Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Syiah G3

3,015 views

Published on

Published in: Education

Syiah G3

 1. 1. PEMBENTANG :
 2. 2. PENDAHULUAN Ilmu kalam menduduki tempat yang terpenting dalam pembahasan pemikiran Islam. Merupakan langkah awal dari upaya umat Islam membahas masalah akidah. Dalam menjelaskan dan membela serta mempertahankan kebenarannya dengan dalil. Usaha penalaran umat Islam dalam menjelaskan dan mentafsirkan masalah akidah dalam menghadapi berbagai tentangan.
 3. 3. PENGERTIAN ILMU KALAM Ibn Khaldun Suatu Ilmu yang mengandungi hujah-hujah tentang akidah Islam berdasarkan dalil-dalil akal dan menolak ( paham ) pembawa bid’ah yang menyimpang dari akidah mazhab ulama salaf dan Ahlussunnah. Al-Tahanuwi Suatu Ilmu yang dengannya orang dapat menetapkan ( kebenaran ) akidah agama terhadap orang lain dengan mengemukakan hujah- hujah dan menolak berbagai kesamaran ( kekeliruan ).
 4. 4. PEMBAHASAN PEMIKIRAN ISLAM ILMU KALAM ILMU FALSAFAH ILMU TASAWUF
 5. 5. Dimulai pada akhir abad pertama dan permulaan abad kedua Hijrah. OLEH: Ma’bad al-Juhani ( wafat 80H / 722M ) Ghailan al-Dimasyqi ( wafat 105H / 732M) Al-Ja’d bin Dirham ( wafat 117H / 735M ) Jaham bin Safwan ( wafat 127H / 754M )
 6. 6. SEJARAH KELAHIRAN SYI’AH PENDAPAT ULAMA SYI’AH Syi’ah wujud dalam masyarakat Islam sejak Nabi Muhammad s.a.w masih hidup. Dan disepakati dan diyakini oleh seluruh umat Syi’ah. PENDAPAT DARI KALANGAN PAKAR LUAR SYI’AH Golongan ini lahir dalam masyarakat Islam setelah Rasulullah s.a.w wafat dan sebagai akibat yang timbul dari perselisihan pendapat dalam kalangan para sahabat tentang siapa yang berhak menjadi pengganti beliau sebagai Khalifah.
 7. 7. PENDAPAT WILHAUZEN Syi’ah timbul dalam zaman Khalifah Usman bin Affan dan bersamaan dengan timbulnya berbagai fitnah dalam masyarakat Islam pada masa itu. PENDAPAT THAHA HUSEIN Syi’ah lahir setelah terbunuhnya Saidina Ali di Kufah.
 8. 8. BAHASA SYIAH Suatu jemaah atau golongan yang menganut suatu faham atau pendirian bahawa khalifah itu ISTILAH bukan masalah yang dipandang sebagai kemaslahatan umum yang dapat diserahkan kepada umat.
 9. 9. SYI’AH BERPECAH KEPADA BEBERAPA PUAK:
 10. 10. SYI’AH IMAMIYAH Dikenal sebagai “Syi’ah Imam dua belas”. Dikenal dengan Syi’ah Ja’fariyah. Imam Hanifah pernah menjadi muridnya. Sebahagian besar di Iran dan tidak terlalu besar di Iraq, Libanon, Pakistan, India, Afrika dan lain‐lain.
 11. 11. AKIDAH SYI’AH IMAMIYAH Perpecahan Syi’ah dengan Ahli sunnah Waljamaah terletak  pada pendirian Syi’ah tentang khalifah yang mereka sebut Imam. Suatu hadis yang di nisbahkan kepada Ja’far ash-Shadiq : “Barangsiapa yang tidak mengakui imam zamannya, maka ia akan mati seperti matinya orang jahiliyah”. Keimaman bukanlah suatu urusan umat yang dapat memilih dan menentukan siapa mereka sukai . Orang Syi’ah benci kepada khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman yang mereka pandang sebagai perampas
 12. 12. KESUCIAN PARA IMAM Para imam dijadikan daripada Nur. Tidak dapat salah dan lupa dan melaksanakan ajaran agama. Insan yang suci daripada dosa.
 13. 13. SEBAB PERPECAHANNYA
 14. 14. AHLI SUNNAH WAL- JAMAAH
 15. 15. AHLI SUNNAH WAL- JAMAAH
 16. 16. DI ANTARA DASAR IKTIKAD AHLI SUNNAH WAL- JAMAAH
 17. 17. DI ANTARA DASAR IKTIKAD AHLI SUNNAH WAL- JAMAAH
 18. 18. PENILAIAN AHLI SUNNAH WAL-JAMAAH TENTANG ILMU KALAM
 19. 19. PANDANG BALAS AHLI SUNNAH WAL- JAMAAH TENTANG IKTIQAD SYI’AH
 20. 20. PANDANG BALAS AHLI SUNNAH WAL- JAMAAH TENTANG IKTIQAD SYI’AH
 21. 21. PANDANG BALAS AHLI SUNNAH WAL- JAMAAH TENTANG IKTIQAD SYI’AH
 22. 22. KESIMPULAN Syiah adalah golongan (Firqah) yang terlalu mencintai Ali dan keturunannya secara khusus dan fanatik sehinggakan setengah daripada kaum Syiah mengatakan Saidina Ali adalah Tuhan.
 23. 23. Syiah berpecah kepada beberapa puak antaranya Syiah Imamiyah, Zaidiyah, Ismailiyah, Kisaniyah, Ghulzat yang mana golongan ini sama atau lebih menyeleweng kefahamannya dari Syiah Imamiyah melainkan Zaidiyah.
 24. 24. Dari segi ta’wil‐batin  (tafsiran), Syiah  terjerumus ke dalam  ajaran yang sangat  menyimpang dari  apa yang telah  digariskan Allah  dalam Al‐Quran.
 25. 25. Terdapat Firqah Syiah yang  mempercayai kewajipan menerima Imam  Dua Belas.
 26. 26. Surah Asy- Syuura : 15

×