Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dalj, 30.06.2012.
Da se podsjetimo!
•  Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi:  – Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju   projekta  – J...
Prethodna studija  izvodljivosti       Studija      izvodljivosti   Financijski sporazum          ...
RAZLIKA U PRISTUPU EK I PRIVATNOG SEKTORAŠto je projekt?ISO/PMI: “Niz aktivnosti radi postizanja jednog iliviše specifično...
  Financijski kapaciteti predlagatelja  projekta i partnera  Organizacijski kapaciteti (prethodno  iskustvo)  Re...
1.  Razvoj projektne ideje sukladno planovima i   programima organizacije (kao dio projektnog   ciklusa) i priprema l...
Call for Proposals.rarGuidelines for Grant Applicants.pdfGuidelines for GrantApplicants_nesluzbeni hrvatskiprijevod.pdfLoc...
•  Guidelines for  Applicants (GfA)•  Važno dobro  proučiti!•  Pružaju odgovore  na sva važna  pitanja odreĎeno...
◦ Zašto je objavljen odreĎeni natječaj?◦ Što je svrha potpora?◦ Koji su prioriteti natječaja?◦ Koje dokumente i izvore ...
JAVNEPARTNERSTVA   POLITIKE     PROMJENE
1.111.111,00 EUR x 3min. 50.000,00 EUR         max. 250.000,00 EURmin. 50% dopustivih        max. 95% dopu...
  Pravna osoba sa statusom neprofitne i nevladine  organizacije ili formalne mreže organizacija  uključujući udruge ...
  U provedbu projekta mora/može biti uključen  barem 1 partner, ali može i više.  Podijela poslova i odgovornosti me...
  Partneri sudjeluju u pripremi i provedbi projektnih  aktivnosti.  Partneri imaju pravo na pokriće projektnih trošk...
  Druge organizacije, uključujući medije (pod  uvjetom da neće ostvarivati profit, a rezultati  će biti od javne kor...
  Korisnik potpore (nositelj projekta) ima  mogućnost ugovaranja usluga, nabave roba i  radova u svrhu provedbe proj...
•  Trajanje projekta: npr. ne može kraće od 12 niti  duže od 24 mjeseca.•  Projekt se mora provoditi i imati utjecaj u...
  Tiskana: 1 original + 3   NAZIV       TISKANA  ELEKTRONSKA  kopije, odvojiti iz     DOKUMENTA     V...
  Pošta ili sl. servis npr.:  2/10/16. (uključujući i  taj dan, vidljivo na  pečatu). MeĎutim, mora  biti zaprim...
  Upite šaljemo na: procurement@safu.hr  Kranji rok za slanje upita: 21 dan prije prije  isteka roka za prijavu.  ...
  ...i donijeli odluku o pripremi prijave projekta....  Dobro bi bilo i podsjetiti se da li već imamo  sakupljene, p...
23
  Financijska perspektiva 2007.– 2013. je  sedmogodišnji financijski okvir  osnova za  kreiranje jednogodišnjih pro...
Razdoblje 2007-13: Instrument      za pretpristupnu pomoć (IPA)    IPA je integriran pretpristupni instrument za...
ZNAČENJE I SVRHA:    PRETPRISTUPNI FONDOVI (IPA) /    PROGRAMI ZAJEDNICEPRETPRISTUPNI FONDOVI (namijenjeni zemljama ...
Zemlja kandidat        Zemlja članica                  Korištenje sredstava EU PHARE       ...
Komponente IPA programa i RH  1. IPA      2. IPA       3. IPA      4. IPA    5. IPAKomponenta  ...
I P A komponenta II.Prekogranična i transnacionalna suradnja u RH •  Jadranska prekogranična suradnja •  Slovenija – ...
Principi CBC  Partnerski pristup: svi ključni akteri su uključeni u proces;  Višegodišnje programiranje: strateški pri...
Programsko podruĉje:            www.croatia-serbia.com
Prekogranični program Hrvatska – SrbijaVrijednost programa u periodu 2007 – 2009:5.400.000 Eura (EU)+ 1.015.590 Eura (Sufi...
Prekogranični program Hrvatska – Srbija      Prioriteti programa              MjerePrioritet 1: Održiv...
www.hu-hr-ipa.comProgramsko podruĉje:
Vrijednost programa u periodu 2007. – 2009. :   19.307.299 Eura (EU)   + 4.997.184 Eura (Sufinanciranje)Trajanje pro...
