Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point

711 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Power point

  1. 1. Tingkatan 5
  2. 2. DEFINISI PergudanganProses/ aktiviti simpan barang di tempat yang selamat (gudang) hingga barangan tersebut dikeluarkan dari gudang untuk keperluan pengguna. Gudang Tempat khas yang disediakan oleh peniaga untuk simpan barang.
  3. 3. PERANAN PERGUDANGAN MEMBOLEHKAN AKTIVITIPENGELUARAN DAN BEKALAN PECAH YANG BERTERUSAN PUKAL DILAKSANAKANMEMUDAHKAN PERNIAGAAN MENGELAKKAN KEROSAKAN ANTARABANGSA DAN PEMBAZIRANMEMBANTU MENSTABILKAN MENJAMIN KESELAMATAN HARGA BARANG
  4. 4. CIRI – CIRI GUDANG YANG BAIK. RUANG YANG LUAS LOKASI YANG SESUAI DAN BARANG DISUSUN DENGAN TERATUR MEMPUNYAI CIRI PENGURUSAN YANG KESELAMATAN CEKAP DAN SISTEM YANG BAIK. PEREKODAN YANG TERATUR. KESESUAIAN DENGAN PERALATAN YANG LENGKAP BARANG YANG DISIMPAN
  5. 5. JENIS-JENIS GUDANG GUDANG PENGILANG GUDANG KERAJAANGUDANG PEMBORONG GUDANG BERBON GUDANG PERUNCIT PENYETORAN SEJUK.

×