Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paskaita nr5 failu_sist

Operacinių sistemų paskaitų skaidrės 2008-2010mm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paskaita nr5 failu_sist

 1. 1. Operacinės sistemos Donatas Bukelis
 2. 2. Failų sistemos • Sąvoka.
 3. 3. Failų sistemos • Failų sistemos paskirtis ir funkcijos: • diske saugomų failų visumos realizavimas ir valdymas; • duomenų struktūros objektų, reikalinga failams tvarkyti (katalogai, failų deskriptoriai, informacija apie vietą diske) valdymas; • failus tvarkančios programinių priemonių (failų kūrimui, naikinimui, kopijavimui, perkėlimui, įrašymui ir t.t.) vykdymas; • Patogios sąsajos tarp vartotojo ir įrenginiuose saugomų duomenų užtikrinimas; • Keliems vartotojams ar procesams bendro fialų panaudojimo užtikrinimas.
 4. 4. Failų sistemos • Failų tipai: • Paprasti: • tekstiniai (informacijos įrašymo vienetas – simbolis); • dvejetainiai (informacijos įrašymo vienetas – žodis); • Specialūs (su įvesties ir išvesties įtaisais asocijuoti failai, kad I/O operacijos būtų vykdomos kaip failų skaitymo/rašymo operacijos. Pvz., batch, exe ir kiti paleidžiamieji failai)..
 5. 5. Failų sistemos • Failų atributai: • informacija apie kreipties teises; • slaptažodis; • failo savininkas; • failo autorius; • požymiai (‘tik skaityti”, “paslėptas failas”, ‘sisteminis failas”, “laikinas failas” ir pan. • įrašo ilgis; • sukūrimo, paskutinio panaudojimo ir paskutinio pakeitimo laikai; • failo ilgis; • maksimalus failo ilgis.
 6. 6. Failų sistemos • Failų sistemos modelis: • Simbolinis lygmuo -unikalaus failo vardo nustatymas pagal simbolinį vardą; • Bazinis lygmuo - failo charakteristikų nustatymas pagal unikalų vardą; • Kreipties teisių lygmuo -patikrinimas ar galima nurodyta operacija; • Loginis lygmuo - loginio įrašo koordinačių faile nustatymas; • Fizinis lygmuo -fizinio bloko, kuriame yra loginis įrašas, nustatymas.
 7. 7. Failų sistemos • Failų sistemos architektūra: • Failų sistemų dispečeris. Atlieka tarpininko vaidmenį tarp taikomųjų programų užklausų ir konkrečios failų sistemos; • Atitinkamos failų sistemos tvarkyklė; • Įrenginių valdymo sistema. Inicializuoja ir valdo visus žemesnio lygio modulius, pavyzdžiui įrenginio (konkretaus disko, USB rakto ir pan.) tvarkykles.
 8. 8. Failų sistemos • Failų sistemos fizinė struktūra: • Disko skirstymo metodas; • Failo identifikavimo ir radimo būdas; • Failų charakteristikos; • Failai ir katalogai; • Šakninis katalogas.
 9. 9. Failų sistemos/FAT • FAT12 • Skirsnio dydis iki 16 Mb; • Bloko dydis: 512 b - 4Kb; • Failo dydis iki 16 Mb; • Maksimalus failų skaičius šakniniame kataloge 512; • Maksimalus failų skaičius nešakniniame kataloge 65535; • Nėra failų lygio apsaugos; • 8.3 tipo failų vardai; • Nėra automatinio failų atstatymo.
 10. 10. Failų sistemos/FAT • FAT16 • Skirsnio dydis iki 2 Gb; • Bloko dydis: 2 Kb - 32Kb; • Failo dydis iki 2 Gb • Maksimalus failų skaičius šakniniame kataloge 512; • Maksimalus failų skaičius nešakniniame kataloge 65535 • Nėra failų lygio apsaugos; • 8.3 tipo failų vardai; • Nėra automatinio failų atstatymo.
 11. 11. Failų sistemos/FAT • VFAT • Pasirodė su Windows 3.11 ir buvo skirta darbui apsaugotame režime (protected mode); • Windows 95 sistemoje pridėtas ilgų failų vardų palaikymas; • Skirsnio dydis iki 4 Gb; • Bloko dydis: 2 Kb - 32Kb; • Failo dydis iki 4 GB • Maksimalus failų skaičius šakniniame kataloge 512; • Maksimalus failų skaičius nešakniniame kataloge neribotas; • Nėra failų lygio apsaugos; • Failų vardų ilgis iki 255 simbolių; • Nėra automatinio atstatymo.
 12. 12. Failų sistemos/FAT • FAT32 • Pasirodė su Windows 95 OSR2; • Šakninis katalogas gali būti perkeltas, galima naudoti rezervinę lentelės kopiją; • Windows NT šios sistemos nepalaiko; • Skirsnio dydis iki 2 Tb; • Bloko dydis: 4 Kb - 32Kb; • Failo dydis iki 4 GB; • Maksimalus failų skaičius šakniniame kataloge neribotas; • Maksimalus failų skaičius nešakniniame kataloge neribotas; • Nėra failų lygio apsaugos; • Failų vardų ilgis iki 255 simbolių; • Yra automatinis atstatymas.
 13. 13. Failų sistemos/FAT • FAT struktūra
 14. 14. Failų sistemos/NTFS • NTFS (New Technology File System) • Windows NT/2000/XPpro/2003 server operacinių sistemų failų sistema; • Skirsnio dydis: nuo 400 Mb; • Bloko dydis: 1 – 4 Kb; • Failo vardo ilgis: iki 255 simbolių, Unicode; • Failo dydis: iki 2 Tb; • Maksimalus failų skaičius kataloguose neribotas failų lygio apsauga; • Ilgų failų vardų palaikymas; • Tranzakcijų registravimas; • Automatinis atstatymas.
 15. 15. Failų sistemos/NTFS • NTFS struktūra
 16. 16. Failų sistemos/Unix tipo FS • S5 • Klasikinė UNIX šeimos OD failų sistema, pirmą kartą panaudota UNIX System V sistemoje; • Skirsnio dydis: 2 Gb; • Bloko dydis: nuo 512 b iki 1Kb; • Failo vardo ilgis: iki 14 simbolių; • Failo dydis: iki 2 Gb; • Mksimalus failų skaičius nešakniniame kataloge- 65535 • Yra failų lygio apsauga; • Nėra automatinio failų atstatymo.
 17. 17. Failų sistemos/Unix tipo FS • UFS • Ši failų sistema pirmą kartą panaudota BSD UNIX sistemoje; • Skirsnio dydis: iki 1 Tb; • Bloko dydis: 4 Kb; • Failo vardo ilgis: iki 255 simbolių; • Failo dydis: iki 2 Gb; • Yra failų lygio apsauga; • Yra automatinis failų atstatymas
 18. 18. Failų sistemos/Unix tipo FS • EXT2 • Ši failų sistema pradėta naudoti LINUX operacinėje sistemoje; • Skirsnio dydis: iki 4 Tb; • Bloko dydis: 1 – 4 Kb; • Failo vardo ilgis: iki 255 simbolių; • Failo dydis: iki 2 Gb; • Yra failų lygio apsauga; • Yra automatinis failų atstatymas.
 19. 19. Failų sistemos/Unix tipo FS • EXT3 • Turi visus EXT2 elementus; • Nauja savybė – registracija (journaling).

×