Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Էլեկտրական հոսանքի
աշխատանքը և
հզորությունը
Դոնա Թովմասյան
Գևորգ Հովհաննիսյան
Էլեկտրական հոսանքի աշխատանք և հզորություն , փակ էլեկտրական
շղթայի որևէ տեղամասով լիցք տեղափոխելիս էլեկտրական դաշտը
կատարու...
Այսպիսով՝ հաստատուն էլեկտրական հոսանքի
աշխատանքը շղթայի որևէ տեղամասում հավասար է
հոսանքի ուժի, լարման և այն ժամանակի արտա...
Հզորությունը հավասար
է աշխատանքի հարաբերությանն այն
ժամանակին, որի ընթացքում այդ աշխատանքը
կատարվել է։ Էլեկտրատեխնիկայում ...
Կենցաղում, տեխնիկայում տարբեր սպառիչների ծախսած
էլեկտրաէներգիան չափում են հատուկ սարքով՝էլեկտրաէներգիայի
հաշվիչով։ Հաշվիչո...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

էլեկտրական հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը

192 views

Published on

Ֆիզիկա

Published in: Education
  • Be the first to comment

էլեկտրական հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը

  1. 1. Էլեկտրական հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը Դոնա Թովմասյան Գևորգ Հովհաննիսյան
  2. 2. Էլեկտրական հոսանքի աշխատանք և հզորություն , փակ էլեկտրական շղթայի որևէ տեղամասով լիցք տեղափոխելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է աշխատանք, որն անվանում են էլեկտրական հոսանքի աշխատանք։ Համաձայն բանաձևի` այդ աշխատանքը կարելի է հաշվել, եթե հայտնի է տրված տեղամասում էլեկտրական լարումը` A=qU, որտեղ A-ն հոսանքի աշխատանքն է, U-ն՝ լարումը շղթայի տեղամասում, q-ն՝ այդ տեղամասի կամայական լայնական հատույթով t ժամանակում անցած լիցքը։
  3. 3. Այսպիսով՝ հաստատուն էլեկտրական հոսանքի աշխատանքը շղթայի որևէ տեղամասում հավասար է հոսանքի ուժի, լարման և այն ժամանակի արտադրյալին, որի ընթացում այդ տեղամասով հոսանք է անցել։ Միավորներ միջազգային համակարգում էլեկտրական հոսանքի աշխատանքն արտահայտվում է ջոուլով:
  4. 4. Հզորությունը հավասար է աշխատանքի հարաբերությանն այն ժամանակին, որի ընթացքում այդ աշխատանքը կատարվել է։ Էլեկտրատեխնիկայում հզորությունը սովորաբար նշանակում են P տառվ։ Հետևաբար, ըստ սահմանման, P=A/t։ Նկատի ունենեալով բանաձևը՝ հոսանքի հզորությունը հաշվելու համար կունենանք հետևյալ արտահայտությունը՝ P=IU։ Միվաորների միջազգային համակարգում հզորությունն արտահայտվում է վատտով (Վտ), ընդ որում, 1Վտ=1Ջ/վ։ Բանաձևի հիման վրա 1 վատտը կարող ենք ներկայացնել նաև հետևյալ կերպ՝ 1Վտ=1Ա*1Վ=1Ա*Վ։
  5. 5. Կենցաղում, տեխնիկայում տարբեր սպառիչների ծախսած էլեկտրաէներգիան չափում են հատուկ սարքով՝էլեկտրաէներգիայի հաշվիչով։ Հաշվիչում ալյումինե սկավառակը հորիզոնական դիրքով դրվում է 2 էլեկտրամագնիսական բևեռների միջև։ Էլեկտրամագնիսներից մեկը՝ ամպերաչափի, իսկ մյուսը՝ վոլտաչափի բաղկացուցիչ մաս է։ Առաջին էլեկտրամագնիսի փաթույթը սպառիչին միացված է հաջորդաբար, իսկ երկրորդինը՝ զուգահեռ։ Սպառիչով հոսանք անցնելիս ալյումինե սկավառակը պտտվում է, ընդ որում, պտտման արագությունը համեմատական է ինչպես սպառիչով անցնող հոսանքի ուժին, այնպես էլ՝ սպառիչում լարմանը։

×