Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫1041 ‪PA‬‬


‫اسالم دان فنديديقن‬
Juz 1: Surah Al – Fatihah
AHLI PANEL
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
MENYOKONG KURIKULUM
  PENGAJIAN DAN
  MENAMBAH NILAI
 PENGAJARAN DAN
  PEMBELAJARAN
ِ َّ ُ َ َ َّ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ
  ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ َّ
 ‫ألم تروا أن ﷲ سخر لكم ما في السماوات وما في األرض‬
  ...
SKOP PERBINCANGAN
  Muqqadimah
            Takrif Tajuk
 Definisi Teknologi
  Pendidkan
          ...
Adakah hanya;

Penggunaan komputer?
Penggunaan internet?

Penggunaan Kamera digital?
Pendapat Orang
Ramai Tentang…..
TAKRIF TAJUK
Teknologi–
ativiti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan yang
praktis dalam industri, p...
TEKNOLOGI
Perkataan yang berasal dari barat .
Membawa maksud aplikasi Sains secara praktikal
atau mekanikal terhadap indus...
TEKNOLOGI
TEKNOLOGI “NON  TEKNOLOGI
 ELECTRONIC”  “ELECTRONIC”
 (TRADISIONAL)   (MODEN)
TEKNOLOGI “NON ELECTRONIC”
   (TRADISIONAL)
TEKNOLOGI “NON ELECTRONIC”
   (TRADISIONAL)
TEKNOLOGI “ELECTRONIC”
   (MODEN)
TEKNOLOGI “ELECTRONIC”
   (MODEN)
DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
‘Teknologi pendidikan ialah pembentukan, penerapan dan penilaian
sistem, teknik dan bantuan ...
‘Teknologi pendidikan ialah cara yang sistematik bagi mereka
 bentuk, melaksana dan menilai keseluruhan proses pembelajara...
quot;Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan
peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik ...
Teknologi pendidikan kadangkala dikaitkan dengan komputer dan
lain-lain alat media yang digunakan dalam pengajaran.

Namun...
TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN
   Teknologi di dalam pendidikan bermaksud
 penggunaan alat bagi menyampaikan maklumat
 yan...
Mula berkembang sejak tahun 1993

   Edunet,  E‐Learning,  Education  Information  System 
(EIS), Digital Library dan Hu...
Guru  harus memahami fenomena perubahan teknologi dan
berusaha   menggabungkan  pelbagai  ilmu,  kemahiran  dan
krea...
PERANAN TEKNOLOGI DALAM
    PENDIDIKAN

Menambahkan kualiti pembelajaran atau darjah penguasaan

Mengurangkan masa yang...
Teknologi sememangnya menyokong
kurikulum.

Ia dapat menyokong kurikulum dari segi:

 Lebih menyenangkan dan mudah

 Mem...
Penggunaan internet, dapat melihat
kurikulum di negara lain.

 Lebih efektif – (memberi ilmu pengetahuan
dan membentuk si...
USAHA KERAJAAN UNTUK MEMANTAPKAN SISTEM
        PENDIDIKAN
Pengiran Dato Seri Setia Dr Haji
             Mohammad.
Dengan penggunaan teknologi ICT, pengajaran
member...
Seperti pelaksanaan sistem pendidikan negara
           SPN21
Mata pelajaran yang diajar di bawah SPN 21
memerlu...
BAGAIMANA IA MENAMBAH NILAI
   PENGAJARAN & PEMBELAJARAN?


 Melicinkan proses p&p.
 Menjimatkan masa, tenaga dan wan...
Memberi kelainan dan kepelbagaian
kepada kaedah mengajar.
 Membantu pelajar mendapat kesan
pembelajaran yang maksimum deng...
Selain daripada pendidikan, penggunaan teknologi juga
dapat dipelbagaikan dan diperkembangkan. contohnya;
PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM BIDANG YANG LAIN
KELEMAHAN
   MENGGUNAKAN TEKNOLOGI

 Kos peralatan mahal.
 Memakan masa.
 Banyak peralatan.
 Tiada bekalan elektrik....
TEMUBUAL BERSAMA
  Pg Dr Hj Abu Bakar Pg Hj Sarifuddin
  (Department Of Arts and social Science
        Educati...
CADANGAN
Teknologi harus diperkembangkan penggunaannya terutama dalam
pembelajaran yang berbentuk agama Islam.


Titah Keb...
Kelengkapan teknologi perlu ada di dalam
setiap kelas.

