De Cookiewetgeving doorgelicht

1,369 views

Published on

Recent werd een nieuwe EU-richtlijn van kracht die beheerders van websites belangrijke regels oplegt in verband met de bescherming van de privacy van bezoekers. Deze regels hebben onder meer impact op het gebruik van “cookies”, onmisbaar voor veel websites, in het kader van bijvoorbeeld web analytics en SEO.

Advocate Kirsten Van Gossum, gespecialiseerd in IT- en Privacy-recht, zal op vrijdag 12 oktober de nieuwe cookie-wetgeving op een overzichtelijke en toegankelijke manier doorlichten. De nieuwe EU-richtlijn staat tijdens dit event centraal en er worden ook bruikbare oplossingen aangereikt over hoe u cookies in de toekomst kan gebruiken.

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
236
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • De Cookiewetgeving doorgelicht

  1. 1. dotProjects Seminarie De nieuwe cookie-wetgeving doorgelicht #dpseminars
  2. 2. Programma13:30 - 14:00 Aankomst en inschrijving14:00 - 14:30 Welkom en Introductie Luc Meertens, CEO dotProjects/CrossLang14:30 - 16:00 Lezing: “De nieuwe cookie-wetgeving doorgelicht” Kirsten Van Gossum, Advocate, balie Brussel Introductie cookie-module in Drupal 7 Frank De Graeve, project manager dotProjects16:00 - 18:00 Aansluitende receptie
  3. 3. OverzichtWat zijn cookies?Waarom een nieuw regelgevend kader?Toepasselijke regelgeving De Wet Elektronische Communicatie De Wet Verwerking PersoonsgegevensEnkele scenario’s/ guidelines – in de praktijk 3
  4. 4. Cookies!Definitie “cookies” kleine tekstbestanden geplaatst op de harde schijf van de Internetgebruiker Bewaring van kopie op betrokken websiteSoorten cookies Sessie-cookies >< permanente cookies (‘client persistent information’) First party cookies >< third party cookies photo credit: www.zwedenweb.com 4
  5. 5. Cookies!Definitie “cookies” kleine tekstbestanden geplaatst op de harde schijf van de Internetgebruiker Bewaring van kopie op betrokken websiteSoorten cookies Sessie-cookies >< permanente cookies (‘client persistent information’) First party cookies >< third party cookies photo credit: www.zwedenweb.com 4
  6. 6. Why all the fuss?photo credit: http://www.belgiancowboys.be/online/2173 5
  7. 7. Why all the fuss?photo credit: http://www.belgiancowboys.be/online/2173 5
  8. 8. Why all the fuss?Cookies – onzichtbare en automatische verwerkingvan gegevens✓ Belang browserinstellingen: “Do not track” per default als actief blijkt geen oplossing te zijn.Problematiek rond Online Behavioural Advertising(‘OBA’): online reclame op basis van surfgedrag:✓ Adverteerder✓ Aanbieder van een advertentienetwerk (cybermarketingbedrijf)✓ Uitgevers (eigenaar van website) 6
  9. 9. Toepasselijke regelgevingWet Elektronische Communicatie (WEC)✓ Nieuwe cookie-wetgeving recentelijk via W’ 10.07.2012 geïmplementeerd in de WECWet Verwerking Persoonsgegevens (WVP)✓ Persoonsgegevens => Wetgeving afgeleid van Europese Richtlijnen 7
  10. 10. De nieuwe cookie- regelsDe opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in deeindapparatuur van een abonnee of een gebruiker is slechts toegestaan op voorwaarde dat:1° de betrokken abonnee of gebruiker, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de wet van 8december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking vanpersoonsgegevens, duidelijke en precieze informatie krijgt over de doeleinden van de verwerking en zijnrechten op basis van de wet van 8 december 1992;2° de abonnee of eindgebruiker zijn toestemming heeft gegeven na ingelicht te zijnovereenkomstig de bepalingen in 1°.Het eerste lid is niet van toepassing voor de technische opslag van informatie of de toegang totinformatie opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of een eindgebruiker met alsuitsluitend doel de verzending van een communicatie via een elektronische-communicatienetwerkuit te voeren of een uitdrukkelijk door de abonnee of eindgebruiker gevraagde dienst te leverenwanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is.De toestemming in de zin van het eerste lid of de toepassing van het tweede lid, stelt deverantwoordelijke voor de verwerking niet vrij van de verplichtingen van de wet van 8 december 1992 totbescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dieniet opgelegd worden in dit artikel.De verantwoordelijke voor de verwerking biedt de abonnees of eindgebruikers gratis demogelijkheid om op eenvoudige wijze de gegeven toestemming in te trekken. (artikel 29 WEC) 8
