Successfully reported this slideshow.

ginamihai-israel-hebrew

0

Share

Loading in …3
×
1 of 18
1 of 18

ginamihai-israel-hebrew

0

Share

Download to read offline

Presentation by Dr. Gina Mihai at the Israel National Scientix Conference held in conjunction with the Innovative Pedagogies conference of the Ministry of Education
Presentation in Hebrew at the first day of the conference 18.3.2015 at the Efal Convention Center, Tel Aviv, Israel

Presentation by Dr. Gina Mihai at the Israel National Scientix Conference held in conjunction with the Innovative Pedagogies conference of the Ministry of Education
Presentation in Hebrew at the first day of the conference 18.3.2015 at the Efal Convention Center, Tel Aviv, Israel

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

ginamihai-israel-hebrew

 1. 1. Scientix 2 | Gina Mihai 18/03/2015 | Ramat Gan Scientix National Conference in Israel 1 http://scientix.eu Participation of Israeli teachers in STEM European projects ‫מישראל‬ ‫מורים‬ ‫של‬ ‫השתתפותם‬ ‫למדעים‬ ‫לחינוך‬ ‫אירופאים‬ ‫במיזמים‬,‫טכנולוגיה‬,‫הנדסה‬ ‫ומתימטיקה‬ Dr. Gina Mihai Science Projects Officer 18/03/2015
 2. 2. ‫עלינו‬ Connect with us: www.europeanschoolnet.org ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫לבתי‬ ‫לסייע‬ ‫המיטבי‬ ‫לשימוש‬ ‫להביא‬ ‫בלמידה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫האירופאי‬ ‫הממד‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫ובחינוך‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫של‬ ‫רשת‬31‫באירופה‬ ‫חינוך‬ ‫משרדי‬ ‫יעוד‬: ‫באירופה‬ ‫החינוך‬ ‫רמת‬ ‫העלאת‬
 3. 3. ‫ה‬-European Schoolnet‫ב‬ ‫נוסדה‬-1997.‫ממוקמת‬ ‫היא‬ ‫בבריסל‬‫לה‬ ‫ויש‬65‫צוות‬ ‫אנשי‬. ‫ה‬ ‫את‬ ‫המנהלים‬ ‫המוסדות‬-European Schoolnet ‫ברשת‬ ‫מלאים‬ ‫חברים‬ ‫שהם‬ ‫חינוך‬ ‫ממשרדי‬ ‫מורכבים‬. 25‫חברות‬ ‫מדינות‬:‫אוסטריה‬,‫בלגיה‬,‫צ‬'‫כיה‬,‫קפריסין‬, ‫דנמרק‬,‫אסטוניה‬,‫פינלנד‬,‫צרפת‬,‫יוון‬,‫הונגריה‬,‫אירלנד‬, ‫ישראל‬,‫איטליה‬,‫ליטא‬,‫לוקסמבורג‬,‫הולנד‬,‫נורבגיה‬, ‫פולין‬,‫פורטוגל‬,‫סלובקיה‬,‫ספרד‬,‫שוודיה‬,‫שווייץ‬, ‫טורקיה‬,‫ובריטניה‬ 4‫מדינות‬‫חברותם‬ ‫שנשקלת‬:‫גאורגיה‬,‫איסלנד‬,‫לטביה‬, ‫רומניה‬ 2‫משקיפים‬ ‫של‬ ‫במעמד‬ ‫מדינות‬:‫בולגריה‬,‫גרמניה‬ ‫שלנו‬ ‫השותפים‬
 4. 4. 4 EUN STEM Projects ‫מדעי‬ ‫לחינוך‬ ‫מיזמים‬
 5. 5. Scientix 2 | Gina Mihai 18/03/2015 | Ramat Gan Scientix National Conference in Israel 5 http://scientix.eu Primary and Secondary (4 – 21 years old) & maths & engineering & technology ‫באירופה‬ ‫למדעים‬ ‫לחינוך‬ ‫הקהילה‬ –‫ומתימטיקה‬,‫והנדסה‬,‫וטכנולוגיה‬ ‫ותיכון‬ ‫יסודי‬ ‫חינוך‬(‫מבני‬4‫בני‬ ‫עד‬21)
 6. 6. ingenious-science.eu European Coordination Body for STEM education (STEM) ‫לתיאו‬ ‫האירופאית‬ ‫היוזמה‬‫ם‬‫למדעים‬ ‫החינוך‬
