Tajuk Pembentangan:
Aplikasi Pengajaran Berbantukan
Komputer Di Kalangan Guru Agama

       Nama Pembentang:
 Noral...
Pengenalan
• Pengajaran merupakan aktiviti atau proses penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu.


• Ciri-...
Pengajar

 Fasilitator         Pelatih
Role      Guru
Model
        Agama       Pendidik...
Penggunaan Komputer
• Komputer merupakan satu ALAT ELEKTRONIK
   yang kompleks dan mempunyai banyak kelebihan.
 • Merupa...
Aplikasi Pengajaran
Berbantukan Komputer
   Microsoft
  Power Point          Smart
          b...
BAB 6 :
 WALIMATUL URUS  – Pengenalan
(KENDURI KAHWIN)  dan Tujuannya

          –Hukum
          men...
Keberkesanan


       Inovatif
Kreatif         Efisien
Persepsi Guru Dalam Penggunaan
      Komputer

Mempelbagaikan kaedah pengajaran

Dapat meningkatkan minat pelajar

 ...
Selamat menyaksikan….
Ulasan


MembantuKeseronokan  Masa
Cadangan
Kebaikan penggunaan komputer
  Selamat
 menyaksikan
   ….
Ulasan kebaikan

Boleh menjimatkan masa.

Menarik perhatian para pelajar
(gambar, video, muzik, slide).

Pelajar mudah unt...
KELEMAHAN
PENGGUNAAN
 KOMPUTER
Bekalan
       Elektrik
 Jenis    Ulasan  Wire/Plug
projektor  kelemahan   rosak
       Suasa...
Membuat
                -Kelas
      persediaan
      awal        -Penyediaan barang
...
Cabaran

   • Sekolah

- Kemudahan komputer.
Peranan Pengetua


• Dzulkefdi Bin Masri
 • Bekas Pengetua
• Mahad Islam Brunei
Ulasan

   • Peruntukkan dari segi
 kewangan dari pihak Kerajaan.
• Perubahan semasa (globalisasi).
Cadangan


    • Persediaan guru.
• Mempelbagaikan sumber pengajaran.
CABARAN
• Peralihan
 penggunaan metod
 tradisional kepada
 penggunaan
 teknologi yang
 canggih.
Selamat menyaksik...
Ulasan

• Pengajajaran berpandukuan kitab (buku teks).
     • ABM (tulisan tangan).
 • Guru belum tahu menggunakan t...
Cadangan

• Adakan bengkel-bengkel atau
  kursus ICT dan komputer.
PEMBELAJARAN AKTIF

 -Penggunaan pelbagai
    kaedah.
  Think- Pair- Share
 Collaborative Learning
    Groups
 S...
Cabaran

      • E- pembelajaran

          Satu alternatif
  kaedah pembelajaran secara elektronik dan ...
Contoh perisian E-pembelajaran
Kesimpulan

Bagi meningkatkan dan memperhebatkan
  usaha-usaha ke arah pengajaran yang
berkesan memerlukan daya kreativi ...
• Kerja kami kerja berpasukan
  • Hasil keringat saya dan rakan-rakan
• Pembentangan terbaik mampu dihulurkan
   • Sila...
Pbk
Pbk
Pbk
Pbk
Pbk
Pbk
Pbk
Pbk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pbk

