Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Diana Pluut
Inhoudsopgave
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Introductie
Vijf elementen van merkgedrag
Opzet onderzoek
Resultaten
Eindconclusie
Waarop...
Introductie
De laatste jaren is er een verschuiving gaande in de wijze waarop organisaties en
medewerkers met elkaar samen...
Vijf elementen van merkgedrag
Uit verschillende internal branding-theorieën blijken vijf aspecten belangrijk te zijn voor
...
Opzet onderzoek
Voor het onderzoek zijn 21 personen bij 19 organisaties geïnterviewd. Er is een onderverdeling
gemaakt naa...
Conceptueel model

Onderzoeksmodel

Zijn zzp’ers medemerkbouwers?

www.dicompass.nl
Resultaten onderzoek
Identiteit
Een aantal organisaties ziet zzp’ers niet als onderdeel van de organisatie-identiteit. Het...
Resultaten onderzoek (2)
Bekwaamheid
Zzp’ers worden ingehuurd voor competenties gericht op vakinhoudelijke kennis, de matc...
Eindconclusie onderzoek
Zien organisaties de door hen ingehuurde zzp’ers als medemerkbouwers van hun organisatie?
Het antw...
Waarop letten bij inhuur zzp’ers
Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is waar
organisaties op moeten letten bij het ...
The idea of getting people in the same
direction appears to be an
organizational problem. But what
executives need to do, ...
Zijn zzp’ers medemerkbouwers?

www.dicompass.nl
Over de auteur
Diana Pluut MBM heeft een marketing- en communicatieachtergrond en is werkzaam als
zelfstandig communicatie...
Interessante literatuur
•  D.A. Aaker (2004), Leveraging the
Corporate Brand (artikel)
•  R. Baane, P. Houtkamp, M. Knotte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zijn zzp'ers medemerkbouwers

364 views

Published on

Deze presentatie is een samenvatting van het onderzoek en de uitkomsten van mijn afstudeerscriptie Master of Brand Management (EURIB). Aan bod komen de vijf elementen van merkgedrag, opzet van het onderzoek, de resultaten en conclusie en waar organisaties op kunnen letten bij het inhuren van zzp’ers.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zijn zzp'ers medemerkbouwers

