2. strategija msp

2,020 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2. strategija msp

 1. 1. Strateško upravljanje u malom poduzećuProjekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc)Nositelj: Općina Erdut
 2. 2. Cilj Upoznati se s procesom strateškog planiranja u poslovnom sustavu:  Važnost  Razine  Dinamičnost Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 2
 3. 3. Sadržaj: Što je strategija? Strateški management Proces strateškog planiranja Strateška analiza (SWOT) Razine strateškog planiranja Zaključak Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 3
 4. 4. Što je strategija? Strategija – „...smijer u kojem se ide organizacija u duljem vremenskom periodu: koristeći svoje prednosti, kombinirajući resurse u izazovnom okruženju s ciljem zadovoljavanja potreba tržišta i ispunjavajući očekivanja (svojih) dionika.”(G.Johnson and K.Scholes. Exploring Corporate Strategy‘; Gerry Johnson is one of Europe’s most highly regardedProfessors of Strategic Management; emeritus professor of Strategic Management at Lancaster University ManagementSchool and a Senior Fellow of the Advanced Institute of Management Research. Kevan Sheffield, professor of strategicmanagement at Hallam University and formerly director of the Sheffield Business School.) U svakoj organizaciji postoji nekoliko strateških razina, od sveobuhvatne do individualne (korporativna, strategija profitne jedinice, operativna) Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 4
 5. 5. Što je strateški management? Strateški management je vezan za donošenje strateških odluka, koje predstavljaju odgovore na sljedeća pitanja:  Kamo poduzeće želi stići u duljem vremenu (SMIJER)  Na koji tržištima se poduzeće želi natjecati i koje aktivnosti poduzima u tom smislu (tržište; opseg)  Kako poduzeće može biti uspješnije (performanca) od konkurenata na tim tržištima (prednosti)  Koji vanjski faktori iz okruženja utječu na sposobnosti poduzeća da se takmiči na tržištima (okolina)  Koje su vrijednosti i očekivanja svih onih (dionici) koji imaju moć odlučivanja u poduzeću i oko njega Strateški management= način upravljanja strategijom Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 5
 6. 6. Što je strateški management? Proces strateškog managementa ima tri galvne komponente: STRATEŠKA ANALIZA IMPLEMENTACIJA STRATEŠKI IZBOR STRATEGIJE Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 6
 7. 7. Što je strateški management? 1. Strateška analiza – obuhvaća analizu pozicije poduzeća i razumijevanje eksternih faktora koji mogu na nju utjecati. Postoji čitav niz alata koji mogu pomoći u ovom proces:  PEST analiza - razumijevanje „okruženja” u kojem poduzeće djeluje  Scenarij analiza  Analiza „5 sila” (5F) – identificiranje sila koje utječu na konkurentsku poziciju poduzeća u gospodarskoj grani  Segmentacija tržišta  Analiza konkurencije  Analiza faktora kritičnih za uspjeh  SWOT analiza Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 7
 8. 8. Što je strateški management? 2. Strateški izbor – ovaj proces uključuje:  razumijevanje prirode očekivanja dionika poslovnog sustava („temeljna pravila”)  Identificiranje strateških opcija  Evaluacija strateških opcija i  Selekcija strateških opcija 3. Implementacija strategije – translatiranje strategije koja je analizirana i odabrana u konkretnu aktivnost- najčešće najteži dio procesa Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 8
 9. 9. Rezime....Razine strateškog djelovanja/razmišljanja Korporativna strategija (strateško planiranje) – vodič cijelog strateškog procesa poslovnog sustava; (najčešće) sadržan u misiji poduzeća Starategija poslovne jedinice (taktičko planiranje) – fokusiran na određeno tržište; odnosi se na strateške odluke o izboru proizvodnog programa, zadovoljavanja potreba potrošača, prednosti u odnosu na konkurenciju, korištenje ili stvaranje novih mogućnosti/potencijala... Operativna strategija (operativno planiranje) – odnosi na organizaciju svakog dijela poslovnog sustava s ciljem implementacije korporativne i strategije poslovne jedinica; fokusirana na resurse, procese, ljude... Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 9