Guru wajar menggalakkan keterlibatan pelajar
dalam menggunakan tek...
KESIMPULAN

 guru harus bijak mengimbangi di antara
penggunaan teknologi elektronik dan non-
elektronik.
 teknologi pend...
 guru haruslah mampu menguasai dan
menggabungkan kemahiran-kemahiran   yang
berkaitan dengan teknologi pendidikan untu...
Tetapi  walau   canggih  mana  sekalipun,
pengorbanan guru sangat diperlukan bagi
menyampaikan maklumat untuk pemah...
Hadith Nabi SAW bermaksud;

“Barangsiapa menempuh satu jalan untuk
mencari ilmu pengetahuan, maka Allah
akan menempuhkan s...
KAMI BEREMPAT ADALAH
     SERIKANDI,

  HARI INI MEMBENTANGKAN
   TENTANG TEKNOLOGI,

TERIMA KASIH DIUCAPKAN KEPAD...
Wallahu – A’lam

  Sekian,

Assalamualaikum
Teknologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknologi Pendidikan

 • Be the first to comment

Teknologi Pendidikan

 1. 1. ‫1041 ‪PA‬‬ ‫اسالم دان فنديديقن‬
 2. 2. Juz 1: Surah Al – Fatihah
 3. 3. AHLI PANEL
 4. 4. TEKNOLOGI PENDIDIKAN MENYOKONG KURIKULUM PENGAJIAN DAN MENAMBAH NILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 5. 5. ِ َّ ُ َ َ َّ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ َّ ‫ألم تروا أن ﷲ سخر لكم ما في السماوات وما في األرض‬ ِ َ ُ َ ِ َّ َ ِ َ ً َ ِ َ َ ً َ ِ َ ُ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ‫وأسبغ عليكم نعمه ظاھرة وباطنة ومن الناس من يجادل‬ ِ ُّ ٍ َ ِ َ َ ً ُ َ َ ٍ ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ َّ ِ ‫في ﷲ بغير علم وال ھدى وال كتاب منير‬ ٍ Allah s.w.t berfirman yang bermaksud: quot;Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kami nikmat-nimatNya yang zahir dan yang batin? quot; (Surah Luqman: ayat 20)
 6. 6. SKOP PERBINCANGAN Muqqadimah Takrif Tajuk Definisi Teknologi Pendidkan Penggunaan Teknologi di dalam pendidkan Teknologi Menyokong kurikulum Kelemahan Teknologi Cadangan kesimpulan
 7. 7. Adakah hanya; Penggunaan komputer? Penggunaan internet? Penggunaan Kamera digital?
 8. 8. Pendapat Orang Ramai Tentang…..
 9. 9. TAKRIF TAJUK Teknologi– ativiti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan yang praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan, dll, sain gunaan. Kurikulum – Skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah dll. Pengajian– 1)Usaha atau kegiatan belajar membaca quran. Pembacaan quran. 2)Kajian, penyelidikan (yang mendalam atau terperinci) 3)Pelajaran atau perolehan pelajaran (yang mendalam atau diperingkat tinggi). Nilai – Taksiran harga, sifat ketinggian (pemikiran, ugama dan masyarakat)
 10. 10. TEKNOLOGI Perkataan yang berasal dari barat . Membawa maksud aplikasi Sains secara praktikal atau mekanikal terhadap industri atau kehidupan. Walaubagaimanapun teknologi atau ciptaan alat- alat teknologi telah sekaligus dikaitkan dengan tamaddun barat sehinggakan umat Islam telah terterap di dalam pemikiran mereka bahawa teknologi dan permodenan bererti penerapan nilai-nilai barat berserta cara hidupnya.
 11. 11. TEKNOLOGI TEKNOLOGI “NON TEKNOLOGI ELECTRONIC” “ELECTRONIC” (TRADISIONAL) (MODEN)
 12. 12. TEKNOLOGI “NON ELECTRONIC” (TRADISIONAL)
 13. 13. TEKNOLOGI “NON ELECTRONIC” (TRADISIONAL)
 14. 14. TEKNOLOGI “ELECTRONIC” (MODEN)
 15. 15. TEKNOLOGI “ELECTRONIC” (MODEN)
 16. 16. DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN ‘Teknologi pendidikan ialah pembentukan, penerapan dan penilaian sistem, teknik dan bantuan bagi memperbaiki proses pembelajaran manusia’. (majlis Teknologi Pendidikan, United Kingdom) ‘Teknologi pendidikan ialah penerapan ilmu saintifik tentang pembelajaran dan syarat pembelajaran bagi memperbaiki keberkesanan dan kecekapan pengajaran dan latihan. Oleh sebab tidak ada prinsip – prinsip saintifik yang kukuh, teknologi pendidikan melaksanakan teknik pengujian empirikal bagi memperbaiki situasi pembelajaran’. (pusat Kebangsaan Pembelajaran Terancang, United Kingdom).
 17. 17. ‘Teknologi pendidikan ialah cara yang sistematik bagi mereka bentuk, melaksana dan menilai keseluruhan proses pembelajaran dan pengajaran dari segi objektif khusus, berdasarkan penyelidikan tentang pembelajaran manusia dan komunikasi dengan menggunakan cantuman sumber manusia dan bukan manusia untuk membawa kepada pengajaran yang lebih berkesan’. (suruhanjaya Teknologi Pengajaran, USA)
