Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblia Papirus p24 Apocalipsa cap.5. cap.7.

Author :Conservator -Traducător ;OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen. Conţine două fragmente din secolul 1 era noastră din N.T. Apocalipsa lu Ioan cap 5,cap.6.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Biblia Papirus p24 Apocalipsa cap.5. cap.7.

  1. 1. Bible Papyrus p24 Apocalipsa cap.5. cap.7.Traducător-Conservator:OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen
  2. 2. Housing Locaţia de Domiciliu: Newton / Mass., Andover Newton Theological School, Franklin Trask Libr.,OP 1230 (P. Oxy. 1230)Data: I.AD [<IV] (Dobschütz, Maldfeld; late III: Schofield; ca. 300: Comfort; early IV: Grenfell/Hunt)Conţine: r Re 5:5-8r; 6:5-8vStarea Fizică /Descriere: Folios: 1 Frg Folie papyrus 2 freagmenteDimensiuni: 4,1 x 7 cm(28-30x18 cm)Linii/propoziţi: 8r, 7v (43-45)Coloană: 1
  3. 3. p024 Rev 5.5-8 POxy1230 IV.jpg5.Şi dintre bătrîni mi-a zis: "Nu plînge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina luiDavid,Iuda cel Mare a biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte peceţi ale ei.6.Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii, şi între bătrîni, am văzutstînd în picioare un Miel. Părea jungheat, şi avea şapte coarne şi şapte ochi, cari sîntcele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimese în tot pămîntul.7 l a venit, şi a luat cartea din mîna dreaptă a Celuice şedea pe scaunul de domnie.8Cînd a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrîni s’au aruncatla pămînt înaintea Mielului, avînd fiecare cîte o alăută şi potire de aur, pline cu tămîie,cari sînt rugăciunile sfinţilor.Rev 5:5-8 – [εςβυαπεςπα[λμενοι] [εισ] [
  4. 4. [εξιασ] [του] [καθημενου] [επι] [του] [θρονου] 8 [και] [βεν] [το][βιβλιον] –p024 Rev cap 6.vers5-8 POxy1230 IV.jpg5.Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicînd: "Vino şivezi!" M’am uitat, şi iată din Duh a venit în lume, un cal negru. Călăreţul lui, avea înmână o cumpănă.6.7. Şi în mijlocul celor patru făpturi vii, un glas care zicea: "O măsură de grâu pentru unleu. Trei măsuri de orz pentru un drahmă! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!"Adânc s-a auzit8. Cînd a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicînd: "Vino şivezi!"
  5. 5. Rev 6:5-8 – δηναριου [ον] [και] [ιδου] [ιπποσ] [χλωροσ] [και] –

×