Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Ntae

334 views

Published on

CAPÍTOL 18: Experiències educatives mitjançant l´aplicació de software lliure.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Ntae

 1. 1. 1.Introducció <ul><li>Aparició de les noves tecnologíes </li></ul><ul><li>Als anys 80 </li></ul><ul><li>Ara </li></ul>Necessitat de contractes de llicència Trobem un sistema operatiu compartit que s´aprofita en els sectors dels negocis, investigació, oci i educació. Intercanviar experiències Compartir experiències
 2. 2. 2.Què és el programari lliure ? <ul><li>Programari que ofereix la versió que es pot instal.lar així com també el codi font. </li></ul>Llibertats <ul><li>-Utilització del programa amb qualsevol propòsit. </li></ul><ul><li>Estudiar com funciona el programa i adaptar-lo a les teues necessitats. </li></ul><ul><li>Distribuïr còpies </li></ul><ul><li>Millora del programa i fer públiques les millores als altres. </li></ul>
 3. 3. LLIBERTATS QUE L'USUARI DEL PROGRAMARI LLIURE TÉ: <ul><li>Llibertat d'utilitzar el programa amb qualsevol propòsit. </li></ul><ul><li>Llibertat d'ús on i amb qui siga. </li></ul><ul><li>Llibertat d'estudiar com funciona el programa i adaptar-ho a les teues necessitats ( l'accés al codi font és condició prèvia per a açò). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>La llibertat de distribuir copies ( amb modificacions o sense, gratis o cobrant, a qualsevol i a qualsevol lloc) </li></ul><ul><li>La llibertat de millorar el programa i fer públiques les millores als altres (perquè tota la comunitat es beneficie). No obstant si la persona no vol no hi ha perquè publicar eixes millores. </li></ul>
 5. 5. Còm garantir les llibertats? <ul><li>Per a garantir estes llibertats està la llicència “COPYLEFT”, que implica que quan es distribuïx un programa no es poden agregar restriccions per a denegar a altres persones les llibertats centrals. </li></ul>
 6. 6. Software Lliure NO ÉS Software gratuït
 7. 7. <ul><li>PROGRAMARI LLIURE </li></ul><ul><ul><li>P. CODI OBERT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>P. DOMINI PÚBLIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>P. PROTEGIT AMB COPYLEFT </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>P. LLIURE NO PROTEGIT AMB COPYLEFT </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>P. NO LLIURE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> P.SEMI-LLIURE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>P. PRIVATIU </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> FREEWARE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>SHAREWARE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> P. PRIVAT </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> P.COMERCIAL </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PROGRAMARI PROPIETARI. </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. 3. Software Propietari <ul><li>Avantatges: </li></ul><ul><ul><li>Control de qualitat sobre les seues produccions per part de les companyies productores. </li></ul></ul><ul><ul><li>S´hi destinen partides presupostaries per a la investigació sobre el producte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els plans d´estudi universitaris tenen un mercat enfocat al seu ús. </li></ul></ul>
 9. 9. Software Propietari <ul><li>Inconvenients: </li></ul><ul><ul><li>Dificultat en el seu aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Insuficiència del suport tècnic. </li></ul></ul><ul><ul><li>La innovació és dret exclusiu de la companyia fabricant. </li></ul></ul><ul><ul><li>És il.legal fer-hi còpies. </li></ul></ul>
 10. 10. 3. Software Lliure <ul><li>Avantatges </li></ul><ul><ul><li>Estalvi econòmic en l´adquisició de llicències. </li></ul></ul><ul><ul><li>El.liminació de barreres presupostals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Benefici social i tecnològic pel país. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tendència a ésser eficient </li></ul></ul><ul><ul><li>Tendència a ésser molt divers </li></ul></ul>
 11. 11. Software Lliure <ul><li>Inconvenients: </li></ul><ul><ul><li>Corba d´aprenentatge major </li></ul></ul><ul><ul><li>No té garantia provinent de l´autor </li></ul></ul><ul><ul><li>S´han de dedicar recursos a la reparació d´errades </li></ul></ul><ul><ul><li>L´usuari ha de tindre nocions de programació </li></ul></ul><ul><ul><li>Les interfícies amigables amb l´usuari (GUI) i la multimèdia s´estan estabilitzant. </li></ul></ul>
 12. 12. Avantatges: <ul><li>Alt poder de motivació </li></ul><ul><li>Posibilitat d´interacció </li></ul><ul><li>Alumnat més implicat en les seues feines </li></ul><ul><li>Afavorix el treball en equip </li></ul><ul><li>Són un element integrador en les aules </li></ul>D´actitud passiva a actitud constant 4. Software lliure i aplicació educativa
 13. 13. <ul><li>Augment del desenvolupament d´habilitats de selecció d´informació. </li></ul><ul><li>Afavoreixen la comunicació entre tots. </li></ul><ul><li>Milloren les capacitats d´expressió. </li></ul><ul><li>Feedback </li></ul><ul><li>Aprendre dels seus errors </li></ul><ul><li>Assatjar respostes alternatives </li></ul><ul><li>Prendre nous camins </li></ul>permet
 14. 14. ¿Per a què s´utilitzen? <ul><li>Per acabar les tasques (ja que no tot està fet). </li></ul><ul><li>Per adoptar una postura constructiva. </li></ul><ul><li>Cooperar amb la comunitat local i internacional. </li></ul><ul><li>Possibilitat d´aprendre d´altres. </li></ul><ul><li>Propagació del coneixement de forma lliure. </li></ul><ul><li>Treballar en equip. </li></ul><ul><li>Llibertat d´investigar, crear, modificar i aprendre. </li></ul>
 15. 15. Les TIC no són més que una sèrie de recursos a disposició del profesorat, els quals emprarà segons els objectius de cadascuna de les seues accions formatives.
 16. 16. 5. Breus referències històriques <ul><li>Anys 80 </li></ul><ul><ul><li>Richard Stallman duu a terme el moviment GNU en oposició al Software Privatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>El seu propòsit era la creació d´un sistema operatiu lliure i gratuït. </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Anys 90 = època d´expansió </li></ul><ul><ul><li>Linus Trovarlds difon a través de la red el seu treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Així sorgeix el sistema operatiu GNU/Linux </li></ul></ul>- solidaritat - cooperació - llibertat Caracteritzat per:

×