 18. 18. quot;Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikanquot; (Crowell (1971):Encyclopedia of education) quot;Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulakn pembelajaranquot; (Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology)
 19. 19. Teknologi pendidikan kadangkala dikaitkan dengan komputer dan lain-lain alat media yang digunakan dalam pengajaran. Namun dengan proses perancangan di mana suatu sistem pengajaran direka bentuk, dilaksana, dikawal dan dinilai untuk mencapai suatu objektif pembelajaran berkesan. (Gagne, Robert dan Briggs Leslie J., Principles of Instructional Design, 1979,
 20. 20. TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN Teknologi di dalam pendidikan bermaksud penggunaan alat bagi menyampaikan maklumat yang dipersembahkan melalui alat – alat seperti televisyen, projektor, komputer dan sebagainya. Dengan perkataan lain teknologi dalam pendidikan ialah segala sesuatu tentang teknologi pendidikan, iaitu alat pandang – dengar. Kesimpulan: Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.
 21. 21. Mula berkembang sejak tahun 1993 Edunet,  E‐Learning,  Education  Information  System  (EIS), Digital Library dan Human Capacity Building Semua  sekolah  dan  institusi  dalam  Kementerian  Pendidikan  akan  mempunyai  rangkaian  teknologi  wayar  dan tanpa wayar Ilmu lebih mudah diakses, disebar dan disimpan Cepat, tepat dan menarik dalam bentuk multimedia
 22. 22. Guru  harus memahami fenomena perubahan teknologi dan berusaha menggabungkan pelbagai ilmu,  kemahiran dan kreativiti ke arah melahirkan satu corak penyampaian yang  berkesan dan bermakna dengan menggabungkan teori kaedah dan teori pengajaran dengan teknologi (Yusuf Hashim, 1996) Corak pengajaran dan pembelajaran dahulunya berpusatkan guru, kini berubah kepada corak berpusatkan pelajar. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi merancang menyampaikan ilmu itu dengan berkesan dan sistematik.
 23. 23. PERANAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN Menambahkan kualiti pembelajaran atau darjah penguasaan Mengurangkan masa yang diambil bagi pelajar mencapai matlamat yang diingini Menambahkan keberkesanan pengajaran guru Mengurangkan kos tanpa menjejaskan kualiti Berperanan dalam memotivasikan pelajar Pemahaman yang lebih baik tentang isi pelajaran Meningkatkan ingatan isi pelajaran Mendapat pengalaman belajar yang menyeronokkan dan pembelajaran yang dialami sungguh bermakna.
 24. 24. Teknologi sememangnya menyokong kurikulum. Ia dapat menyokong kurikulum dari segi: Lebih menyenangkan dan mudah Memudahkan untuk mendesign yang bertujuan untuk pengajaran dan pembelajaran.
 25. 25. Penggunaan internet, dapat melihat kurikulum di negara lain. Lebih efektif – (memberi ilmu pengetahuan dan membentuk sikap, nilai dan akhlak manusia). Contoh: Memupuk sikap ingin tolong menolong, hormat orang tua, adab menjaga kebersihan dan dll.
 26. 26. USAHA KERAJAAN UNTUK MEMANTAPKAN SISTEM PENDIDIKAN
 27. 27. Pengiran Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad. Dengan penggunaan teknologi ICT, pengajaran memberi kesan positif Kementerian Pendidikan berusaha dengan begitu giat untuk memastikan usaha penuh dilaksanakan bagi memastikan teknologi komunikasi maklumat (ICT) digunakan sebagai alat penting dalam pengajaran dan kegiatan pembelajaran menerusi projek e-Pendidikan.
 28. 28. Seperti pelaksanaan sistem pendidikan negara SPN21 Mata pelajaran yang diajar di bawah SPN 21 memerlukan penggunaan ICT yang lebih. Saranan Pengiran Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad lagi, guru yang berkaitan hendaklah berkemampuan untuk memastikan pelajar mereka mempunyai pengetahuan ICT. Memastikan mereka mempunyai kemahiran ICT untuk menjadi lebih kreatif dalam pelajaran mereka.
 29. 29. BAGAIMANA IA MENAMBAH NILAI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN? Melicinkan proses p&p. Menjimatkan masa, tenaga dan wang. Mengelakkan rasa bosan pelajar. Mengelakkan berlakunya tidak faham terhadap konsep melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh. Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir.
