Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TABEL AJUTĂTOR ÎNŢELEGERII NOULUI       TESTAMENT  TOATE VERSETELE IMPORTANTE ACESTEI TEME LE  GĂSEŞTI ÎN TABEL C...
După ediţia Ţării Sfinte şi Eladei şi după Traducerile Americane-Britanice. Este prima Enciclopedie cu tabele şi statisti...
Autorii cărţilor Vechiului Testament  Cărţile lor şi Ocupaţia lorAUTORUL SCRIERILE          CAPITOLE OCUPAŢIA ...
Psalmii 2-9,11-32,34-       41,51-65,68-          cioban,       70,86,95,101,103,108-      cânt...
părţi din cărţile ÎmpăraţiAhia, Ido                  ?   profeţi      şi CroniciŞemaia,   părţ...
înţelept, profet,                      înalt demnitar înDaniel   Daniel           12  ...
Autorii cărţilor Noului TestamentAUTORUL SCRIERILE     CAPITOLE OCUPAŢIAMatei   Matei        28  vameş, uce...
2 Tesaloniceni     3      1 Timotei       6      2 Timotei       4      Tit      ...
1 luna Leviticul  Moise   1512           Pustie                   [1512]        ...
Cântarea lui        Solomon  c. 1020    *     Ierusalim SolomonEclesiastul  Solomon  b. 1000    * ...
Plângerile                     Nr.       Ieremia   607     *lui Ieremia         ...
alţii Neemia    Neemia  a. 443   456-o. 443  Ierusalim Maleahi   Maleahi  a. 443     *     Ierusali...
Filimon    Paul   c. 60-61    *      Roma Filipeni    Paul   c. 60-61    *      Roma Evrei...
Apostolul  Revelaţie        c. 96    *     Patmos         Ioan                ...
  BIBLIA ARE 66 DE CPRŢI CARTE NR. 1 ESTE GENESSA(FACEREA)    CARTEA 66 ESTE APOCALIPSA.    VECHIUL TESTAEMET A...
TestamentNoul Testament  260  7958Genesis      50  1533Exodus      40  1213Leviticus     27  859Numbe...
Micah       7     105Nahum       3     47Habakkuk      3     56Zephaniah     3   ...
NUMELE  NR.  NUMELE    NR.DE     NR.DE    NR.DECĂRŢII            CAPITOLE   VERSETE   CUV...
NUMĂRUL    Tesalonice        niCARTEA  53  2      3 capitole  47 verseteBIBLICĂNUMĂRUL    Tesalon...
CARTEA    64            1 capitol   15  BIBLICĂ       3 Ioan                  ...
STATISCA NUMĂRULUI TOTAL A NUEMELUI LUI DUMNEZEU ÎN  BIBLIE   recenzat şi editat de : OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AH...
Porunci: 6.468Profeții: peste 8,000Profeții împlinite: 3.268 de versteProfeții neîmplinite: 3.140Întrebări: 3.294Cel mai l...
Numărul de versete care se ocupă cu Bătălia de la Armaghedon şi    reîntoarcerea lui Isus Hristos şi a evenimentelor l...
să nu aveţi necazuri .LOCUL     DESCRIERE    MATEI     MARCU  LUCA  IOANEnon     Oraş        ...
Emaus    Oraş                24:13Efaim    Cetate                    11:54Ghenez...
Sidon     Oraş      11:21    3:8    4:26  Siloam     Scăldătoare                  ...
Ana       Mare preot               3:2Baraba     Hoţ şi      27:16-Bartolomeu   criminal ...
şi Măria .Ioana     soţia lui              8:3       CuzaIoan     Apostol,     17:1   ...
chemat Levi           29Nicodim  Fariseu,     membru în     SanhedrinPetru   Apostol,     10:2...
Zelotul   Susana      Femeia care         6:15            a servit pe            Is...
Abihail  Barak    ah     Dodai  Eliakim us  athAbihu   Bariah   Chenaia   Dodo  Eliam    GeraAbihu...
zek    e     ditusAdonijah  Bethuel  EphahAdonika  Bezaleel  Epherm     Bezer   EphraimAdonira  B...
AholiabAkkubAlemethAlexanderAlexander theGreatAllonAlmodadAlphaeusAmalekAmariahAmasaAmasaiAmashaiAmasiahAmaziahAmittaiAmmi...
AnakAnanAnaniasAnathAndrewAndronicusAnerAnnasAntichristAntiochusAntipasApellesApollosAquilaAraAradAramAranAraunahArbaArbat...
ArphaxadArtaxerxesAsaAsahelAsaphAsherAshkenazAshpenazAshurbanipalAsnapperAsshurAssosAugustusAzalAzariahAzaziahAzelAzmaveth...
er    Iaanai   Jaasau   Kelita  Lebba  nai    NadabHadlai  Iaare-   Jaasiel  Kemu   eus   Machir ...
ah     Iashub   ah     h      NicolasHashabi  Iason   Jechoni  Mattathi  Nimrodah     Iavan  ...
Henada   Iehozab  ak     Merodacd     ad     Jehu    h-Henoch   Iehozad  Jehucal  baladanHepher ...
Ieush   JezielIeziel   JezreelIezreel  JoabIoab    JoahIoah    JoahazIoahaz   JoashIoash   JobIob    ...
Iude   Julius     Iulius  Junia     Iunia  Justus     IustusO     P      Q    R     ...
Pethuel   Rezin   Seth    TiberiusPeulthai   Rezon   Sethur   CaesarPhalec    Rhesa   Shaashg   Tib...
ShemaahShemaiahShemariahShemeberShemiramothShemuelShephatiahSherebiahShereshSherezerSheshaiSheshbazzarShethShetharShethar-...
Shomer               Shuah               Sibbecai               Silas      ...
paaneahZarahZatthuZattuZazaZebadiahZebahZebaimZebedeeZebulZebulunZechariahZedekiahZeebZelekZelophehadZemiraZenasZephaniahZ...
Ziza                 Zizah                 Zoan                 Zohar   ...
Mincinoasă.Nimeni nu ştie precis ce specie şi ce rang ocupau la Dumnezeu înainte de a fi aruncate din ceruri, posibil (sup...
Exod cap.3 : verset15     ‫טו ויֹּאמר עוֹד‬         ֶ ַ     15 And God said       15Dumnezeu a mai z...
apă proaspătă şiEa-Enki      Mesopotamia                 nu apare în Biblie             ...
(Asthoreth)           fertilitate, dragoste  12.10; 1 Împ. 11.5Baal          Canaan zeul furtunii   ...
stăpânea peste faraonii morţi, viaţă,Osiris   Egipt          vegetaţie          zeul soarelui şi al ce...
6. Vărsatul               SEKMET, zeiţa bolilor, SUNU zeul ciumelor,           Exod. 9:8-12negru ...
Babilonienii  Ghirgasiţii  Recabiţii Cadmoniţii   Ghirziţii   Refaimiţii Canaaniţii   Grecii    Romanii ...
IOAN BOTEZĂTORUL    Noul Testament - Viaţa şi lucrarea lui Ioan Botezătorul               TABEL    E...
NOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI       IISUS HRISTOS               TABEL          ...
CAP.11.NOUL TESTAMENT – NAŞTEREA     LUI IISUSNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI       IISUS HRISTOS  ...
Fuga în Egipt            Matei 2:13-15Uciderea pruncilor din Betleem Matei 2:16-18               ...
Întâlnirea cu         Samaria                 4:5-42SamariteancaVindecareafiului      Cana  ...
munte                     49Femeiapăcătoasă îl                  7:39-        ...
Petru afirmă          Cezareea   16:13-  8:27-  9:18-divinitatea lui          lui Filip  20   ...
Întâlnirea cu  Dincolo de   19:16-  10:17- 18:18-       tânărul bogat  Iordan     30    31   30 ...
religioşiplănuiesc să-lomoare peIsusIuda îltrădează pe   26:14-16 14:10-11IsusPregătireapentru ultima  26:17-19 14:12...
lui Isus  Rugăciunea                     22:39-  din        26:36-46 14:32-42       ...
Vindecări        Matei   Marcu  Luca   IoanmiraculoaseLeprosul    8:2-4   1:40-42  5:12-13Servitoruls...
canaanite   28Băiatul    17:14-            9:17-29  9:38-43demonizat   18Doi orbi -   20:29-  ...
Betezda      Orbul din      naştere               CAP.15. Mesia Începutul şi sfârşitul BiblieiNOU...
Mesia Începutul  Omul va locui veşnicOmul a fost aşezat lîngă şi sfîrşitul              Bibliei      l...
Blestem asupra primei   Mesia Începutul  Înlăturarea veşnică a              şi sfîrşitulcreaţii (3:14-19)...
Minunile Domnului Isus - Minuni           asupra naturiiMinuni    Minuniasupranaturii   asupra    Mate...
Minuni      Apaasupranaturii     transformată                     2:1-11         în ...
Minunile Domnului Isus - Minuni în ziua       de Sabat NOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI        IISUS...
Vindecarea    orbului din              9:1-34    naştere           CAP.19.      Pilde...
Luca 8:5-8)4. Pilda neghinei       Matei 13:24-305. Pilda grăuntelui de     Matei 13:31-32 (Marcu 4:30-muştar ...