 7. 7. ingenious-science.eu •‫הנציבות‬ ‫של‬ ‫התכנית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מומנה‬ ‫פעם‬ ‫שאי‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותית‬ ‫התכנית‬ ‫המו‬ ‫תכנית‬ ‫במסגר‬ ‫האירופית‬"‫ה‬ ‫פ‬-7‫בחינוך‬ ‫והתמקדה‬ ‫בחברה‬ ‫מדע‬ •‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫תכנית‬8.3‫אירו‬ ‫מיליון‬–‫עם‬50%‫האירופית‬ ‫הנציבות‬ ‫של‬ ‫מימון‬ inGenious •‫עקב‬ ‫ייחודי‬ ‫קונסורציום‬ •‫הקריירה‬ ‫בתחום‬ ‫מיקוד‬ (‫מקצועית‬ ‫התפתחות‬) •‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬ ‫של‬ ‫בחירה‬ ‫תוך‬ ‫פיילוט‬ ‫עריכת‬180‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫מורים‬ –‫ופעילויות‬ ‫למידה‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫והערכה‬ ‫בחינה‬ ‫ה‬ ‫בתחום‬-STEM‫בתעשייה‬ ‫שמקורם‬–‫מעורבות‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫ישירה‬-12,000‫תלמידים‬
 8. 8. ingenious-science.eu ‫ויתרונות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫המורים‬ ‫עבור‬ •‫עבודה‬ ‫ושיטות‬ ‫הוראה‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫בפורטל‬ ‫זמינים‬inGenious ingenious-science.eu ‫מישראל‬ ‫ותלמידים‬ ‫מורים‬ ‫ב‬-inGenious ‫בשנים‬2012-2014 •2012-2013:6‫מורים‬ •2013-2014:11‫מורים‬ •‫בשנתיים‬:‫כ‬-1000‫מתוך‬5000‫תלמידים‬ ‫השאלונים‬ ‫לאור‬ ‫בפעילויות‬ ‫השתתפו‬ ‫מישראל‬ ‫משמעותית‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫שהמספר‬ ‫כך‬ ‫מילאו‬ ‫שהם‬ ‫גבוה‬ ‫יותר‬.
 9. 9. ingenious-science.eu •‫אירופה‬ ‫מצפון‬ ‫מורים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫דווחה‬ ‫במתימטיקה‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההתעניינות‬ ‫רמת‬ (56%)‫ומישראל‬(55%). •‫מדעים‬ ‫רכזי‬ ‫דוגמת‬ ‫הספר‬ ‫בבתיה‬ ‫בכירות‬ ‫עמדות‬ ‫בעלי‬ ‫היו‬ ‫שותפות‬ ‫ומדינות‬ ‫אירופה‬ ‫מדרום‬ ‫המורים‬ ‫מקצועה‬ ‫רכזי‬ ‫או‬.‫ה‬ ‫מתחום‬ ‫נוספים‬ ‫מורים‬ ‫לשתף‬ ‫עשויים‬ ‫היו‬ ‫שהם‬ ‫כך‬-STEM‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫וליזום‬ ‫אירופה‬ ‫מצפון‬ ‫שלהם‬ ‫העמיתים‬ ‫מאשר‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫הנהלת‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫אחרות‬ ‫מחלקות‬ ‫עם‬. Teachers’ achievements and results ‫מספר‬‫עבודה‬ ‫נוהלי‬(Practices)‫שנאספו‬:152 ‫מישראל‬ ‫מורים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנבחנו‬ ‫עבודה‬ ‫נוהלי‬:7
 10. 10. ingenious-science.eu ‫ותוצאות‬ ‫המורים‬ ‫של‬ ‫הישגים‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫בישראל‬-86%‫של‬ ‫הצהירו‬ ‫המורים‬ ‫של‬-inGenious‫על‬ ‫גבוהה‬ ‫עד‬ ‫בינונית‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫ופעולותיו‬ ‫תלמידיהם‬ ‫ועל‬ ‫הוראתם‬ ‫ההנעה‬(Motivation)‫בעיסוקי‬ ‫לעסוק‬STEM‫אירופה‬ ‫מדרום‬ ‫התלמידים‬ ‫בין‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫גבוהה‬ ‫הייתה‬ ‫ומישראל‬(66%)‫אירופה‬ ‫לצפון‬ ‫בהשוואה‬
 11. 11. © Go-Lab Project - Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School Co-funded by EU (7th Framework Programme)