 1. 1. Diana Pluut
 2. 2. Inhoudsopgave •  •  •  •  •  •  Introductie Vijf elementen van merkgedrag Opzet onderzoek Resultaten Eindconclusie Waarop letten bij de inhuur van zzp’ers •  Over de auteur •  Interessante literatuur Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 3. 3. Introductie De laatste jaren is er een verschuiving gaande in de wijze waarop organisaties en medewerkers met elkaar samenwerken. Die verschuiving wordt gekenmerkt door een groeiende behoefte aan flexibilisering. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de forse toename van het aantal zzp’ers, en het feit dat organisaties steeds vaker en steeds meer werken met een flexibele schil. Maar wat is het effect van deze flexibilisering op het merkimago van een organisatie? Internal branding-theorieën stellen dat een aantal aspecten belangrijk is voor het merkgedrag van medewerkers. Het doet er hierbij niet toe of die medewerkers in dienst zijn of als zzp’er ingehuurd worden. Een stakeholder weet immers niet of hij met een interne of externe medewerker te maken heeft. Voor hem is dat ook niet relevant; het gedrag moet gewoon kloppen. Dit gedrag wordt gevoed door identificatie met de organisatie, betrokkenheid bij de organisatie, stimulatie door de opdrachtgever, bekwaamheid van de medewerker, en de mogelijkheid om het juiste merkgedrag te laten zien. Uit het onderzoek voor deze thesis blijkt dat niet alle organisaties zzp’ers als medemerkbouwers zien. Dat op zich is een risico. Alle medewerkers zorgen er immers voor dat het organisatiemerk tot leven komt. Ze moeten zich hiervoor wel verbonden voelen met de organisatie, product of dienst, zodat ze de verwachtingen kunnen waarmaken die gewekt zijn via marketing- en/of communicatie-uitingen. Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 4. 4. Vijf elementen van merkgedrag Uit verschillende internal branding-theorieën blijken vijf aspecten belangrijk te zijn voor merkgedrag. Die vijf elementen van merkgedrag worden hieronder kort toegelicht. •  Identificatie: identificatie met de organisatie en begrip hebben voor de waarden van de organisatie is voor een medewerker belangrijk, zodat hij vanuit die vertrekpunten kan handelen. •  Betrokkenheid: Een betrokken medewerker is bereid om een stapje extra te zetten, denkt na over oplossingen, deelt kennis en werkt mee aan het bouwen van het merk. •  Stimulatie: de rol van de manager/opdrachtgever is belangrijk voor medewerkerbetrokkenheid en om merkgedreven gedrag te stimuleren. Hierbij is voorbeeldgedrag essentieel. •  Bekwaamheid: medewerkers moeten bekwaam zijn en de juiste competenties in huis hebben om het gewenste merkgedrag te kunnen laten zien. Competenties afgeleid van merkwaarden en selectie aan de poort spelen hierbij een grote rol. •  Mogelijkheid: medewerkers moeten in staat gesteld worden om het juiste merkgedrag te kunnen laten zien. Hoe meer merkgerelateerde informatie een medewerker ontvangt, hoe groter zijn betrokkenheid bij het merk. Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 5. 5. Opzet onderzoek Voor het onderzoek zijn 21 personen bij 19 organisaties geïnterviewd. Er is een onderverdeling gemaakt naar de categorieën ‘eigenaarschap’ (geprivatiseerd, publiek, privaat), ‘geografie’ (internationaal, nationaal, regionaal), en ‘grootte’ (MKB, grootbedrijf). Tevens is met vier intermediairs gesproken. De personen die zijn geïnterviewd werken op de afdeling Marketing/Communicatie, HR/ Recruitment of Inkoop, of zijn directeur/oprichter. Op de volgende pagina staat het conceptueel en onderzoeksmodel afgebeeld. Dit model laat enkele ontwikkelingen in de samenleving, in arbeidsverhoudingen en in het merk-denken zien die invloed hebben op organisaties. Vanuit internal branding zijn de vijf elementen van merkgedrag genoemd. Aan de hand van die elementen is in het praktijkonderzoek gekeken of zzp’ers volgens inhurende organisaties medemerkbouwers zijn. In het onderzoek is ook meegenomen of organisaties zzp’ers als aanjager zien van veranderprocessen, bijvoorbeeld om merkgedreven gedrag te activeren/stimuleren. Juist vanwege de hoge mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en afstand tot de organisatie. Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 6. 6. Conceptueel model Onderzoeksmodel Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 7. 7. Resultaten onderzoek Identiteit Een aantal organisaties ziet zzp’ers niet als onderdeel van de organisatie-identiteit. Het al dan niet positief tegenover het inhuren van zzp’ers staan, heeft hierop geen invloed. Het aantal ingehuurde zzp’ers heeft hier ook geen invloed op. Het is dus niet zo dat organisaties die veel met externen werken, hen automatisch als onderdeel van de identiteit zien. Andersom geldt hetzelfde. Bij organisaties die weinig met zzp’ers werken, worden ze door de ene organisatie wel en door de andere organisatie niet als onderdeel gezien. Betrokkenheid De meeste respondenten zien dat zzp’ers het meest betrokken zijn bij de opdracht en dat wordt ook niet erg gevonden. Tevens is aangegeven dat zzp’ers heel resultaatgericht zijn en zo goed zijn als de laatste opdracht. Betrokkenheid bij een combinatie van opdracht, organisatie en vakgebied, lijkt een positieve invloed te hebben op wederzijdse betrokkenheid. Stimulatie Het aansturen van zzp’ers vinden organisaties makkelijker dan het aansturen van vaste medewerkers, omdat aansturing dan voornamelijk gericht is op het resultaat van de opdracht. Ruimte voor verbetering zit in het transformationeel* aansturen van zzp’ers. Het gaat hierbij om het vergroten van de emotionele betrokkenheid bij het merk. * Transformationeel leiderschap is gericht op motiveren en inspireren Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 8. 