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Tabele biblice si statistica biblica PDF
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tabele biblice si statistica biblica PDF

2,742 views

Published on

Autor :OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen Şaback Studio Deva mintia. 2012
Este vesiunea identică celei din word document.
dorindavidaurel_1948@yahoo.ro

http://www.facebook.com/pages/Dacia-Portal-Antic-Megalitic/313800378663091
http://www.facebook.com/pages/Biblia-tanach/113104248812667
http://aramaicnewtestament.net/
http://biblia-tanach.dinamicart.ro/
normal08course@photos.flickr.com
http://www.flickr.com/photos/httpbiblia-tanachdinamicartro/
http://www.scribd.com/dorindavidaurel

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Tabele biblice si statistica biblica PDF

 1. 1. TABEL AJUTĂTOR ÎNŢELEGERII NOULUI TESTAMENT TOATE VERSETELE IMPORTANTE ACESTEI TEME LE GĂSEŞTI ÎN TABEL CA SĂ NU LE MAI CAUŢI ÎN TOATĂ BIBLIA Şaback Studio .Deva Mintia 2012 TABELE ŞI GRAFICĂ DIGITALĂ CREATE DE : OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHENToate aceste tabele au fost create în anii 2001-2003. au fost verificate cuprograme de citire, căutare şi numerotare-statistică(marcare) în anii 2005-2006 de către OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN.Acest pachet de tabele explică în mod util şi clar BIBLIA ,atât Vechiultestament,cât şi NOUL TESTAMENT. Şi m-aş bucura dacă le-aţipreţui,fiindcă au fost muncite mult şi obţinute greu. Şi vă oferă vouă absoluttoate datele din BIBLIE „mură în gură” .Chiar dacă eşti începător al Biblieidin prima zi.Şi spun că au fost enorm de greu să fie obţinute şi valabile pe absolut toatetraducerile româneşti şi absolut toate variantele de traduceri britanice.Fiindcă există suficiente nepotriviri între anumite aspecte dintremanuscrisele ebraice aramaice şi greceşti pe o parte şi cele latine şibizantine sau slavone medievale.Aşa încât voi cei de azi să nu vă obosiţi mintea deloc cu lucruri care v-arfi încâlcit şi aţi fi ajuns la disperare. Exemplu: În toate manuscrisele anticeîn ebraică,cokptă,aramaică sau greacă Apar numele îngerilor inclusiv înNOUL TESTAMENT, chiar şi al demonilor. La diferitele traduceri în latină şislavonă apar menţionaţi ca specie diferită de oameni umanoizi ne-oamenidar fără nume proprii.
 2. 2. După ediţia Ţării Sfinte şi Eladei şi după Traducerile Americane-Britanice. Este prima Enciclopedie cu tabele şi statistici din Europa, în limba unui popor mic a cărui limbă nu este de circulaţie internaţională. Toate aceste date sânt valabile şi le găseşti în orice tip de Biblie Românească,indiferent ce traducere ai în casă.Şi nu a fost uşor. Nitulescu (NI –BOR) Cornilescu standard (VDC) Cornilescu corectat (VDC+) Cornilescu revizuit (VDCR) Cornilescu modern (VDCM) trinitariană Versiunea (VBT)) Trad. lb. rom. cont. (TLRC) rom. cont. Trad. lb. (TLRC) NT lb. rom. modernă (NTM)Bis. Ortodoxe Vers. (VBO) Biblia în original (BIO)CAP1.
 3. 3. Autorii cărţilor Vechiului Testament Cărţile lor şi Ocupaţia lorAUTORUL SCRIERILE CAPITOLE OCUPAŢIA Geneza 1 - Deuteronom prinţ egiptean, 186 33 cioban,Moise conducător şi Psalmul 90 1 călăuză a Iov 42 poporului evreu Deuteronom 34 1 conducător militar slujitor,Iosua ucenic, Iosua 1:1-24:28 24 conducător al poporului evreu mare preot,Eleazar Iosua 24:29-32 4 vers. lucrător în metal mare preot,Fineas Iosua 24:33 1 vers. portar la cortul întâlnirii Judecători 21 judecător, preot Rut 4 profet,Samuel conducător al 1 Samuel 1-24 24 poporului evreuNatan şi 1 Samuel 25 - 2 Samuel profeţi, sfetnici 31Gad 24 împărăteşti
 4. 4. Psalmii 2-9,11-32,34- 41,51-65,68- cioban, 70,86,95,101,103,108- cântăreţ, poet,David 110,122,124,131,133,138- 75 erou militar 145 împărat al a colectat psalmii 1-41 naţiunii Israel (?) preot, profet,Asaf Psalmii 50,73-83 12 cântăreţ la TempluFiii luiCore:Asir, preoţi,ELkana, Psalmii 42,44- 10 compozitori,Abiasaf, 49,84,85,87 cântăreţiTahat,Uriel,Uzia, SaulEtan Psalmul 89 1 înţeleptHeman Psalmul 88 1 înţelept Cântarea Cântărilor 8 împărat al Proverbe 1-29 29 naţiunii Israel, cel mai înţeleptSolomon Psalmii 72,127 2 om, muzician, poet, zoolog, Eclesiastul 8 botanistAgur Proverbe 30 1 înţeleptLemuel Proverbe 31 1 incert
 5. 5. părţi din cărţile ÎmpăraţiAhia, Ido ? profeţi şi CroniciŞemaia, părţi din cărţile Împăraţi ? profeţiIehu şi CroniciObadia Obadia 1 profetIoel Ioel 3 profetIona Iona 4 profet păstor, fermier,Amos Amos 9 profetOsea Osea 14 profetMica Mica 7 fermier, profet preot, prinţ,Isaia Isaia 66 profet împărat, a editat Proverbe 30 şiEzechia ? constructor poate Psalmii 42-89 iscusitNaum Naum 3 profetŢefania Ţefania 3 profet 1 şi 2 Împăraţi 45Ieremia Ieremia 52 preot, profet Plângerile lui Ieremia 5 scrib,Baruc Ieremia 52:31-34 4 versete ucenic,preot cohanit muzician,Habacuc Habacuc 3 profet, preot (?)levit
 6. 6. înţelept, profet, înalt demnitar înDaniel Daniel 12 imperiile Babilonian şi Persan preot,Ezechiel Ezechiel 48 profet,prinţ evreuHagai Hagai 2 profet preot, profet mare-preotZaharia Zaharia 14 Cohen- Aharon(Hagadol Cohen) demnitar înMardoheu Estera 10 imperiul Persan 1 şi 2 Cronici 65 preot, cărturar, Ezra 10 învăţător şiEzra Neemia 13 conducător de A editat probabil psalmii reformă 90-150 Neemia 1:1-7:5; 11:27-Neemia 9 12:43; 13:4-31 Profet,preotMaleahi Maleahi 4 levit 2 Împăraţi 25; uniiAnonimi 48 psalmi
 7. 7. Autorii cărţilor Noului TestamentAUTORUL SCRIERILE CAPITOLE OCUPAŢIAMatei Matei 28 vameş, ucenic al lui IsusIoan un ucenic menţionat în Faptele Marcu 16Marcu Apostolilor Luca 24 medic, tovarăş de călătorie al luiLuca Faptele 28 Pavel Apostolilor Ioan 21 1 Ioan 5Ioan 2 Ioan 1 ucenicul preaiubit a lui Isus 3 Ioan 1 Apocalipsa 22 Romani 16Pavel a lucrat la facerea corturilor, 1 Corinteni 16 apostolul neamurilor 2 Corinteni 13 Galateni 6 Efeseni 6 Filipeni 4 Coloseni 4 1 Tesaloniceni 5
 8. 8. 2 Tesaloniceni 3 1 Timotei 6 2 Timotei 4 Tit 3 Filimon 1 Evrei 13 cel mai probabil fratele DomnuluiIacov Iacov 5 Isus 1 Petru 5Petru pescar, ucenic al lui Isus 2 Petru 3 fratele lui Iacov şi presupus frateIuda Iuda 1 al lui Isus CAP2. Autorii Bibliei şi Cronologia Tabel Carţile lor ,timpul şi locul scrierii Data Timp Locul Carte Scriitor finalizarii acoperită scrisă "La început Geneză Moise 1513 Wilderness" Pustie la 1657 î.Hr. Exod Moise 1512 1657-1512 Pustie
 9. 9. 1 luna Leviticul Moise 1512 Pustie [1512] Peste 140 de ani între Muncă Moise c. 1473 Pustie 1657 şi 1473 Pustia / Numere Moise 1473 1512-1473 Plains din Moab 2 luni ŞesurileDeuteronom Moise 1473 [1473] Moabului 1473 - c. Joshua Joshua c. 1450 Canaan 1450 c. 1450 - c.Judecătorii Samuel c. 1100 Israel 1120 11 ani de regulă Milă Samuel c. 1090 Israel judecătorilor " Samuel, c. 1180- 1 Samuel Gad, c. 1078 Israel 1078 Natan Gad; 1077-c. 2 Samuel c. 1040 Israel Nathan 1040
 10. 10. Cântarea lui Solomon c. 1020 * Ierusalim SolomonEclesiastul Solomon b. 1000 * Ierusalim Iona Iona c. 844 * * c. 820 Joel Joel * Iuda (?) Amos Amos c. 804 * Iuda b. 804 - a. Samaria Osea Osea a. 745 745 (District) c. 778 - a. Isaia Isaia a. 732 Ierusalim 732 Mica Mica b. 717 c. 777-717 Iuda Solomon; Proverbe Agur; c. 717 Ierusalim Lemuel Tefania Tefania b. 648 * Iuda Naum Naum b. 632 * Iuda c. 628 Habacuc Habacuc * Iuda (?)