 30. 30. Memberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar. Membantu pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum dengan penggunaan masa yang minimum. Memperkayakan pengalaman pelajar. Melahirkan seorang pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif, seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani.
 31. 31. Selain daripada pendidikan, penggunaan teknologi juga dapat dipelbagaikan dan diperkembangkan. contohnya;
 32. 32. PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM BIDANG YANG LAIN
 33. 33. KELEMAHAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI  Kos peralatan mahal.  Memakan masa.  Banyak peralatan.  Tiada bekalan elektrik.  Tiada persiapan rapi.  Takut menggunakan teknologi.  Gangguan iklim cuaca.  Data-data mengalami kerosakkan.  Pelajar melayari kemudahan internet.
 34. 34. TEMUBUAL BERSAMA Pg Dr Hj Abu Bakar Pg Hj Sarifuddin (Department Of Arts and social Science Education) APAKAH KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TERDAPAT DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DI DALAM P&P? •Kelemahannya lebih ketara ketika jika tiada elektrik. Jika tiada elektrik, tidak dapat menggunakan teknologi tersebut didalam pengajaran. •Penggunaan teknologi terpaksa “prepare” lama di rumah. •Research keluar rumah untuk mendapatkan bahan seperti menggambar, minjam buku dan sebagainya. •Perisian itu sendiri yang mempunyai masalah seperti tidak dapat dibuka dokumennya •Jika komputer tidak dapat dijalankan, mengalami masalah •Mengambil waktu yang lama dalam memasang alatan •Jika di dalam pendidikan selalunya banyak masa terambil dengan masa pengajaran guru lain.
 35. 35. CADANGAN Teknologi harus diperkembangkan penggunaannya terutama dalam pembelajaran yang berbentuk agama Islam. Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-21 pada 23hb Februari 2005, di antara lain: quot;Pendidikan pada khususnya mestilah jelas, bahawa keperluan umum  tidak akan mengatasi keperluan ugama. Dalam makna, pendidikan  ugama juga hendaklah sama‐sama diutamakan. Diperingkat asas,  pendidikan ugama hendaklah sempurna, sementara diperingkat tinggi  pula hendaklah mampu melahirkan ulama dan cendekiawan  berwibawa. Jangan sama sekali ia kurang atau dikurangkan kerana  berdasarkan fakta sejarah di mana‐mana sahaja, jika pendidikan  ugama lemah, maka akan lemahlah pula bangsaquot;.
 36. 36. Kelengkapan teknologi perlu ada di dalam setiap kelas. Guru wajar menggalakkan keterlibatan pelajar dalam menggunakan teknologi - Pembelajaran maya. Jika tiada elektrik, perlu ada “Back-up” iaitu cara manual (Tradisional) Sediakan plan – plan lain terutama cara manual (Tradisional) oleh itu, cara traditonal masih lagi dianggap penting dan perlu digunakan jika bahan teknologi tidak dapat digunakan.
 37. 37. KESIMPULAN  guru harus bijak mengimbangi di antara penggunaan teknologi elektronik dan non- elektronik.  teknologi pendidikan bertujuan untuk menggalakan teknologikal attitude. Menarik minat pelajar untuk sentiasa bermotivasi dan ada inisiatif untuk belajar.  Teknologi merupakan transformasi ke arah persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi iaitu bagi memastikan pengurusan para pendidik
 38. 38.  guru haruslah mampu menguasai dan menggabungkan kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan teknologi pendidikan untuk melahirkan satu bentuk pendidikan yang lebih bermakna dan dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar.  Teknologi adalah untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan intigrasi antara guru dan pelajarnya. Ia harus digunakan dalam semua mata pelajaran terutama dalam pendidikan Islam.
 39. 39. Tetapi walau canggih mana sekalipun, pengorbanan guru sangat diperlukan bagi menyampaikan maklumat untuk pemahaman pelajar menguasai ilmu yang disampaikan. Peranan guru didalam bilik darjah adalah sebagai pembimbing dan teknologi hanyalah sebagai alat yang digunakan untuk kemudahan guru dan pelajarnya.
 40. 40. Hadith Nabi SAW bermaksud; “Barangsiapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan menempuhkan suatu jalan untuknya menuju ke syurga” (Diriwayatkan oleh Muslim)
 41. 41. KAMI BEREMPAT ADALAH SERIKANDI, HARI INI MEMBENTANGKAN TENTANG TEKNOLOGI, TERIMA KASIH DIUCAPKAN KEPADA YANG MENGHADIRI, SEKIANLAH SAHAJA DARI KAMI DIKESEMPATAN INI.
 42. 42. Wallahu – A’lam Sekian, Assalamualaikum

×