 10. 10. Planovi prema strateškoj razini odlučivanja Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 10
 11. 11. Proces strateškog planiranja Vizija i misija poduzeća Ciljevi  Strategija = način za postizanje ciljeva, temelji se na ciljevima  Strategija dolazi od starogrčke riječi stratēgos i doslovno znači "vođenje vojske" (grč. stratos : vojska, ago: voditi, strategos : vojskovođa). Vremenom je izgubljeno to prvobitno značenje, i koristi se da bi se označilo postupanje usmjereno ka ostvarivanju određenog cilja nakon dužeg planiranja.  Pojmovi strategija i taktika su usko povezani. Oba označavaju ispravno korištenje određenih sredstava u vremenu i prostoru, pri čemu se (vrlo pojednostavljeno rečeno) strategija odnosi na cilj, a taktika na način kako ostvariti postavljeni cilj. Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 11
 12. 12. VizijaVizija  Da bi poduzeće bilo uspješno na dulji rok, treba mu vizija za promjene i poboljšanja u budućnosti  Vizija daje poduzeću energiju  Pomaže u motiviranju ljudi  Pomaže u definiranjeu smijera cijelog poduzeća i marketing strategije  Komponente vizije:  Daje budući smijer razvoja  Izražava koristi za potrošače  Realna  Motivirajuća  SVI je moraju biti svjesni  Konstantno se prate i mjere njzini učinci Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 12
 13. 13. MisijaMisija  Strateški plan započinje s JASNO definiranom poslovnom misijom (business mission)  „Misija opisuje osnovnu ulogu poduzeća u društvu, u smislu proizvoda i usluga koje nudu svojim potrošačima” (H.Mintzberg)  Elementi misije:  Svrha- zašto posotoji poduzeće/zašto smo tu?  Strategija i strateški okvir- pojašnjava komercijalnu logiku (proizvodi/suluge; kompetencije)  Politike i standardni ponašanja – proistječu iz misije  Vrijednosti i kultura: poslovni principi (npr. Socijalna politika); lojalnost i oprediljenost zaposlenika; vodič za očekivano ponašanje Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 13
 14. 14. Proces strateškog planiranja Misija Objašanjava svrhu poduzeća Vizija Objašanjava aspiracije poduzeća Opći ciljevi (aims/goals) Izjava o o tome što poduzeće namjerava postićiSpecifični/pojedinačni ciljevi (objectives) Detaljnije pojašnjenje ciljeva Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 14
 15. 15. Vizija i misijaPodravka d.d.Vizija Biti vodeća prehrambena kompanija po znanju, odnosu s potrošačima i prihodima među kompanijama sa sjedištem u regiji jugoistočne, srednje i istočne Europe te farmaceutska kuća koja prepoznatljivim partnerskim pristupom ostvaruje više.Misija Stvaranje visokokvalitetnih proizvoda s markom koji osvajaju povjerenje klijenataIzvor: www.podravka.hr Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 15
 16. 16. Ciljevi Ciljevi = krajnje točke, željeno stanje Glavni cilj firme = misija Karakteristike ciljeva:  kvantitativni i kvalitativni Koja je razlika između ciljeva T-  kratkoročni i dugoročni coma i OPG-a XY  čine mrežu ciljeva ili obiteljskog pekarskog obrta?  brojni i mnogostruki  mjerljivi (što ostvariti i kada) Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 16
 17. 17. Ciljevi CILJEVIHijerarhija ciljeva –od općih dospecifičnih/pojedinačnih misija dugorocni strateski cilj poduzeca ciljevi odjela ciljevi zaposlenih Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 LOWgospodarskoj zoni BB 17
 18. 18. Ciljevi SMART koncept - Tehnika "Pametnog formuliranja cilja”  Specifičan – precizno i detaljno izražava željeno stanje nakon provedbe planiranih projekata  Mjerljiv – ima osobinu da se može točno utvrditi je li ciljano stanje postignuto ili nije  Vodi prema Aktivnostima i akciji – jasan i općenito prihvaćen  Realističan – ni previsok ni prenizak  Vremenski ograničen (Timing) – definirano vrijeme za postizanje cilja Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 18
