Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Megismerési formák

682 views

Published on

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Megismerési formák

 1. 1. Megismerési formák Imre Dorottya
 2. 2. Érzékelhető világ • információ = energia- vagy állapotváltozás • ezeket a változásokat kell érzékelnünk • szükségünk van a külvilágból érkező jelek fel- és megismerésére • értelmi és érzelmi fejlődésünk alapja • a megismerési folyamatok első lépcsőfoka a környezet ingereinek érzékelése
 3. 3. Érzékelés • érzékszervek változásregisztráló folyamata • adott érzékszervhez tartozó inger-specifikus receptorok regisztrálják a környezet változását (az ingert), majd ezt az információt továbbítják (ingerület formájában) az idegrendszer központi részei (agy, gerincvelő) felé
 4. 4. Érzékelés és észlelés Érzékelés • környezeti változások regisztrációjának és ingerületté alakításának fizikokémiai folyamata • az érzékszerveinkben található receptorok segítségével történő ingerek felvétele és azok ingerületté (elektromos impulzus) alakítása Észlelés • magában foglalja az elemi ingerek felvételétől a komplex tapasztalati élmény kialakulásáig terjedő folyamat kifejtését is • magasabb szintű idegrendszeri folyamatok révén kialakuló ingerület tudatosítása és annak integrálása
 5. 5. Az érzékelés folyamata • • környezet = közlő ember = vevő • környezetből kiinduló fizikai és kémiai folyamatok  ingerek  idegvégződések  ingerület  idegpálya  központi idegrendszer • kialakul az agykéregben az érzéklet (érzet)
 6. 6. Ingerforrások elhelyezkedés alapján Külső Belső (exteroreceptorok) (interoreceptorok) látás szervi hallás egyensúlyi szaglás kinesztétikus mozgásérzékelés tapintás hőérzet fájdalomérzékelés
 7. 7. Érzékszervek • a környezethez való folyamatos alkalmazkodás eredményeként alakultak ki • a külső környezet és a belső ingerek felfogására alkalmas szervek • átalakítóként a változásokról történő tudósításokra alkalmasak • idegpályák segítségével továbbítják a jelzéseket az agyban levő megfelelő érzékelési központokba • minden élő szervezetnek rendelkeznie kell információszerző- és feldolgozó-apparátussal (e nélkül egyetlen élő rendszer sem működhet)
 8. 8. Inger Érzékszerv fényinger  szem hang  fül kémiai ingerek  orr  nyelv  tapintóideg végződések (gáz halmazállapotú anyagok) kémiai ingerek (oldott anyagok) mechanikai ingerek (mechanoreceptorok)
 9. 9. Látás a vizuális információ feldolgozása • célja a tárgyak azonosítása, tulajdonságainak felismerése és a cselekvés vezérlése • a tárgyak felületéről visszaverődő fényhullámokat érzékeljük • a vizuális információ feldolgozása a szemben kezdődik • retina – fotoreceptorok (csapok és pálcikák)  idegi jel (a feldolgozás első lépései)  ganglionsejtek  látóideg  látóköteg  oldalsó térdes test  látókéreg
 10. 10. Fényérzékelés • a látható fény hullámhossza: 380 nm – 780 nm • prizma segítségével spektrumaira bontható – ennek eredményeként látjuk a szivárvány színeit vörös 620 – 780 nm narancs 585 – 620 nm sárga 570 – 585 nm zöld 490 – 570 nm kék 440 – 490 nm indigókék 420 – 440 nm
 11. 11. Színérzékelés • háromféle színérzékelő receptorsejt = csapok Típus Név Érzékenységi tartomány Érzékenységi csúcs S  400-500 nm 420-440 nm M  450-630 nm 534-545 nm L  500-700 nm 564-580 nm
