Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

αλεξίου δυσλεξία και ξένη γλώσσα

461 views

Published on

alexiou

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

αλεξίου δυσλεξία και ξένη γλώσσα

 1. 1. Θωμαή Αλεξίου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
 2. 2. DYSTEFL2, www.dystefl.eu
 3. 3. Project partners 1. University of Łódź, Poland – project coordinator 2. The Society for Alternaeve Educaeon, Opole, Poland 3. Aristotle University of Thessaloniki, Greece 4. Ljubliana University, Ljubliana, Slovenia
 4. 4. Βραβείο Briesh Council’s ELTon award for “Excellence in Course Innova1on”
 5. 5. Τι είναι δυσλεξία; ž Μια ιδιαίτερη μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει κυρίως την ανάπτυξη του εγγραμματισμού ž Είναι νευρολογικής φύσης ž Είναι κληρονομική (ένα ή περισσότερα παιδιά πιθανό να παρουσιάσουν δυσλεξία στην ίδια οικογένεια) ž Εμφανίζεται συνήθως από τη γέννηση και διαρκεί σε όλη τη ζωή τους
 6. 6. Χαρακτηριστικά της δυσλεξίας — Δυσκολίες με τη φωνολογική επεξεργασία, γρήγορη κατονομασία, εργαζόμενη μνήμη, ταχύτητα επεξεργασίας, και την αυτόματη ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενδεχομένως να μην συνάδει με άλλες γνωστικές ικανότητες του ατόμου
 7. 7. Συχνά συμπτώματα — Βραδύτητα ανάγνωσης — Περιορισμένο λεξιλόγιο —  Δυσκολίες στη σύνταξη και τη μορφολογία — Δυσκολία στην αντιστοίχιση γράμματος-ήχου — Δυσκολία να βάλουν τις ιδέες τους ή μια ιστορία σε σειρά
 8. 8. Μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες... — Είναι δημιουργικοί και ευφάνταστοι μαθητές — Βλέπουν τη συνολική εικόνα — Πολύ συχνά έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης — Πολλοί έχουν καλλιτεχνική φύση
 9. 9. Πώς βλέπει το κείμενο ένας μαθητής με δυσλεξία
 10. 10. Ή και χειρότερα...
 11. 11. Μέσα στην τάξη... — Αδυνατούν συχνά να αντιγράψουν κείμενα από τον πίνακα — Κάποιες φορές τους φαίνεται τόσο δύσκολο που ούτε καν το προσπαθούν
 12. 12. Πώς αναγνωρίζουμε τη δυσλεξία στην τάξη —  Μαθητές που είναι συνήθως πιο αργοί και ανοργάνωτοι —  Δεν ξέρουν πώς να μελετήσουν —  Δεν συμμετέχουν ενεργά στην τάξη —  Έχουν πάντα κάποια δικαιολογία για να μην κάνουν τα καθήκοντα στο σπίτι —  Δημιουργούν νέες λέξεις, αντιστρέφουν γράμματα και αλλάζουν ήχους —  Tα γραπτά τους δεν είναι ευανάγνωστα, η ορθογραφία τους είναι προβληματική —  Στη γραμματική έχει προβλήματα με την ανάλυση και σύνθεση —  Η δομή των προτάσεών τους είναι κακή —  Το βασικότερο; Τεράστιο χάσμα μεταξύ προφορικών και γραπτών ικανοτήτων
 13. 13. Παραδείγματα προβλημάτων — mirror-opposites: p αντί q, d αντί b, 127 αντί 721 saw αντί was lion αντί loin
 14. 14. Παραδείγματα προβλημάτων —  Λανθασμένη ανάγνωση παρόμοιων λέξεων: Διαβάζει το officer ως official approximate ως appropriate —  Παράλειψη μικρών λέξεων: Μπορεί να παραλείπουν γραμματικές λέξεις —  Άρθρα —  μετοχές —  συνδέσμους —  Προθέσεις —  Μεγάλες λέξεις: μπορεί να συντομεύουν, π.χ. walk for walking