 12. 12. o‫זה‬ ‫מה‬Go-Lab: ‫מיזם‬Go-Lab‫ומעבדות‬ ‫מרוחקות‬ ‫מעבדות‬ ‫מעמיד‬ ‫שימוש‬ ‫לשירות‬ ‫מקוונות‬‫נרחב‬‫בחינוך‬. o‫עיקריות‬ ‫מטרות‬: ‫מדעים‬ ‫ניסויים‬ ‫לערוך‬ ‫הזדמנות‬ ‫לתלמידים‬ ‫לאפשר‬ ‫מקוונות‬ ‫במעבדות‬ ‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫להעשיר‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫למורים‬ ‫לאפשר‬ ‫בכיתה‬ ‫ופעילויות‬ ‫למעבדות‬ ‫וגישה‬ ‫הדגמות‬ ‫באמצעות‬.‫גם‬ ‫המורים‬ ‫מקבלים‬‫לקהילת‬ ‫גישה‬Go-Lab. ‫זה‬ ‫מה‬Go-Lab‫העיקריות‬ ‫ומטרותיו‬ 14© Go-Lab Project - Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School Co-funded by EU (7th Framework Programme)
 13. 13. ‫פיילוטים‬‫נרחב‬ ‫בהיקף‬ © Go-Lab Project - Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School Co-funded by EU (7th Framework Programme) ‫מיושם‬ ‫המיזם‬‫ב‬-3‫ב‬ ‫שלבים‬-1000‫ב‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬-15‫מדינות‬( .‫אוסרטה‬, ‫בלגיה‬,‫קפריסין‬,‫אסטוניה‬,‫גרמניה‬,‫יוון‬,‫הולנד‬,‫פורטוגל‬,‫ספרד‬,‫שווייץ‬, ‫בריטניה‬,‫בולגריה‬,‫איטליה‬,‫פולין‬,‫ושותפים‬ ‫ומדינות‬ ‫רומניה‬ ‫בינלאומיים‬,‫ישראל‬ ‫כולל‬) ‫ובינלאומיים‬ ‫לאומיים‬ ‫אירועים‬ ‫בסדרת‬ ‫משולבות‬ ‫המיזם‬ ‫פעילות‬(‫דוגמת‬ ‫אומן‬ ‫כיתות‬,‫של‬ ‫מורים‬ ‫הכשרת‬ ‫תכנית‬Galileo,‫ב‬ ‫קיץ‬ ‫של‬ ‫סמינרים‬- CERN) 15
 14. 14. © Go-Lab Project - Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School Co-funded by EU (7th Framework Programme) 16 ‫למורים‬ ‫ויתרונות‬ ‫הזדמנויות‬  ‫הקריאה‬‫הבאה‬‫למורים‬:‫יוני‬2015 ‫מישראל‬ ‫מורים‬ ‫ב‬-Go-Lab:6‫מורים‬ ‫בשלב‬2 ‫האחראי‬ ‫השותף‬: NC‫בפורטוגל‬(Nuclio)
 15. 15. © Go-Lab Project - Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School Co-funded by EU (7th Framework Programme) 17 ‫למורים‬ ‫ויתרונות‬ ‫הזדמנויות‬  ‫מורים‬ ‫של‬ ‫הכשרות‬
 16. 16. © Go-Lab Project - Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School Co-funded by EU (7th Framework Programme) ‫ביולי‬ ‫ביוון‬ ‫שבוע‬ ‫בין‬ ‫אירוע‬2014(‫מארגן‬ ‫מקומי‬( Ellinogermaniki Agogi) ‫עם‬ ‫מרוכז‬ ‫הכשרה‬ ‫קורס‬: •‫מרכזיות‬ ‫הרצאות‬ •‫סדנאות‬ •‫חברתיות‬ ‫פעילויות‬/‫מקבילות‬ 39‫מ‬ ‫משתתפים‬-15‫מדינות‬ Country Participants Austria 3 Belgium 1 Bulgaria 1 Croacia 1 Cyprus 2 Estonia 2 Germany 2 Greece 6 Italy 2 Poland 1 Portugal 5 Romania 3 Slovenia 2 Spain 7 Switzerland 1 18 ‫למורים‬ ‫ויתרונות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫בית‬‫ספר‬‫קיץ‬‫של‬Go-Lab
 17. 17. © Go-Lab Project - Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School Co-funded by EU (7th Framework Programme) 19 ‫תחרות‬Go-Lab‫ובית‬‫ספר‬‫קיץ‬ ‫למורים‬ ‫ויתרונות‬ ‫הזדמנויות‬
 18. 18. Scientix 2 | Gina Mihai 18/03/2015 | Ramat Gan Scientix National Conference in Israel 20 ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫על‬ ‫תודה‬! THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

×