 11. 11. Plângerile Nr. Ieremia 607 *lui Ieremia Ierusalim Obadia Obadia c. 607 * * Ezechiel Ezechiel c. 591 613-C. 591 Babilon Iuda /1 şi 2 Regi Ieremia 580 c. 1040-580 Egipt Iuda / Ieremia Ieremia 580 647-580 Egipt Daniel Daniel c. 536 618-c. 536 Babilon 112 zile Hagai Hagai 520 Ierusalim (520) Zaharia Zaharia 518 520-518 Ierusalim Susa, Esther Mordecai c. 475 493-c. 475 Elam După 1 1 şi 2 Cronici Ierusalim Ezra c. 460 Cronici 09:44, (?) 1077-537 Ezra Ezra c. 460 537-C. 467 Ierusalim Psalmii David şi c. 460 * *
 12. 12. alţii Neemia Neemia a. 443 456-o. 443 Ierusalim Maleahi Maleahi a. 443 * Ierusalim Matthew Matthew c. 41 2 BC-33 AD Palestina 1 Paul c. 50 * CorintTesaloniceni 2 Paul c. 51 * CorintTesaloniceni Corint sau Galateni Paul c. 50-52 * Syr. Antiohia1 Corinteni Paul c. 55 * Efes2 Corinteni Paul c. 55 * Macedonia Romani Paul c. 56 * Corint Luca Luca c. 56-58 3 BC-34 AD. Caesarea Efeseni Paul c. 60-61 * Roma Coloseni Paul c. 60-61 * Roma
 13. 13. Filimon Paul c. 60-61 * Roma Filipeni Paul c. 60-61 * Roma Evrei Paul c. 61 * Roma Faptele Luca c. 61 34-C. 62 AD. CaesareaApostolilor Iacov (fratele James b. 62 * Ierusalim lui Iisus ") Marcă Marcă c. 60-65 30-34AD. Roma1 Timotei Paul c. 61-64 * Macedonia Macedonia Titus Paul c. 61-64 * (?) 1 Petru Peter c. 62-64 * Babilon 2 Petru Peter c. 64 * Babilon?2 Timotei Paul c. 65 * Roma Jude (fratele Palestina Jude c. 65 * lui Iisus (?) ")
 14. 14. Apostolul Revelaţie c. 96 * Patmos Ioan Efes, sau Apostolul După prolog, Ioan c. 98 în Ioan 30-34 AD. apropierea Efes, sau Apostolul 1 Ioan c. 98 * în Ioan apropierea Efes, sau Apostolul 2 Ioan c. 98 * în Ioan apropierea Efes, sau Apostolul 3 Ioan c. 98 * în Ioan apropierea CAP3. INFORMAŢII GENERALE DESPRE BIBLIE27 CĂRŢI CANONICE, INTERNAŢIONAL ACCEPTATE DE EVREI,CREŞTINI ŞI MUSULMANI CHIAR ŞI DE ATEI,ŞI RECUNOSCUTE CA ALCĂTUIND NOUL TESTAMNET
 15. 15.  BIBLIA ARE 66 DE CPRŢI CARTE NR. 1 ESTE GENESSA(FACEREA) CARTEA 66 ESTE APOCALIPSA.  VECHIUL TESTAEMET ARE 39 DE CĂRŢI ,ULTIMA FIIND MALEAHI (MALACHI) .  NOUL TESTAMENT ARE 27 DE CĂRŢI, DE LA NR. 40 CARE ESTE EVANGHELIA LUI MATEI PĂNĂ LA 66 CARE ESTE AP  OCALIPSA. Număr Numărul Număr total total deCărţile ce alcătuiesc Număr total UNNUMBERE total de de litereBiblia de versete D VERSES capitole cuvint e Toate 783,137 3,566,48 capitolel 0 e dinTOTAL 31,103 +137 Biblie 1189 capitole 602,58 2,278,10Vechiul Testament 929 23,145verset 5 0 +137(Legământul Ebraic) capitole eNoul 260Testament(Legământ 7958verste capitoleul universal) CĂRŢILE CE UNNUMBERED ALCĂTUIESC CAPITOLE VERSETE VERSES BIBLIA TOTAL 1189 31,103 +137 Vechiul 929 23,145 +137
 16. 16. TestamentNoul Testament 260 7958Genesis 50 1533Exodus 40 1213Leviticus 27 859Numbers 36 1288Deuteronomy 34 959Joshua 24 658Judges 21 618Ruth 4 851 Samuel 31 8102 Samuel 24 6951 Kings 22 8162 Kings 25 7191 Chronicles 29 9422 Chronicles 36 822Ezra 10 280Nehemiah 13 406Esther 10 167Job 42 1070Psalms 150 2461 +137Proverbs 31 915Ecclesiastes 12 222Song of Songs 8 117Isaiah 66 1292Jeremiah 52 1364Lamentations 5 154Ezekiel 48 1273Daniel 12 357Hosea 14 197Joel 3 73Amos 9 146Obadiah 1 21Jonah 4 48
 17. 17. Micah 7 105Nahum 3 47Habakkuk 3 56Zephaniah 3 53Haggai 2 38Zechariah 14 211Malachi 4 55Matthew 28 1071Mark 16 678Luke 24 1151John 21 879Acts 28 1007Romans 16 4331 Corinthians 16 4372 Corinthians 13 257Galatians 6 149Ephesians 6 155Philippians 4 104Colossians 4 951 Thessalonians 5 892 Thessalonians 3 471 Timothy 6 1132 Timothy 4 83Titus 3 46Philemon 1 25Hebrews 13 303James 5 1081 Peter 5 1052 Peter 3 611 John 5 1052 John 1 133 John 1 (14 or) 15Jude 1 25Revelation 22 404
 18. 18. NUMELE NR. NUMELE NR.DE NR.DE NR.DECĂRŢII CAPITOLE VERSETE CUVINTECARTEA 40 28 1071 Matei 18345BIBLICĂ capitole versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 41 16 678 Marcu 11304BIBLICĂ capitole versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 42 24 1151 Luca 19482BIBLICĂ capitole versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 43 21 879 Ioan 15635BIBLICĂ capitole versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 44 28 1007 Fapte 18451BIBLICĂ capitole versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 45 16 capitole 433 Romani 7111BIBLICĂ versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 46 16 437 1 Corinteni 6829BIBLICĂ capitole versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 47 13 257 2 Corinteni 4477BIBLICĂ capitole versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 48 6 capitole 149 Galateni 2230BIBLICĂ versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 49 6 capitole 155 Efeseni 2422BIBLICĂ versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 50 4 capitole 104 Filipeni 1629BIBLICĂ versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 51 4 capitole 95 versete Coloseni 1582BIBLICĂ cuvinteNUMĂRULCARTEA 52 1 5 capitole 89 versete 1481BIBLICĂ cuvinte
 19. 19. NUMĂRUL Tesalonice niCARTEA 53 2 3 capitole 47 verseteBIBLICĂNUMĂRUL Tesalonice 823 cuvinte niCARTEA 54 6 capitole 113 1 Timotei 1591BIBLICĂ versete cuvinteNUMĂRULCARTEA 55 4 capitole 83 versete 2 Timotei 1238BIBLICĂ cuvinteNUMĂRULCARTEA 56 3 capitole 46 versete Tit 659BIBLICĂ cuvinteNUMĂRULCARTEA 57 1 capitole 25versete Filimon 335BIBLICĂ cuvinteNUMĂRULCARTEA 58 13 303BIBLICĂ Evrei 4953NUMĂRUL capitole versete cuvinteCARTEA 59 5 capitole 108BIBLICĂ Iacov 1742NUMĂRUL versete cuvinteCARTEA 60 5 capitole 105BIBLICĂ 1 Petru 1684NUMĂRUL versete cuvinteCARTEA 61 3 capitole 61BIBLICĂ 2 Petru 1099NUMĂRUL versete cuvinteCARTEA 62 5 Capitole 105BIBLICĂ 1 Ioan 2141NUMĂRUL versete cuvinteCARTEA 63 1 capitol 13BIBLICĂ 2 Ioan 245NUMĂRUL veresete cuvinte
 20. 20. CARTEA 64 1 capitol 15 BIBLICĂ 3 Ioan 219 NUMĂRUL versete cuvinte CARTEA 65 1capitol 25 BIBLICĂ Iuda 461 NUMĂRUL versete cuvinte CARTEA 66 22 404 BIBLICĂ Apocalipsa 9852 NUMĂRUL capitole versete cuvinte Număr Numărul Număr total total deCărţile ce alcătuiesc Număr total UNNUMBERE total de de litereBiblia de versete D VERSES capitole cuvint e Toate 783,13 3,566,48 capitolel 7 0 e dinTOTAL 31,103 +137 Biblie 1189 capitole 602,58 2,278,10Vechiul Testament 929 23,145verset 5 0 +137(Legământul Ebraic) capitole eNoul 180,55 838,380 260Testament(Legămân 7958verste 2 capitoletul universal)
 21. 21. STATISCA NUMĂRULUI TOTAL A NUEMELUI LUI DUMNEZEU ÎN BIBLIE recenzat şi editat de : OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN NUMELE EBRAIC-ARAMAIC A UNICULUI DUMNEZEU A FOST PĂSTRAT CHIAR ÎN TEXTUL GRECESC ŞI MAI RAR ÎN Cuvântul DOMN apare 7,736în toată BIBLIA în forma grecească CODEXURI LATINE ,ÎN FORMĂ DEFORMATĂ “ IAHUS, IEHOVÆ KIRIE ΚΙΡΙΕ Cuvântul Dumnezeu apare3,358 în toată BIBLIA în forma grecească TEOS ΤΕΩΟΣ Cuvântul YAHWEH apare de 6 828 în toată BIBLIA ‫יְ ה ָה‬ ‫ו‬ Cuvântul ELOHIM sau ADONAI apare de 6973 în toată BIBLIA ‫אלוֹהים‬ ִ ֱ ‫אדוֹ ָי‬ ‫ֲ נ‬ Tetragrama cu litere paleo-ebraice apare de 237ori în NOUL TESTAMENTNumărul de cărți în Biblie: 66Capitole: 1.189Versete: 31.101Cuvinte: aprox. 783.137Litere: 3.566.480Numărul de promisiuni din Biblie: 1.260