 15. 15. Χρειάζεται ο μαθητής με δυσλεξία να μάθει μια ξένη γλώσσα; —  Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας απαιτεί πολλή δουλειά και ιδιαίτερα για τους μαθητές με δυσλεξία —  Οι δυσκολίες είναι ακόμα μεγαλύτερες όταν η πρώτη γλώσσα του μαθητή με δυσλεξία είναι μια ‘διαφανής’ transparent γλώσσα (όπως π.χ. η ελληνική) και η ξένη γλώσσα είναι ‘μη-διαφανής’ (όπως για παράδειγμα η αγγλική) —  Ίσως χρειαστεί μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και περισσότερη επιμονή για να επιτευχθεί ο στόχος —  Αλλά η ξένη γλώσσα είναι μια χρήσιμη δεξιότητα ακόμα και αν δεν την γνωρίζει κάποιος σε άριστο επίπεδο
 16. 16. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα (Alexiou et al 2014) — Το 2013 ρωτήσαμε τη γνώμη 1209 εκπαιδευτικών σχετικά με τα σχολεία ΠΕΑΠ — 49% ισχυρίστηκαν ότι αρκετοί μαθητές στα σχολεία ΠΕΑΠ έχουν δυσλεξία! — 98% των συμμετεχόντων μας είπαν ότι έχουν στις τάξεις τους μαθητές με δυσλεξία — Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ;
 17. 17. Χαρακτηριστικά των μικρών μαθητών —  Μαθαίνουν γρήγορα αλλά ξεχνούν εύκολα —  Έχουν περιορισμένο εύρος προσοχής/δεν συγκεντρώνονται εύκολα και για αρκετή ώρα —  Δείχνουν ενδιαφέρον να μάθουν μόνο αυτά που τους αρέσουν —  Κάποια παιδιά περνούν τη φάση της ‘σιωπηρής περιόδου’- silent period στην αρχή —  Έχουν συχνά θέματα πειθαρχίας στην τάξη
 18. 18. Αποτελέσματα Συμπεριφορές παιδιών που εκλήφθηκαν ως ενδείξεις μαθησιακής δυσκολίας: —  Υπερκινητικότητα —  Πρόβλημα συγκέντρωσης —  Ανικανότητα να συνεργαστούν και να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον Επίσης πολλοί ανέφεραν ως ενδείξεις: §  Την ανικανότητα των παιδιών να θυμηθούν λέξεις ή ήχους §  Προβλήματα στηην άρθρωση του λόγου §  Μια αρνητική στάση στη γραφή §  Εσωστρέφεια, ντροπή, έλλειψη αυτοπεποίθησης και συναισθηματική αστάθεια §  Δυσκολία στο να κρατούν μολύβι ή ψαλίδι §  Ανικανότητα να καταλάβουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του καθηγητή ΟΛΑ ιδιαιτέρως εμφανή σε παιδιά προσφύγων!ΠΡΟΣΟΧΗ
 19. 19. Συμπεράσματα της έρευνας —  Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να παρερμηνεύουν συμπεριφορές που σχετίζονται με την προσαρμογή στο νέο σχολικό περιβάλλον με δυσλεξία —  Χαρακτηριστικά όπως η υπερκινητικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης, απειθαρχία, αδυναμία να ακολουθήσουν οδηγίες αποτελούν τυπικά χαρακτηριστικά της μικρής ηλικίας και δεν είναι απαραίτητα συμπτώματα μαθησιακών δυσκολιών —  Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα παιδί έχει δυσλεξία στα αγγλικά όταν δεν έχει καν εκτεθεί στον εγγραμματισμό της γλώσσας —  Οι καθηγητές αγγλικών στην συντριπτική τους πλειοψηφία ζήτησαν άμεση επιμόρφωση για θέματα μαθησιακών δυσκολιών
 20. 20. Λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε; — Παραδοσιακές και συμβατικές διδακτικές μεθόδους; — Απαιτείται κατάλληλη παρέμβαση, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και ψυχολογική υποστήριξη
