Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUGASAN 2Analisis Kritikal Artikel    Journal   DISEDIAKAN OLEH    HAMIDON ZAIN    MOHAMAD    M20101000330...
Tajuk ArtikelNGAN L-THEANINE DAN KAFEIN MENINGKATKAN PRESGNITIF DAN MENINGKATKAN KEWASPADAAN SUBJEKination of L-theanine a...
B) Sejauh manakah artikel ini relevan  kepada minat atau keperluan ?
B) Sejauh manakah artikel ini relevan         kepada minat atau keperluan ?Melalui artikel ini saya telah mendapa...
Ito dan rakan-rakan menunjukkan bahawa 200mg L-theaninemeningkatkan kuasa dalam frekuensi alpha pada individu yangmemilik...
Begitu juga, Haskell dan rakan-rakan mengkaji kesan 250mgL-theanine dan 150mg kafein dan mendapati kesan positif yangsign...
Gabungan L-theanine dan kafein membawa kepada masa tindakbalas mudah yang lebih cepat dan memori masa tindak balasmengena...
Hasil dari tumpuan yang dilakukan terhadap kajian ini jelasmenunjukkan faedah selepas penggunaan 97mg L-theaninebersama-sa...
Kajian ini, telah dikendalikan dengan spesifik melaluipemilihan subjek dan dengan melakukan beberapatambahan kajian.Untuk ...
Metodologi yang digunakan oleh penulis berbentuk kajian Eksperimental.Pengkaji telah memilih dan mengenal pasti perkara ...
Sebagai panduan dinyatakan kaedah pemilihan responden dan bateri-bateri ujian yang digunakan yang dianggap sesuai dalam ka...
Tujuan utama atau objektif kajian ini dibuat, adalah untuk menyiasatdengan lebih lanjut kesan kognitif dan subjektif L-the...
Semua analisis dijalankan menggunakan pakej SAS statistik.(SAS / STAT perisian yang menyediakan set yang lengkap, danalat...
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, pengkaji telah menerangkan hasildapatan dengan jelas melalui graf-graf yang ditu...
Hasil dari pelaksanaan kajian ini pengkaji telah meringkaskandapatan seperti berikut:  Pertama, gabungan tahap sederhan...
Secara keseluruhan, artikel ini telah memberi satu dimensi baru dannilai tambah terhadap pembacaan sebelum ini. Fokus pemb...
Melalui artikel ini, pengkaji telah melakukan kajian terhadappenggunaan L-theanine yang bukan proteinic asid amino dan kaf...
Dapatan yang diperoleh oleh penyelidik telah dipersetujui olehpandangan serta kajian dan dapatan yang telah dilakukansebel...
Pembentangan kritikan jurnal don
Pembentangan kritikan jurnal don
Pembentangan kritikan jurnal don
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pembentangan kritikan jurnal don

5,019 views

Published on

Minuman dari produk Liptom Ice Greeb Tee 9 baik untuk tumpuan pada tugas kognitif. Terbukti berkesan melalu kajian 2010

