Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paskaita nr3 funkcijos

Operacinių sistemų paskaitų skaidrės 2008-2010mm

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paskaita nr3 funkcijos

 1. 1. Operacinės sistemos Donatas Bukelis
 2. 2. Operacinių sistemų funkcijos • Vartotojui skirtos funkcijos: • įvesties ir išvesties valdymas; • failų sistemos tvarkymas; • programų valdymas; • Sisteminės funkcijos: • atminties valdymas; • atminties apsauga; • resursų tvarkymas; • apskaita.
 3. 3. Operacinių sistemų funkcijos/ Įvesties ir išvesties valdymas • Pagrindinis principas: • Programa nepriklauso nuo to, kur laikomi duomenys; • Unifikuota išorinių įtaisų vardų sistema, kiekviena operacinė sistema naudoja savo vardų sistemą, nurodančią įrenginio adresą ar kietojo disko numeravimą; • Klaidų apdorojimas - pradžioje apatiniame lygyje, jei ten nepavyksta - aukštesniame. • Dauguma įvesties ir išvesties operacijų - asinchroninės (procesorius pereina prie kitos užduoties; apie operacijos pabaigą jis informuojamas pertraukties signalu). • Tam skirtos programos suskirstytos į kelis lygius. Žemiausieji lygiai “ekranuoja” aparatūros ypatumus, o aukštesnieji užtikrina patogią sąsają vartotojui.
 4. 4. Operacinių sistemų funkcijos/ Įvesties ir išvesties valdymas • Įvesties ir išvesties valdymo lygiai: • pertraukčių užklausos; • įrenginių valdymo komandos; • duomenys.
 5. 5. Operacinių sistemų funkcijos/ Įvesties ir išvesties valdymas • Tvarkyklės; • Tvarkyklių ryšys su OS branduoliu: • Dinamiškai prijungiamos; • Statiškai prijungiamos.
 6. 6. Operacinių sistemų funkcijos/ Įvesties ir išvesties valdymas • Dinamiškai prijungiamos tvarkyklės; Privalumai: • sistemos naudojimas paprastesnis (vartotojui) • tik tuo momentu reikalingos tvarkyklės kraunamos į atmintį. Trūkumas: • įrenginiai šiek tiek lėčiau veikia.
 7. 7. Operacinių sistemų funkcijos/ Įvesties ir išvesties valdymas • Statiškai prijungiamos tvarkyklės; Privalumas sistema yra efektyvesnė ir pasižymi paprastesne struktūra (programuotojui). Trūkumas naujo įtaiso pajungimas paprastai reikalauja branduolio regeneracijos.
 8. 8. Operacinių sistemų funkcijos/ Įvesties ir išvesties valdymas • Virtualūs įrenginiai (spool); • Buferiai: • Programos palaikomas buferis; • Operacinės sistemos palaikomas buferis; • Operacinės sistemos palaikomas dvigubas buferis; • Įvestis nenaudojant buferių.
 9. 9. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Proceso sandara: • vykdomasis programos kodas (dar vadinamas teksto arba programos sekcija); • duomenys - kintamieji, buferiai ir t.t. (vartotojo duomenų sekcija); • būsenos ar konteksto informacija - duomenys, reikalingi procesui restartuoti (neprarandant informacijos).
 10. 10. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Proceso būsenos:
 11. 11. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Procesų planavimas: • Procesų planavimo žingsniai: • vykdomo proceso pakeitimo kitu momento nustatymas; • proceso parinkimas vykdymui; • kontekstų perjungimas. 1 ir 2 žingsniai realizuojami programiškai, 3 - pagrindinėmis aparatūros priemonėmis.
 12. 12. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Vienas aktyvus procesas pakeičiamas kitu, kai: • procesas sėkmingai baigiamas ir palieka sistemą; • įvyksta klaida; • procesas pereina į laukimo būseną; • pasibaigia jam skirtas laiko kvantas.
 13. 13. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Procesai būna: • Vienalaikiai (Concurrent) procesai; • Nepriklausomi procesai; • Kooperuojantys procesai.
 14. 14. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Procesų sinchronizavimas (sąveika): • vienas procesas turi perduoti duomenis kitam procesui; • keli procesai apdoroja duomenis, esančius tame pačiame faile.
 15. 15. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Proceso sukūrimas: • sukurti informacines struktūras, aprašančias procesą, t.y. jo deskriptorių ir kontekstą; • įtraukti naujo proceso deskriptorių į paruoštų procesų eilę; • užkrauti proceso kodo segmentą į operatyviąją atmintį arba mainų su išorine atmintimi (svapingo) sritį.
 16. 16. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Proceso kontekstą sudaro: • registrų ir programos skaitiklio būsena; • procesoriaus darbo režimo būsena; • atidarytų failų rodiklių būsenos; • informacija apie neužbaigtas įvedimo-išvedimo operacijas; • šio proceso vykdomų sisteminių užklausų klaidų kodai ir t.t.
 17. 17. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Proceso deskriptorių sudaro: • proceso identifikatorius,; • proceso būsena; • duomenys apie proceso privilegijas; • kodo segmento vieta.
 18. 18. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Gijos; • Gijos turi savo: • programos skaitiklį; • steką; • registrus; • gijas-palikuonis; • būseną.
 19. 19. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Gijos bendrai naudoja: • adresų erdvę; • globaliuosius kintamuosius; • atidarytus failus; • taimerius; • semaforus; • statistinę informaciją.
 20. 20. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas • Kuo gijos skiriasi nuo procesų: • visos tokios gijos turi tą pačią adresų erdvę; • nėra reikalo apsaugoti vieną giją nuo kitos; • tokios gijos sprendžia tą pačią vartotojo užduotį.
 21. 21. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas/Klaidos • Kritinė sekcija; • Pertrauktys; • Aklavietės.
 22. 22. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas/Klaidos • Pertraukčių susidarymo priežastys: • Vidinės; • Išorinės.
 23. 23. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas/Klaidos • Pertraukties apdorojimo procedūros: • Pertraukties signalo priėmimas; • Būsenos įsiminimas; • Pertrauktį apdorojančios programos vykdymas; • Būsenos atstatymas.
 24. 24. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas/Klaidos • Sąlygos aklavietei susidaryti: • Abipusio išskyrimo sąlyga. Bet kuris resursas yra arba laisvas arba naudojamas tik vieno proceso; • Valdymo ir laukimo sąlyga. Procesas, jau naudojantis tam tikrus resursus gali prašyti naujų resursų; • Pirmumo teisės sąlyga. Resursai skirti tam tikram procesui, negali būti iš jo atimti. Juos turi atlaisvinti pats procesas; • Ciklinio laukimo sąlyga. Tarp procesų turi susidaryti ciklinė grandinė.
 25. 25. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas/Klaidos • Aklavietės problemos sprendimo būdai: • “Stručio algoritmas” (ignoravimas); • Sekimas - aklavietė “pašalinama” tik po to, kai ji jau įvyko; • Profilaktika (prevencija)- taikoma tokia resursų skirstymo strategija, kad aklavietė negalėtų įvykti; • Vengimas - draudžiamas toks resursų skirstymas, kuris veda į aklavietės būseną; • Sekimas - procesas naudoja tik vieną resursą (Procesų- resursų diagramos), procesas naudoja keletą resursų.
 26. 26. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas/Klaidos • Aklavietės panaikinimo būdai: • Pirmumo teisės naudojimas; • Paskutinio veiksmo atšaukimas; • Procesų stabdymas.
 27. 27. Operacinių sistemų funkcijos/ Procesų valdymas/Klaidos • Saugios ir nesaugios situacijos.

×