Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dorptoekomst Presentatie

782 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dorptoekomst Presentatie

 1. 1. Vissenaken
 2. 2. Inhoud <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Toelichting wedstrijd </li></ul>
 3. 3. Aanleiding <ul><li>Mooiste dorp van Vlaanderen </li></ul><ul><ul><li>Deelname Hakendover </li></ul></ul><ul><li>Monumentenstrijd </li></ul><ul><ul><li>Tumuli van Grimde </li></ul></ul><ul><li>Dorp in de kijker </li></ul><ul><ul><li>Westvleteren: lichtjeswandeling </li></ul></ul><ul><li>Vissenaken? </li></ul><ul><ul><li>laagdrempelig </li></ul></ul><ul><ul><li>Slaagkans: 25% - 30% </li></ul></ul><ul><ul><li>Dorp met toekomst? </li></ul></ul>
 4. 4. Doel <ul><li>Informatie wedstrijd </li></ul><ul><li>Engagement </li></ul><ul><ul><li>Aanbrengen projectidee </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuze project </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwerking project </li></ul></ul>
 5. 5. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Wedstrijd </li></ul><ul><li>De Vlaamse prijs ‘Dorp met toekomst’ is een organisatie van de Landelijke Gilden in partnerschap met Cera, de Vlaamse overheid, Nest, De Zondag en De Streekkrant/De Weekkrant </li></ul>
 6. 6. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’
 7. 7. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Samen </li></ul><ul><li>Actie </li></ul><ul><li>Leefbaarheid van het dorp </li></ul><ul><li>Actief burgerschap: zelf verantwoordelijkheid nemen voor ons dorp </li></ul>
 8. 8. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Samen </li></ul><ul><ul><li>Verenigingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vrijwillig </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Individuen (min. 11) </li></ul></ul>
 9. 9. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Actie </li></ul>
 10. 10. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Leefbaarheid van het dorp </li></ul><ul><li>Fysiek woonklimaat </li></ul><ul><li>Zorg en diensten </li></ul><ul><li>Inkomen en sociale zekerheid </li></ul><ul><li>Sociaal klimaat </li></ul><ul><li>Inspraak dorpsbeleid </li></ul><ul><li>Actief burgerschap </li></ul>
 11. 11. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Fysiek woonklimaat </li></ul><ul><li>Veel dorpen kampen met een toenemende verkeersdrukte. Hierdoor wordt het voor de zwakke weggebruiker onveiliger op de weg. De dorpsbewoners slaan de handen in elkaar en starten een actie om de slecht onderhouden trage wegen (fiets- en wandelpaden) onder handen te nemen. Op een zaterdag in mei spreken zij af: ze snoeien struiken en bomen langsheen de trage wegen, dichten putjes,... </li></ul>
 12. 12. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Zorg en diensten </li></ul><ul><li>Enkele verenigingen in het dorp willen dat minder mobiele mensen (bejaarden, gehandicapten, mensen zonder auto,…) makkelijker van de gezondheidszorg kunnen gebruik maken. Daarom zullen zij zelf deze mensen naar de diensten brengen. De verenigingen maken een foldertje met uitleg over de actie. Mensen die deze hulp wensen te gebruiken, kunnen naar een centraal nummer bellen. Afwisselend rijdt elke vereniging één avond per week naar de dokter, de tandarts, de kinesist,... </li></ul>
 13. 13. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Sociaal klimaat </li></ul><ul><li>Enkele dorpsbewoners willen, samen met de landbouwraad, een zitbank plaatsen langs een fietspad door de velden.Hierdoor kunnen de fietsers naar het werk van de boer kijken. De bedenkers van deze actie zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot meer begrip voor de land- en tuinbouw]. </li></ul>