  11. 11. De nieuwe cookie- regelsAlgemene regel: van een opt-out naar een opt-inregime voor het plaatsen en lezen van cookies✓ In concreto: toestemming van de gebruiker is vereist = actieve acceptatie✓ 4 voorwaarden: voorafgaandelijk geïnformeerd vrij specifiek (Article 29 WP) 9
  12. 12. Opt-in als algemene regelPraktisch probleem:toestemming voor het plaatsen >< lezen van een cookie✓ Overweging 25 van de ePrivacy Richtlijn: gecombineerde toestemming = mogelijkMAAR: bijkomende maatregelen✓ Tijdslimiet aan toestemming✓ Mogelijkheid om toestemming (eenvoudig) in te trekken✓ Instellen van zichtbare instrumenten waarop te zien is waar het “volgen” plaatsvindt 10
  13. 13. Toepassing opt-in regimeDrie keuzemogelijkheden voor de gebruiker (vb. OBA):✓ Aanvaarden van opt-in cookie✓ Weigeren van opt-in cookie✓ Geen keuzeDrie scenario’s voor de advertentieaanbieder:✓ Plaatsen en lezen van cookies is mogelijk✓ Plaatsen van een REFUSE cookie✓ Bij een nieuw contact wordt de gebruiker opnieuw voor de keuze gesteld 11
  14. 14. Twee uitzonderingen op het opt-in regimeCookies die strikt noodzakelijk zijn voor de technische opslagvan informatie of de toegang tot informatie opgeslagen in deeindapparatuur van een abonnee of een eindgebruiker met alsuitsluitend doel de verzending van een communicatie via eenelektronische-communicatienetwerk uit te voeren:=> Cookies die noodzakelijk zijn om de website te latenwerkenCookies die strikt noodzakelijk zijn om een uitdrukkelijk doorde abonnee of eindgebruiker gevraagde dienst te leveren:=> Cookies die noodzakelijk zijn om een besteldedienstof product via een eCommerce site te kunnen leveren. 12
  15. 15. Voorbeelden opt- out regimeCookies die noodzakelijk zijn om de website te laten werken:✓ Om de communicatie-eindpunten te identificeren, om transmissie errors te detecteren, om data uit te wisselen in de bedoelde volgorde, …✓ NIET om de transmissie van de communicatie te vergemakkelijken/ versnellen/ …!✓ Vb.: een sessie-cookie voor de taalkeuzeCookies die noodzakelijk zijn om een dienst of product besteld dooreen gebruiker via een eCommerce site kunnen leveren:✓ Op vraag van de gebruiker✓ Indien de cookie is uitgeschakeld, kan de opgevraagde dienst niet worden geleverd✓ Vb.: online winkelmandjes 13
  16. 16. Opdeling cookies mogelijk?Algemene vaststellingen:✓ Permanente cookies: opt-in >< sessie-cookies: opt-out? User-input cookies bij een online winkelmandje User interface customization cookies (taalkeuze)✓ “Third party” cookies: opt-in >< “first party” cookies: opt-out? First party analytics Social plug-in cookies (content sharing >< tracking) 14
  17. 17. Opdeling cookies mogelijk?Algemene regel: de doelstelling (en deimplementatie) van een cookie is bepalend(>< soort cookie)Wat bij “multipurpose” cookies?✓ Voor elke doelstelling een andere cookie… 15
  18. 18. Cookies als persoonsgegevenVerwijzingen naar WVP in nieuwe cookie-wetgevingWanneer zijn cookies persoonsgegevens?✓ Geïdentificeerd persoon✓ Identificeerbare persoon: direct of indirect Via identificatienummer Via één of meer specifiek kenmerkende elementen Cookies met een unieke identificatiecode/ clicktrails✓ Mening Art. 29 WP: zie o.m. advies 4/2007 en 1/2008 16
  19. 19. Gevolgen WVPBijkomende verplichtingen:✓ Legaliteit: rechtvaardigingsgrond (belang “gevoelige” gegevens)✓ Finaliteit: specifieke doeleinden✓ Transparantie: bijkomende informatieverplichtingen✓ Proportionaliteit (belang bewaringstermijn)✓ Beveiliging 17
  20. 20. In de praktijk!Nood aan de ontwikkeling van een “cookiepolicy” (naast de bestaande T&C’s, privacy policyen algemene online verkoopvoorwaarden);Bij “opt-in”: cookie policy = apart document✓ Gebruiksvriendelijk/ eenvoudig toegankelijk/ interactief✓ Direct geplaatst op het scherm/ goed zichtbaar✓ Gemakkelijk te begrijpen✓ Niet verstopt in de T&C’s of Privacy Policy 18
  21. 21. Cookie Policy Pyramide Persoonsgegevens?Extra info nodig Guideline 3 JA NEEGeen extra info nodig Opt-in Opt-out Opt-in/Opt-out? Guideline 2 Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 Privacy Policy Algemene Voorwaarden Verkoopsvoorwaarden 19
  22. 22. In de praktijk!Hoe een ‘opt-in’ cookie policy implementeren?✓ Een pop-up venster✓ Een statische informatiebanner (http://www.ico.gov.uk/)✓ Splashscreens (vb. websites van brouwerijen)✓ Browserinstellingen✓ Hoe een ‘opt-out’ cookie policy implementeren?✓ Nog geen duidelijk standpunt van de bevoegde autoriteiten✓ Indicaties: eveneens een apart document 20
