • Gezgin, U.B. (2013). Politik Psikoloji Notları: Siyasal Şiddet ve Gruplararası İlişkiler. Bianet, 25 Eylül 2013. http://www.bianet.org/bianet/siyaset/150156-politik-psikoloji-notlari-siyasal-siddet-ve-gruplararasi-iliskiler • Gezgin, U.B. (2013). Seçimlerde Kullanılan 10 Taktik ve Gezi Direnişi. Bianet, 16 Eylül 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/149935-10-secim-taktigi-ve-gezi-direnisi • Gezgin, U.B. (2013). Ana Hatlarıyla Politik Psikoloji: Otorite, Liderlik ve İdeoloji. Evrensel Gazetesi, 15 Eylül 2013, http://www.evrensel.net/news.php?id=67939 • Gezgin, U.B. (2013). Politik Psikoloji Açısından Direniş ve Seçimler. Bianet, 10 Eylül 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/149784-politik-psikoloji-acisindan-direnis-ve-secimler • Gezgin, U.B. (2013). Ezilenlerin Politik Psikologları Neler Yapar Neler Yapmaz?: Tarih, Yöntem ve Ötekiler. Bianet, 5 Eylül 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/149640-ezilenlerin-politik-psikologlari-neler-yapar-neler-yapmaz • Gezgin, U.B. (2013). Spor Psikolojisi Açısından Gezi Direnişi. Bianet, 27 Ağustos 2013. http://bianet.org/bianet/spor/149446-spor-psikolojisi-acisindan-gezi-direnisi • Gezgin, U.B. (2013). Direnişin Politik Psikolojisi: Kalabalıklar ve Kitleler. Bianet, 24 Ağustos 2013. http://www.bianet.org/biamag/siyaset/149395-direnisin-politik-psikolojisi-kalabaliklar-ve-kitleler • Gezgin, U.B. (2013). Sosyal Psikoloji’nin Gezi Merceğinden Eleştirisi. Bianet, 7 Ağustos 2013. • http://bianet.org/bianet/siyaset/149016-sosyal-psikoloji-nin-gezi-merceginden-elestirisi • Gezgin, U.B. (2013). Gezi’nin Psikolojisini Anlamak: İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar. Bianet, 27 Haziran 2013. • http://bianet.org/bianet/siyaset/147985-gezi-nin-psikolojisini-anlamak-iceriden-ve-disaridan-bakislar • Gezgin, U.B. (2013). Direnişin Psikolojisi: Kibir Sendromu Tezi Aslında Neleri Örtüyor? Bianet, 20 Haziran 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/147757-direnisin-psikolojisi-kibir-sendromu-tezi-neleri-ortuyor • http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/direnisin-psikolojisi-kibir-sendromu-tezi-neleri-ortuyor-h37002.html • Gezgin, U.B. (2013). Gezi Direnişi ve sosyal medya psikolojisi. Bianet, 11 Haziran 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/147446-gezi-direnisi-ve-sosyal-medya-psikolojisi • Gezgin, U.B. (2013). Gezi Direnişi sonrası ezilenlerin psikolojisi. Bianet, 9 Haziran 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/147384-gezi-direnisi-sonrasi-ezilenlerin-psikolojisi • Gezgin, U.B. (2013). Portakal Gazı: Saygon’dan İstanbul’a bir sömürgeci silahı. Bianet, 6 Haziran 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/147307-portakal-gazi-saygon-dan-istanbul-a-bir-somurgeci-silahi • Gezgin, U.B. (2013). Gezi Direnişi ve Eleştirel Psikoloji Çalıştayı (davetli konuşmacı). 21 Eylül 2013, Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul. http://todap.org/bolum_detay.aspx?yaziId=1364&bolumId=1 • Gezgin, U. B. (2013). Gezi’ye destek için açık ders: Gezi sonrası anaakım psikoloji sorgulanırken: Ezilenlerin psikolojisi. 6 Haziran 2013, 20:00-21:00, Taksim Gezi Parkı, Darüşşafaka Köyü.

×