Planiranje razvoja malih poduzećaProjekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc)Nositelj: Općina...
Cilj:  Sagledati pristup u procesu razvoja  malog/srednjeg poduzeća        Projekt: Razvoj infrastrukture u28....
Sadrţaj:  Konkurencija  Što je potrebno za uspjeh  Identifikacija problema  Faze rasta MSP-a  Model rasta  Pla...
Konkurencija  Proizvodi i usluge vašeg poduzeća trebaju biti:BOLJI  BRŢI        JEFTINIJI           ...
KonkurencijaBudi drugačiji!!!!        Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012      gospodarskoj zoni BB   ...
Uspjeh    Stimulativno okruţenje i politike za razvoj MSP                      Opsjednutost   ...
Problem                        7      Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012    gospod...
ProblemKako identificirati problem i                Prevelike                       ...
Problem Dječja psihologija...Postavljati pitanjeZAŠTO?      ZAŠTO?        ZAŠTO?....           Pr...
Faze rasta MSP  Problem=f(faza /uz/rasta)                                       T...
Faze rastaZašto rast?!  Za većinu malih poduzeća rast je neplaniran  Udaljavanje od postojećih problema  Razvoj podu...
Kutura malog poduzeća              Red                                Nered  ...
Opcije razvoja MSP                         (Ansoffova matrica)                  ...
Model rasta MSP                U kojem smijeru ide razvoj poduzeća!?                    ...
Model rasta DUBS                        Razvojni projekti           Ciljevi     Trţ...
Razvoj poduzeća              (PDCA koncept)            PRONALAŢENJE             RJEŠE...
Razvoj poduzeća                             (PDCA ciklus)          PDCA (plan–do–chec...
Zaključak  MSP imaju drugačiji koncept razvoja od velikih poduzeća kada  se uzmu u obzir elementi poduzetničkog proces...
Zaključak             Komunikacija             (networking)    Prilike           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3. rast i razvoj msp