 22. 22. Porunci: 6.468Profeții: peste 8,000Profeții împlinite: 3.268 de versteProfeții neîmplinite: 3.140Întrebări: 3.294Cel mai lung nume: Maher-Şalal-Haş-Baz (Isaia 8:1)Cel mai lung verste: Estera 8:9 (68 de cuvinte)Cel mai scurt verset: Ioan 11:35 (2 cuvinte: “Isus plângea”).Versetul de la mijlocul Bibliei: Psalmul 118:8Capitolul de la mijlocul Bibliei: Psalmul 117Cea mai lungă carte: Psalmii (150 de capitole)Cea mai scurtă carte: 3 IoanDe câte ori apare cuvântul Dumnezeu: 3.358De câte ori apare cuvântul Domn/Domnului: 7.736 Numărul de versete care se ocupă cu învierea şi Răpirea: 216 Numărul de versete care se ocupă cu Necazul cel Mare: 700
 23. 23. Numărul de versete care se ocupă cu Bătălia de la Armaghedon şi reîntoarcerea lui Isus Hristos şi a evenimentelor legate de: 481 Numărul de versete care se ocupă cu ale Mileniului: 1233 Vechiul Testament, numărul de versete profeţiei: 1773 Vechiul Testament, numărul de versete posibil ajutor profeţia: 887 Noul Testament, numărul de versete profeţiei: 1102 Noul Testament, numărul de versete posibil ajutor profeţia: 231 Numărul total de versete profeţiei: 2875 Numărul total de versete posibil ajutor profeţia: 1118 Numărul total de profeţie şi versete posibile de ajutor: 3993 CAP4 Locuri şi oraşe care se găsesc în EvangheliiVarianta simplă pentru bigoţi habotnici cruciaţi care se poticnec în DOMNUL lor. Ca
 24. 24. să nu aveţi necazuri .LOCUL DESCRIERE MATEI MARCU LUCA IOANEnon Oraş 3:23Betabara Oraş 1:28Betania Oraş 21:17 1 1 :1 19:29 11:1Betesda Scăldătoare 5:2Betleem Oraş 2:1 2:4Betfaghe Oraş 21:1 11:1 19:29Betsaida Oraş 11:21 6:45 1:44Cezarea lui Oraş 16:13 8:27FilipGolgota Deal 23:33Cana Oraş 2:2Capernaum Oraş 4:13 1:21 4:31 4:46Chedron viroagă 4:13 1:21 4:31 4:46Horazin Oraş 11:21 10:13Dalmanuta Oraş 8:10| Decapole Regiune 4:25 5:20Egipt Ţinut 2:13-15
 25. 25. Emaus Oraş 24:13Efaim Cetate 11:54Ghenezaret Cîmpie 14:34 6:53Ghenezaret Lac 5:1Gergesa Oraş 8:28Ghetsimani >• Grădină 26:36 14:32Golgota Deal 27:33-50 15:22Gomora Cetate 10:15 6:11 distrusăIerihon Oraş 20:29;10:46 10:30Ierusalim Cetate 20:18 11:11 2:41:43 4:45Iordan Rîu 3:5-6, 13 1:5 3:3 1:28Magdala Oraş 15:39Nain Oraş 7:11Nazaret Cetate 2:23 1:24 2:39 1:45Neftali Oraş 4:13Ninive Cetate 12:41 11:32Măslinilor Munte 24:3 21:37 8:1Salim Oraş 3:23Sarepta Oraş 4:26
 26. 26. Sidon Oraş 11:21 3:8 4:26 Siloam Scăldătoare 9:7 Sodoma Cetate 10:15 6:11 1 distrusă 10:12 Sihar Oraş 4:5 Tiberiada Oraş 6:1,23 Tir Oraş 15:21 7:24 6:17 CAP5Noul Testament – Persoane menţionate în EvangheliiNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS PERSOANE MENŢIONATE ÎN RELATĂRILE EVANGHELIILOR Numele Alte informaţii Unde sînt scrise în Noul Testament Numele Alte Matei Marcu Luca Ioan Alexandru informaţii Fiul lui 15:21 Ioan Simon din Cirene Andrei Apostolul 10:2 1:16 Ana Proorocită in 2:36- 1:40 Ierusalim 38
 27. 27. Ana Mare preot 3:2Baraba Hoţ şi 27:16-Bartolomeu criminal Apostol 26 10:3 3:18 6:14Bartimeus Cerşetor orb 10:46Cezar August Primul 2:1 Imperator RomanCezar Ginerele lui 3:1Tiberius AugustusCaiafa Mare preot 26:3 3:2Cuza Slujbaş al lui 8:3 IrodCleopa ucenic al 24:18 DomnuluiQuirinius Isus Guvernator 2:2 al SirieiElisabeta Mama lui 1:5-57 Ioan BotezătorulIrod Antipa Fiul lui Irod 6:14-21 Cel Mare |Irod Arhelau Fiul lui Irod 2:22 Cel MareIrod Cel Mare Guvernator 2:1-19 Roman, Fiul lui AntipaterIrod Filip Fiul lui Irod 14:1-6 Cel MareIacob Apostol, 4:21 1:19 5:10 fratele DomnuluiIacob Apostol, fiul 3:18 24:10 lui Alfeu şi MăriaIacob Fiul lui Iosif JL55_...... .._6.:3
 28. 28. şi Măria .Ioana soţia lui 8:3 CuzaIoan Apostol, 17:1 1:19-20 5:10 fratele lui IacovIoan inainte- 3:1-14 1:1-4Botezătorul mergătorul Domnului IsusIosif Soţul mamei 1:18-25 3:23 3:25- lui Isus 27Iosif Membru în 27:57- 15:43- sanhedrin, 60 60 din ArimateiaIose Fiul lui Iosif 13:55 6:3 şi MăriaIuda Fiul lui Iosif 13:55 6:3 şi MăriaIuda Apostol, 10:3 3:18 chemat şi TadeusIuda Apostolul, 26:14 6:16 14:22 IscarioteanulLazăr din Betania 12:4Malhu Servitorul 11:1- Marelui 44Marta Preotlui Sora 10:38- 18:10 Măria şi 42 LazărMăria Sora lui 10:38- 11:1 Marta şi 42 LazărMăria Mama lui 1:18-25 11:1Măria Isus lui soţiaMăria Cleopa Magdalena 16:9 8:2 19:25Matei , Apostol, 9:9 2:14 5:27- 19:25
 29. 29. chemat Levi 29Nicodim Fariseu, membru în SanhedrinPetru Apostol, 10:2 3:16 3:1-21 chemat SimonFilip Apostolul 10:3 1:40Pilat | procurator 27:2, 23:1-6, 1:43- roman în 11-26 24 48 ludeaRuf Fiul lui 15:21 Simon dinSalome Cirena care Femeia 15:40 1-a servit peSalome Isus Fiica 14Salome Irodiadei Fiica 14:6 6:22Simeon Irodiadei1-a cel care 2:25- luat pe 35 Domnul Isus în braţe în templu.Simion Tatăl lui Iuda IscarioteanuSimion Fratele lui 13 6:71Simion Isus Fratele lui 13:55Simion Isus ln lepros 26:6 14:3 6:71 din BetaniaSimion Fariseul 7:36- care a venit 50 la IsusSimion Cel care a 27:32 15:21 purtat crucea Domnului Isus HristosSimon Apostolul, 10:4 6:15
 30. 30. Zelotul Susana Femeia care 6:15 a servit pe Isus Toma Apostolul, 10:3 numit Geamănul CAP6 NUME PROPRII DIN BIBLIE DIN VECHIUL ŞI NOUL TESTAMENTA B C D E F GAbagtha Baal Caesar Dan Ebal Festus GaalAbda Baalis Caiapha Daniel Ebed (Porci GadAbdeel Baana s Darda Ebed- us) GaddiAbdi Baanah Cain Darius melech Fortun GaddiAbdiel Baasha Cainan Dathan Eber atus elAbdon Balaam Calcol David Eden Falec GaharAbedneg Baladan Caleb Debir Eder Fallu Gaiuso Balak Canaan Dedan Edom Falti GallioAbel Bani Canaanit Delaia Eglon Fanuel GamalAbi- Bar- e h Ehud Fares ielalbon jesus Carmi Demas Elah Farez GamulAbia Bar-jona Castor Demet Elam Ficol GarebAbiasap Barabba and rius Elasah Filimo Gatamh s Pollux Didym Eldaah n GeberAbiathar Barache Cephas us Eldad Filetus GedaliAbida l Charran Dionys Eleazar Filip ahAbidan Barachi Chedorla ius Elhanan Fineha GehaziAbieezer as omer Diotre Eli s GemarAbiel (Berechi Chelubai phes Eliab Flegon iahAbiezrite ah) Chenaan Dishan Eliada Fygell Genub
