Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrum verdieping

6,144 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scrum verdieping

 1. 1. SCRUM  Verdiepingscollege  Guido  Swildens,  21  september  2011  
 2. 2. SCRUM  achtergrond  •  Agile  managementmethode   •  Itera=ef  methodieken   •  Zelforganiserende,  cross-­‐func=onele  teams  •  ABoms=g  uit  Rapid  Applica=on  Developement  (rappid   prototyping).  •  Staat  aan  het  andere  kant  van  het  spectrum   managementmethodes  (plan-­‐gedreven  en  gedisciplineerde   methoden)  
 3. 3. Waarom  SCRUM   VOOR   TEGEN  •  Hogere  produc=viteit   •  Leunen  op  ervaring  en   door  “opknippen”  van   inzicht  van  scrum   taken   master  bij  vaststellen  •  Makkelijker   sprint  doel   prioriteiten  kunnen   •  Interne  machtsstrijd   leggen   kan  team  lamleggen  •  Korte  termijnen  met   duidelijk  backlog  •  Dagelijkse  controle  op   voortgang  en  comm.  
 4. 4. SCRUM  rollen  •  Scrum  master   •  Verantwoordelijk  voor  het  wegnemen/  ondersteunen  van  het   team  zodat  doelen  gehaald  worden.   •  Verantwoordelijk  voor  het  SCRUM  proces   •  Verantwoordelijk  voor  het  scherp  houden  van  het  team  •  Product  owner  (opdrachtgever)   •  Verantwoordelijkheid  voor  de  waarde  van  het  eindproduct   •  Schrijf  “user  stories”   •  "As  a  <role>,  I  want  <goal/desire>  so  that  <benefit>”   •  As  a  user,  I  want  to  search  for  my  customers  by  their  first  and  last   names.    •  Team  (projectleden)   •  Verantwoordelijk  voor  het  eindresultaat   •  Liefst  zelf-­‐organiserend  of  team  leader  
 5. 5. Scrum  in  de  praktijk  (1)  1.  Vaststellen  aantal  sprints  en  product  backlog;  2.  Elke  sprint  begint  met  een  planningsbijeenkomst  (op  ma):   •  Selecteren  wat  er  moet  gebeuren;   •  Prepareer  het  Sprint  Backlog,  =jd  bepalen  om  taken  uit  te   voeren,  met  het  hele  team.     •  Bepaal  en  bespreek  hoeveel  taken  mogelijk  zijn  om  uit  te   voeren  =jdens  de  komende  sprint.   •  Maximaal  één  dag;   •  Alle  benodigde  features  komen  vanuit  het  Product  backlog  in   het  Sprint  backlog  te  staan  door  deze  op  te  breken  in  taken.   Dit  Sprint  backlog  is  een  geprioriteerde  set  van   werkzaamheden  uit  te  voeren  om  de  gestelde  doelen  te   behalen.  Gesorteerd  op  belangrijkheid  (MoSCoW)  
 6. 6. Scrum  in  de  praktijk  (2)   •  Er  wordt  commitment  uitgesproken  voor  het  sprintdoel  =jdens  de   planningsbijeenkomst:  “een  bruikbaar  en  werkend  deelproduct   (features)”.   •  In  backlog  wordt  bijgehouden  welke  features  worden  opgepakt  en   welke  blijven  liggen  (frozen  features).  3.  Daily  Scrum   •  Op  =jd!   •  Scrum  master  heef  leiding;   •  Korte  bespreking;   •  Zelfde  =jd,  zelfde  loca=e,  elke  dag!   •  3  vragen:  Wat  heb  je  gedaan  sinds  gisteren?  Wat  ben  je  van  plan   vandaag  te  gaan  doen?  Zijn  er  problemen  waardoor  je  niet  in  staat   bent  je  doel  te  behalen?   •  Belangrijk  dat  de  Scrummaster  assisteert  bij  het  oplossen  van  de   problemen  maar  wellicht  is  het  verstandig  dit  buiten  de  dagelijkse   mee=ng  te  doen.  
 7. 7. Scrum  in  de  praktijk  (3)  4.  Scrum  of  Scrums  (elke  dag  na  scrummee=ng)   •  Per  discipline  bij  elkaar  gaan  ziien:   •  Wat  hebben  we  gedaan  sinds  de  laatste  keer?   •  Wat  gaan  we  doen  totdat  we  elkaar  weer  zien?   •  Is  er  iets  wat  ons  beperkt  of  ons  tegenzit?   •  Gaan  wij  andere  disciplines  in  de  wielen  rijden?  5.  Sprint  Review  Mee=ng  (vrijd.)   •  Op  vrijdag  aan  het  einde  van  de  sprint  
 8. 8. Scrum  in  de  praktijk  (4)   •  Doornemen  en  bekijken  van  de  features  die  voltooid  en   onvoltooid  zijn.   •  Presenteren  van  het  voltooide  werk  aan  de  opdrachtgever   (demo)   •  Vier  uur  =jdlimiet  6.  Sprint  terugblik  (ma)   •  Iedereen  reflecteert  op  de  vorige  sprint   •  Procesverbeteringen  voorstellen   •  2  vragen:  wat  ging  goed  vorige  sprint?  Wat  kunnen  we   verbeteren  volgende  sprint?   •  Maximaal  drie  uur.  7.  Burn  Down  Chart   •  Overgebleven  werk  op  backlog  van  huidige  sprint.  Elke  dag   updaten  voor  op=male  overzichtlijkheid.  
 9. 9. Werkvorm  •  Ontwikkelen  van  Product  Backlog  vanuit   opdrachtomschrijving.  •  Groepjes  van  twee  personen.  

×