Successfully reported this slideshow.

Két Java fejlesztő első Scala projektje

0

Share

Upcoming SlideShare
Docker+java
Docker+java
Loading in …3
×
1 of 24
1 of 24

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Két Java fejlesztő első Scala projektje

 1. 1. Két Java fejlesztő első Scala projektje Szabó Szilárd,Sörös Soma - switchedOn,DPC HOUG Szakmai nap 2015.10.07
 2. 2. Agenda ● Mi is az a Scala ● Miért pont a Scala? ● Kezdeti nehézségek ● Pro és Kontra ( Scala vs. Java 8 )
 3. 3. Mi is az a Scala? ● “Scalable Language” ● Néhány embernek olyan mint egy script nyelv – tömör – nincs útban típusosság – REPL, IDE “worksheet”-ek segítik a gyors visszajelzést ● Másoknak kedvelt nyelv a mission critical szerver rendszerek fejlesztéséhez. – Használók: Twitter, LinkedIn, Intel és sokan mások
 4. 4. Mi is az a Scala? - Kezdetben ● Java pontos-vesszők nélkül: – Hello world: – JVM-ben fut – Objektum Orientált – Teljes mértékű interoperabilitás a Java nyelvvel ● Szabadon kombinálhatóak a Java és Scala osztályok akár egy projekten belül object HelloWorld { def main(args: Array[String]) { println( "Hello, world!" ) } }
 5. 5. Mi is az a Scala? - OO és Funkcionális ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok object UnifiedTypes { def hello(arg:String) = s "Hello, $arg!" val list = List( "Egy string" , 732,'c',true,hello _) println(list) //> List(Egy string, 732, c, true, <function1>) println(hello( "Kozonseg")) //> Hello, Kozonseg! val function = list(4) .asInstanceOf[Function[String,String]] function( "Kozonseg") //> Hello, Kozonseg! }
 6. 6. Mi is az a Scala? - Unified types ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types
 7. 7. Mi is az a Scala? - Pattern matching ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types – pattern matching def matcher(x:Any) = x match { case 1 => "one" case _:Int => "Other integer" case h::t => s "List with $h" case h::t if h == 1 => s "First element is one" case Person(first,last) => s "Hello, $first!" case _ => "Nothing else matched" } //> matcher: (x: Any)String matcher(1) //>r1: String = one matcher(2) //>r2: String = Other integer matcher(persons) //>r3: String = List with Person(Or,Doe) matcher(List(1,2)) //> r4: String = List with 1 matcher(Person( "John","Doe"))//> r5: String = Hello, John! matcher("Alma") //> r6: String = Nothing else matched =========================================================== final case class ::[B](override val head: B, private[scala] var tl: List[B]) extends List[B] { override def tail : List[B] = tl override def isEmpty: Boolean = false }
 8. 8. Mi is az a Scala? - magassabb rendű fgvények ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types – pattern matching – magassabb rendű függvények def sum(f: Int => Int, a: Int, b: Int): Int = if (a > b) 0 else f(a) + sum(f, a + 1, b) =========================================================== def sumInts(a: Int, b: Int): Int = sum(id, a, b) def sumSquares(a: Int, b: Int): Int = sum(square, a, b) def sumPowersOfTwo(a: Int, b: Int): Int = sum(powerOfTwo, a, b) def id(x: Int): Int = x def square(x: Int): Int = x * x def powerOfTwo(x: Int): Int = if (x == 0) 1 else 2 * powerOfTwo(x - 1) ========================================================== def sumInts(a: Int, b: Int): Int = sum(x => x, a, b) def sumSquares(a: Int, b: Int): Int = sum(x => x * x, a, b)
 9. 9. Mi is az a Scala? - Currying ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types – pattern matching – magassabb rendű függvények – részleges függvény alkalmazás (currying) def sum(f: Int => Int)(a: Int, b: Int): Int = if (a > b) 0 else f(a) + sum(f)(a + 1, b) =========================================================== val sumInts = sum(x => x) val sumSquares = sum(x => x * x) val sumPowersOfTwo = sum(powerOfTwo) // (a:Int,b:Int)=>Int =========================================================== sumInts(1,10) sumSquares(1, 10) sumPowersOfTwo(10, 20)
 10. 10. Mi is az a Scala? - Immutable adatszerkezetek ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types – pattern matching – magassabb rendű függvények – részleges függvény alkalmazás (currying) – hatékony immutable adatszerkezetek
 11. 11. Miért pont a Scala? ● Skálázódó megoldásokat kerestünk – kiválasztott keretrendszereket Scalaban fejlesztették (akka, Play Framework) ● A nyelv funkcionális természete könnyebbé teszi a többszálú alkalmazások írását – kevesebb mutable állapot – Future-ök és az Actor modell ● Kockázatcsökkentő tényezők – Sikeres POC – Könnyed együttműködés a Javával ● Java libraryk használhatóak ● A java osztályok a Scala típusrendszer részét képezik ● Egy projekten belül és keverhetjük az implementációs nyelvet ● Fejlesztőként miért? – Érdekes – Kevesebb boilerplate kód
