Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.1. izrada m plana

931 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4.1. izrada m plana

 1. 1. Izrada marketing planaProjekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc)Nositelj: Općina Erdut 8/28/2012 1
 2. 2. Prijedlog skice plana marketinga1. Izjava o misijiKakvo želite da bude vaše poduzeće?Koja su glavna tržišta, proizvodi?Pogledajte Radni list 1.2. Ciljevi i zadaci u sljedećoj i naredne tri godineTo su širi ciljevi i zadaci navedeni u Radnim listovima, 2,3 i 4.3. Planirani prihod iz prodaje i planirana dobit u sljedećoj i naredne tri godinePogledajte Radne listove 5 i 6.4. Proizvodi/uslugeKratak opis vaših proizvoda/usluga, uključujući planirana I već izvršena poboljšanja koja mogu utjecati napostavljene ciljeve i zadatke. Pogledajte Radni list 7.5. Vaša ciljana tržištaNavedite ih i kratko opišite. Radni list 8.6. Mogućnosti ciljanih tržištaVeličina tržišta, mogući prihod od prodaje, dobit i sl.Pogledajte Radni list 9.7. Kako ćete ostvariti postavljene ciljeve i zadatkePogledajte Radni list 14 kao podsjetnik. A. Generalna strategija ( Radni list 15) B. Strategija prema konkurentima C. Strategija promocije D. Strategija ciljena, mjesta i načina prodajeKratki opis strategije cijena (Radni list 10 ), kratka izjava o lokaciji, radnom vremenu I načinima prodaje. E. Proračun marketinga8. Mogući problemi u ostvarenju postavljanih ciljeva i zadatakaKratki opis i predložena rješenja -Radni list 11.9. Rokovi i koristi pojedinih marketinških akcijaSažetak iz Radnih listova 12 i 13.10. Terminski plan pregleda i ocjene izvršenja plana marketingaKratak raspored datuma pregleda.8/28/2012 2
 3. 3. 1.Radni list za izjavu o misiji poduzeća Izjavom misiji se navodi razlog postojanja vašeg poduzeća.Odgovorite na postavljana pitanja, zaokružite ključne riječi, a zatim, izjavu o misiji iskažite u jednoj ili dvije kratke rečenice. Kupci: Proizvodi ili usluge: Tržišta: Ekonomski ciljevi: Ostali ciljevi poduzeća: Komparativna prednost: U čemu ste zaista dobri (bolji od drugih)? Kakvu korist imaju zaposlenici u poduzeću? Izjava o misiji:8/28/2012 3
 4. 4. 2.Radni list za definiranje dugoročnih (strateških) ciljeva poduzeća Proces strateškog planiranja definira kvalitativne ciljeve.Područja na koja se planiranje odnosi su sljedeća: Pozicioniranje:Gdje želite da je mjesto vašeg podzeća na tržištu i među konkurentima?Kako želite da ga vidi vaše ciljano tržište? Segmentiranje:Koje segmente zaista želite privući? Kulturna razina:Kakva želite da je poslovna kultura vašeg poduzeća?( Sustav vrijednosti) Razlikovanje:Po čemu se vaše poduzeće razlikuje od konkurencije?Što je vaša prednost u odnosu na konkurenciju? Društvena odgovornost:Koju još svrhu, osim ostanka I profitablinog poslovanja treba imati vaše poduzeće u društvu? Dugoročni( strateški) ciljevi Nakon što ste razmislili o strategiji u svakom od navedenih područja, možete definirati ciljeve. Ciljevi poduzeća trabaju biti: jednostavni, realni, afirmativni i imati vremenski rok izvršenja.Cilj 1:Odgovorna osoba:Rok:Cilj 2:Odgovorna osoba:Rok:Cilj 3:Odgovorna osoba:Rok:Cilj 4:Odgovorna osoba:Rok: 8/28/2012 4