 14. 14. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Inspraak dorpsbeleid </li></ul><ul><li>Door de opkomst van de gemeentelijke raden (voor sport, jeugd, cultuur) is de dorpsraad enkele jaren geleden een stille dood gestorven. De verenigingen beslissen om die opnieuw op te richten. Drie maal per jaar zal de raad bijeenkomen om te bekijken welke problemen er zijn in het dorp. Op die manier wil men de specifieke knelpunten van het dorp op de agenda brengen bij het gemeentebestuur. Maar vooral: het contact tussen de mensen van de dorpsgemeenschap versterken. </li></ul>
 15. 15. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Twee delen: </li></ul><ul><li>Provinciale wedstrijd </li></ul><ul><ul><li>Provinciale selectie 6 actievoorstellen per provincie </li></ul></ul><ul><ul><li>2500 euro om project uit te voeren </li></ul></ul><ul><li>Vlaamse finalewedstrijd </li></ul><ul><ul><li>Provinciale selectie 3 beste acties </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaamse selectie van eindwinnaar uit 15 provinciale winnaars </li></ul></ul><ul><ul><li>10.000 euro voor dorpsfeest </li></ul></ul>
 16. 16. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Hoe gaan we van start? </li></ul><ul><li>Dorpsgenoten en verenigingen aanspreken over de wedstrijd </li></ul><ul><ul><li>16/10 - verkenningsvergadering </li></ul></ul><ul><li>Bespreking en selectie projectvoorstellen </li></ul><ul><ul><li>november - startvergadering </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie doet mee? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bespreking projectideeën </li></ul></ul><ul><ul><li>Selectie 1 of enkele voorstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastlegging verdere afspraken </li></ul></ul>
 17. 17. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Deelnemingsvoorwaarden </li></ul><ul><li>Verenigingen en/of individuen vrijwillig </li></ul><ul><li>Leefbaarheid van dorp vergroten </li></ul><ul><li>Slechts één actievoorstel per dorp </li></ul><ul><li>Uitsluiting eerder gesteunde of bekroonde acties </li></ul><ul><li>Geen combinatie met andere CERA-steun of andere projectoproepen </li></ul><ul><li>Volledig inschrijvingsformulier tegen 01.03.2009 </li></ul><ul><li>Uitvoering actie tussen 1/4 en 15/9 </li></ul><ul><li>Communicatievoorwaarden </li></ul><ul><ul><li>Vermelding actie met partners </li></ul></ul><ul><ul><li>Logo </li></ul></ul><ul><ul><li>Link op website </li></ul></ul><ul><li>Afsluitingsvoorwaarden </li></ul><ul><ul><li>Evaluatieformulier </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale fotoreportage </li></ul></ul><ul><ul><li>Staving uitgaven </li></ul></ul>
 18. 18. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Selectiecriteria </li></ul><ul><li>Gemotiveerd en onderbouwd </li></ul><ul><li>Betrek veel dorpsgenoten zowel in opzet als in uitwerking, als in resultaat </li></ul><ul><li>Creatief en innovatief (originaliteit) </li></ul><ul><li>Vergroot leefbaarheid dorp </li></ul><ul><li>Aanzet tot samenwerking </li></ul>
 19. 19. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Aandachtspunten </li></ul><ul><li>Vergunningen (timing!) </li></ul><ul><li>Begroting (geen loonkosten) </li></ul><ul><ul><li>Sabam </li></ul></ul><ul><ul><li>vrijwilligersverzekering </li></ul></ul><ul><li>Aanduiding opvolgingsverantwoordelijke </li></ul><ul><li>Inschrijvingsformulier vóór 1/03/2009 </li></ul>
 20. 20. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ <ul><li>Tijdschema </li></ul>
 21. 21. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ Voorbeelden <ul><li>Waanrode </li></ul><ul><li>&quot;75 jaar Grot - een oog voor elke kapel&quot; In het 'Bloemendorp' werd in 1933 een Lourdesgrot gebouwd. Het was toen immers de 75e verjaardag van de verschijning in Lourdes. In 2008 bestaat deze grot dus 75 jaar. Een mooie gelegenheid volgens de Culturele Dorpsraad i.s.m. 8 verenigingen om: - een grondige onderhoudsactie van de Grot en omgeving op poten te zetten; - een waardige jubileumviering te houden; - een inventaris te maken van alle kapellen in Waanrode, de lijst verschijnt op de site van Waanrode; - deze kapellen een uitgebreide poetsbeurt te geven. Om de Lourdesgrot en alle kapellen extra in de verf te zetten, wil men in Waanrode een wandelzoektocht naar de verschillende plekjes organiseren en een gids aanmaken. Op 2 augustus 2008 werd een gedenkplaat 'Dorp met toekomst' ingehuldigd bij de opening van de Bloemenfeesten. Op 15 augustus is er een jubileumviering 75 jaar Grot. </li></ul>