 31. 31. Abihail Barak ah Dodai Eliakim us athAbihu Bariah Chenaia Dodo Eliam GeraAbihud Barkos h Doeg Elias GerahAbijah Barnaba Chesed Dumah Eliasaph GershAbijam s Chileab Eliashib omAbimael Barsaba Chilion Eliathah GershAbimele s Chimha Elidad onch Bartholo m Eliel GesheAbinada mew Chushan Eliezer mb Bartima - Elihu GideoAbinoam eus rishathai Elijah nAbiram Baruch m Elika GilgaAbishai Barzillai Claudius Elimelec meshAbishua Bealiah Clement h GogAbishur Becher Cleopas Elioenai GoliatAbitub Bedan Cleopha Eliphalet hAbner Beeri s Eliphaz GomerAbraha Bela Conania Eliphelem Belshaz h hAbram zar Coniah ElipheletAbsalom Beltesh Corneliu ElishaAchaich azzar s Elishahus Ben- Cosam ElishamAchan ammi Crescen aAchbor Ben- s ElishaphAchish hadad Crispus atAdaiah Benaiah Cush ElishuaAdam Benjami Cushite ElkanahAdam II n Cyrenius ElmodaAdbeel Beor Cyrus mAddar Bera ElnathaAddi Beracha nAddon h ElonAdiel Berechi ElymasAdin ah EnochAdina Bered EnosAdino Beriah EpaenetAdnah Berodac usAdoni- h- Epaphrazedec baladan sAdonibe Bethelit Epaphro
 32. 32. zek e ditusAdonijah Bethuel EphahAdonika Bezaleel Epherm Bezer EphraimAdonira Bigtha Ephronm Bigthan ErAdoram Bildad ErastusAdramm Bilgah Esaiaselech Bilshan EsarhadAdriel Birsha donAgabus Blastus EsauAgag Boanerg EshbaalAgee es EshcolAgrippa Boaz Eth-baalI Bosor EthanAgrippa Buz EthiopiaII Buzi nAgur eunuchAhab EutychuAhasuer sus Evil-Ahaz merodacAhaziah hAhiam EzekiasAhiezer EzekielAhihud EzraAhijah EzriAhikamAhimaazAhimanAhimelechAhinadabAhioAhiraAhisharAhithophelAhitubAhoah
 33. 33. AholiabAkkubAlemethAlexanderAlexander theGreatAllonAlmodadAlphaeusAmalekAmariahAmasaAmasaiAmashaiAmasiahAmaziahAmittaiAmmielAmmihudAmminadabAmminadibAmmishaddaiAmmizabadAmmonAmnonAmonAmosAmozAmpliasAmramAmraphelAnah
 34. 34. AnakAnanAnaniasAnathAndrewAndronicusAnerAnnasAntichristAntiochusAntipasApellesApollosAquilaAraAradAramAranAraunahArbaArbathiteArchelausArchippusArchiteArdArdonAretasAriehArielAriochAristarchusAristobulusArmoni
 35. 35. ArphaxadArtaxerxesAsaAsahelAsaphAsherAshkenazAshpenazAshurbanipalAsnapperAsshurAssosAugustusAzalAzariahAzaziahAzelAzmavethAzur andAzzurH I J K L M N Ivah Jaakan Kadm Laada MaachaHabakk Izhar Jaakoba iel n huk Izrahite h Karea Laban Maaseia NaamHadad Iaakan Jaala h Laish h NaamanHadade Iaakoba Jaalam Keda Lame Maasiai Naaraizer h Jaanai r ch Maath NabalHadar Iaala Jaare- Kede Lazar Maaziah NabothHadarez Iaalam oregim mah us Machba Nachon
 36. 36. er Iaanai Jaasau Kelita Lebba nai NadabHadlai Iaare- Jaasiel Kemu eus Machir NaggeHadora oregim Jaaz- el Leme Madai Naharaim Iaasau aniah Kena k Magog NahashHagare Iaasiel Jaaziah z Lemu Mahalale Nahathne Iaaz- Jaaziel Kish el el NahbiHaggai aniah Jabal Kohat Leum Mahath NahorHakkoz Iaaziah Jabesh h mim Mahazio NahshonHam Iaaziel Jabez Kora Levi th NahumHaman Iabal Jabin h Libni Mahlon NaphishHamme Iabesh Jachan Kore Lo- Mahol Naphtalidatha Iabez Jachin Koz ammi Malachi NarcissusHammel Iabin Jacob Lot Malchi- Nathanech Iachan Jaddua Lotan shua NathanaelHamor Iachin Jadon Lucas Malchia NebaiothHamul Iacob Jahath Luciu h NebatHaname Iacov Jahaziel s Malchus Nebuchadel Iaddua Jahdai Lud Malluch nezzarHanani Iadon Jahzeel Luke Mamre NebuchadHanania Iahath Jahzera Lysia Man rezzarh Iahaziel h s Man of NebushasHanniel Iahdai Jair (Clau sin banHanoch Iahzeel Jairus dius) Manaen NebuzaraHanun Iahzera Jakeh Manasse danHaran h Jakim h Necho IIHarbon Iair Jalon Manoah Nedabiaha Iairus Jambres Maoch NehelamitHarhaia Iakeh James Marcus eh Iakim Janna Maresha NehemiahHarhas Ialon Jannes h NemuelHarhur Iambres Japheth (Maresh NerHarim Iames Japhia a) NereusHariph Ianna Jared Mark Nergal-Harnep Iannes Jarib Mash sharezerher Iapheth Jashen Massa NeroHarsha Iaphia Jashobe Mathusa NethaneelHarum Iared am la NethaniahHaruz Iarib Jashub Mathusa NeziahHasadia Iashen Jason le Nicanorh Iashobe Javan Mattan NicodemuHasenu am Jechoni Mattania s
 37. 37. ah Iashub ah h NicolasHashabi Iason Jechoni Mattathi Nimrodah Iavan as as NimshiHashab Iechoni Jeconia Matthan Noadiahniah ah h Matthat NoahHashba Iechoni Jedaiah Matthew Nobahdana as Jediael Matthias NogahHashub Ieconia Jedidiah Mattithia NunHashub h Jeduthu h Nymphasah Iedaiah n MebunnHashum Iediael Jehalele aiHasrah Iedidiah el MedadHasuph Ieduthu Jehdeia Medana n h MehetabHatach Iehalele Jehiel eelHathath el Jehizkia MehetabHatipha Iehdeia h elHatita h Jehoaha MehujaeHattush Iehiel z lHavilah Iehizkia Jehoash MehumaHazael h Jehohan nHazar- Iehoaha an Melchimaveth z Jehoiac MelchizeHazo Iehoash hin dekHeber Iehohan Jehoiad MeleaHebron an a MelechHegai Iehoiac Jehoiaki MemucaHeldai hin m nHeleb Iehoiad Jehoiari MenaheHeled a b mHelek Iehoiaki Jehonad MeniHelem m ab MephiboHelez Iehoiari Jehonat shethHeli b han MeraiahHelkai Iehonad Jehora MeraiothHelkath- ab m Merarihazzuri Iehonat Jehosha Meredm han phat MeremotHelon Iehoram Jehozab hHeman Iehosha ad Merib-Hemath phat Jehozad baal
 38. 38. Henada Iehozab ak Merodacd ad Jehu h-Henoch Iehozad Jehucal baladanHepher ak Jehudi MeshaHermas Iehu Jeiel MeshacHermes Iehucal Jekonja hHermog Iehudi h Meshecenes Ieiel Jephtha hHerod Iekonja h MibharAgrippa h Jephun MibsamI Iephtha neh MibzarHerod h Jerahme MicahAntipas Iephunn el MicaiahHerod eh Jeremia MichaArchela Ierahme h Michaelus el Jerimot MichaiaHerod Ieremia h hPhilip I h Jeroboa MichriHerodio Ierimoth m Midiann Ieroboa Jeroha Mikloth m m Milalai Ieroham Jerubba Mishael Ierubba al Misham al Jerubbe Mishma Ierubbe sheth Mishma sheth Jeshaia nnah Ieshaia h Mithreda h Jesharel th Iesharel ah Mizpar ah Jeshebe Mizzah Ieshebe ab Mnason ab Jesher Moab Iesher Jeshua Moise Ieshua Jesse Mordeca Iesse Jesus i Iesus Jether Moreh Iether Jetheth Moses Ietheth Jethro Moza Iethro Jetur Mushi Ietur Jeuel Ieuel Jeush
 39. 39. Ieush JezielIeziel JezreelIezreel JoabIoab JoahIoah JoahazIoahaz JoashIoash JobIob JobabIobab JoelIoel Joelah JoezerIoelah JohananIoezer JohnIohanan JohnIohn theIohn the BaptistBaptist JoiadaIoiada JoiakimIoiakim JoiaribIoiarib JokimIokim JokshanIokshan JoktanIoktan JonadabIonadab JonahIonah JonasIonas JonathaIonatha nn JoramIoram JosephIoseph JosesIoses JoshuaIoshua JosiahIosiah JothamIotham JozabadIozabad JozachaIozacha rr JubalIubal JudaIuda JudahIudah JudasIudas Jude
 40. 40. Iude Julius Iulius Junia Iunia Justus IustusO P Q R S T UObadiah Paarai Quart Raama Sabtah Tabbaot UcalObal Pagiel us h Sabtecha h UnniObed Pahath- Quirin Raamia Sachar Tabeal UriaObed- moab ius h Sadoc Tabeel hEdom Pallu Rabma Sala Tabrim UrielObil Palti g Salathiel on UrijaOded Paltiel Rabsari Sallai Talmai hOg Parmasht s Sallu Talmon UzOhad a Rabsha Salmon Tanhum UzalOhel Parmenas keh Samgar- eth UzzaOlympas Parshand Raguel nebo Tarshis hOmar atha Raham Samson h UzziOmri Paruah Rapha Samuel Tartan UzziOnan Pasach Raphu Sanballat Tatnai ahOnesimu Pashur Reba Saph Telem Uzzis Patrobas Rechab Sargon Tema elOnesiph Paul Regem- Saul Temanorus Pedahel melech Sceva TemeniOphir Pedahzur Rehabi Seba TerahOreb Pedaiah ah Secundu TereshOren Pekah Rehob s TertiusOrnan Pekahiah Rehobo Segub TertulluOsnappe Pelaiah am Seir sr Pelatiah Rehum Semei ThaddaOthni Peleg Rei Sennach eusOthniel Pelet Rekem erib ThahasOzem Peleth Remalia Seorim hOzias Perez h Seraiah TheophiOzni Perida Rephae Sered lus Peruda l Sergius Theuda Peter Reuben Paulus s Pethahiah Reuel Serug Thomas
