Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Libor Coufal - Australská národní knihovna - přednáška Praha 22.3.2017

964 views

Published on

Prvni část - digitální sbírky a služby

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Libor Coufal - Australská národní knihovna - přednáška Praha 22.3.2017

 1. 1. DIGITÁLNÍ SBÍRKY A JEJICH DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ V NÁRODNÍ KNIHOVNĚ AUSTRÁLIE LIBOR COUFAL
 2. 2. Národní knihovna Austrálie v digitálním světě
 3. 3. 1901 – Parlamentní knihovna Parlamentní knihovna, Melbourne
 4. 4. 1912 – povinný výtisk • Copyright Act • Zavádí povinný výtisk na federální úrovni “The publisher of every book which is first published in the Commonwealth … shall, within one month after publication, deliver at his own expense a copy of the book to the Librarian of the Parliament…”
 5. 5. První bedna knih naložená během stěhování do Canberry, 1926 1927 – Canberra
 6. 6. 1960 – Národní knihovna „A body corporate is hereby established under the name "National Library of Australia".“ (National Library Act 1960)
 7. 7. Mosaika složená z náhledů titulních stránek ve webovém archivu PANDORA (autor: Alex Osborne) 1968 – samostatná budova
 8. 8. Rada knihovny Mr Ryan Stokes Managing Director & CEO Seven Group Holdings Pty Ltd Dr Marie-Louise Ayres D-G, Executive Member Ms Jane Hemstritch Prof Kent Anderson Mr Thomas Bradley Ms Janet Hirst Mr Douglas Snedden Julian Leeser MP Senator Claire Moore Ms Alice Wong
 9. 9. Organizační struktura
 10. 10. Poslání Shromáždit, uchovat a zpřístupnit: • Dokumentární zdroje národního významu vztahující se k Austrálii a australským lidem • Další významný ne-australský knihovní materiál
 11. 11. Fondy NLA • Australský (národní) fond – Publikované materiály (K/R) – Nepublikované materiály (S) – Zaměření na humanitní a sociální vědy + scénická umění • Zahraniční – Východní/jiho-východní Asie a Pacific(S) • V místních jazycích • V „západních“ jazycích publikované mimo region – „Zbytek“ světa (S) • Týkající se Austrálie nebo ovlivňující Austrálii
 12. 12. Fondy NLA • Fyzické a digitální – Knihy – Noviny, časopisy, magazíny, zpravodaje, … – Hudebniny – Mapy – Webový materiál – Obrazový materiál (fotografie, kresby, malby, …) – Orální historie a folklór – Archivy osob a institucí – Vládní publikace – Výroční zprávy – Efeméra
 13. 13. Statistiky • > 10 mil. jednotek, 6,9 mil. titulů • 414 zaměstnanců (6/2016, plné úvazky), 73 dobrovolníků • Rozpočet (2015/16): – Vláda – 58,4 mil. AUD (9,7 mil. – nákup fondů) – Externí zdroje – 17,3 mil. AUD
 14. 14. „Elektronické publikace“ • 80. léta • Diskety (CD, DVD, USB Flash) • < 5 TB Nejstarší známá publikace na pevném nosiči (1980)
 15. 15. Digitalizace • OH&F – 46 tis. hod. • ANDP – 22,4 mil. stran • Knihy, časopisy – 1,1 mil. stran • Ostatní – 1,3 mil. „stran“ Příklad digitalizačního workflow
 16. 16. Archivace webu • 1996 – Pandora – Výběrový archiv – 9 partnerů • 2005 – celoplošné sklizně .au – 1x ročně – Internet Archive • 2011 – AGWA – 3x ročně • Asijské fondy – Archive-It
 17. 17. Total web archive collections: 434 TBs AU domain harvests from Internet Archive: 380 TBs PANDORA Archive: 28 TBs Australian Government Web Archive: 26 TBs 88% 6% 6% Comparative data size of the NLA web archive collections Whole domain harvests PANDORA Archive AGWA
 18. 18. Australian Government Web Archive