 22. 22. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ Voorbeelden <ul><li>Wilsele-Putkapel </li></ul><ul><li>&quot;Ons Dorpt&quot; Wilsele-Putkapel is een deelgemeente van Leuven. Het dorp wordt in twee gesneden door de Aarschotsesteenweg. De werken aan deze steenweg hebben er voor gezorgd dat het Wilsele-Putkapel de afgelopen maanden en jaren letterlijk open lag. Maar het einde van de werken zijn in zicht. Een heel mooi moment voor 19 verenigingen en de lokale handelaars om te tonen dat Wilsele-Putkapel terug leeft. Twee boodschappen willen de initiatiefnemers geven. Ten eerste dat Putkapel een (h)echte dorpsgemeenschap vormt. Ten tweede de lokale handelaars die het tijdens de werken moeilijk hadden, een hart onder de riem steken. Op 13 september zorgt de lokale handelaarsverbond voor een grootste modeshow, de verenigingen voor andere animatie. Op 14 september volgen 3 wielerwedstrijden waaronder een dorpelingenkoers. </li></ul>
 23. 23. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ Voorbeelden <ul><li>Dilbeek </li></ul><ul><li>&quot;Ontmoet elkaar op den trottoir&quot; Mensen die met hun stoel op straat zitten en met elkaar een babbeltje slaan. Vroeger was het een evidentie, vandaag zie je het iets minder. En hier willen verschillende wijkcomités in Dilbeek verandering in brengen. Want de stoep of voortuin als achtertuin gebruiken en je buren ontmoeten is een zeer simpele, maar uiterst productieve methodiek voor gemeenschapsvorming. Op 30 augustus zullen de wijkcomités elk een of meerdere activiteiten organiseren om de mensen op straat te krijgen. Hopelijk is deze dag de aanzet om elkaar meer te ontmoeten. </li></ul>
 24. 24. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ Voorbeelden <ul><li>Bazel </li></ul><ul><li>&quot;Bazel 1587&quot; Bazel is een deelgemeente van Groot-Kruibeke en ligt aan de Schelde. Het heeft een pittoreske dorpskern, waar de kerk centraal staat. De Ghesellen van Sint-Pieter hebben de bouwkundige geschiedenis van deze kerk onder de loep genomen. 5 jaar studiewerk sluiten zij af met de uitgave van een boek en een 2 daagse tentoonstelling met uitgebreide demo’s. Hiervoor willen zij de kerk terug brengen naar Pasen 1587. WOG vzw en de Landelijke Gilde van Bazel vonden dit de ideale gelegenheid om er een uniek dorpsbelevenis van te maken. Ook Steendorp wordt betrokken, omdat dit dorp in 1587 tot Bazel behoorde. Uiteindelijk zullen meer dan 20 verenigingen het volgende organiseren op 6 september: - een middeleeuwse stoet op platte boerenwagens met als doel. Zij brengen de vlaggen van de verenigingen naar de kerk, waar deze gebruikt worden voor de evocatie 1587 binnen de kerk; - vendel- en wimpelzwaaiers, zwaarddansers en muziek ontvangen de stoet aan de kerk; - een echte boerenmarkt met streekproducten; - optreden van een volksdansgroep; - de laatste langsten toog; - een optreden van de harmonie; - volkszangers met snijdersbank. </li></ul>
 25. 25. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ Voorbeelden <ul><li>Eversel </li></ul><ul><li>&quot;De Gazet van Eversel&quot; Eversel bouwt aan een krant: 'De Gazet van Eversel'. Groepjes van 7 tot 10 mensen worden samengesteld: in elke groep moet iemand zitten die verjaart op een andere dag van de week. Deze groepjes gaan op pad in Eversel en maken artikels voor de krant. De artikels zijn: - interviews met dorpsgenoten: voorzitter van een vereniging, dorpsfilosofen,.. - een randrubriek gezondheid, roddels en geruchten, recepten - een reportage waar de nadruk op groepsvorming ligt, bijv. gps-wandeltocht, - een rubriek waar of niet waar. Op de apotheoseavond, 2 augustus, moet de laatste rubriek 'waar of niet waar' worden uitgebeeld en moet een rechtstreekse reportage van een reis door Eversel worden gebracht. </li></ul>