  23. 23. Cookie Policy PyramideExtra info nodigGeen extra info nodig 21
  24. 24. Cookie Policy PyramideExtra info nodigGeen extra info nodig Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 21
  25. 25. Inhoud van een cookie policy: enkele guidelines (1)Door wie?Gebruikelijke informatie bij een “opt-in” en “opt-out”cookie policy✓ Cookies: wanneer, voor welk doel, welke informatie?✓ De domeinnaam die de cookies plaatst en leest✓ De levensduur van de cookies✓ Het feit of de cookies al dan niet noodzakelijk zijn om de betrokken website te bezoeken✓ De mogelijkheid en opties om cookies te weigeren en de gevolgen ervan 22
  26. 26. Cookie Policy PyramideExtra info nodigGeen extra info nodig Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 23
  27. 27. Cookie Policy PyramideExtra info nodigGeen extra info nodig Opt-out Opt-in/Opt-out? Guideline 2 Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 23
  28. 28. Cookie Policy PyramideExtra info nodigGeen extra info nodig Opt-in Opt-out Opt-in/Opt-out? Guideline 2 Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 23
  29. 29. Inhoud van een cookie policy: enkele guidelines (2)Bijkomende informatie bij een “opt-in” cookie policy✓ De verantwoordelijke voor het plaatsen/ lezen van de cookies✓ De specifieke doelstellingen en wijzen van het plaatsen/ lezen van de cookies (mogelijkheid van de koppeling van gegevens - profilering)✓ Tijdslimiet aan toestemming✓ Mogelijkheid om toestemming (eenvoudig) in te trekken✓ Instellen van zichtbare instrumenten waarop te zien is waar het “volgen” plaatsvindt 24
  30. 30. Cookie Policy PyramideExtra info nodigGeen extra info nodig Opt-in Opt-out Opt-in/Opt-out? Guideline 2 Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 Privacy Policy Algemene Voorwaarden Verkoopsvoorwaarden 25
  31. 31. Cookie Policy Pyramide Persoonsgegevens?Extra info nodig Guideline 3 NEEGeen extra info nodig Opt-in Opt-out Opt-in/Opt-out? Guideline 2 Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 Privacy Policy Algemene Voorwaarden Verkoopsvoorwaarden 25
  32. 32. Cookie Policy Pyramide Persoonsgegevens?Extra info nodig Guideline 3 JA NEEGeen extra info nodig Opt-in Opt-out Opt-in/Opt-out? Guideline 2 Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 Privacy Policy Algemene Voorwaarden Verkoopsvoorwaarden 25
  33. 33. Inhoud van een cookie policy: enkele guidelines (3)Bijkomende informatie bij de verwerking van ‘cookies’als persoonsgegevens✓ Elektronische contactgegevens van de verantwoordelijke✓ Recht op verzet bij gebruik van gegevens voor direct marketing✓ Ontvangers van de gegevens✓ Recht op toegang en verbeteringAfhankelijk van context: nog eens bijkomendeinformatie… (vbn.) 26
  34. 34. Too much information…?Gebruiker wordt overstelpt met een veelheid aaninformatieOplossing: multi-layered notice/ informed consent✓ Basisinformatie✓ Wettelijk verplichte informatie✓ Informatie voor de geïnteresseerde gebruikerDuidelijke kruisverwijzingen en belang van een goedeafstemming tussen alle “juridische” documentenEvenwichtsoefening! 27
  35. 35. Cookie Policy Pyramide Persoonsgegevens?Extra info nodig Guideline 3 JA NEEGeen extra info nodig Opt-in Opt-out Opt-in/Opt-out? Guideline 2 Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 28
  36. 36. Cookie Policy Pyramide Persoonsgegevens?Extra info nodig Guideline 3 JA NEEGeen extra info nodig Opt-in Opt-out Opt-in/Opt-out? Guideline 2 Basisinfo Opt-in en Opt-out Cookies, algemeen Guideline 1 Privacy Policy Algemene Voorwaarden Verkoopsvoorwaarden 28
  37. 37. DEMO 29
  38. 38. Bedankt voor uw aandacht! Frank De Graeve frank.degraeve@dotprojects.be Kirsten Van Gossum kirsten.vangossum@dewolf-law.be 26
  39. 39. Voornaamste bronnenAdviezen:Advies 2/2010 van de Art. 29 WP over online reclame op basis van surfgedrag(‘behavioural advertising’), 22 juni 2010Advies 16/2011 over de Best Practice Recommendation on Online BehaviouralAdvertising van EASA/IAB, 8 december 2011Advies nr. 10/2012 van de Belgische Privacycommissie betreffende hetwetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie,21 maart 2012Opinion 04/2012 of the Art. 29 WP on Cookie Consent Exemption, 7 June 2012Relevante websites:www.privacycommission.behttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm 31

  ×