 19. 19. Ciljevi HmmmmmPrimjer strateškog cilja ....???!!!Konzuma d.d. Strateški ciljevi:  jačanje maloprodaje kroz:  formate srednjih i većih supermarketa  kontinuirano unaprijeđenje nove i već postojeće prodajne mreže  razvoj distribucije kroz vlastite distribucijske centre  daljnji razvoj vlastite robne marke - K plus i Rial  razvoj ljudskih potencijala Izvor:www.konzum.hr KONTROLA (kako i kada izvršiti kontrolu u ostvarivanju zadanih ciljeva) OCJENJIVANJE (kako i kada preispitati i prilagoditi cijeli plan Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 19
 20. 20. SWOT analiza SWOT ANALIZA Interna analiza Eksterna analiza Snage Slabosti Mogućnosti Prijetnje (Strengths) (Weaknesses ) (Opportunities) (Threats) Patent Visoka struktura Nezadovoljene Promijenjene troškova potrebe potrošača potrebe potrošača Brand Loša reputacija Nove tehnologije Potreba Reputacija substitucije Nedostatak Deregulacija Dostupnost proizvoda branda Ukidanje izvoznih resursa Pojačana Nedostupnost barijera Dostupnost regulacija resursa distribucijskih kanala Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 20
 21. 21. Strateški izbor Snage Slabosti Strengths Weaknesses Mogućnosti S-O strategija W-O strategija Opportunities Prijetnje S-T strategija W-T strategija Threats Strategije: S-O poticanje mogućnosti za korištenje snage organizacije W-O savladavanje slabosti u cilju korištenja mogućnosti S-T identificiranje načina za korištenje snage organizacije u cilju prevladavanja prijetnji iz okruženja W-T strategija kojom se onemogućava da se vanjske prijetnje realiziraju kroz unutarnje slabosti Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 21
 22. 22. Taktike.... STRATEŠKI PLAN Proizvodnja Prodaja Projekt X TAKTIČKI PLAN (razina poslovne jedinice) Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 22
 23. 23. Taktični planovi Pokazuju način provođenja strategije određenog poduzeća u poslovanju Obuhvaćaju pojedine organizacijske dijelove ili poslovne funkcije Pretvaraju strategijski ciljevi u zadatke za poznate izvršitelje Sastavljaju se za razdoblje od godinu dana Obuhvaćaju, npr. :  Količina i vrsta proizvoda za prodaju, proizvodnju  Broj ljudi potreban za proizvodnju  Troškovi uprave i prodaje  Kanali distribucije  Obrazovanje menadžera i prodajnog osoblja  Unaprjeđenje kvalitete Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 23
 24. 24. Operativni planovi TAKTIČKI PLAN Zaposlenik X Zaposlenik Y Tim Z OPERATIVNI PLAN Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 24
 25. 25. Zaključak Razlika između malih i velikih poslovnih sustava u procesu strateškog upravljanja Uloga poduzetnika i njegovog tima u procesu pravljanja razvojem i rastom MSP Projekt:Razvoj infrastrukture u8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 25
 26. 26. ZaključakKorporacija/javna uprava MSP Red Nered Formalna organizacija/procedure Neformalna organizacija Odgovornost Povjerenje Informacija Procjena Razgraničenost dužnosti Preklapanje Planiranje Intiucija Korporativna strategija Strateška svijest Kontrola Osobna autonomija Standardi Osobni ciljevi Transparentnost Netransparentnost Funkcionalizam Holistički pristup Sustav/i Osjećaj (feeling) Nagrađivanje prema performancama Kupci/mreža kontakata (izloženost) Pozicijski status Vlasništvo Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 26
 27. 27. ZaključakKomparacija poslovnog sustava (MSP) s teorijom sustava Sustav je uređena cjelina. U znanosti je sustav zajednica pojedinih dijelova, koji se organiziraju i održavaju kroz svoju strukturu organizacije. Svaki sustav se sastoji od elemenata (Komponente i podsustava) koji stoje u međusobnim odnosu. Svaki sustav je podsustav nekog sustava višeg reda to nazivamo hierahija. Sustav je u stanju entropije ukoliko se u njega ne ulaže nikakva energija. Osnovne postavke sustava su svrhovitost sustava, izomorfnost sustava, princip ekvifinaliteta, holistički pristup. Svrhovitost sustava - je kada elementi sustava međusobnim djelovanjem postižu da sustav funkcionira. Izomorfnost sustava - kada više različitih sustava imaju ista svojstva, takvi sustavi jednako djeluju na vanjska djelovanja. Princip ekvifinaliteta - kada se funkcija sustava može postići na više različitih načina. Holistički pristup - kada se elementi sustava promatraju u funkcioniranju sustava a ne zasebno. Projekt:Razvoj infrastrukture u 8/28/2012 gospodarskoj zoni BB 27

×