 19. 19. • 2008 – discovery/delivery • Agregátor australského obsahu – NLA, státní a teritoriální knihovny, kulturní a vědecké instituce – 1400 sbírek – Metadata + plné texty + digitální objekty
 20. 20. 28 Digitised Newspapers and more, 203,784,410 Journals, articles and research, 151,380,087 Archived websites (1996 - now), 115,424,117 Books, 21,280,629 Pictures, photos, objects, 8,390,501 Music, sound and video, 4,243,480 Government Gazettes, 2,320,236 People and organisation, 1,097,608 Diaries, letters, archives, 654,461 Maps, 636,222 Lists, 88,428 Digitised Newspapers and more Journals, articles and research Archived websites (1996 - now) Books Pictures, photos, objects Music, sound and video Government Gazettes People and organisation Diaries, letters, archives Maps Lists
 21. 21. Trove jako platforma • Uživatelsky generovaný obsah – Fotografie (Flickr) – Korektury OCR – Komentáře, štítkování – Uživatelské seznamy • Data dostupná přes API
 22. 22. Povinný výtisk 2016 Všechny australské publikace • Literární, dramatická, hudební a umělecká díla • Tištěná i digitální • Nekomerční i komerční
 23. 23. Umožňuje knihovně • Sklízet web • Vyžadovat publikace bez DRM • Definovat „australské“
 24. 24. Požadavky na vydavatele Doručit knihovně do 1 měsíce od vydáníOffline Doručit knihovně do 1 měsíce od vyžádáníOnline Offline & Online Ze zákona povinnost doručit kopii „offline“ Po dohodě s knihovnou možno doručit „online“
 25. 25. Digitální výzvy a příležitosti • Finanční situace • Nárůst digitálního materiálu • Digitální povinný výtisk • Nové technologie • Očekávání veřejnosti a vlády
 26. 26. Digital Library Infrastructure Replacement Program (DLIR) Motivace: • Mandát shromáždit, zpracovat, uchovat a trvale zpřístupnit digitální informace • Prudký nárůst digitálních zdrojů • Původní infrastruktura zastralá/nedostačující
 27. 27. DLIR • 7/2012 – 6/2017 (5 ročních fází) • Cca 15 mil. AUD • Z rozpočtu knihovny • Interní zdroje – Projektové řízení – Vývoj, implementace, integrace • Tendr (DocWorks + Preservica)
 28. 28. DLIR - projekty • Digital Collecting Project • Digital Preservation Project • System Replacement Project • Web Archiving Project • NCM Upgrade • Mass Digitisation • Legacy Digital Library Decommission • Digital Library Security • Pictures and Manuscripts Digital Collecting Project • Discovery Systems Integration Project • Data Migration project
 29. 29. eDeposit
 30. 30. eDeposit edeposit service Digital Library Collections (metadata management system) Secure storage system Reftracker Integrated Library Management System Preservica Libraries Australia
 31. 31. edeposit workflow Publisher submits digital pub & metadata via edeposit service File & metadata uploaded to Digital Management System Staff notified via email alert Weekly transfer of metadata to ILMS & Libraries Australia Staff upgrade catalogue record Transfer of data to Digital Preservation system
 32. 32. Akceptované formáty
 33. 33. Change email address to bundaleerpress@netspace.net .au
 34. 34. Serials Application : Staff Worksheet Amend/remove personal contact details – address phone no etc.
 35. 35. Hromadný deposit Retrieve files using FTP DRM & virus scan Metadata extraction Group file into submission Send to Banjo
 36. 36. Katalogizační záznam - Australian journal of politics & history
 37. 37. Záznam v systému NLA Digital Collection Management
 38. 38. Zpřístupnění webových archivů
 39. 39. Co nás čeká • Život po DLIR • Projekt „Digital Business“ • National Digital Deposit Network – Ve fázi vyjednávání • GLAMPeak

×