Prioriteti programa           MjereI. ODRŽIVI RAZVOJ I RAZVOJ  Mjera 1.1: Održivi razvoj i atraktivanTURIZMA ...
  Kriteriji prihvatljivosti:   - financijski: min. EUR 325.000 – max. 1.000.000   - prihvatljivi podnositelji: jed...
Fond za ulaganje u znanost i inovacije jedna je od operacija iz Prioriteta 2 (Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstv...
KOMPONENTA IV              OPERATIVNI PROGRAM              ZA RAZVOJ LJUDSKIH          ...
IPA komponenta V.              IPARD program  Mjera 101: Investiranje u poljoprivredna gospodarstva  Mje...
Od 2007. - 2011. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milija...
  Portal Europske unije: ec.europa.eu  EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid  Delegacija EK u Hrvatskoj: www.delhrv.ec.e...
8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.

988 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.

 1. 1. Dalj, 30.06.2012.
 2. 2. Da se podsjetimo!
 3. 3. • Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi: – Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju projekta – Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i ostalim dionicima) – Praćenju provedbe i vrednovanju projekta
 4. 4. Prethodna studija izvodljivosti Studija izvodljivosti Financijski sporazum 4
 5. 5. RAZLIKA U PRISTUPU EK I PRIVATNOG SEKTORAŠto je projekt?ISO/PMI: “Niz aktivnosti radi postizanja jednog iliviše specifičnog cilja u planiranom roku i sdefiniranim proračunom”EK: “Projekt je instrument koji služi postizanjuvišeg cilja (programa) kao pomoć pri provedbiviših politika” 5
 6. 6.  Financijski kapaciteti predlagatelja projekta i partnera Organizacijski kapaciteti (prethodno iskustvo) Relevantnost projekta Metodologija Održivost Proračun i financijska isplativost
 7. 7. 1. Razvoj projektne ideje sukladno planovima i programima organizacije (kao dio projektnog ciklusa) i priprema logičkog okvira2. Provjera ispunjavanja svih uvjeta navedenih u Smjernicama za prijavu projekata (GfA: Guidelines for Applicants)3. Donošenje odluke o organizacijskoj strukturi projekta (partnerstva i sl.)4. Ispunjavanje Obrasca za prijavu (Application Form), Obrasca proračuna (Budget Form) i Obrasca logičke matrice (Log Frame)5. Popunjavanje ostalih obrazaca i prikupljanje potrebne dokumentacije
 8. 8. Call for Proposals.rarGuidelines for Grant Applicants.pdfGuidelines for GrantApplicants_nesluzbeni hrvatskiprijevod.pdfLocal Publication for Call forProposals.pdfPoziv na radionice.pdfPrijavni obrazac_prva radionica.docPrijavni obrazac_druga radionica.docPoziv na projektne klinike.pdfPrijavni obrazac za projektne klinike.doc 8
 9. 9. • Guidelines for Applicants (GfA)• Važno dobro proučiti!• Pružaju odgovore na sva važna pitanja odreĎenog natječaja.
 10. 10. ◦ Zašto je objavljen odreĎeni natječaj?◦ Što je svrha potpora?◦ Koji su prioriteti natječaja?◦ Koje dokumente i izvore podatka treba još konzultirati?
 11. 11. JAVNEPARTNERSTVA POLITIKE PROMJENE
 12. 12. 1.111.111,00 EUR x 3min. 50.000,00 EUR max. 250.000,00 EURmin. 50% dopustivih max. 95% dopustivihtroškova troškova  ostali izvori ne smiju dolaziti iz EU fondova niti Europskog razvojnog fonda  izvori: vlastiti, od partnera, drugih donatora
 13. 13.  Pravna osoba sa statusom neprofitne i nevladine organizacije ili formalne mreže organizacija uključujući udruge graĎana, profesionalne i poslovne udruge, sindikate, zaklade, akademske i istraživačke institucije/organizacije. Registrirana u zemlji članici EU, RH, Makedoniji, Turskoj, Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Srbiji, uključujući Kosovo. Organizacije=nositeljice projekata - moraju biti odgovorne za pripremu i provedbu projekta (ne mogu samo pružiti pravnu osobnost) i ne smiju biti u situaciji bankrota i sl. Organizacija mora biti registrirana i operativna barem godinu dana prije roka za prijavu (provjeriti rokove u GfA).
