Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

огторгуйн геометр

12,057 views

Published on

 • Be the first to comment

огторгуйн геометр

 1. 1. Огторгуйн геометр Пирамид Призм ÖÈËÈÍÄÐ ÊÎÍÓÑ ÁªÌÁªÐÖªÃ
 2. 2. 11- р анги Сэдэв : Боловсруулсан Н.Доржмаа Призм
 3. 3. Призмийг судалснаар <ul><li>Призм ,түүний элементүүдийг мэдэх </li></ul><ul><li>Призмийн төрлүүдийг мэддэг болох </li></ul><ul><li>Призмийн гадаргуугийн талбай олж сурах </li></ul><ul><li>Призмийн хялбар бодлого бодох </li></ul><ul><li>Дэлгээсээр призмийг байгуулах </li></ul>
 4. 5. Тодорхойлолт Суурь нь гэж нэрлэгдэх 2 талс нь хоорондоо параллель бөгөөд бусад талсууд нь хоорондоо параллель ирмэгүүдээр огтлолцдог олон талстыг призм гэнэ.
 5. 6. Шулуун призм Призмийн хажуу ирмэгүүд суурьт перпендикуляр бол түүнийг шулуун призм гэнэ.
 6. 7. Призмийн хажуу ирмэгүүд суурьт перпендикуляр биш бол түүнийг налуу призм гэнэ Налуу призм
 7. 8. Налуу призм Хажуу ирмэгүүд нь суурьт перпендикуляр биш бол түүнийг налуу призм гэнэ. A B C D E F 1 C D F A 1 B 1 O=C 1 O=D 1 O=F 1 O=E 1 O=A 1 O өндрүүд
 8. 9. Призмийн гадаргуугийн талбай S 1 = a 1 h s 2 = a 2 h S 3 = a 3 h S 4 = a 4 h . . S n = a n h S хажуу =( a 1 +a 2 +a 3 + ... a n ) h = р с h S бүтэн =s хажуу + 2 s суурь + + a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a n S n = h a n h a n h
 9. 10. Призмийн гадаргуугийн талбай S 1 = a 1 l s 2 = a 2 l S 3 = a 3 l S 4 = a 4 l . . S n = a n l S хажуу =( a 1 +a 2 +a 3 + ... a n ) l = р с l S бүтэн =s хажуу + 2 s суурь + a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a n l в 1 в 2 в 3 в 4 в 5 в n l a n S пар = a n l
 10. 11. № Шулуун призмийн суурь Өндөр S хажуу S г.г 1 12см ? ? 2 ? ? 8 см 3 14 см ;5 дм талтай тэгш өнцөгт 9см ? ? 4 8 см ? ? 5 20см ? ?
 11. 12. C А B C D E Эдгээрээс аль нь призмийн дэлгээс вэ ?
 12. 13. 1 Эдгээр биетээс аль нь призм бэ ? 2 3 4 5 6 7 6
 13. 14. Призмийн дэлгээсийг зурж гадаргуугийн талбай ол

×