Published in: Education

Pembentangan kritikan jurnal don

 1. 1. TUGASAN 2Analisis Kritikal Artikel Journal DISEDIAKAN OLEH HAMIDON ZAIN MOHAMAD M20101000330 PENSYARAH Dr. Normah binti Jusoh
 2. 2. Tajuk ArtikelNGAN L-THEANINE DAN KAFEIN MENINGKATKAN PRESGNITIF DAN MENINGKATKAN KEWASPADAAN SUBJEKination of L-theanine and caffeine improves cognitive performance and increases subjective
 3. 3. B) Sejauh manakah artikel ini relevan kepada minat atau keperluan ?
 4. 4. B) Sejauh manakah artikel ini relevan kepada minat atau keperluan ?Melalui artikel ini saya telah mendapat :Pengetahuan baru terhadap kombinasi kajian kandungan L-theanine dan kafein yang bukan proteinic asid amino yang hanyaterdapat secara semula jadi dalam tehGabungan kedua-dua bahan ini memberi kesan terhadapkelakuan dan fisiologi (jasmani). Kesan kafein secara khusus menunjukkan peningkatan kewaspadaan, memperbaiki perasaan (mode) dan mempertingkatkan keupayaan dan prestasi psikomotor dan kognitif. Kesan L-Theanine telah ditunjukkan mempengaruhi aktiviti kortikal semasa keadaan berehat seperti yang diukur oleh electroencephalogram (EEG).
 5. 5. Ito dan rakan-rakan menunjukkan bahawa 200mg L-theaninemeningkatkan kuasa dalam frekuensi alpha pada individu yangmemiliki tahap kebimbangan lebih tinggi. L-theanine boleh dikatakanhanya terdapat dalam teh. Oleh itu, theanine biasanya digunakandalam gabungan dengan kafeina dan bukannya secara berasingan. Kajian yang dilakukan oleh Owen dan rakan-rakan menggunakan dos sederhana 100mg L-theanine dan 50mg kafein, mendapati bahawa kedua-dua kafein sahaja dan gabungan L-theanine menunjukkan ketepatan kafein yang lebih baik kepada tugas-menukar perhatian ‘attention-switching’ dan mengurangkan dari mudah terganggu dalam tugas ingatan berbanding dengan plasebo.
 6. 6. Begitu juga, Haskell dan rakan-rakan mengkaji kesan 250mgL-theanine dan 150mg kafein dan mendapati kesan positif yangsignifikan interaksi L-theanine dan kafein pada masa tindakbalas perkataan yang lambat. Penggunaan L-Theanine secara berasingan telah dikaitkan dengan pengurangan prestasi dan meningkatkan kadar sakit kepala. Siasatan lanjut kesan utama menunjukkan bahawa kedua-dua kafein sahaja dan gabungan ketepatan L- theanine dan kafein yang lebih baik pada tugas pemprosesan maklumat yang pesat dan menurun keletihan mental
 7. 7. Gabungan L-theanine dan kafein membawa kepada masa tindakbalas mudah yang lebih cepat dan memori masa tindak balasmengenal angka, ketepatan pengesahan perkataan yang lebihbaik, peningkatan kewaspadaan dan menurun penilaian letihberbanding dengan plasebo manakala kafein sahaja tidak.Kajian tingkah laku dan neuro-pengimejan menunjukkanbahawa L-theanine dan kafein mempunyai kesan positif yang lebihbesar ke atas prestasi kognitif dan perhatian khususnya daripadasatu bahan sama ada bersendirian
 8. 8. Hasil dari tumpuan yang dilakukan terhadap kajian ini jelasmenunjukkan faedah selepas penggunaan 97mg L-theaninebersama-sama dengan 40mg kafein.L-theanine dan kafein meningkatkan kecerdasan dan kurangperasaan keletihan.Hasil dari penemuan ini apabila dirujuk bersama-sama dengankajian sebelumnya, menunjukkan bahawa: L-theanine dalam gabungan dengan kafein boleh membantu untuk menumpukan perhatian semasa memerlukan penumpuan tugas kognitif.
 9. 9. Kajian ini, telah dikendalikan dengan spesifik melaluipemilihan subjek dan dengan melakukan beberapatambahan kajian.Untuk menyiasat secara khusus apa yang boleh didapatidari gabungan kedua-dua penggunaan bahan-bahan ini,beberapa kajian tambahan telah dilakukan oleh pengkaji,antaranya ialah: masa pilihan tindak balas; tugas yang melibatkan putaran mental egosentrik; dan tugas carian visual
 10. 10. Metodologi yang digunakan oleh penulis berbentuk kajian Eksperimental.Pengkaji telah memilih dan mengenal pasti perkara berkaitan dengangabungan penggunaan L-theanine dan kafein.Cara pemilihan responden yang dilakukan begitu terperinci berdasarkanprosedur pemilihan responden dan alat ukur atau instrumen yangdigunakan sesuai mengikut kehendak kajian.Pengkaji juga melakukan pelan rangka kerja kajian secara terancangdan terperinci dengan menetapkan peraturan-peraturan yang perlu diikutioleh responden dalam proses mendapatkan data yang tepat. Akhir sekali, pengkaji berjaya menganalisis data dan berjaya membuat rumusan terhadap data yang diperoleh dengan mengaitkan dapatan dari hasil kajian beliau dengan pengkaji-pengkaji terdahulu.