 14. 14.  U provedbu projekta mora/može biti uključen barem 1 partner, ali može i više. Podijela poslova i odgovornosti meĎu partnerima treba biti jasna. Ukoliko nositelj projekta nije registriran u RH, MORA se prijaviti u partnerstvu s prihvatljivom organizacijom iz RH.
 15. 15.  Partneri sudjeluju u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti. Partneri imaju pravo na pokriće projektnih troškova, kao i nositelj projekta. Uz prethodno navedene organizacije, partneri još mogu biti: ◦ Lokalne i regionalne samo-uprave i lokalne i regionalne agencije. ◦ Trans-nacionalne organizacije (npr. Organizacije koje zastupaju/predstavljaju grupu/nekolicinu organizacija registriranih u nekoliko različitih zemalja) pod uvjetom:  da njihove članice uključuju barem jednog predstavnika zemlje kandidatkinje i EU članice,  da je više od polovine organizacija članica nevladina/neprofitna organizacija.  SAMO ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA BORBE PROTIV DISKRIMINACIJE: partneri mogu biti i vjerske zajednice!
 16. 16.  Druge organizacije, uključujući medije (pod uvjetom da neće ostvarivati profit, a rezultati će biti od javne koristi). Ne mogu dobiti bespovratna sredstva, ali imaju pravo na pokriće troškova nastalih njihovim sudjelovanjem u projektnim aktivnostima (npr. putni troškovi, dnevnice i sl.). Ne moraju ispunjavati uvjete kao prijavitelji i partneri.
 17. 17.  Korisnik potpore (nositelj projekta) ima mogućnost ugovaranja usluga, nabave roba i radova u svrhu provedbe projekta. Aktivnosti nabave provode se prema posebnom pravilniku (Annex IV standardnog obrasca sporazuma) i pravilnost njihove provedbe posebno se prati.
 18. 18. • Trajanje projekta: npr. ne može kraće od 12 niti duže od 24 mjeseca.• Projekt se mora provoditi i imati utjecaj u RH. MeĎutim, dio akcija (ne više od 20% ukupno dopuštenih izravnih troškova) može se provoditi izvan RH (npr. vi možete otići na edukaciju u inozemstvo i sl.) i sukladno popisu zemalja navedenima u Smjernicama (EU članice, zemlje pristupnice itd.).• Može se prijaviti više projekata, ali će se sredstva odobriti isključivo za jedan projekt – nema ograničenja po pitanju partnerstva.
 19. 19.  Tiskana: 1 original + 3 NAZIV TISKANA ELEKTRONSKA kopije, odvojiti iz DOKUMENTA VERZIJA VERZIJA (CD) Obrasca za prijavu V. Check list i VI. A) Obrazac  Declaration by the prijave  Applicant i posebno B) Obrazac uvezati proračuna   C) Obrazac 1 CD (isto dokumenata logičke matrice   kao i u tiskanoj verziji: ukupno 3) D) Legal Entity Sheet X X Koristiti originalne obrasce i paziti na E) Financial Identification X X ograničenja u broju Form stranica i sl.
 20. 20.  Pošta ili sl. servis npr.: 2/10/16. (uključujući i taj dan, vidljivo na pečatu). MeĎutim, mora biti zaprimljeno do dana održavanja 1. procjene. Osobna dostava: isti rokovi, ali do 16,00h. Paziti na pakiranje kuverte i pravilno adresiranje.
 21. 21.  Upite šaljemo na: procurement@safu.hr Kranji rok za slanje upita: 21 dan prije prije isteka roka za prijavu. Odgovori na pitanja: najkasnije 11 dana prije isteka roka za prijavu. Pitanja i odgovori bit će objavljeni na www.safu.hr
 22. 22.  ...i donijeli odluku o pripremi prijave projekta.... Dobro bi bilo i podsjetiti se da li već imamo sakupljene, pripremljene podatke... tj. što nam sve treba za uspješnu prijavu.
 23. 23. 23
 24. 24.  Financijska perspektiva 2007.– 2013. je sedmogodišnji financijski okvir  osnova za kreiranje jednogodišnjih proračuna EU. Proračun EU iznosi 864,4 milijardi eura. RH ima pravo koristiti 1A komponentu proračuna koja se odnosi na Programe zajednice i četvrtu komponentu proračuna koja uključuje program IPA.