2,468 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

Pbk

 1. 1. Tajuk Pembentangan: Aplikasi Pengajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Guru Agama Nama Pembentang: Noralijah Bte Damong Haji Omarali 06B0011 Izyan Bte Dzulkefdi 06B0226 Norapizah Bte Zalani 06B0805 Nur Azrina Bte Ramlee 06B0840 Norsadiah Bte Matarsad 06B0841 Tarikh : 17hb Oktober 2009 Bersamaan 28hb Syawal 1430
 2. 2. Pengenalan • Pengajaran merupakan aktiviti atau proses penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu. • Ciri-ciri Pengajaran : Pengajaran melibatkan kegiatan tertentu Merancang Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran Memilih strategi pengajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Menilai dalam satu-satu pengajaran • Kegiatan-kegiatan disusun untuk pelajar bertujuan untuk membawa perubahan tingkah laku pada diri mereka dalam proses pengajaran.
 3. 3. Pengajar Fasilitator Pelatih Role Guru Model Agama Pendidik Pembimbing Pengasuh Penasihat
 4. 4. Penggunaan Komputer • Komputer merupakan satu ALAT ELEKTRONIK yang kompleks dan mempunyai banyak kelebihan. • Merupakan teknologi yang CANGGIH dan terkini. • Komputer merupakan alat atau mesin AUTOMATIK menerima dan mengolah data dengan bersistem. • Komputer boleh MENERIMA ARAHAN dari manusia. • Komputer berfungsi sebagai alat untuk memproses DATA menjadi MAKLUMAT
 5. 5. Aplikasi Pengajaran Berbantukan Komputer Microsoft Power Point Smart board Wordpress/ Blogspot.com Penggunaan CD Rom
 6. 6. BAB 6 : WALIMATUL URUS – Pengenalan (KENDURI KAHWIN) dan Tujuannya –Hukum mengadakan –Hukum menghadiri –Syarat-syarat menghadiri
 7. 7. Keberkesanan Inovatif Kreatif Efisien
 8. 8. Persepsi Guru Dalam Penggunaan Komputer Mempelbagaikan kaedah pengajaran Dapat meningkatkan minat pelajar Pengajaran guru berkesan
 9. 9. Selamat menyaksikan….
 10. 10. Ulasan Membantu Keseronokan Masa
 11. 11. Cadangan
 12. 12. Kebaikan penggunaan komputer Selamat menyaksikan ….
 13. 13. Ulasan kebaikan Boleh menjimatkan masa. Menarik perhatian para pelajar (gambar, video, muzik, slide). Pelajar mudah untuk memahami sesuatu pelajaran. Tidak banyak memberikan nota salinan.
 14. 14. KELEMAHAN PENGGUNAAN KOMPUTER
 15. 15. Bekalan Elektrik Jenis Ulasan Wire/Plug projektor kelemahan rosak Suasana bising
 16. 16. Membuat -Kelas persediaan awal -Penyediaan barang Menyediakan – berbalik kepada CADANGAN alternatif lain kaedah lama (tradisional) Memuat turun – space memory nota-nota salinan terlalu besar
 17. 17. Cabaran • Sekolah - Kemudahan komputer.
 18. 18. Peranan Pengetua • Dzulkefdi Bin Masri • Bekas Pengetua • Mahad Islam Brunei
 19. 19. Ulasan • Peruntukkan dari segi kewangan dari pihak Kerajaan. • Perubahan semasa (globalisasi).
 20. 20. Cadangan • Persediaan guru. • Mempelbagaikan sumber pengajaran.
 21. 21. CABARAN • Peralihan penggunaan metod tradisional kepada penggunaan teknologi yang canggih. Selamat menyaksikan. . .
 22. 22. Ulasan • Pengajajaran berpandukuan kitab (buku teks). • ABM (tulisan tangan). • Guru belum tahu menggunakan terpaksa mengikuti perkembangan • Guru mesti menanamkan minat.
 23. 23. Cadangan • Adakan bengkel-bengkel atau kursus ICT dan komputer.
 24. 24. PEMBELAJARAN AKTIF -Penggunaan pelbagai kaedah. Think- Pair- Share Collaborative Learning Groups Student- led Review Session Student Debate Exam questioning writing Class Research Symposium
 25. 25. Cabaran • E- pembelajaran Satu alternatif kaedah pembelajaran secara elektronik dan digital Persembahan secara animasi dibantu juga dengan bunyi dan suara Menyediakan bahan bantu mengajar yang relevan dengan teknologi hari ini.
 26. 26. Contoh perisian E-pembelajaran
 27. 27. Kesimpulan Bagi meningkatkan dan memperhebatkan usaha-usaha ke arah pengajaran yang berkesan memerlukan daya kreativi seorang guru agama seperti menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran, kerana ia boleh menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan, efektif dan produktif.
 28. 28. • Kerja kami kerja berpasukan • Hasil keringat saya dan rakan-rakan • Pembentangan terbaik mampu dihulurkan • Silap dan salah kami pohonkan

×