 21. 21. Ποιες διδακτικές μέθοδοι είναι κατάλληλες; ž Πολυαισθητηριακή πολλαπλές στρατηγικές εισαγόμενου-εξαγόμενου — Οπτικές, ακουστικές, απτικές, κιναισθητικές. —  Ταυτόχρονη χρήση πολλών μαθησιακών καναλιών.Βάσει ερευνητικών πορισμάτων, το να ακούμε, να βλέπουμε ή να λέμε μια λέξη (μια έννοια) απευθείας ενισχύει τη μνήμη μας. —  Όταν διδάσκουμε νέους ήχους και σύμβολα, διδάσκουμε μόνο ένα ή δύο κάθε φορά. —  Όταν διδάσκουμε έναν νέο ή άγνωστο ήχο, ζητάμε από τον μαθητή να μιμηθεί τις κινήσεις του στόματος του δασκάλου για να ανιχνεύει την εκφώνηση των γραμμάτων, ενώ λέει και συλλαβίζει τον ήχο.
 22. 22. Κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι Επαναληπτικές ž Προσφέρουμε στους μαθητές μας ευκαιρίες να εξασκηθούν με μια έννοια συχνά για να διασφαλίσουμε τον αυτοματισμό. ž Παρέχουμε καθοδηγούμενες δραστηριότητες ανά ζεύγη που οργανώνονται με έναν δυνατό και ένα λιγότερο δυνατό μαθητή. ž Χρησιμοποιούμε ουσιώδεις μηχανισμούς μνήμης, όπως τα τραγούδια και τις ρίμες με συγκεκριμένη γραμματική προτασιακή δομή και ειδικούς ρυθμούς. Δομημένες ž Διδάσκουμε τις γλωσσικές έννοιες με λογική συνέχεια και βοηθούμε τον μαθητή να κατηγοριοποιεί τις έννοιες. ž Παρέχουμε δομημένες και ξεκάθαρες περιλήψεις της ύλης που καλύπτουμε. ž Διαβάζουμε διαγράμματα και χάρτες
 23. 23. Παράδειγμα γνωστικού χάρτη http://www.tonybuzan.com/
 24. 24. Κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι Αναλυτική/Συνθετική μέθοδος — Τους δείχνουμε πώς να διαχωρίζουν τις λέξεις, ειδικά τις πολυσύλλαβες και μετά τους δείχνουμε πώς να τις ανασυνθέτουν. — Αυτοδιόρθωση και βελτίωση ορθογραφίας και αποκωδικοποίησης — Διαβάζουμε δυνατά. — Μπορείτε επίσης να καταγράψετε σε ηχητικά αρχεία τις εκφωνήσεις αυτές για να τις ακούσουν στο σπίτι. — Τα λογισμικά ανάγνωσης στον Η/Υ είναι πολύ χρήσιμα.
 25. 25. Διδασκαλία γραμματικής —  Η διδασκαλία γραμματικής δομείται πάνω σε ήδη γνωστές δομές. —  Ο χρωματισμός για την κωδικοποίηση των γραμματικών φαινομένων βοηθά τη μνήμη των μαθητών μας. —  Επισημαίνουμε κανόνες/ εξαιρέσεις. —  2. Word order queseons —  You are wearing blue jeans. —  Are you wearing blue jeans? —  They study Italian? —  Do they study Italian?
 26. 26. Διδάσκοντας το λεξιλόγιο —  Περιορίστε τη διδασκαλία νέων λέξεων σε κάθε μάθημα (όχι παραπάνω από 10) —  Χρησιμοποιείστε κάρτες με εικόνες (3 x 5 είναι ένα καλό μέγεθος). Χρήσιμο είναι να προσθέσετε εικόνες, χρώματα και ό,τι άλλο βοηθά τη μνήμη. —  Επικεντρωθείτε στην προφορά και το νόημα —  Παρουσιάστε νέες λέξεις σε γνωστά συγκείμενα —  Αποφεύγετε την παρουσίαση παρόμοιων λέξεων μαζί (π.χ. Who, how, why, κ.λπ.) ž Παίξτε παιχνίδια! — Bingo — Taboo — Piceonary — Sudoku — Μαγνητικά γράμματα
 27. 27. Φωνητικά δέντρα
 28. 28. Βοηθητικό υλικό
 29. 29. Ξεχωριστοί ήχοι
 30. 30. Ορθογραφία με πολλούς τρόπους