8. Resultaten onderzoek (2) Bekwaamheid Zzp’ers worden ingehuurd voor competenties gericht op vakinhoudelijke kennis, de match met het team en de organisatie, en zelfredzaamheid. Opvallend is wel dat competentie-eisen bij slechts enkele van de onderzochte organisaties zijn afgeleid van de merkwaarden. Hierdoor wordt de relatie tussen het merk (of merkbelofte) en competenties onvoldoende gelegd. Uit de resultaten blijkt ook dat een inhuurdesk of inkoop HR een positieve bijdrage levert aan de band tussen organisatie en zzp’er. Mogelijkheid Je verbonden voelen met het merk van een organisatie begint in het selectiegesprek en krijgt vervolg bij de start van de opdracht. Het is daarom jammer dat van de organisaties die informatie delen bij binnenkomst, slechts de helft daarvan aandacht besteedt aan het merk of de cultuur. Het zijn vooral praktische zaken die gedeeld worden. Aanjager Iets meer dan de helft van de organisaties waarmee is gesproken, zet zzp’ers in als aanjager van verandertrajecten. Redenen hiervoor zijn de expertise, afstand tot de organisatie, de frisse kijk, en vrijere en kritische blik. Daarentegen vindt iets minder dan de helft dat een verandering vanuit de eigen organisatie moet komen of zet er een bureau voor in. Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 9. 9. Eindconclusie onderzoek Zien organisaties de door hen ingehuurde zzp’ers als medemerkbouwers van hun organisatie? Het antwoord op deze vraag is ‘niet alle organisaties’. En voor die organisaties kan dat een risico zijn. Als een organisatie met een grote(re) flexibele schil werkt, is het relevant om zzp’ers als medemerkbouwers te beschouwen. Organisaties worden immers beoordeeld op onder meer het gedrag van hun medewerkers dat tot uiting komt in hun dienstverlening, klantenservice, processen, communicatie-uitingen, etc. Daarmee is dus ook het gedrag van de ingehuurde zzp’ers van belang. De organisaties waarbij zzp’ers wel beschouwd kunnen worden als medemerkbouwer zien het inhuren van zzp’ers als een bewuste keuze en zien hen als onderdeel van de organisatieidentiteit. Tevens zorgen ze voor verbinding van zzp’ers met het merk en voor het op één lijn brengen van de zzp’ers met de organisatie bij de start van de opdracht. Daarnaast zorgen ze er voor dat zzp’ers betrokken worden bij de organisatie. Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 10. 10. Waarop letten bij inhuur zzp’ers Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is waar organisaties op moeten letten bij het inhuren van zzp’ers, geredeneerd vanuit de vijf elementen van merkgedrag. Willen: identificatie en betrokkenheid Zzp’ers moeten passen bij de organisatie-identiteit, terwijl ze tegelijkertijd een frisse blik moeten houden. Betrokkenheid bij de opdracht en identiteit moet hoog zijn. Hierbij is het wel belangrijk om het kantelpunt van betrokkenheid in de gaten te houden. Als een zzp’er zich teveel vereenzelvigt met een organisatie, verliest hij zijn kritische blik en is de inzet van de zzp’er minder effectief. Verwachten: stimulatie Vanuit transactioneel oogpunt moet een opdrachtgever zorgen voor een goede samenwerking. Daarnaast moet hij zorgen voor emotionele betrokkenheid van een zzp’er bij het organisatiemerk, zodat een zzp’er het gewenste merkgedrag kan laten zien. Kunnen: bekwaamheid en mogelijkheid Bij het inhuren van zzp’ers moeten organisaties kijken naar vakinhoud (kennis, kunde, ervaring), zelfredzaamheid en onafhankelijkheid en of de zzp’er qua persoonlijkheid past bij het team en de organisatie. Het is aan te bevelen dat competentiecriteria worden afgeleid van de merkwaarden zodat ze bijdragen aan de merkbelofte. Daarnaast is het raadzaam om zzp’ers een introductieprogramma te laten doorlopen waarin toelichting is geïntegreerd van de organisatiestrategie, visie, merkwaarden en werkcultuur. Dat zorgt voor verbinding met en betrokkenheid bij de organisatie en het merk. Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 11. 11. The idea of getting people in the same direction appears to be an organizational problem. But what executives need to do, is not organize people but align them. (Kotter) Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 12. 12. Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 13. 13. Over de auteur Diana Pluut MBM heeft een marketing- en communicatieachtergrond en is werkzaam als zelfstandig communicatieadviseur. Zij heeft veel (internationale) ervaring op het gebied van interne communicatie, verandercommunicatie en cultuurtrajecten opgedaan bij organisaties als Ernst & Young, Rabobank, ING en Woonstad Rotterdam. Met deze thesis heeft Diana in 2012 de tweejarige opleiding Master of Brand Management bij EURIB/ European Institute for Brand management voltooid. Zijn zzp’ers medemerkbouwers? www.dicompass.nl
 14. 14. Interessante literatuur •  D.A. Aaker (2004), Leveraging the Corporate Brand (artikel) •  R. Baane, P. Houtkamp, M. Knotter (2011), Het nieuwe werken ontrafeld. Over Bricks, Bytes & Behavior •  L. van Beers, G. Nedeski (2010), Internal Branding 2.0 •  K. Birkigt, M.M. Stadler (1986), Corporate Identity & Corprate Image •  M. Van Eck, N. Willems, E. Leenhouts (2011), Internal branding in de praktijk. Het merk als kompas •  EURIB website: Bibliotheek & Kenniscentrum •  A. Giling (2003), Internal Branding: Een introductie •  L. Gratton (2000), Living Strategy •  M.J. Hatch, M. Schultz (2003), Bringing the corporation into corporate branding (artikel) Zijn zzp’ers medemerkbouwers? •  N. Ind (2010), Living the brand. How to transform every member of your organization into a brand champion •  F. Melin (2005), Brand Orientation Index. A research project on brand orientation and profitability in Sweden’s 500 largest companies (artikel) •  S.J. Miles, W.G. Mangold (2004), A Conceptualization of the Employee Branding Process; (2005), Positioning South West Airlines through employee branding (artikelen) •  H. Mintzberg (2009), Rebuilding Companies as Communities (artikel) •  C. Mitchell (2002), Selling the Brand Inside (artikel) •  R. Riezebos (2002), Merkenmanagement •  T. Rodenburg (2009), Internal branding. Van medewerkers naar medemerkers www.dicompass.nl

×