 26. 26. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ Voorbeelden <ul><li>Kleine-Spouwen </li></ul><ul><li>&quot;Kleine-Spouwen, ik zet er mijn schouders onder&quot; Kleine Spouwen is een dorpje van 900 inwoners en deelgemeente van de stad Bilzen. De inwoners genieten sinds kort van hun nieuw dorpsplein. Het is dit dorpsplein dat de harmonie in samenwerking met de acht andere verenigingen wil inhuldigen met deze actie. De dorpelingen bij elkaar krijgen en de negen verenigingen van het dorp in beeld brengen is dan ook de opzet achter 'Kleine-Spouwen, ik zet er mijn schouders onder'. Kleine-Spouwenaars hebben als bijnaam 'de geiten'. Geiten mogen dan ook niet ontbreken op deze dag. De actie vindt plaats op de jaarlijkse kermisdag en processie op. Het programma voorziet het volgende: - vanuit vier plaatsen vertrekken de mensen naar het dorpsplein met de geitenvlag voorop. Elke vereniging neemt ook een geitje mee. - verassingsact met de geiten op het dorpsplein - officiële inhuldiging met receptie (en uiteraard ook geitenkaas) - inhuldiging van het 'Astridbeeld' - kermisterras en koningschieten De initiatiefnemers willen ook een reusachtige vlaai- en koffietafel op het dorpsplein. Hiervoor roepen zij alle dorpelingen op om hun eigen gebakken vlaai mee te nemen. </li></ul>
 27. 27. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ Voorbeelden <ul><li>Eversel </li></ul><ul><li>Mysteriespel Een spannend spel, dat is wel het minste wat je kan zeggen van dit project! Het mysteriespel is opgedeeld in verschillende rondes. In de voorrondes lossen de dorpsbewoners in groep allerlei opdrachten op. Als dit lukt, krijgt de groep een stukje van de puzzel. De verschillende puzzelstukjes leiden naar de ontsluiering van het mysterie. Door de intensieve samenwerking komen de dorpsbewoners met elkaar in contact en leren zij elkaar - beter - kennen. De groepsvorming wordt zo gestuurd dat er 'heterogene groepen' ontstaan: jong en oud, allochtone en autochtone dorpsgenoten etc. Een eerste bescheiden versie van het mysteriespel werd in 2006 een eerste maal georganiseerd met beperkte middelen. Met de selectie voor 'Dorp met toekomst' breidden de organisatoren het spel uit en werden allerlei nieuwe opdrachten in elkaar gebokst. Alles startte op 1 juli en eindigde met een apotheose tijdens de jaarlijkse parochiefeesten tijdens het weekend van 4-5 augustus 2007 </li></ul>
 28. 28. Wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ Voorbeelden <ul><li>Zuurbemde </li></ul><ul><li>Ruimte voor ontmoeting De Sulpiciusbron was vroeger het centrum van Zuurbemde waar de mensen elkaar ontmoeten. In de loop der jaren is de bron in verval geraakt. Daarom wilden enkele verenigingen de bron en omgeving herwaarderen. Zo hoopten ze er weer een echte ontmoetingplaats voor dorpsgenoten en passanten van te maken. Hiermee eindigde het verhaal echter niet. Ook met het kasteelpark hadden de vrijwilligers grootse plannen: ze restaureerden de oude ijskelder. Bovendien werd het park opengesteld en omgetoverd in een speel- en wandelbos. Op deze manier ontdekken de Zuurbemdenaars hun kasteelpark en elkaar. De inwoners van het kasteel, dat nu een rusthuis is, kunnen een praatje slaan met de wandelaars. Ruimte voor ontmoeting wil dus werken aan het gemeenschapsgevoel, het herwaarderen van het cultureel erfgoed en de mensen laten genieten van het landschap en de natuur van hun eigen dorp. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Gaan we ervoor? </li></ul><ul><li>Gaat Vissenaken ervoor? </li></ul>

×