 31. 31. Γλωσσική ποιότητα του προς ανάγνωση κειμένου Γραμματική Λεξιλόγιο — πρέπει να είναι περιορισμένος ο αριθμός των ανοίκειων γραμματικών δομών — οι σύνθετες συντακτικές ή μορφολογικές δομές πρέπει να αναδομούνται- απλοποιήστε αναλόγως —  το κείμενο δεν πρέπει να διαθέτει πολλές άγνωστες λέξεις —  oι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται να μαντέψουν το νόημα μιας λέξης από το συγκείμενο
 32. 32. Τεχνικές για τη διδασκαλία ανάγνωσης Το κατάλληλο κείμενο… — ελκύει την περιέργεια των μαθητών με τις πληροφορίες του — δημιουργεί την ανάγκη για ανάγνωση Το εύρος/η έκταση —  να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών, —  να αυξάνεται σταδιακά (προηγούνται οι μικρές παράγραφοι), —  τα μεγαλύτερα κείμενα πρέπει να διδάσκονται σε αρκετά στάδια του μαθήματος ή σε πολλά μαθήματα.
 33. 33. Διάταξη κειμένου ü Το κείμενο πρέπει να οργανώνεται σε σύντομες/μικρές παραγράφους ü  Απλώστε το κείμενο ώστε να μη φαίνεται πυκνογραμμένο ü Μετατρέψτε τις προτάσεις παθητικής σε ενεργητική φωνή ü Επικεφαλίδες με έμφαση στο κεντρικό νόημα μιας παραγράφου ή κεφαλαίου βοηθούν ü Το φόντο και το μέγεθος των γραμμάτων πρέπει να είναι κατάλληλα, π.χ. Century Gothic (για περισσότερα δείτε h›p://opendyslexic.org/) ü Πρέπει να συνοδεύεται από εικόνες/εικονογράφηση ü Χρησιμοποιείτε φίλτρα κρεμ ή παστέλ για την ανάγνωση(h›p://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexic/eyes-and-dyslexia)
 34. 34. Διδάσκοντας την παραγωγή γραπτού λόγου —  Βεβαιωθείτε ότι το θέμα τους ενδιαφέρει. —  Οι οδηγίες πρέπει να είναι απλές, σύντομες και σαφείς —  Χρησιμοποιείστε τεχνικές που ενισχύουν το κίνητρο (ανταμοιβή) —  Αγνοείστε τη γραμματική, την ορθογραφία, τη δομή, καθώς και τη στίξη στο προσχέδιο της εργασίας. —  Αναθέστε τους να ολοκληρώσουν ένα άλλο τμήμα του πρότζεκτ, όπως το να βρουν εικόνες για να βοηθήσουν στις περιγραφές ή να αναζητήσουν μουσική επένδυση για την ιστορία —  Ψηφιακά στυλό (livescribe smartpen), έλεγχος ορθογραφίας, πολύχρωμα αυτοκόλλητα secker βοηθούν πολύ —  Παρατηρείστε τον μαθητή σας και το επίπεδο του άγχους του. —  Μη διορθώνετε τα πάντα θα κάνετε ζημιά στην αυτοπεποίθηση των παιδιών (και εποικοδομητική διόρθωση με κώδικες κτλ) —  Μη χρησιμοποιείτε κόκκινο στυλό κατά τη διόρθωση της γραπτής εργασίας του παιδιού. —  Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας και επιβραβεύστε τις προσπάθειές τους.
 35. 35. Μερικές τελευταίες συμβουλές...J —  Όλοι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι διαφορετικοί μεταξύ τους-βρείτε τις στρατηγικές που βοηθούν τον καθένα —  Η διδασκαλία σε μαθητές με δυσλεξία μπορεί να είναι ιδιαίτερα κουραστική καθώς η ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων στη Γ2 είναι αργή —  Δώστε χρόνο και έχετε υπομονή!
 36. 36. References —  www.dystefl.eu —  h›p://dystefl2.uni.lodz.pl/ —  Alexiou T., Nikaki D., Giannakaki M. & La¢sidou M. (2014). ‘Special child learning difficulty or specific teacher difficulty?’ In A.C. Ilhan et.al. (eds) Interna1onal Teacher Educa1on Conference Proceedings Book (pp.551-559), Dubai, UAE.

×