865 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3. rast i razvoj msp

 1. 1. Planiranje razvoja malih poduzećaProjekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc)Nositelj: Općina Erdut
 2. 2. Cilj: Sagledati pristup u procesu razvoja malog/srednjeg poduzeća Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 2
 3. 3. Sadrţaj: Konkurencija Što je potrebno za uspjeh Identifikacija problema Faze rasta MSP-a Model rasta Planiranje rasta Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 3
 4. 4. Konkurencija Proizvodi i usluge vašeg poduzeća trebaju biti:BOLJI BRŢI JEFTINIJI LJEPŠI od konkurencije i ...vodite računa da TRŢIŠTE ZNA DA ONI TO UISTINU I JESU!!! Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 4
 5. 5. KonkurencijaBudi drugačiji!!!! Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 5
 6. 6. Uspjeh Stimulativno okruţenje i politike za razvoj MSP Opsjednutost Znanje o upravljanju proizvodima/usluga poduzećem ma za kupce Predani zaposlenici Izvrsna poslovna usluga Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 6
 7. 7. Problem 7 Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB
 8. 8. ProblemKako identificirati problem i Prevelike zalihe? Loša kontroalnjegove prave uzroke?! Materijaln naplate i troškovi? potraţiva nja? Neprimjer Trošak ena rada? potrošnja vlasnika? FINANCIJSKI Nedovolja PROBLEMI; Problem Reţije? n radni likvidnosti; kapital? Identifikacija UZROKA Problemi Promet/r s ealizacija bankom? ? Prevelika Marţe/cij OS? ene? Troškovi proizvodn je? Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 8
 9. 9. Problem Dječja psihologija...Postavljati pitanjeZAŠTO? ZAŠTO? ZAŠTO?.... Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 9
 10. 10. Faze rasta MSP Problem=f(faza /uz/rasta) Timski rad/delegiran Rani rast je („izgradnja”p Konsolidacija oduzeća) (profitabilno Preţivljavanje poslovanje) (zaraditi za Start up ţivot)Poslovnaideja Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 10
 11. 11. Faze rastaZašto rast?! Za većinu malih poduzeća rast je neplaniran Udaljavanje od postojećih problema Razvoj poduzeća= razvoj poduzetnika-vlasnika Rast je reflekcija osobnog uspjeha (ego) Rast radi preţivljavanja Stvaranje novih radnih mjesta Zarada ($) Povećanje obujma proizvodnja Više slobodnog vremena Borba protiv konkurencija Nezavisnost u odnosu na druge Ispunjenje osobnih ambicija Samoaktualizacija... Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 11
 12. 12. Kutura malog poduzeća Red Nered Poduzetnički pothvat/malo poduzećeJavna uprava/korporacija Formalna organizacija/procedure Neformalna organizacija Odgovornost Povjerenje Informacija Procjena Razgraničenost duţnosti Preklapanje Planiranje Intiucija Korporativna strategija Strateška svijest Kontrola Osobna autonomija Standardi Osobni ciljevi Transparentnost Netransparentnost Funkcionalizam Holistički pristup Sustav/i Osjećaj (feeling) Nagrađivanje prema performancama Kupci/mreţa kontakata (izloţenost) Pozicijski status Vlasništvo Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 12
 13. 13. Opcije razvoja MSP (Ansoffova matrica) Postojeći Novi Postojeći Pentracija Razvoj trţišta na druga trţišta (Regionalna ekspanzija; (Povećanje udjela na trţištu; Pronalaţenje novih kupaca) krađa dijela trţišta o konkurencije) Novi Razvoj proizvoda Diversifikacija (Novi proizvodi za isto trţište) (Veliki rizik! ) (Potpuna diversifikacija)H. Igor Ansoff (December 12, 1918 – July 14, 2002) was aRussian American, applied mathematician and businessmanager. He is known as the father of Strategic management. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 13
 14. 14. Model rasta MSP U kojem smijeru ide razvoj poduzeća!? Ključni eksterni faktori Ključni interni utjecaja na rastfaktori utjecaja na rast 1. Korak: 2. Korak: 3. Korak: Postojeće Potencijal za Razvojni perfomance rast projekti Vrijeme % sreće Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 14
 15. 15. Model rasta DUBS Razvojni projekti Ciljevi Trţišta Resursi Management Financijske (sposobnosti i projekcije opredijeljenost)Ključni doprinosmanagementa Tržišne prilikeSvijest o okolinipoduzećaStrateška svijestVrijeme iangažman BAZA POTENCIJALA ZA RAST Resursi Kontrola Iskustvo Ideje Leadership POSTOJEĆA BAZA PERFORMANCI MARKETING PROIZVODNJA/OPERACIJE FINANCIJE I KONTROLA Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 15
 16. 16. Razvoj poduzeća (PDCA koncept) PRONALAŢENJE RJEŠENJA. Početak PLANIRANJE IMPLEMENTACIJE AKCIJA. . Promjena u poslovanju. UOČAVANJE RAZUMIJEVANJE SIMPTOMA. PROBLEMA.Utvrditi što nije u Identifikacija stvarnih redu? uzroka. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 16
 17. 17. Razvoj poduzeća (PDCA ciklus) PDCA (plan–do–check–act or plan–do–check–adjust) je iterativna metoda upravljanja od 4 koraka koja se koristi u1. Planiraj poslovnim sustavima za kontrolu i kontinuirano poboljšanje2. Uradi procesa i proizvoda.3. Provjeri4. Djeluj PDCA was made popular by Dr. W. Edwards Deming, who is considered by many to be the father of modern quality control; however he always referred to it as the "Shewhart cycle". Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 17
 18. 18. Zaključak MSP imaju drugačiji koncept razvoja od velikih poduzeća kada se uzmu u obzir elementi poduzetničkog procesa (prilika, resursi te poduzetnik i njegov tim) Razvoj MSP temelji se na uočavanju trţišnih prilika i njihovom (is)korištenju u pravo vrijeme Poduzetnik i njegov tim su najkritičnija komponenta P- procesa , odnosno osobine poduzetnika-lidera (osoba koja uči i podučava druge; integritet, samostalnost i poštenje; graditelj P-kulture i organizacije) i njegovog tima ( relevatno iskustvo, motivacija i predanost radu, komunikacija, kreativnost, prilagodljivost, opsjednutost uspjehom) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 18
 19. 19. Zaključak Komunikacija (networking) Prilike Resursi Poslovni plan Strategija Neizvjesnost Egzoegene sile Kreativnost Liderstvo Tim Nesigurnost Kontekst tržišta kapitala Osnivač Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 19

×