REDD - Plus <ul><li>การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า </li></ul><ul><li>และความเสื่อมโทรมของป่า </li></ul><ul><li...
บันทึกโคเปนเฮเกน ( Copenhagen Accord)
บันทึกโคเปนเฮเกน 12  ข้อ <ul><li>ระบุเนื้อหาที่เกี่ยวกับ REDD  อยู่ 3 ข้อ </li></ul><ul><li>6. ตกลงที่จะให้การสนับ...
ร่างเนื้อหา REDD  + ( ทั้งหมด 13 ข้อ ) <ul><li>ข้อ 1  [ หลักการ ] [ หลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ]  </li></ul><...
ร่างเนื้อหา REDD  + <ul><li>ข้อ 2 การป้องกัน การดำเนินการในการลดการปล่อยจากภาคป่าไม้ ควรได้รับการ [ ส่งเสริม ]  [ แล...
ร่างเนื้อหา REDD  + <ul><li>- การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และอย่างมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชนพ...
ร่างเนื้อหา REDD  + <ul><li>ข้อ  3  เห็นชอบว่า ภาคีประเทศกำลังพัฒนาควรจะ </li></ul><ul><li>สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการลดกา...
ข้อคิดเห็นต่อร่างเนื้อหา REDD  + <ul><li>ไม่ได้บรรจุวัตถุประสงค์ระยะยาวสำหรับการลดหรือการยับยั้งการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ปร...
ข้อคิดเห็นต่อร่างเนื้อหา REDD  + <ul><li>ด้านเทคนิควิธีการ ไม่ได้พิจาณาสาเหตุสำคัญของการทำลายป่า ส่วนใหญ่มุ่งที่ระเบียบว...
กิจกรรมของ REDD  ปัจจุบัน <ul><li>ยูเอ็น - เรด โปรแกรม (UN-REDD programme) </li></ul><ul><li>จัดตั้งปี 2551  เป็นความ...
กลไกของ REDD  ปัจจุบัน <ul><li>2. กองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ของธนาคารโลก ( Forest Carbon Parnership Facility – FCPF) ...
กลไกของ REDD  ปัจจุบัน <ul><li>ระยะที่ 4 การเตรียมการและการรับรองโครงการลดการปล่อย </li></ul><ul><li>ระยะที่ 5  การเ...
ความท้าทายต่อแนวคิดของเรด <ul><li>แนวคิดเบื้องหลังของเรด คือ การใช้กลไกตลาด ด้วยการทำให้คาร์บอนป่าไม้เป็นสินค้าที่ซื้อขายไ...
ทำไมราคาคาร์บอนถึงจะไม่หยุดการทำลายป่า
<ul><li>นิยาม “ป่าไม้” ยูเอ็นนิยามป่าไม้ว่าต้องมีขนาด 0.3 – 6.25 ไร่ ความสูงของต้นไม้ 2-5 เมตร มีเรือนยอดปกคลุม 10-30...
พื้นที่บุกเบิกแล้ว กล้ายางพารา
พื้นที่จะขยาย
 
 
 
สิทธิชนพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่นในเขตป่า <ul><li>สิทธิยังคงเป็นใจสำคัญ สำหรับชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่กับป่า ควา...
แนวโน้มเรดประเทศไทย <ul><li>ภายใต้โครงการป่าไม้คาร์บอนของธนาคารโลก ยังอยู่ในขั้นตอนแรก คือ R-Pin จะพัฒนาไปสู่ขั้นตอนที่ส...