 12. 12. Hallás auditív vagy akusztikus érzékelés • hangérzékelés • hallószerv: fül • érzékszervét a környezet rezgései stimulálják • (a halláson kívül az egyensúlyérzékelést is szolgálja) • csiga érzéksejtjei – különböző hangfrekvenciák érzékelésére képesek  nagy spektrális felbontás • hang  külső hallójárat  dobhártya megrezegtetése  hallócsontocskák  csiga – a rezgések ingerületté alakulnak  hallóideg  hallóközpont  tudatos érzékletté lesznek a hangok
 13. 13. Hang • rugalmas közegben terjedő, hangérzetet kiváltó longitudinális hullám • terjedése: hangforrás  a közeg részecskéi kimozdulnak nyugalmi állapotukból  a környező részecskék is átveszik  hullámszerűen terjed tovább
 14. 14. Felnőtt ember hallásának jellemzői maximális észlelhető rezgéstartomány 20-20 000 Hz legérzékenyebb rezgéstartomány 300-3 000 Hz hallás terjedelme fájdalomküszöb 0-120 dB 130 dB
 15. 15. Szaglás levegőben oldott anyagok észlelése • a legösszetettebb vegyi érzékelési mód • a szaglás születéskor már érett • a szaglóreceptorok 60 naponta megújulnak • belélegzés  molekulák  orr  nyálkahártyában oldódó molekulák szaglóhám – szaglósejtek csillói  idegingerület  szaglógumó (megkezdődik a feldolgozás)  közép- és oldalsó szaglóterületek (szaglással kapcsolatos agytevékenység legnagyobb része itt folyik) • a szaganyagok a receptortípusokkal és az intenzitással kódolhatók • az ember kb. 10 000 szagot tud megkülönböztetni
 16. 16. Alapszagok Amoore Zwaardemaker Henning szúrós éter fűszer rothadó aromás virág éter balzsam gyümölcs kámfor mósusz gyanta mósusz hagyma dohány virág dohány rothadt kénes kapril bódító bűzös
 17. 17. Ízlelés • ízlelőszerv rendszerint a táplálékfelvételt szolgáló testrészben • íz = ízlelés + szaglás összejátszása • nyálban oldott anyagok (ízanyag)  ízlelőbimbók  ingerület  idegek  agykérgi ízlelőközpont, hipotalamusz • nyelv különböző részei – különböző érzékenység – különböző ízminőségek
 18. 18. Alap ízek édes sós savanyú cukor, aminosav, peptid, alkohol konyhasó, néhány más ásványi só savas oldatok és szerves savak keserű többféle különböző anyag umami glutaminsav, aszparaginsav
 19. 19. Tapintás bőrérzékletek, taktilis érzékelés • mechanikai receptorok • mélyérzékelés integrálása • aktívan észleli az egyes objektumok nagyságát, súlyát, felszínét, kontúrjait és a többi hasonlót • sokszor több érzéknek veszik • tapintás közben a mozgatókéreg mindig aktív • felfedező mozgások: végigsimítás, nyomás, körülfogás, kontúrok követése • mechanikai inger  receptor  elektromos jelek  idegszálak • az információt a frekvencia kódolja
 20. 20. Alérzékletek Alérzékletek Érzékelő receptorok Adaptálódás nyomás Merkel-sejtek, Ruffini-testek, intenzitásdetektorok Lassú érintés Meissner-testek, sebességdetektorok Gyors vibráció Vater-Pacini-testek, gyorsulásdetektorok Nagyon gyors fájdalom szabad idegvégződések Nem adaptálódik hőmérséklet hideg- és melegreceptorok 20 és 40 Celsius-fok között adaptálódik
 21. 21. Adaptálódás • válaszok gyakoriságának csökkenése egy bizonyos ingerre gyorsan adaptálódó receptorok inkább a változásra reagál lassan adaptálódó receptorok inkább magára az ingerre reagál
 22. 22. Érzékelési modell 1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 4. szakasz érzéki ingerek regisztrálása észlelet keletkezése (az információnak csak kis része jut el ide) gyors emlékezet (nyelvi jelekkel / fogalmakkal való kiegészülés) tartós emlékezet (a gyors emlékezet dönti el, mi kerül ide)
 23. 23. Az ember információ feldolgozó rendszere • idegrendszer – alapegységei az idegsejtek • kisülésük által elektromos impulzus keletkezik • idegsejtek hálózatán keresztül továbbítódik • de csak más érzéksejt vagy idegsejt segítségével

×