 41. 41. Pethuel Rezin Seth TiberiusPeulthai Rezon Sethur CaesarPhalec Rhesa Shaashg TibniPhallu Rimmo az Tiglath-Phalti n Shabbeth PileserPhanuel Riphath ai I.Phares Romam Shadrach Tiglath-Pharez ti-ezer Shallum PileserPhicol Rufus Shalman III.Philemon Shalman TimaeuPhiletus eser sPhilip Shamgar TimnaPhinehas Shamir TimnahPhlegon Shamma TimonPhygellus h TimothePilate Shammu us(Pontius) a TimothyPiram Shaphan TirasPispa Shaphat TirhakaPispah Sharezer hPontius Shavsha TitusPilate Shealtiel Tob-Porcius Shear- adonijaFestus Jashub hPotiphar Sheba TobiahPotiphera Shebania Tobijahh h TogarmPuah Shebna ahPublius Shebuel TohuPudens Shecania ToiPul h TolaPut (Phut) Shechem Trophi Shelah mus Shelemia Tubal h Tubal- Shelomit cain h Tychicu Shelomot s h Tyrann Shem us Shema
 42. 42. ShemaahShemaiahShemariahShemeberShemiramothShemuelShephatiahSherebiahShereshSherezerSheshaiSheshbazzarShethShetharShethar-boznaiShevaShilohShimeaShimeahShimeiShimeonShimhiShimrathShimriShimshaiShinabShiphtanShishak IShobabShobachShobaiShobalShobi
 43. 43. Shomer Shuah Sibbecai Silas Simeon Simon Simri Sisera So Solomon Sopater Sosipater Sosthene s Stachys Stephana s Stephen Susi SyeneV X ZVajezatha Xerxes Zaavan Zabad Zabbai Zabbud Zabdi Zabdiel Zabud Zabulon Zaccai Zacchaeus Zaccur Zachariah Zacharias Zacher Zadok Zalmon Zalmunna Zaphnath-
 44. 44. paaneahZarahZatthuZattuZazaZebadiahZebahZebaimZebedeeZebulZebulunZechariahZedekiahZeebZelekZelophehadZemiraZenasZephaniahZephiZephoZerahZerubbabelZethamZethanZiaZibaZibeonZibiaZichriZidkijahZihaZilthaiZimmahZimranZimriZinaZiphZiphahZipporZithri
 45. 45. Ziza Zizah Zoan Zohar Zoheth Zophah Zophar Zuph Zur Zuriel Zurishaddai CAP7 NOUL TESTAMENT Zeii Popoarelor Antice NOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS Puteri Cereşti create, dar superioare omului: şi niciuna nu este DUMNEZEU DOMNUL ,adică: Yahweh ‫.ְהָה‬ ‫י ו‬ Reamintesc că DOMNUL DUMNEZEUL BIBLIEI este Yahweh ‫”.ְהָה‬EU SÂNT ACESTA SÂNT!” ‫י ו‬ Yahweh, nu este o denumire în ebraicăpentru Dumnezeu, nici CALITATE, nici FUNCŢIE, ci NUME PROPRIU, UNVERB PERSONAL, aşa cum pe Iisus Îl cheamă Ieşua(Isus), aşa PeDumnezeu în UNITATEA LUI, ca Tată Ceresc, îl cheamă Yahweh. Pentrumai multe explicaţi citeşte „TETRAGRAMA ‫ ”.ְהָה‬Care este pe INDEXUL ‫י ו‬CUPRINSULUI, fereastra stângă. Teoria conform căreia , orice Divinitate este acelaşi Dumnezeu numit altfel, cu alt nume, este superbă, idealistă şi înşelătoare şi într-u totul
 46. 46. Mincinoasă.Nimeni nu ştie precis ce specie şi ce rang ocupau la Dumnezeu înainte de a fi aruncate din ceruri, posibil (supoziţie) să fi fost Şadaimi şi Heruvimi, Îngeri de rang şi puetere cerească foarte mare, asemeni lui Satan. Satan a fost ca specie Ruachim-Elim şi ca rang şi slujire HERUVIM OCROTITOR şi CĂPENIA OŞTIRII DOMNULUI YAHWEH. Deci nu vom specula , dar cu siguranţă aceste FIINŢE, PUTERI CEREŞTI erau şi sânt superioare omului, îcât cu uşurinţă le-au părut lor a fi Dumnezei, Zeii lor. Oricâtă politeţe ai avea totuşi niciunul din aceşti zei ,nu era YAHWEH DOMNUL-DUMNEZEUL UNIC AL BIBLIEI.Geneza cap 2: vers 4[FACEREA]‫תוֹלדוֹת‬ ְ ‫ד אלּה‬ ֵֶ 4 These are the generations 4.Iată istoria cerurilor şi a of the heaven and of the earth pămîntului, cînd au fost făcute.,‫וְ האָרץ‬ ֶ ָ ‫השּׁמיִ ם‬ ַַָ when they were created, in în ziua cînd a făcut YAHWEH the day that the LORD God ELOHIM, un pămînt şi ceruri,‫בּיוֹם‬ ְ :‫בּהבּראָם‬ ְִָ ְ made earth and heaven.--‫ֲשׂוֹת יְ ה ָה אלֹהים‬ ִ ֱ ‫ו‬ ‫ע‬ .‫ארץ וְ שׁמיִ ם‬ ָ ָ ֶֶExod cap.3 : verset 13 -‫יג ויֹּאמר מֹשׁה אל‬ ֶ ֶ ֶ ַ 13 And Moses said unto 14Dumnezeu a zis lui‫האלֹהים, ה ֵה אָנֹכי בא‬ ָ ִ ‫ִנּ‬ ִ ֱָ God: Behold, when I come Moise: ,,Eu sînt Cel ce unto the children of Israel, sînt.`` Şi a adăugat: ,,Vei ,‫אל- בּ ֵי יִ שׂראל‬ ֵ ָ ְ ‫ֶ ְנ‬ and shall say unto them: The răspunde copiilor lui Israel ‫וְ אָמרתּי להם, אלֹהי‬ ֵ ֱ ֶָ ִ ְ ַ God of your fathers hath astfel: ,,Cel ce se numeşte ‫יְ ה ָה אבוֹתיכם שׁלחנִ י‬ ְַָ ֶ ֵ ֲ ‫ו‬ sent me unto you; and they ,Eu sînt`, ma trimes la-‫אליכם; וְ אָמרוּ-לי מה‬ ַ ִ ְ ֶ ֲֵ shall say to me: What is His voi.``‫-יהוה‬ YHWH« EU- .‫שּׁמוֹ, מה אֹמר אלהם‬ ֲֵֶ ַ ָ ְ name? what shall I say unto SANT ASATA-S them? EU ! « [Nume propriu care se rosteste Hshem]
 47. 47. Exod cap.3 : verset15 ‫טו ויֹּאמר עוֹד‬ ֶ ַ 15 And God said 15Dumnezeu a mai zis lui ,‫אלֹהים אל-מֹשׁה‬ ֶ ֶ ִ ֱ moreover unto Moses: Moise: ,,Aşa să vorbeşti copiilor Thus shalt thou say lui Israel: ,Domnul, Dumnezeul ‫כֹּה-תֹאמר אל- בּ ֵי‬ ‫ַ ֶ ְנ‬ unto the children of părinţilor voştri, Dumnezeul lui ‫יִ שׂראל, יְ ה ָה אלֹהי‬ ֵ ֱ ‫ו‬ ֵָ ְ Israel: The LORD, the Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi ‫אבֹתיכם אלֹהי‬ ֵ ֱ ֶ ֵ ֲ God of your fathers, the Dumnezeul lui Iacov, ma trimes la‫אַברהם אלֹהי יִ צחק‬ ְָ ֵ ֱ ְָָ God of Abraham, the voi. Acesta este Numele Meu‫ֵאלֹהי יעקֹב, שׁלחנִ י‬ ְַָ ֲַ ֵ ‫ו‬ God of Isaac, and the pentru vecinicie, acesta este ‫אליכם; ֶה-שּׁמי‬ ִ ְ ‫ֲֵ ֶ ז‬ God of Jacob, hath sent Numele Meu din neam în neam.‫לעֹלם, וְ ֶה זכרי לדֹר‬ ְ ִ ְִ ‫ז‬ ָ ְ me unto you; this is My .‫דֹּר‬ name for ever, and this is My memorial unto all generations. –Puteri Cereşti Zeităţi antice - Mesopotamia Zeitatea Ţara Funcţia avută Referinţa biblică zeul naţional şi zeu alMarduk Babilon Ier 50.2 furtunii altă denumire a zeului Ier 14.1; Ier 50.2;Bel Babilon Marduk 52.44Nebo (Nabu) Babilon fiul zeului Marduk Isaia 46.1Tammus Sumer zeul furtunii Ezec. 8.14(Dumuzi)Anu Mesopotamia capul pantheonului nu apare în BiblieEnlil Mesopotamia zeul furtunii nu apare în Biblie
 48. 48. apă proaspătă şiEa-Enki Mesopotamia nu apare în Biblie subteranăSin (Nanna) Mesopotamia lună nu apare în BiblieIştar Mesopotamia sex, fertilitate nu apare în BiblieNinurta Mesopotamia război nu apare în BiblieTiamat Mesopotamia apă sărată nu apare în Biblie Puteri Cereşti Zeităţi antice - Canaan- Siria Zeitatea Ţara Funcţia avută Referinţa biblicăEi Canaan – Siria capul pantheonului canaanit nu apare în BiblieAnat Canaan – Siria război nu apare în BiblieMot Canaan – Siria moarte, sterilitate nu apare în BiblieAdad Canaan – Siria zeul sirian al furtunii nu apare în BiblieTeshub Canaan – Siria zeiţa mamă hetită nu apare în BiblieHannhanna Canaan – Siria zeul hetit al furtunii nu apare în BiblieArinna Canaan – Siria zeiţa hetită a soarelui nu apare în Biblie Puteri Cereşti Zeităţi antice – PalestinaZeitatea Ţara Funcţia avută Referinţa biblicăAstarteea Canaan zeiţa mamă, Jud. 2.13; 10.6; 1 Sam.