สรุป <ul><li>แนวโน้มเรดจะเกิดขึ้นคาร์บอนป่าไม้จะเข้าสู่กลไกตลาด แต่ไม่ว่าจะเป็นตลาดสมัครใจ หรือ ตลาดภาคบังคับ ล้วนตั้งอยู่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Redd Plus เชียงใหม่ 5 มี ค 2553

1,628 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,628
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Redd Plus เชียงใหม่ 5 มี ค 2553

 1. 1. REDD - Plus <ul><li>การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า </li></ul><ul><li>และความเสื่อมโทรมของป่า </li></ul><ul><li>บทบาทของการอนุรักษ์ การจัดการป่าอย่างยั่งยืน </li></ul><ul><li>และการส่งเสริมการกักเก็บคาร์บอนในประเทศกำลังพัฒนา </li></ul>พรพนา ก๊วยเจริญ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ วันที่ 5 มีนาคม จ . เชียงใหม่
 2. 2. บันทึกโคเปนเฮเกน ( Copenhagen Accord)
 3. 3. บันทึกโคเปนเฮเกน 12 ข้อ <ul><li>ระบุเนื้อหาที่เกี่ยวกับ REDD อยู่ 3 ข้อ </li></ul><ul><li>6. ตกลงที่จะให้การสนับสนุนแรงจูงใจ โดยการจัดตั้งกลไกทางการเงินรวมทั้ง REDD – Plus </li></ul><ul><li>8. การเพิ่มแหล่งทุนใหม่ การสนับสนุนการเงินต่อ REDD – Plus จำนวน 30,000 ล้านเหรียญ ในปี 2553-2555 </li></ul><ul><li>10. การจัดตั้งกองทุน Copenhegen Green Climate Change Fund เพื่อสนับสนุนโครงการ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อย รวมถึง REDD – Plus </li></ul>
 4. 4. ร่างเนื้อหา REDD + ( ทั้งหมด 13 ข้อ ) <ul><li>ข้อ 1 [ หลักการ ] [ หลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ] </li></ul><ul><li>เป็นความต้องการของประเทศ และ [ เป็นความสมัครใจ ] [ เสนอจะดำเนินการอย่างสมัครใจ ] </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับความจำเป็นและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน </li></ul><ul><li>ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความยากจน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศกำลังพัฒนา </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืน </li></ul><ul><li>.... </li></ul>
 5. 5. ร่างเนื้อหา REDD + <ul><li>ข้อ 2 การป้องกัน การดำเนินการในการลดการปล่อยจากภาคป่าไม้ ควรได้รับการ [ ส่งเสริม ] [ และ ] [ สนับสนุน ] </li></ul><ul><li>- กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการป่าไม้แห่งชาติ รวมถึงอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>- โครงสร้างการกำกับดูแลป่าไม้แห่งชาติที่โปร่งใสและมีประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับกฎหมายและอำนาจอธิปไตยของประเทศ </li></ul><ul><li>- การเคารพในองค์ความรู้และสิทธิชนพื้นเมืองและสมาชิกชุมชน </li></ul><ul><li>ท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับกฎหมายและอำนาจอธิปไตยของประเทศ </li></ul>
 6. 6. ร่างเนื้อหา REDD + <ul><li>- การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และอย่างมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรมตามวรรที่ 3 ( การลดการปล่อย ) และวรรคที่ 5 ( แผนยุทธศาสตร์ , ระดับการปล่อยอ้างอิง , การติดตามผล ) </li></ul><ul><li>- กิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยต้องให้หลักประกันว่าการลดการปล่อยจากภาคป่าไม้จะไม่ถูกใช้เพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนป่าธรรมชาติ </li></ul>