 5. 5. 3.Radni list za definiranje taktičkih zadataka ili pretvaranje dugoročnih ciljeva u kratkoročne (taktičke) zadatke Da bismo postigli dugoročne ciljeve (Radni list 2), trebamo ih podijeliti u kratkoročne zadatke koje ćemo izvršiti u sljedećoj godini:Dugoročni cilj broj __:Kratkoročni zadatak:Odgovorna osoba:Rok:Dugoročni cilj broj __:Kratkoročni zadatak:Odgovorna osoba:Rok:Dugoročni cilj broj __:Kratkoročni zadatak:Odgovorna osoba:Rok:Dugoročni cilj broj __:Kratkoročni zadatak:Odgovorna osoba:Rok:Dugoročni cilj broj __:Kratkoročni zadatak:Odgovorna osoba:Rok: 8/28/2012 5
 6. 6. 4.Radni list za definiranje osobnih ciljeva poduzetnika Trebaju vam dvije skupine ciljeva: jedna za poduzeće i jedna za vas.Vaši osobni ciljevi su na prvom mjestu, jer za svoje poduzeće, zasigurno, ne želite razvojnu strategiju koja je suprotnavašim željama i planovima.Vi možete odlučiti da prodate poduzeće, da ga izgradite da bude među najvećima,da ga zadržite malim, da budete tehnološki pionir…Svaka od ovih želja vlasnika ima snažan utjecaj na marketing! Osobni ciljevi poduzetnika vezani za poduzeće1. Koliko novaca želite ili mislite da trebate zaraditi?2. Kakav način života želite za sebe i svoju obitelj?3. Koliko veliko želite da postane vaše poduzeće?4. Kako će vaše poduzeće odražavati vašu osobnost?5. Koliko ste spremni riskirati?U kojim područjima?6. Što želite postići u sljedećih pet godina? 8/28/2012 6
 7. 7. 5.Radni list za definiranje preliminarnih marketinških ciljeva, planiranog prihoda od prodaje I planirane dobitiMarketinški ciljevi:Planirani prihod od prodaje za svaki proizvod (grupu proizvoda)/uslugu: Proizvod/usluga/grupa Sljedeće godine Za tri godine (količina X cijena=prihod) (količina X cijena=prihod)12345678910 Ukupno: 0 0Planirana dobit (prije poreza) za svaki proizvod(grupu)/uslugu Proizvod/usluga/grupa Sljedeće godine Za tri godine (kuna) (kuna)12345678910 Ukupno: 0 0 8/28/2012 7
 8. 8. 6. Radni list za prikaz sažetka osobnih I poslovnih ciljeva1. Navedite svoje najvažnije osobne ciljeve:2. Navedite svoje poslovne ciljeve:A.Kvanitativni ciljevi Sljedeće godine Za tri godine1 Prodaja (količina )2 Prihod od prodaje (kuna)3 Dobit proje oporezivanja4 Čista dobit ( nakon oporezivanja)5 Čista dobit (% od prodaje)6 Udio na tržištu7 Neto vrijednost (imovina-obveze)8 Broj zaposlenikaB.Kvalitativni ciljevi1 Tržišna pozicija2 Djelatnost3 Ciljana tržišta4 Poslovna kultura5 Ostalo (navesti)3. Mogući konflikti između osobnih I poslovnih ciljeva:4. Bilješke 8/28/2012 8
 9. 9. 7.Radni list za definiranje korisnosti I primjenjivosti proizvoda/usluge Da biste što kvalitetnije odgovorili na pitanja u ovom radnom listu, pitajte svoje kupce, dobavljače, prodavače I ostale zainteresirane , za što bi se vaši proizvodi još mogli upotrijebiti. Možda će vam njihovi odgovori dati ideje za nove primjene, što može značiti povećanje prodaje.Koristite ove ideje kako biste ponovo razmislili o načinu prodaje svojih proizvoda. Savjet: Popunite ovaj radni list za svaki proizvod koji imate u svom proizvodnom/prodajnom programu!Naziv proizvoda/usluge:Koje su njegove/njezine osobine?Kako se upotrebljeva?Kako se prodaje? (pojedinačno, rinfuza, s ostalim proizvodima I sl)Koje su ostale mogućnosti njegove primjene?Koje želje I potrebe ispunjava proizvod?Tko bi još mogao imati takve želje I potrebe? 8/28/2012 9
 10. 10. 8.Radni list - sažetak korisnosti i primjenjivosti svih proizvoda/usluga poduzeća Proizvod/usluga Koristi koje pruža Moguća ciljana tržišta 8/28/2012 10