 25. 25. Razdoblje 2007-13: Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)  IPA je integriran pretpristupni instrument za države kandidatkinje (npr. Hrvatska) i potencijalne kandidate (npr. Bosna i Herzegovina, Albanija, itd.) umjesto CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD instrumenata; Financijska alokacija (2007-2013) Italija, koju predlaže EK: 12.9 bio € ~10.2 bio Slovenija € će najvjerojatnije biti alocirano kao rezultat zajedničkog stajališta Hrvatska Europskog vijeća; EU STRUKTURNI IPA ima 5 komponenata namijenjenih FOND provedbi acquis-a i pripremi za EU fondove prilikom pristupanja: (I) CBC Program pomoć u tranziciji i izgradnji Cilj 3 IPA CBC IPA institucija; (II)Prekogranična suradnja; (III) Regionalni razvoj; (IV) Razvoj ljudskih potencijala; (V) Ruralni razvoj;
 26. 26. ZNAČENJE I SVRHA: PRETPRISTUPNI FONDOVI (IPA) / PROGRAMI ZAJEDNICEPRETPRISTUPNI FONDOVI (namijenjeni zemljama kandidatima)Pomoć zemlji kandidatkinji u procesu pregovora s EU vezan uz:• Izgradnju administrativnih kapaciteta državne uprave i lokalne i regionalne samouprave za upravljanje fondovima• Uskladivanje s pravnom stečevinom EU• Poticanje konkurentnosti regija koje zaostaju u razvojuPROGRAMI ZAJEDNICE (namijenjeni zemljama članicama)• Provedba zajedničkih politika EU• Povezivanje zemalja članica na promicanju zajedničkih vrijednosti• Promicanje konkurentnosti cijele EU kroz programe za istraživanje i razvoj, te inovacije.
 27. 27. Zemlja kandidat Zemlja članica Korištenje sredstava EU PHARE IPA STRUKTURNI Fond za ISPA FONDOVI regionalni SAPARD 2007. – 2013. razvoj (ERDF)2004. – 2006. KOHEZIJSKI FOND 27
 28. 28. Komponente IPA programa i RH 1. IPA  2. IPA  3. IPA  4. IPA  5. IPAKomponenta Komponenta Komponenta Komponenta Komponenta IZGRADNJA REGIONALNA REGIONALNI RAZVOJ RURALNIINSTITUCIJA i i RAZVOJ LJUDSKIH RAZVOJ PRIJELAZNA PREKO- RESURSA POMOĆ GRANIČNA SURADNJAKandidati i potencijalni kandidati Samo zemlje kandidati 28
 29. 29. I P A komponenta II.Prekogranična i transnacionalna suradnja u RH • Jadranska prekogranična suradnja • Slovenija – Hrvatska • MaĎarska – Hrvatska • Hrvatska – BiH • Hrvatska – Srbija • Hrvatska – Crna Gora • Transnacionalni programi: SEES i Mediterranean
 30. 30. Principi CBC Partnerski pristup: svi ključni akteri su uključeni u proces; Višegodišnje programiranje: strateški pristup suradnji. CBC Višegodišnji program je “Zajednički programski dokument (ZPD)” te će se revidirati 2010; “Podijeljeno upravljanje”: Programi se pripremaju na razini ministarstva ( u suradnji s županijama) i provode na razini županija (partneri s obje strane granice); Odgovornost: partneri su odgovorni za korištenje javnih fondova EU i moraju izvještavati o njihovom korištenju; Program mora biti: (i) zajednički; (ii) bez razlike u financiranju po zemlji; (iii) imati zajedničke upravljačke strukture; (iv) podržavati zajedničke prekogranične projekte, koje vodi jedan “Zajednički partner”; Sporazum: između zemalja koji surađuju potpisivat će se Sporazum o razumijevanju
 31. 31. Programsko podruĉje: www.croatia-serbia.com
 32. 32. Prekogranični program Hrvatska – SrbijaVrijednost programa u periodu 2007 – 2009:5.400.000 Eura (EU)+ 1.015.590 Eura (Sufinanciranje)Trajanje programa:2007 – 2013Opći cilj programa:Potaknuti prekograničnu suradnju kako bi se potaknula raznolikosti poboljšala regionalna privreda na za društvo i okoliš održiv načinte istovremeno poboljšali dobrosusjedski odnosi.