 49. 49. (Asthoreth) fertilitate, dragoste 12.10; 1 Împ. 11.5Baal Canaan zeul furtunii 1 Împ. 16.31-32 Num 21.29; Jud. 11.24; 1Chemoş Moab zeul războiului Împ. 11.7,33; Ier. 48.7Dragon Filistia zeul cerealelor Jud. 16.23; 1 Sam. 5.2-7Împărăteasa zeiţa mamă, Canaan Ier 7.18; 44.17-25cerurilor fertilitate, dragosteMoloh (Malcam, Ţef. 1.5; Ier 49.1; 1 Împ. Amon zeu naţionalMilcom) 11.5,7,33Puteri Cereşti Zeităţi antice Zeităţi antice – EgiptZeitatea Ţara Funcţia avută Simbolul puteriiAker Egipt pământ – ajută morţii două capete de leiAton Egipt zeul soareBes Egipt ajută la naştere – dăruitor de bărbăţie grup de demoniHechet Egipt zeiţă primordială broascăIris Egipt zeiţa vieţii şi vindecării omChepri Egipt zeul primordial, soare răsare cărăbuş om cu cap deKnum Egipt dăruitorul Nilului - făcătorul omenirii broascăMut Egipt ochiul soarelui vultur sau om zeiţa cerurilor – mama corpurilorNut Egipt cereşti
 50. 50. stăpânea peste faraonii morţi, viaţă,Osiris Egipt vegetaţie zeul soarelui şi al cerului – ZeuRa Egipt om cu cap de uliu naţionalSelchet Egipt păzitorul vieţii – apărătorul morţilor scorpion zeul haosului, pustiului, furtunii,Set Egipt recolteiSotis Egipt zeul apelor NiluluiTermutie Egipt zeiţa fertilităţii, recoltei şi a soarelui şarpeHorus Egipt soareHathor Egipt zeiţa mamăPtah Egipt artişti, creatorul Memphisului Puteri Cereşti Zeităţi antice - Zeii Egiptului atacaţi de cele 10 plăgiPlaga Textul Zeul atacat1. Nilul APIS, zeul viţel, zeul Nilului; ISIS, zeiţaprefăcut în Exod. 7:14-25 Nilului; Knum, zeul berbec, păzitor al Niluluisânge2. Broaştele Exod. 8:1-5 HEKET, zeiţa naşterii, cu un cap de broască SET, zeul pustiei, SCARABEUL, zeul3. Păduchii Exod. 8:16-19 gândacilor4. Musca RA, zeul soare, UAKIT, zeu reprezentat Exod. 8:20-32câinească printr-o muscă5. Ciuma Exod. 9:1-7 HATOR, zeiţa cu trup de om şi cap de bouvitelor
 51. 51. 6. Vărsatul SEKMET, zeiţa bolilor, SUNU zeul ciumelor, Exod. 9:8-12negru ISIS, zeiţa vindecărilor7. Piatra şi NAT, zeiţa cerului, OSIRIS zeul roadelor şi al Exod. 9:13-35focul fertilităţii8. Lăcustele Exod. 10:1-20 NAT, zeiţa cerului, OSIRIS zeul roadelor RA, zeul soarelui, Horus, un alt zeu al Exod. 10:21-9. Întunericul soarelui, NAT, zeiţa cerului, HATOR, zeiţă a 29 cerului10. Moartea MIN, zeul natalităţii, HEKET, zeiţă care ajuta Exod. 11:1-întâilor femeia la naştere, ISIS, zeiţa protectoarea a 12:30născuţi copiilor, FIUL LUI FARAON, zeu în Egipt CAP8 NOUL TESTAMENT Lumea Bibliei - Popoare bibliceLumea Bibliei - Popoare biblice CARE AU TRĂIT PE TOATĂ PERIOADA ANTICĂ, ATÂTÎN VECHIUL TESTAMENT DAR ŞI ÎN NOUL TESTAMENT. 90% DIN ACESTE POPOARE EXISTATU ,IAR OAMENI DIN ACESTE NAŢII AU FOSTPREZENŢI ÎN ZIUA CINCIZECIMII( ŞAVUOTH-SĂPTĂMÂNILE) , ADICĂ DE RUSALII. Amaleciţii Fenicienii Mezii Amoniţii Fereziţii Mişraiţii Amoriţii Filistenii Moabiţii Anachimii Frigienii Nabateenii Archiţii Gabaoniţii Naftuhimii Asirienii Gheşuriţii Parţii Aviţii Gherşoniţii Perşii
 52. 52. Babilonienii Ghirgasiţii Recabiţii Cadmoniţii Ghirziţii Refaimiţii Canaaniţii Grecii Romanii Carienii Hetiţii Sabeenii Cheniţii Heviţii Samaritenii Cheniziţii Horiţii Sciţii Ciprioţii Huriţii Sidoniţii Cretanii Iebusiţii Sirienii Cub Israel Suchienii Cuş (Etiopia- Iudeii Tubaliţii Sudan) Dedaniţii Letuşimii Ţemariţii Edomiţii Lidienii Urarţii Egiptenii Macedonenii Zamzumimii Elamiţii Madianiţii Zuzimii Emimii Maoniţii Etiopienii Meşeciţii CAP.9.VIAŢA LUI IISUS STRUCTURATĂ şi PARTAJATĂ PE TABELE ÎN ORDINEA VIEŢII LUI IISUS DIN NAZARETH.
 53. 53. IOAN BOTEZĂTORUL Noul Testament - Viaţa şi lucrarea lui Ioan Botezătorul TABEL Eveniment Matei Marcu Luca Ioan 1:5-25, 57-Naşterea 80Vestitor al lui Isus 3:1-12 1:2-8 3:1-20 1:19-34Botezul lui Isus 3:13-17 1:9-11 3:21-22Cere informaţii 11:2-19 7:18-35despre IsusMărturiseşte despre 3:22-4:3IsusMoartea 14:1-12 6:14-29 9:7-9 CAP.10. NOUL TESTAMENT – NAŞTEREA LUI IISUS
 54. 54. NOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS TABEL Referinţă LOCUL DIN BIBLIE UNDE ESTE SCRISProfeţia naşterii din fecioară Isaia 7:14 Ioan 1:1-3;Preexistenţa Cuvântului Coloseni 1:15-16Naşterea din fecioară conform Matei 1:18-25Evangheliei după MateiNaşterea din fecioară conform Luca 1:26-35,Evangheliei după 2:1-20LucaPosibilă referinţă în Evanghelia Marcu 6:3după MarcuAlte posibile referinţe Galateni 4:4; 1 Corinteni 15:45-48Dedicarea în Templu Luca 2:21-38Vizita Magilor Matei 2:1-12Fuga în Egipt Matei 2:13-15Uciderea pruncilor din Betleem Matei 2:16-18 Matei 1:1-17;Alte evenimente Luca 1:5-25
 55. 55. CAP.11.NOUL TESTAMENT – NAŞTEREA LUI IISUSNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS TABEL Referinţă LOCUL DIN BIBLIE UNDE ESTE SCRISProfeţia naşterii din fecioară Isaia 7:14 Ioan 1:1-3;Preexistenţa Cuvântului Coloseni 1:15-16Naşterea din fecioară conform Matei 1:18-25Evangheliei după MateiNaşterea din fecioară conform Luca 1:26-35,Evangheliei după 2:1-20LucaPosibilă referinţă în Evanghelia Marcu 6:3după MarcuAlte posibile referinţe Galateni 4:4; 1 Corinteni 15:45-48Dedicarea în Templu Luca 2:21-38Vizita Magilor Matei 2:1-12
 56. 56. Fuga în Egipt Matei 2:13-15Uciderea pruncilor din Betleem Matei 2:16-18 Matei 1:1-17;Alte evenimente Luca 1:5-25 CAP.12.Viaţa şi lucrarea misionară a lui IisusNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS Evenimentul Locul Matei Marcu Luca Ioan Anul inaugural 3:13- 3:21- 1:29- Botezul lui Isus Râul Iordan 1:9-11 17 23 39 Ispitirea lui 1:12- Pustie 4:1-11 4:1-13 Isus 13 Cana Prima minune 2:1-11 Galileii Întâlnirea cu Iudeea 3:1-21 Nicodim
 57. 57. Întâlnirea cu Samaria 4:5-42SamariteancaVindecareafiului Cana 4:46-slujbaşului Galileii 54împărătescÎncercareaoamenilor din 4:16- NazaretNazaret să-L 31ucidă Anul de Anul de popularitate popularitat eIsus cheamă Marea 4:18- 1:16- 5:1-11patru ucenici Galileii 22 20Vindecarea 8:14- 1:29- 4:38-soacrei lui Capernaum 17 34 41PetruÎnceputul 4:23- 1:35- 4:42-predicării în Galileea 25 39 44GalileeaMatei îl 2:13- 5:27-urmează pe Capernaum 9:9-13 17 32IsusAlegerea celor 3:13- 6:12- Galileea 10:2-412 ucenici 19 15Predica de pe Galileea 5:1-7 6:20-
 58. 58. munte 49Femeiapăcătoasă îl 7:39- Capernaumunge pe Isus 50cu mirCălătoria prin Galileea 8:1-3GalileeaPildele 13:1- Galileea 4:1-34 8:4-18Împărăţiei 52Potolirea Marea 8:23- 4:35- 8:22-furtunii Galileii 27 41 25Învierea fiicei 9:18- 5:21- 8:40- Capernaumlui Iair 26 43 56Trimiterea 9:35-celor 12 Galileea 6:6-13 9:1-6 11:1ucenici Anul opoziţieiTăierea capului 6:14-lui Ioan Iudeea 14:1-2 9:7-9 29BotezătorulÎnmulţirea 14:13- 6:30-pâinilor (5000 Betsaida 6:1-14 21 44de oameni)Umblarea pe Marea 14:22- 6:45- 6:16-ape Galileii 23 52 21
 59. 59. Petru afirmă Cezareea 16:13- 8:27- 9:18-divinitatea lui lui Filip 20 30 21IsusIsus Îşi Cezareea 16:21- 8:31- 9:22-prevesteşte lui Filip 26 37 25moarteaSchimbarea la Muntele 17:1- 9:28- 9:2-13faţă Hermon 13 36Isus plăteşte 17:24-taxa pentru Capernaum 27templuIsus la 7:11-praznicul Ierusalim 52corturilorVindecareaunui orb din Ierusalim 9:1-41naştereIsus vizitează 10:38-pe Marta şi Betania 42MariaÎnvierea lui 11:1- BetaniaLazăr 44Ultima călătorie 17:11la IerusalimIsus Dincolo de 19:13- 10:13- 18:15-binecuvântează Iordan 15 16 17copii