 11. 11. 9.Radni list - Upitnik za klijente poduzeća (kupci/dobavljači)Cijenjeni klijenti, Molimo vas da posvetite nekoliko minuta ispunjenju ovog kratkog upitnika. Naš je cilj dati vam uslugu koju trebate, želite I zaslužujete ! Vaši iskreni odgovori na sljdeća pitanja u tome će nam pomoći.1. Kako biste ocijenili kvalitetu posla koji smo do sada obavili za vas? (Molimo da zokružite brojeve 1-5 gdje je 5=jako dobro, 4=odlično, 3= dobro, 2= zadovoljava I 1= slabo.) 1 2 3 4 5Ako odgovor nije "5", molimo navedite zašto.2. Kako ocjenjujete pridržavanje rokova u poslu kojeg obavljamo za vas? (Molimo da zokružite brojeve 1-5 gdje je 5=jako dobro, 4=odlično, 3= dobro, 2= zadovoljava I 1= slabo.) 1 2 3 4 5Ako odgovor nije "5", molimo navedite zašto.3. Postoji li neki novi proizvod/usluga koje biste željeli da vam ponudimo?4. Molimo vas da nam date konstruktivnu kritiku koja bi nam mogla pomoći. 8/28/2012 11
 12. 12. 10.Radni list - Smjernice podzetniku u odreĎivanju raspona cijene Popunjavanje ovog radnog lista korisno je iz najmanje dva razloga.Prvo, sadrži natuknice koje olakšavaju postavljanje cijena. Drugo, ukazuje što sve utječe/može utjecati na određivanje politike cijena.Ispunio: Datum:Proizvod/usluga:Raspon cijene : od kn/kom/kg/l do kn/kom/kg/l1. Najniža cijena: a) Marža iznosi % prodajne cijene b) Najniža cijena koju prelaže proizvođač iznosi kn/kom/kg/l c) Varijabilni trošak po jedninci proizvoda iznose d) Fiskni trošak po jedninci proizvoda iznose2. U određivanju cijene ovog proizvoda treba uzeti u obzir: Trošak proizvodnje Trošak prodaje Kvalitetu Konkurenciju Potražnju Trajnost Dodatne usluge Trošak ulaska na tržište Ostalo( navedite):3. Koeficijent obrtaja zaliha je puta godišnje.4. Prosječni koeficijent obrtaja zaliha u mojoj djelatnosti je puta godišnje.5. Trenutačna cijena ovoga proizvoda je kuna/kg/kom/lit6. Procjenjujem da ću ove godine prodati (navesti količinu proizvoda u kg/kom/lit)7. Moje fiksne troškove pokriva kuna mjesečno.8. Najviša prodajna cijena je kuna/kg/kom/lit.(procjena se temelji na uočenoj vrijednosti za kupca)9. Bilješke 8/28/2012 12
 13. 13. 11.Radni list za rješenje problema Pokušajte analizirati sebe I svoje poduzeće. Budite što objektivniji. Identificirajte vaše najveće snage I I slabosti. Osvrnite se oko sebe I pokušajte preopoznati najveće prijetnje, ali I prilike koje biste možda mogli iskoristiti.Snage: Slabosti:Prijetnje: Prilike: Nakon što ste napravili SWOT analizu, probajte identificirati najvažnije probleme I puteve za njihovo rješavanje?Što je problem?Koji su mogući uzroci?Koji su mogući pravci rješenja? 8/28/2012 13
 14. 14. 12.Radni list - Plan prodaje - razrada po marketinškim akcijama Plan prodaje-razrada po marketinškim akcijama je i taktički plan.Taktički planovi su detaljno razrađeni kratkoročni zadaci kojima se koordinirano ostvaruju postavljeni strateški marketinški ciljevi.Zato, ispunite tablicu za svaku akciju i svaki veći korak te akcije. Npr. ako je cilj akcije povećanje prodaje proizvoda "A" za 50.000 kuna do kraja sljedećeg kvartala, jasno je da postoji niz koraka koje treba poduzeti:zaposliti i obučiti nove prodavače, pripremiti marketinšku podršku dodatnom reklamom I promotivnim materijalom, osmisliti novu ambalažu, otvoriti nova ciljna tržišta….itd.Ispunio: Datum:Strateški cilj: Rok OdgovornaAkcija: Rezultati: izvršenja: osoba: 8/28/2012 14
