Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Free2

427 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Free2

 1. 1. Long Tail<br />Free! <br />Raymond van Dongelen<br />
 2. 2. Free<br />= too much<br />
 3. 3. "Als je niet hoeft te betalen dan ben je niet de klant maar het product dat verkocht wordt" <br />
 4. 4. Contents<br /><ul><li>What are the consequences for the customer?
 5. 5. How can products be free?
 6. 6. Why to websites offer free services?
 7. 7. When to make a service free
 8. 8. How can we design websites with this knowledge?</li></li></ul><li>Free is everywhere<br /><ul><li>Google
 9. 9. Twitter
 10. 10. Dit college
 11. 11. Wikipedia
 12. 12. Skype
 13. 13. Metro/Spits/ de Pers
 14. 14. Habbo</li></li></ul><li>Consumer(1)<br /><ul><li>Two systems for processing information(Kahneman)</li></li></ul><li>Consumer<br /><ul><li>Processes information differently for free products
 15. 15. No costs = no commitment
 16. 16. No limit on consumption </li></li></ul><li>System 1<br /><ul><li>Fast, heuristic, emotional, uses mental shortcuts (many arguments = good story..).
 17. 17. Used when:
 18. 18. low risk, low motivation, unable to use system 2</li></li></ul><li>System 2<br /><ul><li>Slow, serial, high level of control, needs attention, flexible, neutral
 19. 19. Demands: attention, time, effort</li></li></ul><li>Free en Kahneman<br /><ul><li>Free wordt verwerkt door System 1
 20. 20. Betaald door System 2
 21. 21. ==> Er gelden geheel andere wetten een rol</li></li></ul><li>Hoe Free ?<br /><ul><li>Gift
 22. 22. Met advertenties
 23. 23. Geld onbelangrijk => reputatie belangrijk
 24. 24. Opensource software contributors
 25. 25. Bloggers
 26. 26. Geld wordt met iets anders verdiend
 27. 27. Support (mysql, Java)
 28. 28. Muziek => concerten/ merchandise
 29. 29. Kleine groep gebruikt betaalde versie</li></li></ul><li>Hoe Free (2)<br /><ul><li>Opslagkosten zijn vrijwel nihil voor producten
 30. 30. Datatransport vrijwel gratis
 31. 31. Maakt oneindig aanbod mogelijk (long tail)
 32. 32. Maakt het mogelijk om met weinig inkomsten toch te kunnen verdienen</li></li></ul><li>Long tail<br />Traditionele winkels hebben: Beperkte opslagcapaciteit, beperkt aantal kasten<br />Internet: <br /><ul><li>Digitale producten "oneindig" aanbod nodig
 33. 33. Heel weinig geld verdiensten nodig</li></li></ul><li>Long tail(2)<br />
 34. 34. Veel gevolgen:<br /><ul><li>Aanbod gaat steeds beter aansluiten op de vraag
 35. 35. Kleine markten samen => grote markt
 36. 36. "Hits" zijn kleiner</li></li></ul><li>Hoe (3)<br />Embrace waste..<br />
 37. 37. Hoe (4)<br /><ul><li>Subsidie
 38. 38. Mobiele telefoon, XBox, stripclub
 39. 39. Tweezijdige markten
 40. 40. Geef content weg, verkoop toegang tot de gebruikers
 41. 41. Freemium
 42. 42. Sommige klanten subsidieren de anderen</li></li></ul><li>Freemium <br /><ul><li>Time limited
 43. 43. Feature limited
 44. 44. Seat limited
 45. 45. Customer type limit</li></li></ul><li>Wanneer?<br /><ul><li>Kosten van je product gaan omlaag richting 0 euro
 46. 46. Vergroten markt, creeren grote groep gebruikers </li></li></ul><li>Voicemail<br />Volle voicemail box:<br /><ul><li>Kosten bewaren bericht zijn zeer laag
 47. 47. Waarom niet onbeperkt?
 48. 48. Geld verdienen aan ordenen en terugluisteren?</li></li></ul><li>Belangrijkste regels<br /><ul><li>Digitaal => dan wordt het eens gratis
 49. 49. Je kunt verdienen aan gratis producten
 50. 50. Herdefinieer wat je doet
 51. 51. Rond af naar 0 als de kosten fiks dalen
 52. 52. Eens moet je concurreren met gratis
 53. 53. Free zorgt voor waarde op een andere plaats</li></li></ul><li>Lessen voor het web<br /><ul><li>Zorg voor kosteloos en commitmentloos gebruik van je website
 54. 54. Kosten:
 55. 55. Geld
 56. 56. Tijd
 57. 57. Gevoel van risico(inloggen e.d.)</li></li></ul><li>Ontwerp tips<br /><ul><li>Bewijs aan de gebruiker dat je zijn probleem oplost voordat je iets terug vraagt.
 58. 58. Gratis dienst moet nuttig zijn. "Precies" genoeg functionaliteit.
 59. 59. Laat de gebruiker in je "investeren", zodat hij kosten bespaart door met je verder gaat.</li></li></ul><li>Voorbeelden<br /><ul><li>280slides.com => meteen beginnen
 60. 60. Doet niet als me.com => Eerst veel formulieren invullen + creditcard gegevens</li></li></ul><li>Voorbeeld 1: twittercounter<br /><ul><li>Gratis statistieken voor iedereen
 61. 61. Sommige mensen willen meer statistieken
 62. 62. Sommige mensen willen graag betalen op voor de voorpagina.</li></li></ul><li>Voorbeeld 1: crm<br /><ul><li>Gratis customer relationship management online
 63. 63. Eenvoudig alles registreren
 64. 64. Sommige handig diensten betaald (selectie klanten zelfde brief sturen voor 1.25 bijvoorbeeld)</li></li></ul><li>Voorbeeld 2: huwelijk.nl<br /><ul><li>Magazine
 65. 65. Blog voor bruidsparen
 66. 66. Planningstools voor het optimaal plannen van het huwelijk
 67. 67. Overzicht "witte" bedrijven
 68. 68. Bedrijven betalen voor op het juiste moment bij juiste bruidspaar te worden geadviseerds</li></li></ul><li>Voorbeeld 2: huwelijk.nl<br /><ul><li>Bridal couples are not the customers but the product being sold</li>

×