 7. 7. ร่างเนื้อหา REDD + <ul><li>ข้อ 3 เห็นชอบว่า ภาคีประเทศกำลังพัฒนาควรจะ </li></ul><ul><li>สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน </li></ul><ul><li>ภาคป่าไม้ โดยการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>การลดการปล่อยจากการทำลายป่า </li></ul><ul><li>การลดการปล่อยจากการทำให้ป่าเสื่อมโทรม </li></ul><ul><li>การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อกักเก็บคาร์บอน </li></ul><ul><li>การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน </li></ul><ul><li>การส่งเสริมการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ </li></ul>
 8. 8. ข้อคิดเห็นต่อร่างเนื้อหา REDD + <ul><li>ไม่ได้บรรจุวัตถุประสงค์ระยะยาวสำหรับการลดหรือการยับยั้งการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ประเทศกำลังพัฒนาคัดค้านที่จะมีพันธะผูกพันต่อเป้าหมายการลดการทำให้ป่าเสื่อมโทรมโดยปราศจากการมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนของการสนับสนุนทางการเงินจากประเทศพัฒนาแล้ว </li></ul><ul><li>ไม่ได้อ้างอิงถึงแหล่งเงิน หรือใครคือผู้ที่จะตัดสินใจทางการเงิน ภายใต้บันทึกโคเปน เงิน 10,000 ล้านบาทต่อปี เป็นข้อผูกมัดทางการเงินระยะสั้น 3 ปี </li></ul><ul><li>การช่วยเหลือทางการเงินไม่ชัดเจน ว่าเงินนี้จะผ่านการบริหารจัดการทางช่องทางใด ประเทศใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม </li></ul>
 9. 9. ข้อคิดเห็นต่อร่างเนื้อหา REDD + <ul><li>ด้านเทคนิควิธีการ ไม่ได้พิจาณาสาเหตุสำคัญของการทำลายป่า ส่วนใหญ่มุ่งที่ระเบียบวิธีการในการติดตามผล “คาร์บอนป่าไม้” การสร้างเส้นฐานอ้างอิงสำหรับการค้าคาร์บอน เพื่อเป็นแหล่งเงินของเรด </li></ul><ul><li>คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอให้ระดับฐานอ้างอิงขึ้นกับฐานอ้างอิงจากอดีต ทำให้ประเทศที่อดีตทำลายป่าต่ำ สร้างเส้นฐานอ้างอิงให้สูงขึ้นเพื่อรับเงินจากเรด </li></ul>
 10. 10. กิจกรรมของ REDD ปัจจุบัน <ul><li>ยูเอ็น - เรด โปรแกรม (UN-REDD programme) </li></ul><ul><li>จัดตั้งปี 2551 เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรอาหารและการเกษตร </li></ul><ul><li>แห่งสหประชาชาติ , โปรแกรมการพัฒนาสหประชาชาติ , และโปรแกรม </li></ul><ul><li>สิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ </li></ul><ul><li>ประเทศนอร์เวย์มีส่วนสนับสนุนโครงการในประเทศกำลังพัฒนา เช่น </li></ul><ul><li>โบลิเวีย คองโก อินโดนีเซีย ปานามา ปาปัวนิวกีนี ปารากวัย แทนซาเนีย </li></ul><ul><li>และเวียดนาม </li></ul>
 11. 11. กลไกของ REDD ปัจจุบัน <ul><li>2. กองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ของธนาคารโลก ( Forest Carbon Parnership Facility – FCPF) </li></ul><ul><li>จัดตั้งธันวาคม 2550 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดโครงการเรดใน </li></ul><ul><li>ประเทศกำลังพัฒนา ระยะดำเนินการแบ่งเป็น 5 ระยะ </li></ul><ul><li>ระยะที่ 1 แผนเตรียมความพร้อม R-PIN ไม่มีทุน </li></ul><ul><li>ระยะที่ 2 การเตรียมการจัดทำแผน R-Plan ทุนช่วยเหลือให้เปล่า 200,000 เหรียญ </li></ul><ul><li>ระยะที่ 3 การดำเนินการของแผน R-Plan เงินช่วยเหลือ 1-3 ล้าน </li></ul><ul><li>เหรียญ </li></ul>
 12. 12. กลไกของ REDD ปัจจุบัน <ul><li>ระยะที่ 4 การเตรียมการและการรับรองโครงการลดการปล่อย </li></ul><ul><li>ระยะที่ 5 การเจรจาและการอนุมัติ จะต้องเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วม ( รัฐบาล ) กับธนาคารโลก </li></ul><ul><li>ในปี 2552 ( 30 มิ . ย .) โครงการ R-Pin มีทั้งหมด 37 โครงการ </li></ul><ul><li>( 14 ในแอฟริกา , 15 ในลาตินอเมริกา และ 8 ในเอเชีย ) โดยมี 3 </li></ul><ul><li>โครงการที่ได้รับอนุมัติ R-Plan ในประเทศกายานา อินโดนีเซีย และ </li></ul><ul><li>ปานามา ซึ่งเพิ่มจากเป้าหมายเดิม 20 ประเทศ และเพิ่มกองทุนจาก 100 ล้านเหรียญ เป็น 185 ล้านเหรียญ </li></ul>
