Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte ende 2010

1,025 views

Published on

Presentació del projecte

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projecte ende 2010

  1. 1. 1 El projecte ENDE, Apropament de les associacions de dones a les TIC ENDE té com a objectiu final: “la introducció i utilització eficient de les TIC per fomentar la inclusió digital de les associacions de dones i les associades” Les actuacions tenen com a principal objectiu accelerar el procés d’adopció de les diferents TIC per part de les associacions de dones.
  2. 2. 2 Objectius d'ENDE • Fomentar la incorporació i/o l’ús de les TIC a les associacions de dones • Impulsar la seva participació activa en espais virtuals, propis o aliens, mitjançant la utilització de programari lliure • Crear xarxes associatives dels grups i entitats de dones en el territori. • Vincular el teixit associatiu femení amb la Xarxa Punt TIC • Des del Consell Nacional de Dones, impulsar la coordinació de les xarxes de dones i aconseguir l’establiment d’una Xarxa de xarxes que pugui servir de baròmetre real de la participació de les dones.

×