 15. 15. 13.Radni list - Plan marketinške akcije-razrada po koracima Jedan od načina kako da pratite rokove izvršenja jest da ih pratite unatrag do krajnjeg roka izvršenja. Kada započeti pojedini korak?Koji su koraci kritični za održavanje krajnjeg roka?Što više međudatuma, tim bolje! Oni vam daju kontrolne točke za praćenje izvršenja krajnjeg roka, a time i postavljenog zadatka.Ispunio: Datum:Korak akcije: Rok:Status: Završen u potpunosti Uglavnom završen Ostalo (navesti ):Korak akcije: Rok-treba dovršiti do: Datum dovršenja:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 8/28/2012 15
 16. 16. 14.Radni list - Četiri strateške marketinške varijable Strateške marketinške varijable moraju se birati kombinirati u svjetlu svojih sadašnjih i budućih ciljanih tržišta. Vaš cijeli plan marketinga mora biti usmjeren na zadovoljenje želja i potreba tih tržišta. Pobrinite se da se aspekti svake varijable u slučaju vašeg poduzeća međusobno nadopunjuju. 1. Proizvod/usluga Zaokružite odgovor! 1. Novi 2. Promijenjen 3. S novom primjenom (modificiran) Mjesto proizvoda u životnom ciklusu: a) krava muzara b) zvjezda u usponu c) vlasnikov miljenik d) pod upitnikom 2. Cijena Za krajnjeg korisnika Za distributere I trgovce Cijena imidža Cijena prodora na tržište Osjetljivost tržišta na promjene cijena 3.Distribucijski kanali Mjesto Oznake, putokazi Mailing Neposredna prodaja preko prodavača u dućanu Telemarketing 4. Promocija Reklama ( uključuje i poslovne imenike, reklamne kataloge) Odnosi s javnošću Izložbe, sajmovi Pakiranje Posebna promocija (prigodni popusti) Osobne prezentacije Školovanje prodajnog osoblja UnapreĎenje prodaje (popusti, krediti, nagradni kuponi) Imidž Dopisi (na ime I prezime kupca) Cirkularna pisma, brošure, leci8/28/2012 16
 17. 17. 15.Radni list - Sadašnja strategije u vašem poduzeću Strategije ne možete promijeniti preko noći jer su one koncepcijske, opće, složene, organske interaktive i sustave. One su dio vaše poslovne kulture.One odražavaju vaša stajališta i osobnost. Ostvarenje vaših ciljeva neraskidivo je vezano za odabrane strategije.Ocijenite sadašnje stanje u vašem poduzeću davanjem odgovora na sljedeća pitanja! Agresivna ili Aktivna ili Teži cilju ili Vaša sadašanja strategija: obrambena? pasivna? oportuna?MarketingPoslovodstvo-managementFinancijeProizvodnjaOragnizacijaŠto treba mijenjati i u kojem pravcu, možete zaključiti nakon što pročitate neke od navedenih strategija!1. Marketinškea) racionalizacija distribucijeb) razvoj novog tržištac) povećanje udjela na postojećem tržištud) ponuda novog proitzvoda na postojećem tržištue) traženje novih tržišta za postojeće proizvodef) razvoj novih proizvoda za nova tržišta2. Poslovodnea) smanjenje tržšta-povratak na najprofitabilnijab) održavanje postojeće ponude I udjelac) smanjenje troškovad)smanjenje poduzeća3. Financijskea) smanjenje ponude-samo najprofitabilniji proizvodib) čisto preživljavanje ( prodaja ili spajanje dijelova poduzeća)c) pauza u ulaganjima-moratorij ili usporavanja4. Proizvodnaa) poboljšanje postojeće tehnologije5. Organizacijskaa) poboljšanje vještina, umijeća I efikasnosti-novi načini obavljanja postojećih poslova,novi način proizvodnje, kontrola zaliha, planiranje proizvodnja 8/28/2012 17
 18. 18. Hvala na pažnji!!8/28/2012 18

×