Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Bibliografia – jest to uporządkowany (alfabetycznie lub chronologicznie) spis dokumentów dobranych według ustalony...
<ul><li>Są różne rodzaje bibliografii: bieżąca, narodowa (rejestrująca materiały opublikowane na terenie całego kraju), os...
<ul><li>To bibliografia, będąca spisem źródeł, które autor wykorzystywał przy pisania pracy lub które poleca czytelnikowi ...
<ul><li>To uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji. </li></ul>
<ul><li>Nazwisko autora, autorów (autorzy są wymienieni wg kolejności występowania na karcie tytułowej) </li></ul><ul><li...
<ul><li>Wydawca </li></ul><ul><li>Miejsce wydania ( nazwa miejscowości w której znajduje się wydawnictwo; jeśli wydawnict...
<ul><li>To wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, foto...
<ul><li>Pozycje krytyczno – literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o c...
<ul><li>Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponume...
<ul><li>jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma, </li></ul><ul><...
<ul><li>Imię nazwisko, klasa </li></ul><ul><li>Temat: </li></ul><ul><li>I. Literatura podmiotu: </li></ul><ul><li>II. Lite...
<ul><li>Ramowy plan wypowiedzi – ułożone po kolei i wypunktowane zagadnienia, których chcesz mówić w swojej prezentacji. <...
<ul><li>Materiały pomocnicze – wszystko poza konspektem, czego zamierzasz użyć podczas prezentacji. Może to być karta z cy...
<ul><li>1. Gombrowicz W., Ferdydurke , Kraków 1994. </li></ul><ul><li>2. Habielski R., Osica J., Między niewolą a wolno...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliografia załącznikowa

422 views

Published on

Prezentacja na temat sporządzania bibliografii załącznikowej. Przydatna każdemu maturzyście do ustnej matury z języka polskiego.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliografia załącznikowa

 1. 1. <ul><li>Bibliografia – jest to uporządkowany (alfabetycznie lub chronologicznie) spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne. </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Są różne rodzaje bibliografii: bieżąca, narodowa (rejestrująca materiały opublikowane na terenie całego kraju), osobowa (utwory danego autora lub o danym autorze), retrospektywna (rejestrująca dokumenty z określonego, zakończonego odcinka czasu), specjalna i załącznikowa. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>To bibliografia, będąca spisem źródeł, które autor wykorzystywał przy pisania pracy lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy. Zazwyczaj umieszczana na końcu książki lub artykułu. Inaczej jest nazywana literaturą. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>To uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Nazwisko autora, autorów (autorzy są wymienieni wg kolejności występowania na karcie tytułowej) </li></ul><ul><li>Imię autora </li></ul><ul><li>Tytuł dokumentu </li></ul><ul><li>Oznaczenie wydania ( jeśli jest to wydanie 1 lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy. Informacje o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić np.: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Wydawca </li></ul><ul><li>Miejsce wydania ( nazwa miejscowości w której znajduje się wydawnictwo; jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib – podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych) </li></ul><ul><li>Rok wydania ( element obowiązkowy opisu) </li></ul><ul><li>Objętość książki </li></ul>
 7. 7. <ul><li>To wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Pozycje krytyczno – literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych dziełach czy autorach. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane, </li></ul><ul><li>jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podawać nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami, </li></ul><ul><li>jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu, </li></ul>
 10. 10. <ul><li>jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma, </li></ul><ul><li>znaki przestankowe :;,. - / () należy stosować konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnego przyjętym znakiem interpunkcyjnym. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Imię nazwisko, klasa </li></ul><ul><li>Temat: </li></ul><ul><li>I. Literatura podmiotu: </li></ul><ul><li>II. Literatura przedmiotu: </li></ul><ul><li>III. Ramowy plan wypowiedzi: </li></ul><ul><li>1. Określenie problemu: </li></ul><ul><li>2. Kolejność prezentowanych treści: </li></ul><ul><li>3. Wnioski: </li></ul><ul><li>IV. Materiały pomocnicze: </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ramowy plan wypowiedzi – ułożone po kolei i wypunktowane zagadnienia, których chcesz mówić w swojej prezentacji. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Materiały pomocnicze – wszystko poza konspektem, czego zamierzasz użyć podczas prezentacji. Może to być karta z cytatami, reprodukcja obrazu, fragment filmu, fotografia czy nagranie muzyczne. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>1. Gombrowicz W., Ferdydurke , Kraków 1994. </li></ul><ul><li>2. Habielski R., Osica J., Między niewolą a wolnością , Warszawa 1998. </li></ul><ul><li>3. Polityka gospodarcza , red. B. Winiarski, Warszawa 1999. </li></ul><ul><li>4. Staff L., Kowal [w:] Poezje , Lublin 1986. </li></ul>

×