 60. 60. Întâlnirea cu Dincolo de 19:16- 10:17- 18:18- tânărul bogat Iordan 30 31 30 Isus îşi prevesteşte Lângă 20:17- 10:32- 18:31- moartea din Iordan 19 34 34 nou Vindecarea 20:29- 10:46- 18:35- orbului Ierihon 43 52 43 Bartimeu Întâlnirea cu 19:1- Ierihon Zacheu 10 CAP.13 Noul Testament - Viaţa şi lucrarea Domnului IsusNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS Viaţa şi lucrarea Domnului Isus Evenimentul Matei Marcu Luca Ioan Liderii 26:1-5 14:1-2 22:1-6
 61. 61. religioşiplănuiesc să-lomoare peIsusIuda îltrădează pe 26:14-16 14:10-11IsusPregătireapentru ultima 26:17-19 14:12-16 22:7-13CinăPaşteleevreiesc, în 22:14- 26:20-25 14:17-21 13:21-35cadrul ultimei 18cineDiscuţiaucenicilor 22:24-despre cine 30este maimareIsus spalăpicioarele 13:1-20ucenicilorCina 22:19- 26:26-30 14:22-26Domnului 20Isus prezice 22:31-lepadarea lui 26:31-35 14:27-31 13:36-38 34PetruRugăciunea 17:1-26preoţească a
 62. 62. lui Isus Rugăciunea 22:39- din 26:36-46 14:32-42 46 Ghetsimani Prinderea şi condamnarea 26:47- 14:43- 22:47- 18:1- nedreaptă a 27:32 15:21 23:25 19:16 lui Isus 23:26- Isus răstignit 27:33-37 15:22-26 19:17-22 28 23:39- Cei doi tâlhari 27:38-47 15:27-32 43 Moartea lui 23:44- 27:45-50 15:33-36 19:28-49 Isus 49 Mormântul lui 23:50- 27:57-66 15:42-47 19:38-42 Isus 56 CAP.14.Minunile Domnului Isus - Vindecări miraculoaseNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS
 63. 63. Vindecări Matei Marcu Luca IoanmiraculoaseLeprosul 8:2-4 1:40-42 5:12-13Servitorulsutaşului 8:5-13 7:1-10romanSoacra lui 8:14-15 1:30-31 4:38-39PetruDoi oameni 8:28-34 5:1-15 8:27-35din GadaraOmul 9:2-7 2:3-12 5:18-25paralizatFemeia cuscurgere de 9:20-22 5:25-29 8:43-48sângeDoi orbi 9:27-31Îndrăcitul 9:32-33mutOmul cu 12:10- 3:1-5 6:6-10mâna uscată 13Îndrăcitul 12:22 11:14orb şi mutFiica femeii 15:21- 7:24-30
 64. 64. canaanite 28Băiatul 17:14- 9:17-29 9:38-43demonizat 18Doi orbi - 20:29- 18:35- 10:46-52Bartimeu 34 43Surdo-mutul 7:31-37Posedatuldin 1:23-26 4:33-35sinagogăOrbul din 8:22-26BetsaidaFemeia 13:11-gârbovă 13Bolnavul de 14:1-4dropică 17:11-Zece leproşi 19Slujitorul 22:50-marelui 51preotFiulslujbaşului 4:46-54împărătescBolnavul dela 5:1-9scăldătoarea
 65. 65. Betezda Orbul din naştere CAP.15. Mesia Începutul şi sfârşitul BiblieiNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS TABEL Mesia ÎnceputulGENEZA 1 - 4 şi sfîrşitul APOCALIPSA 19 - 22 BiblieiDumnezeu a făcut Mesia Începutul Dumnezeu face ceruri noi şi sfîrşitulcerurile şi pămîntul (1:1) Bibliei şi un pămînt nou (21:1) Mesia ÎnceputulFacerea luminii (1:3) şi sfîrşitul Mielul este lumina (21:23) BiblieiDomnul a făcut soarele Mesia Începutul Nu va mai fi nevoie de şi sfîrşitulşi luna (1:16) Bibliei soare şi lună (21:23)Sfîrşitul primei creaţii Mesia Începutul Sfîrşitul celei de a doua şi sfîrşitul(2:1) Bibliei creaţii (21:6)
 66. 66. Mesia Începutul Omul va locui veşnicOmul a fost aşezat lîngă şi sfîrşitul Bibliei lîngă rîul cu apa vieţiiun rîu (2:10) (22:1)Omul a mîncat din pom Mesia Începutul Omul va mînca din pom şi sfîrşitulşi a murit (2:17) Bibliei şi va trăi (22:2)Nunta lui Adam (2:18- Mesia Începutul şi sfîrşitul Nunta Mielului (19:6-9)23) BiblieiEva, nevasta lui Adam Mesia Începutul Noul Ierusalim, nevasta şi sfîrşitul(2:22-25) Bibliei Mielului ((21:9-10)Şarpele a cauzat răul Mesia Începutul Şarpele împiedicat să mai şi sfîrşitul(3:1,13) Bibliei facă rău (20:3)Primul atac al lui Satan Mesia Începutul Ultimul atac al lui Satan şi sfîrşitulasupra omului (3:1-6) Bibliei (20:7-10)Satan se arată în Mesia Începutul Satan dispare în iazul de şi sfîrşitulgrădină (3:1) Bibliei foc (20:10)O grădină care a putut fi Mesia Începutul Un oraş care nu va putea şi sfîrşitulîntinată (3:6-7) Bibliei fi întinat (21:27)Ruperea părtăşiei cu Mesia Începutul Reinstaurarea părtăşiei şi sfîrşitulDumnezeu (3:8-10) Bibliei cu Dumnezeu (21:3)Biruinţa iniţială a Mesia Începutul Biruinţa finală a Mielului şi sfîrşitulşarpelui (3:13) Bibliei (20:10)Făgăduinţa primei veniri Mesia Începutul Făgăduinţa celei de-a şi sfîrşitula Domnului (3:15) Bibliei doua veniri (22:20)Durerea înmulţită Mesia Începutul Sfîrşitul tuturor şi sfîrşitulnespus de mult (3:16) Bibliei suferinţelor (21:4)
 67. 67. Blestem asupra primei Mesia Începutul Înlăturarea veşnică a şi sfîrşitulcreaţii (3:14-19) Bibliei blestemului (22:3)Omul pierde stăpînirea Mesia Începutul Omul recîstigă stăpînirea şi sfîrşitulasupra naturii (3:19) Bibliei asupra naturii (22:5) Mesia Începutul Moartea nu va mai fiCea dinţii ucidere (4:8) şi sfîrşitul Bibliei (21:4)Primul miel ucis pentru Mesia Începutul Ultimul Miel jertfit pentru şi sfîrşituloameni (3:21) Bibliei oameni (21:14)Închiderea primului rai Mesia Începutul Deschiderea celui de al şi sfîrşitul(3:23) Bibliei doilea rai (21:25)Îngerii se opun Mesia Începutul Îngerii îi călăuzesc pe şi sfîrşituloamenilor (3:24) Bibliei oameni (21:9-10)Omul este oprit de la Mesia Începutul Omul are din nou acces şi sfîrşitulpomul vieţii (3:24) Bibliei la pomul vieţii (22:14) Mesia Începutul Numele Domnului aşezatSemnul blestemului pe şi sfîrşitul Bibliei pe frunţile oamenilorCain (4:15) (22:4)Cain zideşte prima Mesia Începutul Dumnezeu trimite cetatea şi sfîrşitulcetate (4:17) Bibliei zidită de El (21:2) CAP.16.Noul Testament - Minunile Domnului Isus - Minuni asupra naturiiNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS
 68. 68. Minunile Domnului Isus - Minuni asupra naturiiMinuni Minuniasupranaturii asupra Matei Marcu Luca Ioan naturiiMinuni Potolireaasupra 8:23-27 4:37-41 8:22-25naturii furtuniiMinuni Umblarea peasupra 14:25 6:48-51 6:19-21naturii mareMinuni Înmulţireaasupranaturii pâinilor 14:15- 6:35-44 9:12-17 6:5-13 (5000 de 21 bărbaţi)Minuni Înmulţireaasupranaturii pâinilor 15:32- 8:1-9 (4000 de 38 bărbaţi)Minuni Moneda dinasupra 17:24-naturii gura 27 peşteluiMinuni Smochinul 21:18- 11:12-asupranaturii uscat 22 14,20-25Minuni Pescuireaasupra 5:4-11naturii minunată
 69. 69. Minuni Apaasupranaturii transformată 2:1-11 în vinMinuni Altăasupranaturii pescuire 21:1-11 minunată CAP.17.Minunile Domnului Isus - Învieri din morţiNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS Învieri din Matei Marcu Luca Ioan morţi Fiica lui 9:18-19,23-25 5:22-24,38-42 8:41-42,49-56 Iair Fiul văduvei 7:11-15 din Nain Lazăr CAP.18.
 70. 70. Minunile Domnului Isus - Minuni în ziua de Sabat NOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS Minuni în ziua de Sabat Minunea Matei Marcu Luca Ioan Scoaterea unui 1:21- 4:31- duh necurat 28 37 Vindecarea 8:14- 1:29- 4:38- soacrei lui Petru 15 31 39 Vindecarea slăbănogului de 5:1-18 38 de ani Vindecarea omului cu mâna 3:1-6 6:6-11 uscată Vindecarea 13:10- femeii gârbove 17 Vindecarea bolnavului de 14:1-6 dropică
 71. 71. Vindecarea orbului din 9:1-34 naştere CAP.19. Pildele Domnului IsusNOUL TESTAMENT VIAŢA ŞI LUCRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS Pildele Domnului Isus 1. Cele două case Matei 7:24-27 (Luca 6:47-49) 2. Haina nouă şi Matei 9:16-17 burdufurile noi 3. Semănătorul Matei 13:3-8 (Marcu 4:3-8;
 72. 72. Luca 8:5-8)4. Pilda neghinei Matei 13:24-305. Pilda grăuntelui de Matei 13:31-32 (Marcu 4:30-muştar 32; Luca 13:18-19)6. Pilda aluatului Matei 13:33 (Luca 13:20-21)7. Comoara ascunsă Matei 13:448. Mărgăritarul de preţ Matei 13:45-469. Pilda năvodului Matei 13:47-5010. Pilda robului nemilostiv Matei 18:23-3511. Pilda lucrătorilor viei Matei 20:1-1612. Pilda celor doi fi Matei 21:28-32 Matei 21:33-46 (Marcu 12:1-13. Pilda vierilor 12; Luca 20:9-19)14. Pilda nunţii fiului de Matei 22:1-14împărat Matei 24:45-51 (Luca 12:42-15. Pilda celor doi robi 48)

×