 12. 12. Kezdeti nehézségek ● Nyelvi különbségek ● Funkcionális megközelítés – side effect mentes kód ● Rengeteg lehetőség – kiválasztani a “megoldásokat” – kialakítani egy egységes coding standardet
 13. 13. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: case class Person(firstName:String, lastName:String) Java: public class Person { private String firstName; private String lastName; String getFirstName () { return firstName; } void setFirstName (String firstName) { this.firstName = firstName;} String getLastName () { return lastName;} void setLastName (String lastName) { this.lastName = lastName; } int hashCode() .... boolean equals(Object o) { .... } }
 14. 14. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: list.sortWith((x,y) => { val cmp=x.lastName.compareTo(y.lastName) if (cmp==0) x.firstName.compareTo(y.firstName)< 0 else cmp<0 }) Java: list.sort((x,y)-> { int cmp=x.lastName.compareTo(y.lastName); return cmp!=0 ? cmp : x.firstName.compareTo(y.firstName) } Lambda kifejezések
 15. 15. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: import scala.math._ var (maxFirstLen, maxSecondLen) = (0, 0) list.foreach { x => maxFirstLen = max(maxFirstLen, x.firstName.length) maxSecondLen = max(maxSecondLen, x.lastName.length) } Java: Lambda kifejezések
 16. 16. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: trait AsyncInput[T]{ def onReceive(acceptor: T=>Unit): Unit def read: Future[T] = { val p = Promise[T]() onReceive(p.success(_)) p.future } } ================================================== Java: interface AsyncInput<T> { void onReceive(Acceptor<T> acceptor); default Future<T> read() { final CompletableFuture<T> promise= new CompletableFuture<>(); onReceive(x -> promise.complete(x)); return promise; } } =================================================== Interfész alapértelmezett metódussal
 17. 17. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: trait LoggedAsyncInput[T] extends AsyncInput[T]{ abstract override def onReceive( acceptor: T => Unit) : Unit = { super.onReceive(x => { println(s "received:${x}") acceptor(x) }) } } ================================================= trait MyToString { override def toString = s "[${super.toString}]" } Java: Interfész alapértelmezett metódussal
 18. 18. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: persons.filter(_.firstName == "Jon") ============================================= persons.par.filter(_.firstName == "Jon") Java: persons.stream().filter( x -> x.firstName.equals( "Jon")) .collect(Collectors.toList()) ========================================== persons.parallelStream().filter( x -> x.firstName== "Jon") .collect(Collectors.toList()) Stream műveletek a Collectionökön
 19. 19. Scala sajátosságok ● Miért érdemes a scalát választani? – A nyelv struktúráltsága ● DSL – típusos – használható a nyelvi struktúrákban ● Mi teszi ezt lehetővé? – Flexibilis szintaxis, a különböző szintaktikus cukorkák – Paraméterek név szerinti átadása és annak szintaxisa – Makrók
 20. 20. Scala sajátosságok - Flexibilis szintaxis I. ● Metódusoknak tetszőleges neve lehet ○ def +++(x:Int, y:Int) = x*x*y*y ● Az egy paraméterrel rendelkező metódusok meghívhatóak infix módon ○ 1 to 100 == 1.to(100) ● A kerek és a kapcsos zárójel felcserélhetősége ○ future(1) == future{1} ● Egy függvényt definiálhatunk több paraméterlistával is ○ def until(cond: =>Boolean)(body: => Unit) : Unit ● ...
 21. 21. Scala sajátosságok - Flexibilis szintaxis II. ● Kód blokkokat is átadhatunk függvény paraméterként név szerinti átadással ○ Példa DSL object Do { def apply(body: => Unit) = new DoBody(body) } class DoBody(body: => Unit) { def until(cond: => Boolean): Unit ={ body while (cond) body } } ================================================ var x = 0 Do { x = x + 1 } until (x < 10)
 22. 22. Ami kimarad az előadásból ● Makrók ○ http://docs.scala-lang.org/overviews/macros/usecases.html ● For comprehension ○ Ezek használata a saját adatszerkezeteken ■ foreach ■ flatMap ■ map ● Monádok ● Monoidok ● Unchecked Exceptions
 23. 23. Q&A
 24. 24. Felhasznált források ● Felhasznált irodalom ○ http://docs.scala-lang.org/ ○ http://www.scala-lang.org/docu/files/ScalaByExample.pdf ○ http://kukuruku.co/hub/scala/java-8-vs-scala-the-difference-in-approaches-and-mutual- innovations ● Hasznos linkek: ○ Coursera ■ Bevezezető kurzus: https://www.coursera.org/course/progfun ■ Haladó kurzus: https://www.coursera.org/course/reactive

×