 11. 11. Sebagai panduan dinyatakan kaedah pemilihan responden dan bateri-bateri ujian yang digunakan yang dianggap sesuai dalam kajian pengkaji.Antaranya ialah seperti berikut: Bilangan dan Kriteria Pemilihan Responden; Kaedah Yang Digunakan; • Tugas-tugas Kognitif • Laporan Mengukur Diri “Self-report measure” • Langkah-langkah Pengukuran Fisiologi “Physiological measures”. • Reka Bentuk Kajian • Kaedah Rawatan • Prosedur
 12. 12. Tujuan utama atau objektif kajian ini dibuat, adalah untuk menyiasatdengan lebih lanjut kesan kognitif dan subjektif L-theanine dalamgabungan dengan kafein. Analisis statistik yang digunakan oleh pengkaji ialah mencari korelasi antara penilaian yang diambil dari individu yang sama dengan minuman (eksperimen vs plasebo) dan masa (20 minit selepas minum vs 70 minit selepas minum). Peratusan jawapan yang betul pada tugas perubahan perhatian adalah dianalisis dengan logistik berasaskan model regresi linear yang bercampur-campur, dengan yang disebutkan di atas faktor-faktor dalam tajuk perbincangan.
 13. 13. Semua analisis dijalankan menggunakan pakej SAS statistik.(SAS / STAT perisian yang menyediakan set yang lengkap, danalat-alat yang boleh memenuhi analisis data yangkomprehensif untuk keperluan seluruh organisasi).Justeru itu, analisis statistik yang dilakukan berjaya menjawabpersoalan kajian berhubung dengan penggunaan L-theaninedalam gabungan dengan kafein.
 14. 14. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, pengkaji telah menerangkan hasildapatan dengan jelas melalui graf-graf yang ditunjukkan dalam artikel.Rajah yang ditunjukkan mudah difahami kerana melibatkan dapatan hasilkorelasi di antara penggunaan L-theanine dalam gabungan dengan kafein danplacebo. Kesimpulan dari dapatan yang diperoleh pengkaji telah disokong dengan bukti-bukti kukuh hasil dari dapatan pengkaji-pengkaji terdahulu dan dapatan dari data yang diperoleh pengkaji sendiri terhadap 44 orang responden yang menyumbang terhadap eksperimen yang dilakukan oleh pengkaji.
 15. 15. Hasil dari pelaksanaan kajian ini pengkaji telah meringkaskandapatan seperti berikut: Pertama, gabungan tahap sederhana L-theanine dan kafein menunjukkan tugas penukaran ketepatan bertambah baik berbanding dengan minuman plasebo; Kedua, gabungan L-theanine dan kafein juga meningkatkan kewaspadaan yang dilaporkan sendiri dan mengurangkan dari di dorong oleh rasa keletihan semasa melakukan tugas. Ketiga, peningkatan kewaspadaan yang diiringi oleh peningkatan sedikit dalam tekanan darah sistolik, tetapi tidak, setakat yang boleh dibuktikan terhadap tekanan darah diastolik atau kadar jantung. Secara spesifik rawatan yang dilakukan oleh pengkaji telah menunjukkan peningkatan prestasi yang baik terhadap tugas penukaran “Task switching”.
 16. 16. Secara keseluruhan, artikel ini telah memberi satu dimensi baru dannilai tambah terhadap pembacaan sebelum ini. Fokus pembacaansebelum ini banyak terangsang melalui dapatan dari penggunaankafein dan karbohidrat terhadap kesan kognitif dan sumber tenagautama yang diperlukan oleh individu amnya dan atlet sukan secarakhusus.Melalui artikel yang diterbitkan oleh Nuritional Neuroscience ini telahmemberi pengetahuan dan maklumat baru tentang fungsi dankandungan bahan dalam sumber-sumber makanan yang diambil.
 17. 17. Melalui artikel ini, pengkaji telah melakukan kajian terhadappenggunaan L-theanine yang bukan proteinic asid amino dan kafein,derivatif methylxanthine, yang terdapat secara semula jadi dalambahan-bahan teh.Banyak salah tanggapan sebelum ini telah dapat diperbetulkan melaluipembacaan terhadap artikel ini.Antaranya ialah bahan L-theanine itu sendiri, bila mana hasil daripengambilan bahan ini mampu merendahkan kadar tekanan darah. kesan acute dari teh terhadap tekanan darah, adalah dicadangkan pengambilan teh hitam dan hijau secara jangka masa panjang secara kronik tidak meningkatkan kadar tekanan darah malah mampu mengurangkan kejadian strok.
 18. 18. Dapatan yang diperoleh oleh penyelidik telah dipersetujui olehpandangan serta kajian dan dapatan yang telah dilakukansebelum ini oleh Owen dan rakan-rakan, yang menunjukkan kesanyang baik yang khusus terhadap kombinasi L-theanine dan kafeinpada tugas pensuisan dan, paras ambang penyatuan kerlipan“critical flicker fusion threshold “ tetapi tidak terhadap maklumatpemprosesan visual atau pengiktirafan perkataan. Owen GN, Parnell H, De Bruin EA, Rycroft JR. The combined effects of L- theanineand caffeine on cognitive performance and mood. NutrNeurosci 2008; 11:193–198.

×