 13. 13. ความท้าทายต่อแนวคิดของเรด <ul><li>แนวคิดเบื้องหลังของเรด คือ การใช้กลไกตลาด ด้วยการทำให้คาร์บอนป่าไม้เป็นสินค้าที่ซื้อขายได้ แรงจูงใจของเรดจึงหมายถึง “เงิน” ไม่ว่าจะตลาดหรือกองทุน </li></ul><ul><li>กลไกตลาดจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสาเหตุการทำลายป่าที่แท้จริงได้หรือไม่ หรือว่าจะเร่งให้เกิดการบุกรุกป่ามากขึ้น เพื่อหวังเงินผลกำไรจากการขายคาร์บอนป่าไม้ </li></ul><ul><li>กลไกเรดจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิชนพื้นเมือง หรือชุมชนท้องถิ่นที่อยู่กับป่า </li></ul>
 14. 14. ทำไมราคาคาร์บอนถึงจะไม่หยุดการทำลายป่า
 15. 15. <ul><li>นิยาม “ป่าไม้” ยูเอ็นนิยามป่าไม้ว่าต้องมีขนาด 0.3 – 6.25 ไร่ ความสูงของต้นไม้ 2-5 เมตร มีเรือนยอดปกคลุม 10-30 % นิยามนี้ไม่ได้ห้ามมิให้เปลี่ยนป่าธรรมชาติไปเป็นไม้เชิงเดี่ยวอุตสาหกรรม กลุ่มประเทศอียูยังพยายามรวมป่าปลูก และสวนไม้ เช่น ปาล์มน้ำมัน อยู่ในคำนิยามด้วย </li></ul><ul><li>การทำลายป่า ( หรือเปลี่ยนป่าไปเป็นไม้เชิงเดี่ยวอุตสาหกรรม ) สามารถป้องกันได้ด้วยการกำหนดราคาคาร์บอนหรือไม่ </li></ul><ul><li>รายงานการวิจัยที่เผยแพร่ในเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พบว่าการกำหนดราคาคาร์บอนไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ป่าไม้ถูกบุกเบิกเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ปัญหาก็คือ ราคาคาร์บอนที่สูงขึ้นจากความต้องการน้ำมันชีวมวล อินโดนีเซียพยายามแก้นิยามให้สวนปาล์มอยู่ในนิยามป่าด้วย เพื่อเข้าโครงการเรด </li></ul>
 16. 16. พื้นที่บุกเบิกแล้ว กล้ายางพารา
 17. 17. พื้นที่จะขยาย
 18. 21. สิทธิชนพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่นในเขตป่า <ul><li>สิทธิยังคงเป็นใจสำคัญ สำหรับชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่กับป่า ความไม่ชัดเจนหรือความไม่มั่นคงในสิทธิการถือครองที่ดิน อาจส่งเสริมให้เกิดการทำลายป่ามากขึ้น </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนป่าไม้ไปเป็นสวนไม้เชิงเดี่ยวเพื่อกักเก็บคาร์บอน จะนำไปสู่การแย่งชิงที่ดินและป่าไม้ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ถูกทำให้กลายเป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายป่า และการปล่อยก๊าซคาร์บอน </li></ul><ul><li>ความขัดแย้งเรื่องสิทธิของชนพื้นเมือง และชุมชนในเขตป่าไม่ได้ถูกแก้ไขได้ด้วยโครงการเรด </li></ul>
 19. 22. แนวโน้มเรดประเทศไทย <ul><li>ภายใต้โครงการป่าไม้คาร์บอนของธนาคารโลก ยังอยู่ในขั้นตอนแรก คือ R-Pin จะพัฒนาไปสู่ขั้นตอนที่สอง คือ R-Plan หรือไม่ ยังมีความไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีโครงการเรด แต่ปัญหาสิทธิชุมชนในเขตป่ายังดำรงอยู่ </li></ul><ul><li>แผนการลดโลกร้อนของประเทศไทย จะนำภาคป่าไม้เข้ามาบรรจุไว้ในแผนหรือไม่ อย่างไร </li></ul>
 20. 23. สรุป <ul><li>แนวโน้มเรดจะเกิดขึ้นคาร์บอนป่าไม้จะเข้าสู่กลไกตลาด แต่ไม่ว่าจะเป็นตลาดสมัครใจ หรือ ตลาดภาคบังคับ ล้วนตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของนักลงทุน </li></ul><ul><li>นิยาม “ป่าไม้” ถูกขยายความให้รวมถึงการปลูกไม้เชิงเดี่ยวไว้ด้วย เพื่อรับโครงการเรด </li></ul><ul><li>อาจเกิดการบิดเบือนเส้นฐานอ้างอิงการทำลายป่า เพื่อให้ประเทศได้ผลประโยชน์สูงสุดจากโครงการเรด </li></ul><ul><li>เรดจะไม่นำไปสู่การลดการทำลายป่า และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ </li></ul><ul><li>ภาคประชาชนไทยจะมีทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงกับทางออก หรือทางเลือก ทั้งในประเด็นโลกร้อนและปัญหาสิทธิอย่างไร </li></ul>

×