 33. 33. Prekogranični program Hrvatska – Srbija Prioriteti programa MjerePrioritet 1: Održivi socio-ekonomski razvoj Mjera 1.1: Ekonomski razvoj Mjera 1.2: Zaštita okoliša Mjera 1.3: People-to-PeoplePrioritet 2: Tehniĉka pomoć Mjera 2.1: Upravljanje i provedba programa Mjera 2.2: Informiranje o programu i evaluacija programa
 34. 34. www.hu-hr-ipa.comProgramsko podruĉje:
 35. 35. Vrijednost programa u periodu 2007. – 2009. : 19.307.299 Eura (EU) + 4.997.184 Eura (Sufinanciranje)Trajanje programa:2007 – 2013Opći cilj programa:Razvoj temeljen na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te intenzivne društveno- gospodarske interakcije izmeĊu dviju strana u programski prihvatljivom podruĉju.
 36. 36. Prioriteti programa MjereI. ODRŽIVI RAZVOJ I RAZVOJ Mjera 1.1: Održivi razvoj i atraktivanTURIZMA okoliš Mjera 1.2: Održivi razvoj turizma na području rijeka Mure, Drave i DunavaII. RAZVOJ GOSPODARSTVA I Mjera 2.1: Gospodarska suradnjaLJUDSKIH KAPACITETA Mjera 2.2: Razvoj zajedničkih ljudskih kapacitetaIII. TEHNIĈKA POMOĆ
 37. 37.  Kriteriji prihvatljivosti: - financijski: min. EUR 325.000 – max. 1.000.000 - prihvatljivi podnositelji: jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, županijske ili lokalne razvoje agencije, javne ustanove, javna poduzeća u većinskom vlasništvu JR(L)S, županijske /općinske turističke zajednice (10 županija) - vrste projekata: (i) razvoj nove ili postojeće poslovne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama i novim ili postojećim poslovnim inkubatorima te drugim poslovnim subjektima koji podupiru razvoj malog i srednjeg poduzetništva; ii) razvoj i nadogradnja javne turističke infrastrukture. - provedba projekata: max. 18 mjeseci 37
 38. 38. Fond za ulaganje u znanost i inovacije jedna je od operacija iz Prioriteta 2 (Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva) Mjere 2 (Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju) iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007- 2009. u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), III C Komponenta. 38
 39. 39. KOMPONENTA IV OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2007 - 2009. PRIORITETI PROGRAMA• Prioritet 1 – Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo ukljucivanje u tržište rada• Prioritet 2 – Jačanje socijalnog ukljucivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada• Prioritet 3 – UnaprijeĎivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti• Prioritet 4 – Tehnička pomoć
 40. 40. IPA komponenta V. IPARD program Mjera 101: Investiranje u poljoprivredna gospodarstva Mjera 103: Investiranje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda Mjera 201: Poboljšanje okoliša i krajolika-pilot projekti Mjera 202: Priprema i provedba lokalnih razvojni strategija u ruralnim područjima Mjera 301: Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture Mjera 302: Razvoj gospodarskih aktivnosti u selima
 41. 41. Od 2007. - 2011. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore. Informirajte se na vrijeme o postupku prijave i potrebnoj dokumentaciji.• Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa e-pošta: ipard@mps.hr telefon: 01/6106-947 / 01/6106-947 01/6109-633 / 01/6109-633 fax: 01/6106-909• Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju e-pošta: info@dmssa.hr telefon: 01/6002-742 ; 01/6002-742 01/6002-744 / 01/6002-744 fax: 01/6002-852 41
 42. 42.  Portal Europske unije: ec.europa.eu EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid Delegacija EK u Hrvatskoj: www.delhrv.ec.europa.eu Središnji državni ured za razvojnu strategiju i upravljanje EU fondovima: www.strategija.hr Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje: www.safu.hr Vodič kroz informacije o EU: www.entereurope.hr www.eurocult.org www.mobilnost.hr www.europe.hr Regionalna konkurentnost: www.regionalna-konkurentnost.hr Prekogranična suradnja Mađ.-Hrv.:www.hu-hr-ipa.com Prekogranična suradnja Srb.-Hrv.: www.croatia-serbia.com Natječaji HZZ-a: http://www.hzz.hr

×